Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 z 172


1001.
Dywersyjna głodówka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 11(313) (13 III). – s. 4
Uwagi: inf.: dot. listu czytelnika, który opisuje głodówkę protestacyjną, podjętą przez parafian w związku z przeniesieniem ks. Mieczysława Nowaka z parafii Józefa Robotnika w Ursusie

A 418074 III
U 442882 III
 DO GÓRY   ID: 31529         

1002.
Dyżury członków RKW. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 285 (8 III). – s. 4
Uwagi: inf.: dotycząca terminów dyżurowania członków RKW Mazowsze

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24078         

1003.
Działacz. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 6(462) (3-16 III). – s. 3
Uwagi: art.: o Bogusławie Szybalskim

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35158         

1004.
Działacz
Do wszystkich działaczy "Solidarności" / Działacz [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 26(185) wyd. strajk. 37 (8-10 III). – s. 1
Uwagi: fel.: o sposobach oporu wobec restrykcji stosowanych przez władze

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29711         

1005.
Dzieci wrogami. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 128 (9 V). – s. 3. – (Dzieci wrogami)
Uwagi: serwis: o oskarżeniach wobec dzieci o szerzenie działalności opozycyjnej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22594         

1006.
Dzieci współpracownikami ZOMO. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 34(336) (7 - 13 X). – s. 1
Uwagi: inf. : o akcji ZOMO w której brały udział dzieci wskazując ofiary palcem

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32814         

1007.
Dzień powszedni "normalizacji". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 6(308) (12-18 II). – s. 4
Uwagi: inf.: serwis aktualności w regionie dolnośląskim.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29802         

1008.
Dzień powszedni socjalistycznej "normalizacji". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 44(388) (8-14 XII). – s. 4
Uwagi: art.: przedruk artykułu z czasopisma "Jednością Silni"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34008         

1009.
Dzień protestów w Warszawie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 120 (7 III). – s. 1
Uwagi: inf.: protesty w Warszawie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22161         

1010.
Dzień protestu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 49(197) (22-24 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: doniesienia z protestów we wrocławskich zakładach 13 kwietnia 1982 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28806         

1011.
Dzień protestu służby zdrowia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 246 (13 IV). – s. 1
Uwagi: art.: o strajku w służbie zdrowia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23464         

1012.
Dzień solidarności z narodem rumuńskim. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 237 (3 II). – s. 1, 3
Uwagi: art.: o demonstracjach pod ambasadami Rumunii, 1 II 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23242         

1013.
Dziesiąta rocznica. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 21
Uwagi: inf.: na temat dziesiatej rocznicy śmierci Stanisława Pyjasa

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25603         

1014.
Dziewanowski Kazimierz
Afganistan : czyżby zapowiedź końca wojny? / Karol Grodkowski [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 195 (21 I). – s. 3
Uwagi: art.: nt. sytuacji w Afganistanie. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 203.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23178         

1015.
Dziewanowski Kazimierz
Co się wydarzył w Reykiawiku / Karol Grodkowski [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 185 (22 X). – s. 1, 4
Uwagi: art.: nt. konferencji pokojowej w Reykiawiku. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 203.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22749         

1016.
Dziewanowski Kazimierz
Czekając na papieża / J.P [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 46 (7 IV). – s. 3
Uwagi: art.: refleksje na temat skutków 2 wizyty JPII w Polsce. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 253.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20917         

1017.
Dziewanowski Kazimierz
Czy tylko szum informacyjny? / K. Grodkowski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 207/208 (22 IV). – s. 2
Uwagi: art.: nt. stosunków pomiędzy władzą, a społeczeństwem. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 203.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22696         

1018.
Dziewanowski Kazimierz
Genewski słoń a sprawa polska / Karol Grodowski [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 148 (28 XI). – s. 1-2
Uwagi: art.: szczyt genewski, stanowisko USA i ZSRR, kontekst polski. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 203.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22367         

1019.
Dziewanowski Kazimierz
Historia bez debiutu / J.P. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 136 (25 VII). – s. 1-2
Uwagi: art.: o wydawaniu książek o tematyce historycznej. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 253.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22199         

1020.
Dziewanowski Kazimierz
Pofantazjujmy o Europie : na marginesie artykułu Jacka Kuronia / Karol Grodkowski [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 124 (11 IV). – s. 3
Uwagi: art.: o artykule Jacka Kuronia "Jałta i co teraz?". - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 203.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22203         

1021.
Dziewanowski Kazimierz
Polski Problem – Niemcy / K. Grodkowski [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 156 (30 I). – s. 3
Uwagi: art.: polityka wschodnia Niemiec a sprawa polska. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 203.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24155         

1022.
Dziewanowski Kazimierz
Proponuję upór i cierpliwość / Karol Grodkowski [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 187 (12 XI). – s. 1-2
Uwagi: art.: nt. strategii postępowania po zwolnieniu więźniów politycznych. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 203.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22789         

1023.
Dziewanowski Kazimierz
Trzy spojrzenia na Gorbaczowa / Karol Grodkowski . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 202 (11 III). – s. 1-2
Uwagi: art.: nt. polityki Gorbaczowa. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 203.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22563         

1024.
Dziewanowski Kazimierz
Więcej tego samego : po XXVII Zjeździe KPZR / Karol Grodkowski [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 162 (13 III). – s. 1-2
Uwagi: art.: nt. efektów Zjazdu KPZR. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 203.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24243         

1025.
Dzięcioł
Z listów / Dzięcioł [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 84(232) (20-22 VIII). – s. 2. – (Z Listów)
Uwagi: inf.: doniesienia z wrocławskich zakładów pracy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29005         

1026.
Dziękujemy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 15(174) wyd. strajk. 26 (5-6 II). – s. 2
Uwagi: sat.: ironiczne podziękowania dla „Gazety Robotniczej” za przedruk rad n/t zachowania się w warunkach stanu wojennego z „Z dnia na dzień”

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29590         

1027.
Dziękujemy filadelfijczykom!. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 157 (6 II). – s. 4
Uwagi: art.: podziękowanie dla mieszkańców Filadelfii

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24177         

1028.
"Dzisiaj Chrystus przemawia z Garwolina...". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 80/81 (22 III). – s. 4
Uwagi: art: walka o krzyż w Zespole Szkół Rolniczych im. Staszica w Mętnem k. Garwolina

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21630         

1029.
Dziś Czernobyl, jutro Żarnowiec. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 169 (8 V). – s. 1. – ("Wolność i Pokój")
Uwagi: art.: katastrofy w Czernobylu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24353         

1030.
Dziwna relacja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 24(183) wyd. strajk. 35 (1-3 III). – s. 2
Uwagi: fel.: polemika z dziennikarzem "Gazety Robotniczej" Lucjanem Prackim autorem propagandowego artykułu zniesławiającego NSZZ "Solidarność"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29684         

1031.
E. R-ski
Kwestia taktyki / E. R-ski [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 9(433) (9-15 III). – s. 1-2
Uwagi: art.: o pozycji PRL na arenie międzynarodowej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34700         

1032.
E. R-ski
Noworoczne obawy / E. R-ski [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 3(427) (19 I - 1 II). – s. 1-2
Uwagi: art.: o sytuacji politycznej w PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34611         

1033.
E. R., Suchorowski Jacek
Dwugłos o fali : Szanowna redakcjo! : Do redakcji ZDnD / E. R. [pseud.], Jacek Suchorowski. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 12(468) (2-22 VI). – s. 3
Uwagi: dok.: dwa listy do redakcji "ZDnD" w sprawie strajków

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35242         

1034.
E. R
Dopadliśmy ich wreszcie!!! / E. R. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 128 (9 V). – s. 4
Uwagi: fel.: wspomnieniowy na temat polskich zrywów antykomunistycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22597         

1035.
E.R.
Blisko, coraz bliżej / E.R. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 72 (15 XII). – s. 4
Uwagi: fel.: wspomnienie wydarzeń politycznych w mijającym roku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21482         

1036.
E.R.
Co by było gdyby nie władza ludowa / E.R. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 94 (13 VII). – s. 3
Uwagi: art.: 40-lecie PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21840         

1037.
E.R.
Generale, tak trzymać! / E.R. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 97 (23 VIII). – s. 3
Uwagi: art.: o gen. Jaruzelskim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21520         

1038.
E.R.
Iść na ludzkie / E.R. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 88 (17 V). – s. 2
Uwagi: art.: opis sposobów władz na zachęcanie obywateli w uczestniczeniu w wyborach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21760         

1039.
E.R.
Listy do redakcji / E.R. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 99 (20 IX). – s. 3. – (Listy do redakcji)
Uwagi: dok.: list czytelnika do redakcji TM, dotyczący zdarzających się w piśmie pomyłek

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21649         

1040.
E.R.
My mamy swoje sprawy / E.R. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 75/76 (2 II). – s. 3
Uwagi: art.: sposoby bojkotu wyborów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21566         

1041.
E.R.
Straszny LOS tych co by pojechali do ANGELES / E.R. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 96 (9 VIII). – s. 4
Uwagi: sat.:drwina autora z decyzji władz PRL-u w sprawie bojkotu olimpiady w Los Angeles

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21506         

1042.
E.R.
W lipcowych dniach / E.R. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 94 (13 VII). – s. 2
Uwagi: sat.: żart na temat święta 22 lipca

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21805         

1043.
E.R.
Z politowaniem / E.R. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 124 (11 IV). – s. 3-4
Uwagi: art.: o rzeczniku prasowym rządu PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22206         

1044.
E.
Zakazane spotkanie / E. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 7 (VI). – s. 10-14. – (WiP...)
Uwagi: art.: seminarium ruchu "Wolność i Pokój" w dniach 7-9 05 1987 r. w Warszawie

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25656         

1045.
Echa 3 Maja. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 23 (20 V). – s. 1-2
Uwagi: inf.: wstrząsające relacje 2 osób poszkodowanych w dniu 3 Maja

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28244         

1046.
Echa sierpniowych manifestacji. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 32(334) (23-29 IX). – s. 2
Uwagi: inf.: o sierpniowych manifestacjach w kraju 1984r.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32942         

1047.
Edelman Marek et al.
Komunikat / Marek Edelman et al.. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 11 (X). – s. 19
Uwagi: dok.: uchwały posiedzenia grupy roboczej do spraw Funduszu Społecznego "Solidarności" z dnia 10 X 1987 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25386         

1048.
Edelman Marek et al
Komunikat / Marek Edelman et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 223 (14 X). – s. 2
Uwagi: dok.: ustalenia z posiedzenia grupy roboczej ds. Funduszu Społecznego "S" z dnia 10 X 87 r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23190         

1049.
Edelman Marek
Iść po słonecznej stronie : z rozmowy z Markiem Edelmanem w 40-tą rocznicę wybuchu powstania w getcie / Marek Edelman . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 46 (7 IV). – s. 2
Uwagi: wywiad.: wspomnienia z Powstania w Getcie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20906         

1050.
Edelman Marek
List otwarty, 2 II 1983 / Marek Edelman . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 43 (3 III). – s. 1
Uwagi: dok.: o nadchodzącej rocznicy powstania w Getcie Warszawskim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20738         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm