Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 z 172


1401.
Grzegorz Palka . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 79 (23 II). – s. 2. – (Ich władza boi się najbardziej)
Uwagi: art: życiorys Grzegorza Palki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21581         

1402.
Grzegorz Przemyk : zmarł 14 V 1983 w Warszawie, bestialsko zamordowany przez milicjantów. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 52 (19 V). – s. 1
Uwagi: art.: o zabiciu przez MO G. Przemyka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20804         

1403.
Grześkowiak Alicja
Ocena założeń reformy prawa karnego w świetle standardów praw człowieka / Alicja Grześkowiak. – Praworządność (Warszawa) 1989, nr 21(2). – s. 13-21
Uwagi: art.: na temat reformy prawa karnego

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26265         

1404.
Grzymkowski Jerzy
Całkiem prywatnie / Jerzy Grzymkowski . – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 5 (7 XII). – s. 76-78
Uwagi: art.: osobiste poglądy autora o działalności ks. J. Popiełuszko

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26119         

1405.
Gustaw
Polskie aspiracje i rakiety / Gustaw [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 67 (10 XI). – s. 3
Uwagi: art.: głos w dyskusji o aktualnej sytuacji międzynarodowej i w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21247         

1406.
Gwałtowne demonstracje w Gdańsku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 267 (19 X). – s. 4
Uwagi: inf.: o manifestacji w Gdańsku po mszy w kościele św. Brygidy, 16. X. 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23798         

1407.
Gwałtownik Królestwa Bożego. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 11(435) (23-29 III). – s. 3-4
Uwagi: art.: wspomnienie księdza Franciszka Blachnickiego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34711         

1408.
Gwarek
Ignorancja czy sabotaż? / Gwarek [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 36(518) [właśc. 3(518)] (25 I - 8 II). – s. 7-8
Uwagi: art.: dot. planu likwidacji Zakładów Górniczych "Konrad" w Iwinach, wchodzących w skład KGHM w Lubinie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35071         

1409.
Gwarek
Pracować darmo! / Gwarek [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 24(506) wyd. dodatkowe (14 IX). – s. 1, 4

art.: poziom płac w górnictwie - jaki jest, a jaki powinien być
 DO GÓRY   ID: 34847         

1410.
H. K.
"Wynoś się z Głazu" / H. K. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 214 (3 VI). – s. 2
Uwagi: art.: o represjach wobec J. Florkiewicza - wychowawcy z Państwowego Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22853         

1411.
H.B., Góra Stanisław, Tomuś
Listy do redakcji / H.B. [pseud.], Góra Stanisław, Tomuś [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 257 (6 VII). – s. 4. – (Listy do redakcji)
Uwagi: dok.: listy czytelników o lekceważeniu przez redakcje TM spraw chrześcijan i Kościoła, o kierunkach działania NSZZ "S" oraz sprostowanie do artykułu Anny Mól i Marka Nowego "Młodzież – wiosna 1988"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23693         

1412.
H.
Formy protestu przeciw podwyżkom : wypowiedź działacza "Solidarności" / H. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 117 (14 II). – s. 4
Uwagi: art.: opis form protestu przeciw podwyżkom

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22029         

1413.
H.
Gryps z Grodkowa / H. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 7(166), wyd. strajk. 18 (15-16 I). – s. 2
Uwagi: inf.: o traktowaniu więźniów politycznych w ZK w Grodkowie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29642         

1414.
H.M.
Hotele pod specjalnym nadzorem / H.M. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 170 (15 V). – s. 1
Uwagi: art.: nt. tzw. ustaw antypasożytniczych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24365         

1415.
H.
Stocznia apeluje o solidarność / H. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 269 (2 XI). – s. 1, 3
Uwagi: art.: o reakcji na decyzję premiera Rakowskiego o likwidacji Stoczni Gdańskiej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23869         

1416.
Hagemejer Krzysztof Wacław
W poszukiwaniu gwarancji / Krzysztof Wacław Hagemejer. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 225 (28 X). – s. 1-2
Uwagi: art.: analiza sytuacji gospodarczej. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Krzysztofa Wacława Hagemejera, którego drugie imię pominięto, a nazwisko zmieniono na błędne: Hagemajer.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23262         

1417.
Hagemejer Krzysztof
Podwyżki cen a reforma / Krzysztof Hagemejer. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 228 (18 XI). – s. 1-2
Uwagi: art.: analiza projektu reformy gospodarczej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23394         

1418.
Hall Aleksander
List do „Tygodnika Mazowsze” / Aleksander Hall. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 126 (25 IV). – s. 2
Uwagi: dok.: list

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22238         

1419.
Hanna Łukowska-Karniej na wolności. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 246 (13 IV). – s. 1
Uwagi: art.: o wypuszczeniu na wolność 9 IV 88r. H. Łukowskiej-Karniej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23465         

1420.
"Hańbiące zachowanie". – Paragraf (Kraków) 1988, nr 42 (30 X). – s. 8
Uwagi: inf.: o dyscyplinarnym zwolnieniu pracowników za krytykę kwalifikacji kadry kierowniczej

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28654         

1421.
Happeningi ciągle w modzie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 284 (1 III). – s. 3
Uwagi: inf.: informacje na temat happeningów Pomarańczowej Alternatywy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24029         

1422.
Hardek Władysław
Władysław Hardek dla Z dnia na dzień, / Władysław Hardek. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 8(267) (24 II-3 III). – s. 1-2
Uwagi: fel.: odpowiedź W. Hardka na krytykę TKK ze strony A. Konarskiego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29091         

1423.
Henryk Wujec. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 68 (17 XI). – s. 2
Uwagi: art.: przedstawienie postaci Henryka Wujca

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21289         

1424.
Herbatka konsultacyjna ?. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 188 (19 XI). – s. 1, 4
Uwagi: art.: sprawozdanie z dyskusji nad przystąpieniem członków KIK-u do Rady Konsultacyjnej]

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22832         

1425.
Herbert Zbigniew
Ze szczytu schodów / Zbigniew Herbert. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr spec. (28 VI). – s. 6
Uwagi: lit.: wiersz z tomu Raport z oblężonego miasta, Paryż 1983

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24459         

1426.
Hertig Piotr et al.
Listy do redakcji / Piotr Hertig et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 275 (14 XII). – s. 4. – (Listy do redakcji)
Uwagi: dok.: list-sprostowanie informacji dotyczących "Codziennej Gazety Strajkowej", zawartych w liście A. Lesowskiego z nr 273 TM, w art. przekształcono pseudonim Wojciecha Myśleckiego, błędnie podając Andrzej Leskowski zamiast Andrzej Lesowski

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24566         

1427.
Herzog Aleksander
Amnestia - czy "szczególne postępowanie"? / Iudex [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 10 (25 VIII). – s. 3-4
Uwagi: art.: omówienie różnicy między amnestią a ustawą o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 232

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28375         

1428.
Herzog Aleksander
Bezkarność kpt. Święckiego / /A.S./ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 49 (14 III). – s. 5
Uwagi: rel.: dotycząca postępowania organów ścigania w Gdańsku względem mieszkańców Olkusza, którzy w 1987 r. przybyli do Gdańska na spotkanie z Ojcem Świętym i zostali pobici na Komisariacie Kolejowym przez tamtejszego komendanta.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28658         

1429.
Herzog Aleksander
Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych / /El./ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 51 (27 IV). – s. 4
Uwagi: fel.: poświęcony przybliżeniu działalności Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ "Solidarność"

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28618         

1430.
Herzog Aleksander
"Cosa Nostra" / AS. [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 29 (21 XI). – s. 3-4
Uwagi: art.: porównanie struktur władzy w PRL do układów mafijnych. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 35

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28440         

1431.
Herzog Aleksander
Czekamy na nakaz oglądania dziennika TV! / Telewidz [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 8 (25 V). – s. 7
Uwagi: fel.: omówienie rozporządzenia w sprawie zezwoleń na zakładanie i używanie urządzeń megafonowych w miejscach publicznych. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 622.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28361         

1432.
Herzog Aleksander
Gdzie jest generał? / /Jeż/ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 31 (15 I). – (Z Życia SB i MO)
Uwagi: fel.: o odnowie kamienicy przy ul. Mikołajskiej w Krakowie w której miał zamieszkać gen. Jerzy Gruby. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 283.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28470         

1433.
Herzog Aleksander
Kilka uwag w sprawie „regulacji statusu prawnego Kościoła" / /A.S./ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 43 (20 XI). – s. 2-4
Uwagi: art.: o stosunkach między państwem a Kościołem. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 35

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28667         

1434.
Herzog Aleksander
Kradzież w majestacie „prawa” / /i/ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 29 (21 XI). – s. 5-6
Uwagi: art.: bezprawne działania bielskiego WUSW w sprawie przepadku zarekwirowanych podczas rewizji przedmiotów. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 223

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28443         

1435.
Herzog Aleksander
Kryptonim "16.000" / /B/ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 30 (20 XII). – s. 7
Uwagi: art.: o akcji zakładania telefonów w Krakowie przy udziale specjalistów z resortu MSW.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 76

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28455         

1436.
Herzog Aleksander
Łyżka dziegciu / B.P. [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 20 (30 III). – s. 7
Uwagi: fel.: n/t poszanowana praw i wolności obywateli w PRL, w kontekście 10 rocznicy ratyfikowania Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28530         

1437.
Herzog Aleksander
Nowe pismo "praworządnościowe" / /B/ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 28 (20 X). – s. 7-8. – (Nasze recenzje)
Uwagi: rec.: omówienie pierwszego numeru „Biuletynu Informacyjnego” Polskiej Ligi Praw Człowieka oraz „Książeczki cywilnej” wydanej przez Ruch „WiP”. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 76

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28347         

1438.
Herzog Aleksander
Obywatel a organa ścigania / /B/ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 29 (21 XI). – s. 8. – (Recenzje)
Uwagi: rec.: omówienie artykułu na temat naruszania dóbr osobistych i nadużywania instytucji zatrzymania. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 76

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28446         

1439.
Herzog Aleksander
Ordynacje Wyborcze / /A.S./ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 50 (19 IV). – s. 3-4
Uwagi: fel.: objaśniający zawiłości ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 35

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28624         

1440.
Herzog Aleksander
Pieriestrojka i pluton egzekucyjny / R.G. [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 24-25 (18 VI). – s. 9
Uwagi: fel.: szokujący wyrok w ZSRR, kara śmierci za branie łapówek. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 523.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28273         

1441.
Herzog Aleksander
Pogrobowcy Stalina przy głosie / /Sprawozdawca/ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 34 (10 IV). – s. 6
Uwagi: fel.: o sprzecznym z prawem orzecznictwie sądów PRL. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 583

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28515         

1442.
Herzog Aleksander
Pomówienie?! / /a.s./ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 46 (26 I). – s. 2-3
Uwagi: fel.: n/t przebiegu czynności śledczych i postępowania Prokuratury w sprawie dotyczącej pobicia hutników podczas pacyfikacji strajku w maju 1988 r. w HiL. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 35.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28709         

1443.
Herzog Aleksander
Pora na porządki! / Bibliofil [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 44 (12 XII). – s. 8
Uwagi: art:. o uchwale Sądu Najwyższego pozwalającej bibliotekom swobodnie sprowadzać i otrzymywać z zagranicy wszelkie publikacje zawierające treści uznane przez celników za szkodliwe. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 99

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28696         

1444.
Herzog Aleksander
Porównanie / /a.s./ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 45 (10 I). – s. 2-3
Uwagi: art.: porównujący stan liczebny sił podległych MON i MSW z sytuację jaka miała miejsce w tym aspekcie w II RP. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 35

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28706         

1445.
Herzog Aleksander
Powrót do pracy / /a.s./ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 53 (30 VI). – s. 2-3
Uwagi: art.: w którym poruszono kwestie prawne dotyczące osób zwolnionych z pracy za działalność opozycyjną i możliwości ich powrotu do pracy, jaką dała jedna z uchwalonych przed wyborami ustaw. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 35.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28587         

1446.
Herzog Aleksander
Prawa człowieka – nieco podstawowych informacji / A.S. [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 39 (25 VIII). – s. 3-5
Uwagi: art.: prawa człowieka a rzeczywistość PRL. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 35

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28611         

1447.
Herzog Aleksander
Prawem nie można manewrować / /B/ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 29 (21 XI). – s. 7. – (Recenzje)
Uwagi: rec.: omówienie artykułu "Stop! Dla ustawy majowej" autorstwa dwóch bielskich sędziów A. Krama i W. Nowakowskiego

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28445         

1448.
Herzog Aleksander
Prawo atomowe / A.S. [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 8 (25 V). – s. 8
Uwagi: fel.: uwagi n/t ustawy „prawo atomowe” w kontekście wybuchu reaktora w Czernobylu. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 35

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28363         

1449.
Herzog Aleksander
Prezydent PRL / /a.s./ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 51 (27 IV). – s. 3-4
Uwagi: fel.: komentarz wprowadzonych zmian do konstytucji oraz wprowadzonej nowej instancji wykonawczej urzędu Prezydenta PRL o dość rozbudowanych uprawnieniach

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28615         

1450.
Herzog Aleksander
Proces który trwa / /Sprawozdawca/ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 23 (20 V). – s. 8
Uwagi: rec.: o książce A. Tarnawy „Proces trwa". - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 583

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28253         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm