Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 z 60


1651.
Przeciw spychaniu nas w nędzę : /c.d./. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 7(309) (19-25 II). – s. 1
Uwagi: inf.: o protestach we wrocławskich zakładach pracy przeciwko pogarszającym się warunkom życia.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29731         

1652.
Przeciw wbijaniu klina. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 8(352) (24 II-2 III). – s. 4
Uwagi: inf.: o oświadczeniu TKZ NSZZ "S" Pafawag nt. planowych zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33514         

1653.
Przeciw Władysławowi Frasyniukowi. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 8(310) (26 II-3 III). – s. 1
Uwagi: inf.: o postawieniu w stan oskarżenia W. Frasyniuka, przez Prokuraturę Rejonową w Olsztynie, pod zarzutem znieważenia zastępcy naczelnika ZK w Barczewie J. Lisowskiego.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29749         

1654.
Przeciwko bezprawnym wyrokom. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 24(368) (23-29 VI). – s. 1
Uwagi: art.: o wyroku na Władysława Frasyniuka, Adama Michnika i Bogdana Lisa

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33687         

1655.
Przeciwko kagańcowej nowelizacji. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 24(368) (23-29 VI). – s. 3
Uwagi: art.: sprzeciw wobec planowanym zmianom w szkolnictwie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33693         

1656.
Przeciwko Władysławowi Frasyniukowi. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 4(306) (29 I - 4 II). – s. 2
Uwagi: inf.: o represjach wobec Władysława Frasyniuka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29775         

1657.
Przeczytaliśmy dla Was: SB wkracza na stałe do zakładów pracy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 34(378) (29 IX - 5 X). – s. 3. – (Przeczytaliśmy Dla Was)
Uwagi: art.: na temat kształtowania socjalistycznych warunków pracy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33795         

1658.
Przeczytaliśmy to dla Was. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 4(393) (26 I - 1 II). – s. 3. – (Przeczytaliśmy Dla Was)
Uwagi: inf.: przedruk z pisma "Paragraf"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34042         

1659.
Przeczytane – Zasłyszane. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 26(328) (15-28 VII). – s. 4. – (Zasłyszane)
Uwagi: inf.: skrót najważniejszych wydarzeń krajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32789         

1660.
Przeczytane w prasie reżimowej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 39(298) (19 XI - 25 XI). – s. 2
Uwagi: fel.: o propagandowych działaniach reżimowych mediów w ukazywaniu realiów wojny w Afganistanie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29305         

1661.
Przeczytane, zasłyszane. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 41(300) (2-8 XII). – s. 4
Uwagi: inf.: przegląd wydarzeń z kraju i ze świata

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29346         

1662.
Przed "Gospodarską Wizytą". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 15(359) (21-27 IV). – s. 2
Uwagi: art.: o wrocławskich obchodach 40-lecia "powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33589         

1663.
Przed "wyborami" - Wybieraj świadomie! Twój wybór się liczy! Mamy, cośmy chcieli!. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 22(366) (9-15 VI). – s. 3
Uwagi: art.: wezwanie do bojkotu wyborów do Sejmu PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33672         

1664.
Przed 1 maja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 16(360) (28 IV - 4 V). – s. 1
Uwagi: art.: wezwanie do bojkotu obchodów pierwszomajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33595         

1665.
Przed aresztowaniem... : /kilka uwag/. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 17(274) [właśc. 276] (28 IV-5 V). – s. 2
Uwagi: inf.: rady odnośnie zachowania się podczas przesłuchań w śledztwie.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29197         

1666.
Przed obchodami 40-lecia PRL. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 22(324) (10-16 VI). – s. 4
Uwagi: art.: o zbliżających się obchodach 40-lecia PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32737         

1667.
Przed sądem wojskowym. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 36(380) (13-19 X). – s. 1
Uwagi: inf.: o procesie kolporterów niezależnych wydawnictw przed Sądem Wojskowym we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33821         

1668.
Przed wyborami do samorządu mieszkańców. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 33(335) (30 XI - 6 X). – s. 4
Uwagi: art. : refleksje dotyczące wyborów na różnych szczeblach władzy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32928         

1669.
Przed wyrokiem : /zamiast ostatniego słowa/ : /fragmenty listu Adama Michnika cz. 2/. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 26(370) (7-20 VII). – s. 3
Uwagi: dok.: fragment listu Adama Michnika

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33711         

1670.
Przed wyrokiem : /zamiast ostatniego słowa/ : fragmenty listu Adama Michnika. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 27(371) (21 VII - 3 VIII). – s. 6-7
Uwagi: dok.: fragment listu Adama Michnika

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33728         

1671.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 1(483) (12-26 I). – s. 1
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34412         

1672.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 2(484) (27 I - 10 II). – s. 1
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34426         

1673.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 4(486) (24 II - 10 III). – s. 1-2
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34475         

1674.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 3(485) (10-24 II). – s. 1
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34442         

1675.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 6(488) (10-24 III). – s. 1
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju i ze świata

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34490         

1676.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 7(489) (24 III - 7 IV). – s. 3, 6
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34525         

1677.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 8(490) (7-21 IV). – s. 1, 4
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34536         

1678.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 9(491) (21 IV - 5 V). – s. 4
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34556         

1679.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 11(493) (5-19 V). – s. 4
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34573         

1680.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 13(495) (19 V - 2 VI). – s. 4
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34595         

1681.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 17(499) (16-30 VI). – s. 1, 4
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju i ze świata

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34626         

1682.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 18(500) wyd. jubileuszowe (30 VI - 13 VII). – s. 1
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju i ze świata

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34638         

1683.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 19(501) (13-27 VII). – s. 1
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju i ze świata

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34659         

1684.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 20(502) (27 VII - 10 VIII). – s. 1
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34685         

1685.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 21(503) (10-24 VIII). – s. 1, 4
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34692         

1686.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 22(504) (24 VIII - 7 IX). – s. 1
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju i ze świata

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34762         

1687.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 23(505) (7-21 IX). – s. 1
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju i ze świata

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34787         

1688.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 24(506) [właśc. 25(507)] (21 IX - 5 X). – s. 1
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju i ze świata

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34816         

1689.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 27(509) (5-19 X). – s. 1, 3
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju i ze świata

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34843         

1690.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 29(511) (19 X - 2 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju i ze świata

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34885         

1691.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 29[właśc. 30](512) (2-16 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju i ze świata

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34900         

1692.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 31(513) (16-30 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju i ze świata

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34914         

1693.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 32(514) (30 XI - 14 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju i ze świata

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34933         

1694.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 33(515) (14-28 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju i ze świata

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34949         

1695.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 35(517) [właśc. 2(517)] (11-25 I). – s. 1
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju i ze świata

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35019         

1696.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 36(518) [właśc. 3(518)] (25 I - 8 II). – s. 1
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju i ze świata. - Niezabitowska Małgorzata w tekście błędnie jako Niezabitowska Izabela

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35037         

1697.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 4(519) (8-22 II). – s. 1, 6
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju i ze świata

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35082         

1698.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 6(521) (22 II - 8 II) [właśc. (22 II - 8 III)]. – s. 1, 6
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju i ze świata

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35113         

1699.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 22(478) (19 X - 2 XI). – s. 1. – (Przegląd)
Uwagi: inf.: przegląd najważniejszych wydarzeń krajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35377         

1700.
Przegląd. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 23(479) (3-16 XI). – s. 1. – (Przegląd)
Uwagi: inf.: przegląd najważniejszych wydarzeń krajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35393         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm