Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 z 60


1351.
O czym mówią w zakładach. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 43(302) (16-31 XII). – s. 2
Uwagi: inf.: podział premii w Elwro Wrocław i wrocławskim Przedsiębiorstwie Transportowym Handlu Wewnętrznego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29374         

1352.
O czym pisze prasa niezależna?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 9(311) (4-10 III). – s. 2-3
Uwagi: inf: przegląd informacji z czasopism niezależnych.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29768         

1353.
O czym pisze prasa zakładowa. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 7(431) (23 II - 1 III). – s. 2-3
Uwagi: inf.: przegląd prasy ukazującej się poza cenzurą

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34666         

1354.
O czystych rękach. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 42(301) (9-15 XII). – s. 4
Uwagi: art.: dotyczący 13 rocznicy masakry robotników Wybrzeża

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29363         

1355.
O demokracji i pięknych oczach : Rozmowa z profesorem Andrzejem Wiszniewskim : Wrocław, 20.02.1990 r.. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 7(522) wyd. spec. (28 II). – s. 2
Uwagi: wyw.: rozmowa z Andrzejem Wiszniewskim

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35470         

1356.
O demonstracjach w dniu "wyborów". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 17(319) (6-12 V). – s. 2
Uwagi: inf.: o demonstracjach w dniu wyborów do rad narodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32636         

1357.
O fałszywym widzeniu komunizmu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 22(324) (10-16 VI). – s. 3
Uwagi: fel.: o realiach systemu komunistycznego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32735         

1358.
O Komitetach Obywatelskich przeciw przemocy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 2(346) (12 - 16 I). – s. 2
Uwagi: art. : o inicjatywie obywatelskiej o utworzeniu Komitetów Obywatelskich przeciw przemocy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33053         

1359.
O legalnej prasie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 42(301) (9-15 XII). – s. 2
Uwagi: art.: o cenzurze

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29356         

1360.
O liczebności reżimowych zz. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 16(318) (29 IV-5 V). – s. 3
Uwagi: inf.: streszczenie zestawienia statystycznego sporządzonego przez Urząd Wojewódzki o nowych związkach zawodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32627         

1361.
O militaryzmie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 13(357) (31 III - 13 IV). – s. 2
Uwagi: art.: o planach władz PRL przymusowego zatrudniania absolwentów szkół wyższych, który nie podlegali lub zostali zwolnieni ze służby wojskowej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33561         

1362.
O Nich nie zapomnimy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 37(296) (4-10 XI). – s. 1
Uwagi: art.: opisujący upamiętnienie przez wrocławian pamięci Kazimierza Michalczyka w dniu Wszystkich Świętych we Wrocławiu.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 31094         

1363.
O oficjalnych organizacjach młodzieżowych. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 25(327) (1-14 VII). – s. 3
Uwagi: art.: fragmenty listu czytelnika do redakcji ZDnD o wyborach do rad narodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32776         

1364.
O organizacjach reżimowych - na przykład w Hutmenie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 13(357) (31 III - 13 IV). – s. 4
Uwagi: art.: o organizacjach reżimowych w jednym z wrocławskich przedsiębiorstw

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33566         

1365.
O ostatnich wydarzeniach. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 39(341) (18-24 XI). – s. 1-2
Uwagi: inf.: przegląd najważniejszych wydarzeń krajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33016         

1366.
O pomoc dla Świdnika!. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 75(223) (20-24 VII). – s. 1
Uwagi: inf.: o pomocy dla pracowników zwolnionych z WSK pracowników

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28959         

1367.
O powodzi raz jeszcze. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 20(179) wyd. strajk. 31 (17-18 II). – s. 1
Uwagi: inf.: fragment relacji uczestnika ewakuacji powodzian.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29641         

1368.
O przemocy reżimu mówią. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 41(343) (8-12 XII). – s. 3
Uwagi: inf.: o represjach na społeczeństwie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33101         

1369.
O socjalistyczną moralność. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 22(181) wyd. strajk. 33 (22-23 II). – s. 2
Uwagi: fel.: relacja z nadzwyczajnej konferencji członków Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej we Wrocławiu 28 I 1982 r.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29666         

1370.
O socjalistyczną praworządność. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 86(234) (27-29 VIII). – s. 2
Uwagi: art.: o piśmie wydanym przez KC PZPR i kierowanym do kierowników zakładów pracy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29029         

1371.
O socjalistycznej gospodarności. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 3(347) (20 - 26 I). – s. 4
Uwagi: inf. : za pismem "Fama" o plani8e produkcji towarowej w zakładach "Fadroma"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33095         

1372.
O socjalistycznej gospodarności . – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 25(369) (30 VI - 6 VII). – s. 4
Uwagi: art.: przedruk z "Robotnika Wrocławskiego"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33705         

1373.
O socjalistycznej równości. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 27(371) (21 VII - 3 VIII). – s. 3, 8
Uwagi: art.: o dodatkowych punktach przy egzaminie za akces do ZSMP

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33722         

1374.
O uwolnienie Marka Adamkiewicza. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 40(384) (10-16 XI). – s. 3
Uwagi: inf.: o podjęciu akcji wysyłania książeczek wojskowych na ręce Ministra Obrony Narodowej PRL, na znak protestu przeciwko uwięzieniu Marka Adamkiewicza

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33953         

1375.
O wizycie - ich oczami. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 26(285) (8-21 VII). – s. 2-3
Uwagi: art.: przedruk fragmentów notatki sporządzonej przez Wydział Propagandy KC PZPR, analiza wizyty Papieża w Polsce

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29332         

1376.
O zamiarach władzy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 42(301) (9-15 XII). – s. 1-2
Uwagi: art.: o sytuacji płacowej i socjalnej w PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29355         

1377.
O zdrowie ciała i duszy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 8(490) (7-21 IV). – s. 3
Uwagi: inf.: informacje różne z regionu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34541         

1378.
O. Józef
"Dlaczego ten plakat tak drażnił przedstawicieli reżimu?..." / O. Józef [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 3(347) (20 - 26 I). – s. 2
Uwagi: art. : o reakcjach społecznych na śmierć ks. Jerzego Popiełuszki

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33071         

1379.
O. Józef
Jakie prawo jest najważniejsze / O. Józef [pseud]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 23(325) (17-23 VI). – s. 4
Uwagi: art.: o rekolekcjach wielkopostnych dla inteligencji

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32750         

1380.
O. Józef
Po tygodniu kultury chrześcijańskiej / O. Józef [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 45(389) (15-31 XII). – s. 4
Uwagi: art.: omówienie obchodów tygodnia kultury chrześcijańskiej we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34015         

1381.
o. Józef
Pod rozwagę / o. Józef [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 9(311) (4-10 III). – s. 1-2
Uwagi: fel.: wezwanie do zachowania trzeźwości w związku z rozpoczynającym się Wielkim Postem

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29766         

1382.
O. Józef
Przebaczamy, ale nie godzimy się na zło / O. Józef [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 39(341) (18-24 XI). – s. 3-4
Uwagi: art.: o znaczeniu słowa "przebaczenie"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33026         

1383.
O. Józef
Rachuby władców tego świata / O. Józef [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 16(441) (4-10 V). – s. 3-4
Uwagi: art.: o zbliżającej się pielgrzymce Jana Pawła II do PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34779         

1384.
O. Józef
Trzeba się nareszcie zdecydować / O. Józef. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 32(334) (23-29 IX). – s. 4
Uwagi: art. : poświęcony systemowi komunistycznemu i jego postrzeganiu przez część społeczeństwa

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32956         

1385.
o. Józef
Władca – sługa sprawiedliwy / o. Józef [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 10(312) (11-17 III). – s. 4
Uwagi: art.: poświęcony 500 rocznicy śmierci św. Kazimierza – polskiego królewicza, patrona Litwy i Wilna.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29781         

1386.
Obchody grudniowych rocznic . – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 1(345) (6 - 12 I). – s. 3-4
Uwagi: inf. : o obchodach rocznic grudnia w zakładach pracy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33028         

1387.
Obchody sierpnia w regionie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 85(233) (23-25 VIII). – s. 1
Uwagi: inf.: o planowanych akcjach protestacyjnych na Dolnym Śląsku 31 sierpnia 1982 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29011         

1388.
Obozy a polska tradycja etyczna. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 61(209) (3-5 VI). – s. 2
Uwagi: art.: o zniewoleniu narodu polskiego, przedruk z czasopisma "Wolna Myśli"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28879         

1389.
Obozy wypoczynkowe?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 47(195) (14-17 IV). – s. 2
Uwagi: art.: ocena tekstu zamieszczonego w "Gazecie Robotniczej"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28797         

1390.
Obrady Episkopatu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 93(241) (20-22 IX). – s. 1
Uwagi: art.: o obradach biskupów przed zbliżającą się pielgrzymką Jana Pawła II

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29093         

1391.
Obrady Porozumienia Szczecińskiego w Piotrkowie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 29(511) (19 X - 2 XI). – s. 2-3
Uwagi: inf.: relacja z przebiegu V Spotkania Porozumienia na Rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ "Solidarność", jakie odbyło się 7-8 września 1989 r.; zob. referat Jerzego Przystawy, "ZDnD" nr 28(510) wyd. dodatkowe, s. 1, 3-4

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34894         

1392.
Obrazki z miasta. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 82(154), wyd. strajk. 6 (21-22 XII). – s. 2
Uwagi: inf: o sytuacji we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29510         

1393.
Obrazki z zakładów pracy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 22(181) wyd. strajk. 33 (22-23 II). – s. 2
Uwagi: inf.: serwis aktualności w zakładach pracy regionu Dolny Śląsk.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29663         

1394.
Obrona prawna przed nieuzasadnionym zwolnieniem. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 71(219) (6-8 VII). – s. 2
Uwagi: art.: porady dla zwalnianych z pracy działaczy opozycji, przedruk z "Tygodnika Mazowsze" nr 18

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28939         

1395.
Obserwacje alarmujące. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 17(319) (6-12 V). – s. 4
Uwagi: art.: o propagandowej walce z Kościołem w środkach masowego przekazu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32640         

1396.
Obserwator
Miastoprojekt i inni / Obserwator [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 20(502) (27 VII - 10 VIII). – s. 4. – (Okienko z Zakładem)
Uwagi: fel.: komentarz dot. niewystarczającego poinformowania związkowców o podstawach prawnych działania "S" wynegocjowanych przy Okrągłym Stole oraz braku informacji nt. rejestracji "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34688         

1397.
Obserwator
Państwo dopłaca? / Obserwator [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 16(405) (5-11 V). – s. 3-4
Uwagi: art.: o sytuacji gospodarczej PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34304         

1398.
Obserwator
Solidarność w LGOM / Obserwator [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 3(485) (10-24 II). – s. 2. – (Dokumenty Wypowiedzi)
Uwagi: inf.: zebranie 19 stycznia 1989 r. w Lubinie przedstawicieli "Solidarności" Zagłębia

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34451         

1399.
Obserwator
Uczestniczyłem w pogrzebie ks. Stanisława Suchowolca / Obserwator [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 4(486) (24 II - 10 III). – s. 4
Uwagi: inf.: relacja z pogrzebu ks. Stanisława Suchowolca

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34481         

1400.
Obserwator
Wieczorem w kościele przy Alei Pracy / Obserwator [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 5(487) (27 II). – s. 2
Uwagi: inf.: relacja z Mszy Św. z udziałem Lecha Wałęsy w kościele pw. św. Klemensa Dworzaka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34487         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm