Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 z 172


1601.
Internowani. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 9 (6 IV). – s. 2-3. – (Internowani)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny o internowaniach i sytuacji osób internowanych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20599         

1602.
Internowani. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 17 (9 VI). – s. 4. – (Internowani)
Uwagi: inf.: o internowanych i internowaniach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20635         

1603.
Internowani. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 10 (21 IV). – s. 3. – (Internowani)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny o internowaniach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20648         

1604.
Internowani. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 18 (16 VI). – s. 3. – (Internowani)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny o internowanych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20671         

1605.
Internowani. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 20 (30 VI). – s. 2. – (Internowani)
Uwagi: inf.: o internowanych. - W art. zniekształcone zostały dane Wandy Folejewskiej, której nazwisko błędnie podano jako Folejowska.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20723         

1606.
Internowani. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 23 (1 VIII). – s. 3. – (Internowani)
Uwagi: inf.: o osobach internowanych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20833         

1607.
Internowani. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 24 (18 VIII). – s. 4. – (Internowani)
Uwagi: inf. dotycząca osób internowanych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20997         

1608.
Internowani. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 25 (3 IX). – s. 3. – (Internowani)
Uwagi: inf.: serwis inf. dotyczący internowanych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21164         

1609.
Internowani . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 29 (13 X). – s. 3-4. – (Internowani )
Uwagi: inf.: na temat sytuacji opozycjonistów w obozach dla internowanych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21228         

1610.
Internowani. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 26 (15 IX). – s. 3. – (Internowani)
Uwagi: inf.: serwis inf. dotyczący internowanych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21428         

1611.
Internowani. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 27 (22 XI). – s. 3. – (Internowani)
Uwagi: inf.: o internowanych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21721         

1612.
Internowani. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 56(204) (17-19 V). – s. 2
Uwagi: inf.: sytuacja internowanych działaczy opozycji z Dolnego Śląska

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28852         

1613.
Internowani. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 90(238) (9-12 IX). – s. 2
Uwagi: inf.: doniesienia z Ośrodków Odosobnienia

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29082         

1614.
Internowani. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 93(241) (20-22 IX). – s. 1
Uwagi: inf.: doniesienia z Ośrodków Odosobnienia

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29095         

1615.
Internowani w Nysie
Nasze stanowisko / Internowani w Nysie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 46(194) (8-13 IV). – s. 2
Uwagi: inf.: żądania internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28790         

1616.
Internowani z Wierzchowa
"Trybuną dla dyskusji mogą być listy..." / Internowani z Wierzchowa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 6 (13 III). – s. 3
Uwagi: art.: ironiczny komentarz wobec rządowych propozycji dla ruchu związkowego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20512         

1617.
Internowani : /opieka medyczna/. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 50(198) (26-28 IV). – s. 2
Uwagi: [art.: o braku opieki medycznej w wielu obozach dla internowanych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28817         

1618.
Internowani : /Pomieszczenia/. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 47(195) (14-17 IV). – s. 2
Uwagi: inf.: opis warunków panujących w więzieniach dla kobiet

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28798         

1619.
Internowani : /stan sanitarny/ / "Tygodnik Mazowsze", "Kronika Małopolska". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 48(196) (19-21 IV). – s. 2
Uwagi: inf.: o warunkach panujących w obozach dla internowanych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28803         

1620.
Internowanie do wojska. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 44 (10 III). – s. 3. – (Internowanie do wojska)
Uwagi: inf.: o wypuszczeniu internowanych rezerwistów z obozów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20781         

1621.
Internowanie do wojska. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 38 (6 I). – s. 2. – (Internowanie do wojska)
Uwagi: inf.: o represjach wobec internowanych poborowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20923         

1622.
Internowani : przypadki losowe. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 53(201) (6-8 V). – s. 1
Uwagi: art.: o sytuacji i zdarzeniach w obozach internowanych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 31737         

1623.
Internowany członek Komisji Krajowej "Solidarność"
Postulaty NSZZ "Solidarność" pod adresem władzy / Internowany członek Komisji Krajowej "Solidarność" [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 64(212) (13-16 VI). – s. 1-2
Uwagi: dok.: projekt postulatów programowych NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28895         

1624.
Internowany członek władz krajowych "Solidarności"
Na wzór 21 Postulatów Gdańskich / Internowany członek władz krajowych "Solidarności". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 12 (5 V). – s. 4. – (Mówią członkowie Solidarności)
Uwagi: art.: prezentacja pomysłu na dokument NSZZ "Solidarność"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20434         

1625.
Internowany doradca "Solidarności"
Co dalej? / Internowany doradca "Solidarności" [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 76(224) (25-27 VII). – s. 1
Uwagi: art.: o opozycyjnej strategii działania

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28971         

1626.
Internowany doradca "Solidarności"
Uwagi o kompromisie / Internowany doradca "Solidarności" [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 18 (16 VI). – s. 2. – (Kiedy i jak koniec wojny : szanse porozumienia - granice kompromisu - programy działania)
Uwagi: art.: głos w dyskusji o sytuacji i perspektywach ruchu opozycyjnego w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20658         

1627.
Interwencja zomowca. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 3(162), wyd. strajk. 14 (8-9 I). – s. 2
Uwagi: fel.: o wylegitymowaniu księdza przez funkcjonariusza ZOMO

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29587         

1628.
Isakowicz-Zaleski Tadeusz
[Katyń] / Tadeusz Isakowicz-Zaleski. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 15(359) (21-27 IV). – s. 1
Uwagi: lit.: wiersz ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33585         

1629.
IV Nadzwyczajny Zjazd Delegatów NZS
Stanowisko IV Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów NZS w sprawie zbliżających się wyborów do Sejmu i Senatu / IV Nadzwyczajny Zjazd Delegatów NZS. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 14(496) wyd. dodatkowe (25 V). – s. 2
Uwagi: dok.: krytyczne stanowisko wobec ustaleń okrągłostołowych; decyzja o udziale w wyborach pozostawiona indywidualnemu wyborowi członków; apel o pomoc techniczno-organizacyjną w akcji wyborczej opozycji

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34602         

1630.
IV Pielgrzymka Robotnicza
Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 181 (24 IX). – s. 2
Uwagi: inf: na temat pielgrzymki na Jasną Górę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25339         

1631.
Iza
Listy do redakcji / Iza [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 189 (26 XI). – s. 4. – (Listy do redakcji)
Uwagi: list: czytelniczki do Redakcji z prośbą o wydawanie w TM wkładki dla rolników


A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22871         

1632.
"Izwiestia" o Oazach. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 21(323) (3-9 VI). – s. 2
Uwagi: art.: omówienie obraźliwego artykułu zamieszczonego w "Izwiestii" na temat ks. Franciszka Blachnickiego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32712         

1633.
J. J.
Nie chcemy rejestracji za każdą cenę. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 280 (1 II). – s. 2
Uwagi: serwis: informacje o przebiegu wyborów NZS na UW

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25243         

1634.
J. Milewski na forum MOP-u. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 23(448) (22-28 VI). – s. 4
Uwagi: inf.: o konferencji MOP w Genewie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34902         

1635.
J. O.
Gdańsk w oczach młodych / J. O. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 278 (18 I). – s. 3
Uwagi: art.: o "dwuwładzy" w "S" w Gdańsku, o konfliktach pomiędzy starymi i młodymi działaczami oraz o spotkaniu Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego, 9 I 1989

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23868         

1636.
J. Put.
Robotnicza pielgrzymka / J. Put. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 29(418) (20-26 X). – s. 4
Uwagi: art.: o pielgrzymce robotników na Jasną Górę

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34418         

1637.
J.A.
Listy do Redakcji / J.A. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 202 (11 III). – s. 4. – (Listy do Redakcji)
Uwagi: dok.: list czytelnika do redakcji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22591         

1638.
J.A.
Listy do redakcji / J.A. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 238 (10 II). – s. 4. – (Listy do redakcji)
Uwagi: art.: o pracy wydawnictw drugiego obiegu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23317         

1639.
J.A.
"Post Scriptum" / J.A. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 15(439) (21-26 IV). – s. 4
Uwagi: art.: o problemach stojących przed NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34741         

1640.
j.a.
Tajemniczy II etap / j.a. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 207/208 (22 IV). – s. 1, 3
Uwagi: art.: nt. reformy gospodarki. - Nazwa aut.: Szczęsna Joanna, Dodziuk Anna? zob. Słownik pseud., t. 5, s. 235 (niezgodne tytuły czasopism zamieszczające publikacje)

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22689         

1641.
J.B.
Inicjatywa oddolna / J.B. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 155 (23 I). – s. 1
Uwagi: art.: nt. Kongresu Intelektualistów w Warszawie. - Nazwa aut.: Zwaniecka Wanda? zob. Słownik pseud., t. 5, s. 238 (niezgodne daty działalności)

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22480         

1642.
J.B.
Sezon zimowy w pełni / J.B. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 198 (11 II). – s. 1
Uwagi: art.: nt. wizyt zagranicznych polityków w PRL. - Nazwa aut.: Zwaniecka Wanda? zob. Słownik pseud., t. 5, s. 238 (niezgodne daty działalności)

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23299         

1643.
J.B.
Z prasy zagranicznej / J.B. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 184 (15 X). – s. 2
Uwagi: art.: prasa zagraniczna o amnestii więźniów politycznych. - Nazwa aut.: Zwaniecka Wanda? zob. Słownik pseud., t. 5, s. 238 (niezgodne daty działalności)

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22737         

1644.
J.D.
Nawet zwierzęta demonstrują / J.D. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 12/13 (XI/XII). – s. 38-39. – (WiP Ochrona Środowiska)
Uwagi: art.: akcja protestacyjna członków ruchu WiP przeciw budowie elektrowni atomowych w Polsce

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25472         

1645.
J.F.
Zawiedzione nadzieje? / J.F. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 258 (20 VII). – s. 1–2
Uwagi: art.: o wizycie Michaiła Gorbaczowa w Polsce, VII 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23698         

1646.
J.H.
Spółdzielnia produkująca inwalidów : Opole, 1 marca 1989 r. / inwalida II gr. J.H. z Katowic [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 9(491) (21 IV - 5 V). – s. 1. – (Okienko z Zakładem)
Uwagi: dok.: list dot. polityki kadrowej w Spółdzielni Inwalidów "Metalowiec"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34550         

1647.
J.K.
Od czytelnika / J.K. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 4(486) (24 II - 10 III). – s. 2
Uwagi: dok.: zebranie "S" na Uniwersytecie Wrocławskim; ocena wypowiedzi Władysława Frasyniuka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34476         

1648.
J.L.
Komisarze / J.L. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 23 (1 VIII). – s. 4
Uwagi: art.: analiza sytuacji w kraju po półroczu stanu wojennego. - Nazwa aut.: Lewandowska Irena? zob. Słownik pseud., t. 5, s. 248 (niezgodne daty działalności oraz charakter publikacji) lub Lityński Jan? zob. Słownik pseud., t. 5, s. 248 (niezgodne tytuły w których publikował artykuły pod takim pseud.)

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20864         

1649.
J.L.
Sacharow : moralność i polityka / J.L.[pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 254 (8 VI). – s. 1
Uwagi: art.: o działalności i poglądach Sacharowa. - Nazwa aut.: Lewandowska Irena? zob. Słownik pseud., t. 5, s. 182 (niezgodny charakter zamieszczanych) lub Lityński Jan? zob. Słownik pseud., t. 5, s. 182 (niezgodne tytuły czasopism w których zamieszczał publikacje pod tym pseud.)

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23547         

1650.
J.M.W.
Listy do redakcji / J.M.W. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 236 (27 I). – s. 4. – (Listy do redakcji)
Uwagi: dok.: list dotyczący ignorowania na łamach TM pracy GR KK "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23237         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm