Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 z 172


1301.
Gebert Konstanty
O Bąbelki w Mazowszance / Dawid Warszawski [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 186 (5 XI). – s. 4
Uwagi: art.: polemika ze „Świadkiem” w sprawie wywiadu Jerzego Giedroycia w TM nr 183. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 657.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22777         

1302.
Gebert Konstanty
Oferta nie do odrzucenia? / Dawid Warszawski [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 214 (3 VI). – s. 3
Uwagi: art.: o "planie Jaruzelskiego" dotyczącym rozbrojenia w Europie środkowej. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 657.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22874         

1303.
Gebert Konstanty
Pacyfizm inaczej / Dawid Warszawski [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 97 (23 VIII). – s. 3
Uwagi: art.: opinia o ruchach pacyfistycznych w ZSRR, USA i państwach zachodniej Europy. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 657.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21519         

1304.
Gebert Konstanty
Powtórka z Marca / Dawar [pseud]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 243 (16 III). – s. 1-2
Uwagi: art.: o fali społecznego antysemityzmu w 20 rocznicę Marca. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 143.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23709         

1305.
Gebert Konstanty
Program partii : programem partii / Dawid Warszawski [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 110 (13 XII). – s. 4
Uwagi: art.: opinia o kolejnych planowanych podwyżkach cen. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 657.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21996         

1306.
Gebert Konstanty
Rewolucja na zamówienie / Dawid Warszawski [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 112 (10 I). – s. 3
Uwagi: art.: analiza sytuacji politycznej w krajach Trzeciego Świata. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 657.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21910         

1307.
Gebert Konstanty
Rocznica Getta bez Żydów? / (dw) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 241 (3 III). – s. 4
Uwagi: art.: krytyka listu otwartego Zjednoczenia Patriotycznego "Grunwald" dotyczącym zakazu wpuszczania do kraju osób narodowości żydowskiej podczas obchodów Powstania w Getcie Warszawskim. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 154.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23633         

1308.
Gebert Konstanty
Sowieci w defensywie / Dawid Warszawski [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 111 (3 I). – s. 4
Uwagi: art: dotyczący wyścigu zbrojeń pomiędzy ZSRR i USA. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 657.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21860         

1309.
Gebert Konstanty
Strajk brytyjskich górników / Dawid Warszawski [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 94 (13 VII). – s. 4
Uwagi: art.: strajk brytyjskich górników. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 657.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21829         

1310.
Gebert Konstanty
Układ / Dawid Warszawski [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 129 (16 V). – s. 3
Uwagi: art.: o Układzie Warszawskim. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 657.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22794         

1311.
Gebert Konstanty
Wielkie manewry / Dawid Warszawski [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 95 (6 VII). – s. 4
Uwagi: art: analiza stosunków pomiędzy USA i ZSRR. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 657.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21438         

1312.
gen. Piotr Grigorienko. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 201 (4 III). – s. 4
Uwagi: inf.: informacja o śmierci P. Grigorienki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22561         

1313.
Generał w Wiecznym Mieście. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 4(428) (2-8 II). – s. 1
Uwagi: art.: o wizycie gen. Wojciecha Jaruzelskiego w Rzymie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34624         

1314.
Gessel Marek
Czekając na październik / Marek Gessel. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 264 (21 IX). – s. 4
Uwagi: art.: o III Krajowym Zjeździe NZS i sytuacji w Zrzeszeniu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23728         

1315.
Gestapo! Gestapo!. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 26 (5 IX). – s. 7-8
Uwagi: fel.: skojarzenie agresywnych działań organów przymusu w PRL z zachowaniem hitlerowców w czasie okupacji

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28307         

1316.
Giermek Wacław
Zawiadomienie / Wacław Giermek. – Praworządność (Warszawa) 1988, nr 18. – s. 19. – ("Przepraszam, czy tu biją?")
Uwagi: dok.: zawiadomienie Wacława Giermka do Prokuratury Rejonowej Wrocław Śródmieście w sprawie brutalnego przesłuchania przez funkcjonariuszy WUSW

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26241         

1317.
Gil Mieczyław, Jurczyk Marian, Janusz Pałubicki et al
Oświadczenie / Mieczysław Gil, Marian Jurczyk, Janusz Pałubicki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 134 (27 VI). – s. 1
Uwagi: dok.: popierający TKK NSZZ „Solidarność” Solidarność sprawie wprowadzenia strajku wobec podwyżek cen mięsa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22235         

1318.
Glob
Etyka po ministersku / Glob [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 2. – s. 19-20
Uwagi: art.: analiza etyki adwokackiej

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25426         

1319.
Głasnost i Pani Thather. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 6(19) (X). – s. 34. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: o migawce w telewizji radzieckiej ze spotkania Thather z Wałęsą w dniu 4 XI 1988 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25777         

1320.
"Głasnost". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 220 (16 IX). – s. 4
Uwagi: art.: o zebraniu POP Zakładu Transportu FSM - Bielsko Biała

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23072         

1321.
Głodówka Andrzeja Górskiego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 156 (30 I). – s. 1
Uwagi: art.: przebieg głodówki Andrzeja Górskiego i warunki w więzieniu na Rakowieckiej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24148         

1322.
Głodówka Kobiet na Rakowieckiej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 138 (22 VIII). – s. 1
Uwagi: inf.: głodówka kobiet na Rakowieckiej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22279         

1323.
Głodówka kobiet w Podkowie Leśnej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 163 (20 III). – s. 1
Uwagi: art.: nt. głodówki podjętej przez żony więźniów politycznych związanych z „WiP”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24256         

1324.
Głodówka protestacyjna w ursuskim kościele św. Józefa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 79 (23 II). – s. 3
Uwagi: inf: informacja o głodówce protestacyjnej w kościele św. Józefa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21593         

1325.
Głodówka w Barczewie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 33(292) (7-13 X). – s. 1-2
Uwagi: inf.: o głodówce prowadzonej przez więźniów politycznych w ZK w Barczewie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29428         

1326.
Głodówka w Braniewie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 131 (30 V). – s. 1
Uwagi: inf.: o głodówce w Braniewie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22106         

1327.
Głodówka w Częstochowie - Aresztowanie Anny Walentynowicz. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 90(238) (9-12 IX). – s. 2
Uwagi: inf.: o głodówce w intencji uwolnienia więźniów politycznych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29079         

1328.
Głodówka w Łęczycy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 137 (8 VIII). – s. 1, 3
Uwagi: inf.: o proteście głodowym w Łęczycy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22232         

1329.
Głodówka w Podkowie Leśnej : z rozmowy z Jackiem Czaputowiczem, uczestnikiem głodówki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 122 (21 III). – s. 1, 4
Uwagi: wywiad: z Jackiem Czaputowiczem, uczestnikiem głodówki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22096         

1330.
Głodówka w Strzelinie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 72 (15 XII). – s. 3
Uwagi: inf.: relacja z głodówki więźniów z więzienia w Strzelinie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21477         

1331.
Głodówka w Strzelinie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 4(306) (29 I - 4 II). – s. 2
Uwagi: inf.: o proteście głodowym w ZK w Strzelinie podjętym w celu wymuszenia na władzach przyznania przetrzymywanym w tym Ośrodku Odosobnienia statusu więźniów politycznych. - W art. zniekształcono dane Mariana Ryziewicza, którego nazwisko podano błędnie, jako Rysiewicz.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29774         

1332.
Głodówką mówimy władzy prawdę. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 12(356) (24-30 III). – s. 1
Uwagi: art.: o proteście głodowym byłych internowanych działaczy opozycji w kościele p.w. Narodzenia NMP w Krakowie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33546         

1333.
Głodówki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 166 (10 IV). – s. 3
Uwagi: inf. nt. aktualnie prowadzonych głodówek. - W art. zniekształcone zostały dane Jana Pańczyszyna, którego imię zmieniono na Janusz.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24310         

1334.
Głodówki na Rakowieckiej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 165 (3 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: nt. strajków głodowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24286         

1335.
Głodówki w więzieniach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 79 (23 II). – s. 2
Uwagi: inf: relacja z głodówek w więzieniach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21584         

1336.
Głodówki w więzieniach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 150/ 151 (12 XII). – s. 3. – (Głodówki w więzieniach)
Uwagi: inf.: nt. głodówek w Braniewie i Warszawie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22450         

1337.
Głodówki w więzieniach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 158 (13 II). – s. 1
Uwagi: inf.: nt. głodówek prowadzonych w aktualnie w więzieniach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24181         

1338.
Głos czytelnika / Członek NSZZ "Solidarność". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 3(162), wyd. strajk. 14 (8-9 I). – s. 2
Uwagi: art.: o finansach NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29583         

1339.
Głos fachowców : [Warszawa, 12 czerwca 1985 r.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 24(368) (23-29 VI). – s. 2
Uwagi: dok.: fragment oświadczenia Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Fonetycznego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33689         

1340.
Głos w dyskusji nad programem. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 70(218) (2-4 VII). – s. 2
Uwagi: art.: propozycje do programu działania "Solidarności"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28932         

1341.
Głosowanie bez nas! Żądamy wolnych wyborów! Wznosimy się do poziomu stalinowskiego "ludowładztwa". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 25(369) (30 VI - 6 VII). – s. 3
Uwagi: art.: o wyborach do Sejmy PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33702         

1342.
Głosowanie w PRL nie jest obowiązkowe. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 13(315) (1-7 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: o zbliżających się wyborach

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32583         

1343.
Głosy o październikowych "wyborach". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 33(377) (22-28 IX). – s. 2-3
Uwagi: art.: fragmenty listów od czytelników "ZDnD" oraz artykułów prasowych dotyczące wyborów do Sejmu PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33776         

1344.
Głosy o projekcie kary banicji. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 36(338) (14-20 X). – s. 3
Uwagi: dok. : fragmenty listów czytelników o sytuacji w kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32852         

1345.
Głosy po katastrofie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 171 (22 V). – s. 2
Uwagi: art.: opinie nt. katastrofy w Czernobylu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24387         

1346.
Głosy prasy podziemnej... i nadziemnej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 42(343) (9-15 XII). – s. 3
Uwagi: inf.: przegląd prasy niezależnej i oficjalnej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33121         

1347.
Głosy w obronie uwięzionych. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 36(338) (14-20 X). – s. 1
Uwagi: inf. : fragmenty oświadczenia PKK "" Wiejska w sprawie uwolnienia uwięzionych; informacja o rozrzuceniu ulotek z oświadczeniem Z. Bujaka;

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32849         

1348.
Głosy z zagranicy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 174 (12 VI). – s. 1
Uwagi: art.: wokół aresztowania Z. Bujaka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24434         

1349.
Głosy : "Jakież poczucie moralne mogłoby się poddać rezygnacji..." / Jan Paweł II. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 34(336) (7 - 13 X). – s. 1
Uwagi: dok. : fragment homilii Jana Pawła II w Ottawie w dniu 20.09.1984

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32807         

1350.
Głosy : "Samo zrodzenie się takiego pomysłu w głowach Polaków jest po prostu zbrodnią przeciw Narodowi..." / Jerzy Popiełuszko. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 34(336) (7 - 13 X). – s. 1
Uwagi: dok. : fragment homilii ks. J. Popiełuszki wygłoszonej w Warszawie w dniu 9.09.1984

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32809         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm