Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 z 172


1501.
Ilka Grzegorz
Listopad miesiącem prasy zakładowej / A. G. Rawicki [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 221 (30 IX). – s. 3
Uwagi: art.: promocja ideii rozwoju prasy zakładowej. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 531.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23138         

1502.
Ilka Grzegorz
Pomysły na działalność związkową w zakładzie z "Robotnika Pomorza Zachodniego" / A.G. Rawicki [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 200 (25 II). – s. 4
Uwagi: art.: o pomysłach na działalność związkową. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 531.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23432         

1503.
Ilu jeszcze?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 100(250) (14-17 X). – s, 2
Uwagi: inf.: o wstrzymaniu śledztwa w sprawie zabitych związkowcach 31 sierpnia 1982 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29189         

1504.
Ilu jeszcze? / Tajna Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Zakładów Chemicznych Rokita w Brzegu Dolnym. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 97(247) (8-11 X). – s. 2
Uwagi: art.: o zamordowaniu Tadeusza Woźniaka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29151         

1505.
Imieniem ks. Jerzego Popiełuszki. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 41(343) (8-12 XII). – s. 4
Uwagi: inf.: propzycja czytelnika, by imieniem ks. J. Popiełuszki nazwać ulicę Grabiszyńską we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33109         

1506.
Inaczej o rozbrojeniu / [Leszek Kołakowski]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 42(301) (9-15 XII). – s. 3
Uwagi: art.: fragment artykułu Leszka Kołakowskiego przedrukowany z czasopisma "Vacat"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29359         

1507.
Inauguracja na znowelizowanej uczelni. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 36(380) (13-19 X). – s. 4
Uwagi: art.: o inauguracji roku akademickiego na UWr

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33830         

1508.
Informacja dla nauczycieli. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 275 (14 XII). – s. 3
Uwagi: inf.: o punkcie informacyjnym „S” dla nauczycieli z Warszawy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24560         

1509.
Informacje. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 23(282) (9-16 VI). – s. 2
Uwagi: inf.: Pinior J. w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie; referendum w ZPUA

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29291         

1510.
Informacje. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 25(284) (24 VI-7 VII). – s. 4
Uwagi: inf.: serwis aktualności m.im. o zmianach kadrowych w adwokaturze wrocławskiej, O cofnięciu zgody na przerwę w odbywaniu kary M. Gilowi oraz o szlakach komunikacyjnych Armii Czerwonej w Polsce.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29313         

1511.
Informacje. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 26(285) (8-21 VII). – s. 4
Uwagi: inf.: wiadomości z kraju, spotkanie internowanych w Grodkowie, proces Jerzego Gudejki.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29334         

1512.
Informacje. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 27(286) (22 VII-4 VIII). – s. 4
Uwagi: inf.: serwis aktualności z kraju.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29372         

1513.
Informacje. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 30(289) (2-15 IX). – s. 4
Uwagi: inf.: serwis aktualności.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29410         

1514.
Informacje. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 82(154), wyd. strajk. 6a (21-22 XII). – s. 2
Uwagi: inf.: wiadomości z regionu dolnośląskiego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29517         

1515.
Informacje bieżące. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 97(247) (8-11 X). – s. 2. – (Informacje Bieżące)
Uwagi: inf.: skrót aktualnych wydarzeń krajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29153         

1516.
Informacje bieżące. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 100(250) (14-17 X). – s. 2. – (Informacje Bieżące)
Uwagi: inf.: skrót aktualnych wydarzeń krajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29193         

1517.
Informacje i ogłoszenia. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 12(401) (1-13 IV). – s. 4
Uwagi: inf.: o sytuacji na Dolnym Śląsku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34242         

1518.
Informacje różne. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 18(320) (13-19 V). – s. 4
Uwagi: inf.: skrót wydarzeń krajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32650         

1519.
Informacje sądowe. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 24(283) (17-24 VI). – s. 2
Uwagi: inf: aktualności z postępowań i procesów sądowych dot. więźniów politycznych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29298         

1520.
Informacje z kraju. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr [79(151)], wyd. strajk. 3 (16-17 XII). – s. 1-2. – (Informacje z Kraju)
Uwagi: inf.: serwis bieżących informacji z pierwszych dni stanu wojennego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29487         

1521.
Informacje z kraju. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 80(152), wyd. strajk. 4 (17-18 XII). – s. 1-2. – (Informacje z Kraju)
Uwagi: inf.: relacje z wydarzeń w kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29496         

1522.
Informacje z kraju. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr [81(153)], wyd. strajk. 5 (18-19 XII). – s. 2. – (Informacje z Kraju)
Uwagi: inf: o akcji protestacyjnej w całym kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29505         

1523.
Informacje z ostatniej chwili. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 14 (15 XI). – s. 8-10. – (Informacje z ostatniej chwili)
Uwagi: inf.: serwis bieżących wiadomości dotyczących represji władz komunistycznych wobec środowisk opozycyjnych

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28411         

1524.
Informacje z Regionu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 80(152), wyd. strajk. 4 (17-18 XII). – s. 1-2. – (Informacje z Regionu)
Uwagi: inf.: relacje z wydarzeń na Dolnym Śląsku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29495         

1525.
Informacje z Regionu i okolic. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 1 (5 I). – s. 1-2. – (Informacje z Regionu i okolic)
Uwagi: inf.: przegląd bieżących wydarzeń w Regionie Małopolska NSZZ "Solidarność"

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28243         

1526.
Informacje z Regionu i okolic. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 23 (20 V). – s. 1-2. – (Informacje z Regionu i okolic)
Uwagi: inf.: aktualności z życia opozycji

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28245         

1527.
Informacje z Regionu i okolic. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 2 (30 I). – s. 1-2. – (Informacje z Regionu i okolic)
Uwagi: inf.: krótkie notatki o aktualnych wydarzeniach dotyczących opozycji. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Jarosława Hurynowicza, którego nazwisko zmieniono na błędne: Hrynowicz.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28255         

1528.
Informacje z Regionu i okolic. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 24-25 (18 VI). – s. 1-3. – (Informacje z Regionu i okolic)
Uwagi: inf.: aktualności z życia opozycji

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28259         

1529.
Informacje z Regionu i okolic. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 26 (5 IX). – s. 1-2. – (Informacje z Regionu i okolic)
Uwagi: inf.: aktualności z życia opozycji

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28291         

1530.
Informacje z Regionu i okolic. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 27 (20 IX). – s. 1-2. – (Informacje z Regionu i okolic)
Uwagi: inf.: aktualności z życia opozycji

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28319         

1531.
Informacje z Regionu i okolic. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 28 (20 X). – s. 1-3. – (Informacje z Regionu i okolic)
Uwagi: inf.: aktualności z życia opozycji

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28341         

1532.
Informacje z Regionu i okolic. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 7 (10 V). – s. 1-2. – (Informacje z Regionu i okolicy)
Uwagi: inf.: aktualności dotyczące działaczy opozycji w Regionie Małopolska. - w art. zniekształcone zostały dane Grzegorza Hajdarowicza, którego nazwisko zapisano jako Bajdarowicz

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28350         

1533.
Informacje z Regionu i okolic. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 15/16 (15 XII). – s. 1-2. – (Informacje z Regionu i okolicy)
Uwagi: inf.: aktualności dotyczące działaczy opozycji w Regionie Małopolska

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28416         

1534.
Informacje z Regionu i okolic. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 17 (16 I). – s. 1-2, 6-7. – (Informacje z Regionu i okolicy)
Uwagi: inf.: aktualności dotyczące działaczy opozycji w Regionie Małopolska

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28428         

1535.
Informacje z Regionu i okolic. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 29 (21 XI). – s. 1-2. – (Informacje z Regionu i okolic)
Uwagi: inf.: aktualności z życia opozycji

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28438         

1536.
Informacje z Regionu i okolic. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 30 (20 XII). – s. 1, 8. – (Informacje z Regionu i okolic)
Uwagi: inf.: aktualności z życia opozycji

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28450         

1537.
Informacje z Regionu i okolic. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 18 (10 II). – s. 1-2. – (Informacje z Regionu i okolic)
Uwagi: inf.: aktualności dotyczące działaczy opozycji w Regionie Małopolska

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28460         

1538.
Informacje z Regionu i okolic. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 31 (15 I). – s. 1-2. – (Informacje z Regionu i okolic)
Uwagi: inf.: aktualności z życia opozycji. - W art. zniekształcone zostały dane Marka Kurzyńca, którego nazwisko podano, jako Kruszyniec, zniekształcone zostały także dane Jana Śmiecha, którego imię i nazwisko podano błędnie, jako Jacek Śmich.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28463         

1539.
Informacje z Regionu i okolic. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 32 (10 II). – s. 1-3. – (Informacje z Regionu i okolic)
Uwagi: inf.: aktualności z życia opozycji

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28474         

1540.
Informacje z Regionu i okolic. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 33 (10 III). – s. 1-3. – (Informacje z Regionu i okolic)
Uwagi: inf.: aktualności z życia opozycji

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28488         

1541.
Informacje z Regionu i okolic. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 19 (1 III). – s. 1-2. – (Informacje z Regionu i okolic)
Uwagi: inf.: aktualności dotyczące działaczy opozycji w Regionie Małopolska

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28492         

1542.
Informacje z Regionu i okolic. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 20 (30 III). – s. 1-2. – (Informacje z Regionu i okolic)
Uwagi: inf.: aktualności dotyczące działaczy opozycji w Regionie Małopolska

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28507         

1543.
Informacje z Regionu i okolic. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 34 (10 IV). – s. 1-2. – (Informacje z Regionu i okolic)
Uwagi: inf.: aktualności z życia opozycji. - W art. zniekształcone zostały dane Jana Szachułowicza, którego nazwisko podano błędnie, jako Szachutowicz.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28510         

1544.
Informacje z Regionu i okolic. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 35 (7 V). – s. 1-2. – (Informacje z Regionu i okolic)
Uwagi: inf.: aktualności z życia opozycji

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28523         

1545.
Informacje z Regionu i okolic. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 21 (15 IV). – s. 1-2. – (Informacje z Regionu i okolic)
Uwagi: inf.: aktualności dotyczące działaczy opozycji w Regionie Małopolska. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Artura Kielasiaka, którego nazwisko zmieniono na błędne: Kielesiak.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28541         

1546.
Informacje z Regionu i okolic. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 36 (19 V). – s. 1-3. – (Informacje z Regionu i okolic)
Uwagi: inf.: aktualne wydarzenia dotyczące opozycji. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Krzysztofa Koczyjana, którego nazwisko zmieniono na błędne: Koczyjań.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28549         

1547.
Informacje z Regionu i okolic. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 22 (10 V). – s. 1-3. – (Informacje z Regionu i okolic)
Uwagi: inf.: aktualności dotyczące działaczy opozycji w Regionie Małopolska

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28560         

1548.
Informacje z Regionu i okolic. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 37 (5 VI). – s. 1-2. – (Informacje z Regionu i okolic)
Uwagi: inf.: aktualności z życia opozycji. - W art. zniekształcono dane Bogusława Atłasińskiego, podając błędne imię Bogdan. - W art. zniekształcono także imię Romana Pawlika, błędnie podając Robert Pawlik

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28572         

1549.
Informacje z Regionu i okolic. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 53 (30 VI). – s. 1-2. – (Informacje z Regionu i okolic)
Uwagi: inf.: aktualności dotyczące działaczy opozycji w Regionie Małopolska

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28585         

1550.
Informacje z Regionu i okolic. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 38 (19 VI). – s. 1-2. – (Informacje z Regionu i okolic)
Uwagi: inf.: aktualności z życia opozycji

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28593         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm