Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 z 60


1801.
Redakcja
Okazja / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 47(195) (14-17 IV). – s. 1
Uwagi: art.: o nadchodzącym dniu 1 maja

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28796         

1802.
Redakcja
Polityka nędzy / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 8(167), wyd. strajk. 19 (18-19 I). – s. 1
Uwagi: inf.: o represjach władz wobec społeczeństwa

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29658         

1803.
Redakcja
Prezydium RKS-u / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 85(157), wyd. strajk. 9 [właśc. 86(158), wyd. strajk. 10?] (28-29 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: skład Prezydium RKS

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29542         

1804.
Redakcja
Propaganda totalitarna a druga rocznica rejestracji naszego związku / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 107(256) (18-25 XI). – s. 1
Uwagi: art.: o ukazaniu manifestacji na ulicach Wrocławia z 10 listopada 1982 roku przez reżimowe media

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29259         

1805.
Redakcja
Przeciw kłamstwu / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 38(186) (11-13 III). – s. 1
Uwagi: inf.: protest przeciw kłamstwom oficjalnej propagandy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28744         

1806.
Redakcja
Przeciw kłamstwu / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 26(185) wyd. strajk. 37 (8-10 III). – s. 1
Uwagi: inf.: o proteście w dn. 13 III 1982 r. polegającym na gaszeniu świateł w domach.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29710         

1807.
Redakcja
Przeciw komu ta zbrodnia / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 41(343) (8-12 XII). – s. 1-2
Uwagi: art.: o śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33098         

1808.
Redakcja
Przeciw stalinizacji uczelni / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 1(390) (1-11 I). – s. 1
Uwagi: art.: o gotowości studentów do strajku okupacyjnego w obronie profesorów pozbawionych pracy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33264         

1809.
Redakcja
Przed dwoma laty... / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 87(235) (30 VIII - 1 IX). – s. 1
Uwagi: art.: wspomnienie strajku wrocławskich zakładów pracy 26 sierpnia 1980 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29065         

1810.
Redakcja
Przypominamy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 62(210) (7-9 VI). – s. 1
Uwagi: inf.: zaproszenie do udziału we Mszy Św. za ojczyznę, 13 czerwca 1982 roku w Archikatedrze Św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28884         

1811.
Redakcja
Przypominamy o płaceniu składek. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 6(308) (12-18 II). – s. 1
Uwagi: dok.: apel dot. regularnego opłacania składek związkowych.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29789         

1812.
Redakcja
"Raz jeszcze głupota i mściwa żądza zemsty wzięły górę..." / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 9(398) (2-8 III). – s. 1-2
Uwagi: art.: o Władysławie Frasyniuka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34141         

1813.
Redakcja
Refleksje o obchodach święta "Solidarności" / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 30(289) (2-15 IX). – s. 1
Uwagi: art.: uwagi o przebiegu święta „S” w dniu 31.08.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29403         

1814.
Redakcja
Rocznica / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 24(413) (18-31 VIII). – s. 1
Uwagi: art.: o szóstej rocznicy Porozumień Sierpniowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34369         

1815.
Redakcja
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa z okazji 30-lecia / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 53(201) (6-8 V). – s. 1
Uwagi: inf. o 30-leciu powstania Rozgłośni Polskiej RWE

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28834         

1816.
Redakcja
Skromny jubileusz / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 23(448) (22-28 VI). – s. 1
Uwagi: inf.: o trzechsetnym numerze "ZDnD" wydanym w podziemiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34889         

1817.
Redakcja
"Solidarność" gwarancją odnowy / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 41(189) (21-24 III). – s. 1-2
Uwagi: art.: o związkach zawodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28758         

1818.
Redakcja
Stolica "Solidarności" / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 19(178) wyd. strajk. 30 (15-16 II). – s. 1-2
Uwagi: art.: relacja naocznego świadka manifestacji i walk ulicznych w Gdańsku w okresie XII 1981-I 1982 po wprowadzeniu stanu wojennego.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29635         

1819.
Redakcja
Strach ma wielkie oczy / Redakcja ["Z Dnia na Dzień"]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 24(283) (17-24 VI). – s. 1
Uwagi: inf.: dot. wizyty Papieża na Partynicach we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29296         

1820.
Redakcja
Strajk bierny trwa / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 5(164), wyd. strajk. 16 (11-12 I). – s. 1
Uwagi: dok.: odezwa o trwającym strajku biernym

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29613         

1821.
Redakcja
Strajk bierny trwa. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 45(193) (5-7 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: przypomnienie o strajku biernym ogłoszonym przez RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28779         

1822.
Redakcja
Strajk bierny trwa / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 90(162) [właśc. 3(162)], wyd. strajk. 14 (8-9 I). – s. 2
Uwagi: inf.: odezwa o wszczęcie strajku biernego


A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29573         

1823.
Redakcja
"Ten numer naszego pisma..." / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 23(325) (17-23 VI). – s. 1
Uwagi: art.: o potrzebie bojkotu wyborów do rad narodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35584         

1824.
Redakcja
Tożsamość związku / Redakcja [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 35(517) [właśc. 2(517)] (11-25 I). – s. 1-2
Uwagi: art.: ocena sytuacji w NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35020         

1825.
Redakcja
Uwolnić Władysława Frasyniuka / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 15(404) (28 IV - 4 V). – s. 3-4
Uwagi: art.: o działaniach podejmowanych w celu uwolnienia Władysława Frasyniuka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34295         

1826.
Redakcja
W dniu 22 kwietnia 1982 r. / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 52(200) (3-5 V). – s. 1
Uwagi: inf.: o powstaniu Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28826         

1827.
Redakcja
W ostatnich dniach lipca... / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 78(226) (1-3 VIII). – s. 1
Uwagi: inf.: o posiedzeniu TKK NSZZ "Solidarność"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28982         

1828.
Redakcja
W sprawie kolportażu "fałszywek" / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 37(381) (20-26 X). – s. 4
Uwagi: inf.: jak rozpoznać autentyczne wydawnictwa niezależne

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33844         

1829.
Redakcja
Wyjaśnienie / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 52(200) (3-5 V). – s. 2
Uwagi: inf.: o likwidacji obozu dla internowanych w Kamiennej Górze

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28833         

1830.
Redakcja
Wytrwajmy a wzejdzie dzień. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 18(177) wyd. strajk. 29 (12-13 II). – s. 1
Uwagi: inf.: podziękowania Redakcji dla czytelników „Z DnD” i sympatyków NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29622         

1831.
Redakcja
Z informacji posiadanych przez SB wynikało... / Redakcja [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 22(366) (9-15 VI). – s. 1
Uwagi: art.: o przebiegu procesu Władysława Frasyniuka, Adama Michnika i Bogdana Lisa

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33668         

1832.
Redakcja
Z ołówkiem na komunę / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 3(459) (21 I - 3 II). – s. 2
Uwagi: art.: o podwyżkach cen

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35127         

1833.
Redakcja
Z ostatniej chwili / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 15(439) (21-26 IV). – s. 3
Uwagi: inf.: o zatrzymaniu przez SB Marka Muszyńskiego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34739         

1834.
Redakcja
Zanim zdecydujesz... / Redakcja [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 9(491) (21 IV - 5 V). – s. 1-2
Uwagi: fel.: apel o bojkot niedemokratycznych wyborów

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34549         

1835.
Redakcja
Zbliża się 13 czerwca / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 61(209) (3-5 VI). – s. 1
Uwagi: inf.: przypomnienie o konieczności protestowania trzynastego dnia każdego miesiaca

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28875         

1836.
Redakcja
Złoczyńcy / Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 90(162) [właśc. 3(162)], wyd. strajk. 14 (8-9 I). – s. 4-5
Uwagi: inf.: o zniszczeniu maszyn poligraficznych przez ZOMO

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29572         

1837.
Redaktor Naczelny "ZDnD"
Nie tylko do Pana R. : Odpowiedź na list / Redaktor Naczelny "ZDnD" [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987/1988, nr 1(457) (19 XII - 6 I). – s. 3
Uwagi: art.: odpowiedź na krytykę "ZDnD" przez jednego z czytelników

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35109         

1838.
Redaktor naczelny
Dawno temu w Ameryce / Redaktor naczelny. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 8(464) (7 IV - 20 IV). – s. 3
Uwagi: art.: o protestach robotniczych w Chicago

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35178         

1839.
Redaktor
[Różnie można spojrzeć...] / Redaktor [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984/1985, nr 43(344) (16 XII - 5 I). – s. 2
Uwagi: art.: podziękowanie za wspólne zmaganie się z reżimem w stanie wojennym

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33146         

1840.
Redaktor
Czego mamy oczekiwać od Kościoła? / Redaktor [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 39(341) (18-24 XI). – s. 4
Uwagi: art.: o roli Kościoła w budowaniu nowej rzeczywistości politycznej w Polsce

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33027         

1841.
Redaktor
Czy się samo rozleci? / Redaktor [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 15(317) (15-28 IV). – s. 4
Uwagi: inf.: doniesienia z kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32621         

1842.
Redaktor
Demonstracja strachu / Redaktor [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 11(355) (17-23 III). – s. 2
Uwagi: art.: o 15-minutowym proteście przeciwko planowanym podwyżkom cen

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33538         

1843.
Redaktor
Judaszowe srebrniki / Redaktor [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 19(444) (25-31 V). – s. 3-4
Uwagi: art.: komentarz do artykułu zamieszczonego w "TM"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34832         

1844.
Redaktor
Kłamliwy szantaż / Redaktor [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 35(379) (6-12 X). – s. 1-2
Uwagi: art.: o działaniach propagandowych władz PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33805         

1845.
Redaktor
Komu wierzymy? / Redaktor [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 37(381) (20-26 X). – s. 2
Uwagi: art.: o propagandzie władz odnośnie frekwencji wyborczej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33839         

1846.
Redaktor
Naszą bronią solidarny opór: Wszyscy sprzeciwiamy się wyzyskowi! Godzinny strajk protestacyjny - to wezwanie do każdego z nas! / Redaktor [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 24(368) (23-29 VI). – s. 1
Uwagi: art.: wezwanie do sprzeciwu wobec polityki władz zwiększających ceny

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33686         

1847.
Redaktor
Nie chcemy uczestniczyć w oszustwie / Redaktor [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 12(314) (25-31 III). – s. 1
Uwagi: art.: dot. zbliżających się wyborów i stosunku do nich podziemnych władz związkowych

A 418074 III
U 442882 III
 DO GÓRY   ID: 31603         

1848.
Redaktor
Nie daj się ogłupić / Redaktor [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 14(316) (8-14 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: o wyborach do rad narodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32604         

1849.
Redaktor
Nie tylko strach / Redaktor [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 25(327) (1-14 VII). – s. 3-4
Uwagi: art.: o postawie społeczeństwa podczas wyborów do rad narodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32778         

1850.
Redaktor
Nie zapomnimy : Poznań 1956 : Radom, Ursus 1976 / Redaktor [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 68(216) (26-28 VI). – s. 1
Uwagi: art.: poświęcony wydarzeniom w Poznaniu (1956) oraz Radomiu i Ursusie (1976)

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28916         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm