Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 z 172


1151.
Falkowska Wanda
Niewyrównany rachunek / Rot Henryk [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 35-38
Uwagi: art.: - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 544

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25888         

1152.
Falkowska Wanda
Niezawiśli / Jesion Jeremi [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 8-12
Uwagi: fel.: na temat niezawisłości sądów w PRL. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 282

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25868         

1153.
Falkowska Wanda
O temopra, o, mores! Czyli o większe zaufanie do organów / on [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr (2/3)15/16 (III/IV). – s. 61-65. – (Przegląd Prasy Naziemnej)
Uwagi: art.: o błędach w administracji państwowej na łamach prasy oficjalnej.- Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25618         

1154.
Falkowska Wanda
Oni o prawie : video-moralność, biedny Pan Remuszko, na wokandzie / On. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 5 (IV). – s. 33-37. – (Przegląd Prasy Naziemnej)
Uwagi: fel.: najnowsze wiadomości z prasy legalnej. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25564         

1155.
Falkowska Wanda
Ostatni Mohikanin / Jeremi Jesion [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII). – s. 17-21
Uwagi: art.: na temat osoby Zbigniewa Demidowa. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25802         

1156.
Falkowska Wanda
Partia żywi, partia radzi, partia nigdy cię nie zdradzi / On. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 1(14) (I/II). – s. 38-41. – (Przegląd Prasy Naziemnej)
Uwagi: art.: stosunek władz do członków PZPR oraz do osób nie należących do PZPR. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25522         

1157.
Falkowska Wanda
Pies szczeka, karawana jedzie dalej / Jeremi Jesion [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 3-5
Uwagi: art.: o liberalizacji i demokratyzacji stosunków polityczno-społecznych

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25697         

1158.
Falkowska Wanda
Plaga bezrobocia / Feliks Stanisławski [pseud.] . – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 14 (V). – s. 126-132
Uwagi: art.: skala bezrobocia na świecie. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26219         

1159.
Falkowska Wanda
Płać i milcz / Ava [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 12/13 (XI/XII). – s. 33-35. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: potrącanie składek pracownikom Zakładów Tworzyw Sztucznych "Gamrat-Erg" w Jaśle bez ich wiedzy i zgody, Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25469         

1160.
Falkowska Wanda
Po co oni piszą? Samoobsługa. Potulice / On. {pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 47-50. – (Przegląd Prasy Naziemnej)
Uwagi: art.: informacje z prasy na temat ustawy z 26 X 1982 r. o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy oraz buncie więźniów w Potulicach,
Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25730         

1161.
Falkowska Wanda
Prawa człowieka nie znają granic / Jeremi Jesion [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 5(18) (IX). – s. 11-17
Uwagi: art.: omówienie obrad Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka, rozpoczętej 25 VIII 1988 r. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Josepha Lane’a Kirklanda, którego imię zmieniono na błędne: Lane.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25702         

1162.
Falkowska Wanda
Prawa człowieka po nowemu / On [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 1(14) (I/II). – s. 42-45. – (Nowości z ZSRR)
Uwagi: art.: o prawach człowieka w radzieckiej prasie. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793.
W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Vladimira Viktoroviča Čehikvadzego, którego nazwisko podano jako Czechikwadze, a imię i otczestwo skrócono do błędnych inicjałów: W. K.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25523         

1163.
Falkowska Wanda
Prawdomówny generał i parę kłamstw / On [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 42-46. – (Przegląd Prasy Naziemnej)
Uwagi: art.: najważniejsze informacja z prasy legalnej, Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25628         

1164.
Falkowska Wanda
Prawo w lukrze / Michał Fordon [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 4 (II). – s. 21-26
Uwagi: art.: na marginesie "Raportu o stanie prawa" wydanego przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25515         

1165.
Falkowska Wanda
Próby zastraszenia adwokatów / Ava [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa)1988, nr 1(14) (I/II). – s. 33. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: inf.: zastraszanie adwokatów zajmujących się sprawami "Solidarności". - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25512         

1166.
Falkowska Wanda
Przeciw karze śmierci / Michał Fordon [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 6(19) (X). – s. 3-6
Uwagi: art.: problem kary śmierci w związku z podjęciem prac nad kodyfikacją karną. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25755         

1167.
Falkowska Wanda
Przeciw torturom / Henryk Rot [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 1(14) (I-II). – s. 17-19. – (O prawach obywateli...)
Uwagi: art.: przyjęcie w grudniu 1984 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji w sprawie zakazu tortur. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25494         

1168.
Falkowska Wanda
Przegląd prasy naziemnej / ON [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 4 (II). – s. 33-35. – (Felietony)
Uwagi: fel.: prawo, praworządność i polityka karna w świetle prasy oficjalnej. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25527         

1169.
Falkowska Wanda
Przełamanie tabu / Michał Fordon [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 12/13 (XI/XII). – s. 12-15. – (O Prawach Obywatela...)
Uwagi: art.: o nowych artykułach kodeksu cywilnego traktujących o ochronie dóbr osobistych. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25444         

1170.
Falkowska Wanda
Rejestracji nie będzie? / Henryk Rot [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 10-12
Uwagi: art.: odmowa zezwolenia na rejestrację NSZZ "Solidarność". - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25703         

1171.
Falkowska Wanda
Rewia tytułów i zdumiewające wieści / on [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII). – s. 46-49. – (Przegląd Prasy Naziemnej)
Uwagi: art.: prasa krajowa. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25849         

1172.
Falkowska Wanda
Rodzina źle widziana / JJ [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 45-49. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: represje wobec rodziny Redków w Zamościu. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25602         

1173.
Falkowska Wanda
SOS Transylwania / F. St. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 4(17). – s. 59-63 . – (Kolegia...)
Uwagi: art.: raport Międzynarodowej Federacji Helsińskiej na temat sytuacji węgierskiej mniejszości narodowej żyjącej w Rumunii

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25681         

1174.
Falkowska Wanda
Spór o sutannę / Fordon Michał [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 1(14) (I/II). – s. 11-15
Uwagi: art.: walka rodziny ks. Popiełuszki o wydanie z depozytu sądowego sutanny księdza oraz jego rzeczy osobistych. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793; w art. przekształcono nazwisko Czesława Łukaszewicza, błędnie podając C. Łukasiewicz

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25491         

1175.
Falkowska Wanda
Sprawiedliwość dla równiejszego / Henryk Rot [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII). – s. 22-25
Uwagi: art.: relacja z procesu przeciwko A. Dietrichowi-Miłobędzkiemu przed Sądem Rejonowym w Kaliszu w 1987 r., rewizja wyroku przed Sądem Rewizyjnym w dniu 20 X 1987 r. oraz rewizja nadzwyczajna prze Sądem Najwyższym. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25806         

1176.
Falkowska Wanda
Syn źle widziany / Ava [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 30-32
Uwagi: art.: aresztowanie Janusza Walentynowicz. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25616         

1177.
Falkowska Wanda
System do naprawy. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 3-5
Uwagi: art.: konieczność rewizji porządku prawnego

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25786         

1178.
Falkowska Wanda
Śmierć księży / W.M. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 13–14
Uwagi: art.: śmierć ks. Niedzielaka i ks. Suchowolca

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25793         

1179.
Falkowska Wanda
Trzech na trzech / Ava [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 27
Uwagi: art.: podbicie trzech mężczyzn przez sowieckich podporuczników w Białogardzie. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane osoby Włodzimierza Hilli, którego nazwisko zmieniono na błędne: Hill.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25714         

1180.
Falkowska Wanda
Wakacje z organami / On [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa)1988, nr 5(18) (IX). – s. 38-41. – (Przegląd Prasy Naziemnej)
Uwagi: art.: działalność sądów oraz administracji państwowej w prasie oficjalnej. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25744         

1181.
Falkowska Wanda
Wieczór zastępców / Jesion Jeremi [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 4 (II). – s. 35-38. – (Felietony)
Uwagi: fel.: o programie wyemitowanym w telewizji, w którym wystąpili Hipolit Straszak, Tadeusz Skóra, Zbigniew Pudysz, Zenon Trzciński , Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25528         

1182.
Falkowska Wanda
Wilk jest syty... / Fordon Michał [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 38-42. – (Niepotrzebni mogą odejść)
Uwagi: art.: - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 185

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25889         

1183.
Falkowska Wanda
Z Lubelskiej łączki : lekarz i jego cień / Ava [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III-IV). – s. 42-45 . – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: represje wobec Stefana Kucharzewskiego. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25600         

1184.
Falkowska Wanda
Za otwartymi drzwiami / H.R. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 11 (X). – s.20-21. – (Kolegia Represje...)
Uwagi: art.: sprawa jawności rozpraw Kolegium ds. Wykroczeń. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25387         

1185.
Falkowska Wanda
Zmagania o wolne związki / Michał Fordon [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 11 (X). – s. 4-6
Uwagi: art.: działalność Komitetów Założycielskich NSZZ "Solidarność". - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25363         

1186.
Falstart Politechniki. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 31(513) (16-30 XI). – s. 2. – (Okienko z Zakładem)
Uwagi: inf.: informacje o niedoszłych do skutku okręgowych wyborach delegatów na Walne Zebranie Regionalne na Politechnice Wrocławskiej 8 listopada 1989 r.; także m.in. sprawa interwencji Władysława Frasyniuka celem utrącenia kandydatury delegata Jana Waszkiewicza na wicewojewodę wrocławskiego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34922         

1187.
Fałszerstwo wyborów we Wrocławiu na wokandzie Sądu Najwyższego. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 25(481) (30 XI - 14 XII). – s. 3
Uwagi: art.: o procesie przed Sądem Najwyższym w sprawie sfałszowania wyborów do rad narodowych we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35438         

1188.
Fałszowanie wyborów za Bieruta : Z relacji wysokiego funkcjonariusza UB Józefa Światły : /Za kulisami bezpieki i partii/ / [Józef Światło]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 43(302) (16-31 XII). – s. 3
Uwagi: dok.: o fałszowaniu przez komunistów wyborów do Sejmu w 1952 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29382         

1189.
Fałszywka czy dysydenci?. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 273 (30 XI). – s. 4
Uwagi: inf.: przedstawiciela "Serwisu Informacyjnego" Centrum Informacji Akademickiej NZS o ukazaniu się wersji serwisu niewiadomego pochodzenia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24524         

1190.
FAT – prostowanie pleców. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 6(165), wyd. strajk. 17 (13-14 I). – s. 2
Uwagi: inf.: o sytuacji pracowników w Fabryce Aparatów Tokarskich

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29625         

1191.
Fatalny dekret. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 82(154), wyd. strajk. 6 (21-22 XII). – s. 2
Uwagi: inf: o dekrecie Rady Państwa o stanie wojennym

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29509         

1192.
Federacja Młodzieży Walczącej. Międzyszkolny Komitet Oporu, Solidarność Walcząca. Młodzieżowy Ruch Oporu
Do mieszkańców Dolnego Śląska : Wrocław, wrzesień 1986 r. / MKO, MROSW. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 27(416) (29 IX - 12 X). – s. 4
Uwagi: dok.: apel do rodziców w związku z "komunistyczną reformą szkolnictwa"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34396         

1193.
Felieton redakcyjny. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 25(450) (3-23 VIII). – s. 1. – (Felieton Redakcyjny)
Uwagi: fel.: o inicjatywach podziemia podejmowanych w pierwszym półroczy 1987 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34990         

1194.
Felieton redakcyjny. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 26(451) (24 VIII - 10 IX). – s. 1-2. – (Felieton Redakcyjny)
Uwagi: fel.: o funkcjach Komitetów Założycielskich NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35005         

1195.
Felieton redakcyjny. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 31(456) (11-18 XII). – s. 1. – (Felieton Redakcyjny)
Uwagi: fel.: o referendum w sprawie II etapu reformy gospodarczej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35099         

1196.
Felieton redakcyjny. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 3(459) (21 I - 3 II). – s. 1
Uwagi: fel.: o podwyżkach cen

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35125         

1197.
Felieton redakcyjny. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 4(460) (4-17 II). – s. 1. – (Felieton Redakcyjny)
Uwagi: fel.: w sprawie podwyżek cen

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35134         

1198.
Felieton redakcyjny. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 8(464) (7 IV - 20 IV). – s. 1. – (Felieton Redakcyjny)
Uwagi: fel.: o prawach pracowniczych w PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35173         

1199.
Felieton redakcyjny. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 13(469) (23 VI - 6 VII). – s. 1. – (Felieton Redakcyjny)
Uwagi: fel.: o sytuacji w zakładach pracy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35247         

1200.
Felieton redakcyjny. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 14(470) (7-20 VII). – s. 1. – (Felieton Redakcyjny)
Uwagi: fel.: o rządowym pakcie antykryzysowym

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35264         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm