Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 z 60


1251.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna. Pełnomocnik d/s Pomiaru Frekwencji Wyborczej
Uwaga wybory! : Akcja "5 minut" : lato, 1985 r. / Pełnomocnik d/s Pomiaru Frekwencji Wyborczej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 29(373) (18-31 VIII). – s. 3-4
Uwagi: dok.: wezwanie do czuwania nad frekwencją wyborczą podczas wyborów do Sejmu PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33748         

1252.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa komisja Koordynacyjna. Pełnomocnik d/s Pomiaru Frekwencji Wyborczej
Uwaga wybory! : Akcja "5 minut" / Pełnomocnik d/s Pomiaru Frekwencji Wyborczej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 31(375) (8-14 IX). – s. 2-3
Uwagi: dok.: wezwanie do czuwania nad frekwencją wyborczą podczas wyborów do Sejmu PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33761         

1253.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Apel do społeczeństwa o niepodejmowanie do 22 lipca 1982 strajków i masowych demonstracji ulicznych : 26 czerwca 1982 roku / Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Władysław Haredek. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 70(218) (2-4 VII). – s. 1
Uwagi: dok.: o niepodejmowanie strajków i masowych demonstracji do 22 VII 1982 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28929         

1254.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Apel do społeczeństwa o niepodejmowanie do końca lipca 1982 r. strajków i masowych demonstracji ulicznych : 26 czerwca 1982 roku / Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Władysław Haredek. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 72(220) (8-10 VII). – s. 1-2
Uwagi: dok.: o niepodejmowanie strajków i masowych demonstracji do końca lipca 1982 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28943         

1255.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Apel w rocznicę sierpnia 80 : 28 lipca 1982 r. / Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 78(226) (1-3 VIII). – s. 2
Uwagi: dok.: apel o zorganizowanie pokojowych manifestacji w rocznicę porozumień sierpniowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28986         

1256.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Do członków demokratycznych związków zawodowych : 15 kwietnia 1986 r. / Zbigniew Bujak, Jan Andrzej Górny, Marek Muszyński. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 14(403) (21-27 IV). – s. 2
Uwagi: dok.: o sytuacji NSZZ "S" przed świętem pierwszomajowym

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34276         

1257.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Do członków Związku : 23 maja 1987 r. / TKK NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 19(444) (25-31 V). – s. 1
Uwagi: dok.: wezwania do manifestowania poparcia nad NSZZ "S" podczas papieskiej pielgrzymki

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34821         

1258.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Do opuszczających bramy więzień : Drodzy Przyjaciele : Gdańsk, 23 lipca 1984 r. / Zbigniew Bujak, Tadeusz Jedynak, Marek Muszyński, Eugeniusz Szumiejko. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 27(329) (29 VII-4 VIII). – s. 2-3
Uwagi: dok.: o postawie więźniów politycznych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32798         

1259.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Do rządów państw sygnatariuszy układu z Helsinek i Dokumentu Końcowego Konferencji w Madrycie : 19 października 1983 r. / Bogdan Lis. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 39(298) (19 XI - 25 XI). – s. 1
Uwagi: dok.: dotyczący łamania praw człowieka w Polsce

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29302         

1260.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Do wszystkich członków NSZZ "Solidarność" : 22.04.1982 r. / Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 52(200) (3-5 V). – s. 1
Uwagi: dok.: odezwa do członków NSZZ "Solidarność"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28831         

1261.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Dokumenty przyjęte przez TKK w dniu 20 października 1982 roku
: Instrukcja organizowania strajku bez ujawniania tajnych struktur / Piotr Bednarz et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 102(252) (20-23 X). – s. 2
Uwagi: dok.: o zachowaniu podczas strajku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29218         

1262.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Dokumenty przyjęte przez TKK w dniu 20 października 1982 roku
: Oświadczenie o strajku generalny / Piotr Bednarz et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 102(252) (20-23 X). – s. 1
Uwagi: dok.: cele strajku generalnego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29216         

1263.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Dokumenty przyjęte przez TKK w dniu 20 października 1982 roku : Bojkot / Piotr Bednarz et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 102(252) (20-23 X). – s. 2
Uwagi: dok.: wezwanie do bojkotowania "neozwiazków"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29219         

1264.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Dokumenty Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" / Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Tadeusz Jedynak, Marek Muszyński. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 14(358) (14-20 IV). – s. 1, 8
Uwagi: dok.: zawiera: Komunikat TKK NSZZ "S", Odezwę pierwszomajową TKK NSZZ "S" oraz Oświadczenie TKK NSZZ "S" z 4 kwietnia 1985 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33570         

1265.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Dokumenty Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność / TKK NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 27(371) (21 VII - 3 VIII). – s. 1-3
Uwagi: dok.: zawiera trzy dokumenty TKK NSZZ "S": "Komunikat" z 16 lipca 1985 r., "Po 1 lipca" z 16 lipca 1985 r. i "Odezwę" z 17 lipca 1985 r.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33719         

1266.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat nr 1 : 22.04.1982 r. / Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 52(200) (3-5 V). – s. 1
Uwagi: dok.: postanowienia pierwszego spotkania Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28827         

1267.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat nr 1 : 22.04.1982 r. / Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 55(203) (13-15 V). – s. 1
Uwagi: dok.: postanowienia pierwszego spotkania Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28845         

1268.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat nr 1 : O społecznej kontroli przebiegu wyborów do rad narodowych : 21 czerwiec 1984 r. / Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, dodatek nadzw. (25 VI 1984). – s. 1-2
Uwagi: dok.: o przebiegu wyborów do rad narodowych na Dolnym Śląsku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33169         

1269.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat TKK : 10 listopada 1986 r. / TKK NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 32(421) (17-23 XI). – s. 1
Uwagi: dok.: omówienie wyników spotkania Tymczasowej Rady NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34456         

1270.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat TKK : 17 marca 1987 r. / TKK NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 11(435) (23-29 III). – s. 1
Uwagi: dok.: o programie NSZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34707         

1271.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat TKK : 21 lipca 1986 r. / Jan Andrzej Górny, Wiktor Kulerski, Marek Muszyński. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 23(412) (21 VII - 17 VIII). – s. 1
Uwagi: dok.: o "Ustawie o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34363         

1272.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat TKK : 27 stycznia 1986 r. / Zbigniew Bujak, Andrzej Górny, Marek Muszyński. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 5(394) (2-8 II). – s. 1
Uwagi: dok.: podsumowanie posiedzenia TKK NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34050         

1273.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat TKK : 29 stycznia 1987 r. / TKK NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 7(431) (23 II - 1 III). – s. 1
Uwagi: dok.: o bieżącej sytuacji NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34663         

1274.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat : [Gdańsk, 15 maja 1984 roku] / Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 19(321) (20-26 V). – s. 1
Uwagi: dok.: ocena obchodów 1 i 3 maja w całej Polsce

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32656         

1275.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat : 18 września 1983 r. / Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 31(290) (16-29 IX). – s. 1-2
Uwagi: dok.: teksty dwóch oświadczeń przyjętych podczas posiedzenia TKK

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29413         

1276.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa komisja Koordynacyjna
Komunikat : 22 października 1985 r. / TKK NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 38(382) (27 X - 2 XI). – s. 1
Uwagi: dok.: o więźniach politycznych i kontroli głosowania podczas wyborów do Sejmu PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33851         

1277.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat : 28 lipca 1982 r. / Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 78(226) (1-3 VIII). – s. 2
Uwagi: dok.: apel o pomoc dla zwolnionych z pracy WSK Świdnik

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28988         

1278.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat : 6 czerwca 1986 r. / Jan Andrzej Górny, Marek Muszyński. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 21(410) (9-22 VI). – s. 1-2
Uwagi: dok.: o aresztowaniu Zbigniewa Bujaka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34351         

1279.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat / Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Tadeusz Jedynak, Marek Muszyński. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 18(362) (12-18 V). – s. 1
Uwagi: dok.: ocena manifestacji pierwszomajowych przez TKK NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33623         

1280.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat : Gdańsk, 21 czerwca 1984 r. / Zbigniew Bujak, Tadeusz Jedynak, Marek Muszyński, Eugeniusz Szumiejko. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 25(327) (1-14 VII). – s. 1-2
Uwagi: dok.: statystyki dotyczące przebiegu wyborów do rad narodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32772         

1281.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat / TKK NSZZ "Solidarność". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 25(369) (30 VI - 6 VII). – s. 1
Uwagi: dok.: w obronie więźniów politycznych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33698         

1282.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat / TKK NSZZ "Solidarność"; B. Borusewicz et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 37(339) (28 X-10 XI). – s. 1
Uwagi: inf. : dot. spotkania L. Wałęsy z TKK NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32859         

1283.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Majowe święta : 7 kwietnia 1986 r. / TKK NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 13(402) (14-20 IV). – s. 2
Uwagi: dok.: o niezależnych obchodach 1 i 3 maja

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34261         

1284.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Międzynarodowa Organizacja Pracy na ręce Dyrektora Generalnego, Francis Blanchard'a : 13 maja 1986 r. / TKK NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 21(410) (9-22 VI). – s. 2-3
Uwagi: dok.: raport o prawie pracy w PRL przesłany na 72 sesję Międzynarodowej Konferencji Pracy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34352         

1285.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
O skazanych, aresztowanych i internowanych za działalność społeczną : 28 lipca 1982 r. / Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 78(226) (1-3 VIII). – s. 1
Uwagi: dok.: o więźniach politycznych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28985         

1286.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa komisja Koordynacyjna
Odezwa : 15.05.1984 r. / Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, wyd. spec. (V). – s. 1
Uwagi: dok.: o wyborach do rad narodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33155         

1287.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Odezwa : 7 maja 1985 roku / Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Tadeusz Jedynak, Marek Muszyński. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 18(362) (12-18 V). – s. 2
Uwagi: dok.: wezwanie do ogólnopolskiego strajku przeciwko podwyżce cen

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33624         

1288.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Odezwa / Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 19(321) (20-26 V). – s. 1
Uwagi: dok.: o wyborach do rad narodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32667         

1289.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" z dnia 23.01.1984 : Stanowisko w sprawie wyborów do rad narodowych : Oświadczenie w sprawie podwyżek cen / Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 4(306) (29 I - 4 II). – s. 1-2
Uwagi: dok.: stanowisko TKK w sprawie wyborów do rad narodowych i oświadczenie w sprawie podwyżek. - W art. zniekształcono prawidłową nazwę Fundacji Rolnej, którą zmieniono na błędną: Fundusz Rozwoju Rolnictwa.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29772         

1290.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie TKK : 21.07.1986 r. / Jan Andrzej Górny, Wiktor Kulerski, Marek Muszyński. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 23(412) (21 VII - 17 VIII). – s. 1
Uwagi: dok.: o łamaniu praw pracowniczych przez władze PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34364         

1291.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie TKK : 26.06.1987 r. / TKK NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 24(449) (19 VII - 2 VIII). – s. 2. – (Dokumenty)
Uwagi: dok.: o pielgrzymce Jana Pawła II do ojczyzny

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34979         

1292.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie TKK : 30 marca 1987 r. / TKK NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 14(438) (13-19 IV). – s. 1. – (Dokumenty : po Pielgrzymce)
Uwagi: dok.: o podwyżkach cen

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34727         

1293.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie TKK : 4 sierpnia 1987 r. / Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 25(450) (3-23 VIII). – s. 2
Uwagi: dok.: o rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34992         

1294.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie TKK : 4 sierpnia 1987 r. / Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 25(450) (3-23 VIII). – s. 2
Uwagi: dok.: o aresztowaniu Bogusława Szybalskiego (11 VII 1987)

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34993         

1295.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie w sprawie aresztowania członków byłego KSS KOR : [5-6 września 1982 roku] / Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 91(239) (13-17 IX). – s. 1-2
Uwagi: dok.: o KSS KOR

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29054         

1296.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie w sprawie działań poprzedzający[ch] strajk generalny / Piotr Bednarz et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 102(252) (20-23 X). – s. 1-2
Uwagi: dok.: wezwanie do przygotowań do strajku generalnego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29217         

1297.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie w sprawie napadu na ambasadę PRL w Bernie : [5-6 września 1982 roku] / Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 91(239) (13-17 IX). – s. 2
Uwagi: dok.: w sprawie napadu na ambasadę PRL w Bernie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29055         

1298.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie w sprawie obchodów rocznicy 16 grudnia : 26 listopada 1983 r. / Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 41(300) (2-8 XII). – s. 1
Uwagi: dok.: apel o organizowanie w całym kraju pokojowych manifestacji w dniu 16 grudnia 1983 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29339         

1299.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie w sprawie uwięzienia 7 internowanych przywódców NSZZ "S" / TKK NSZZ "Solidarność". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 4(263) (27 I-3 II). – s. 1
Uwagi: dok.: apel do organizacji międzynarodowych o przysłanie do Polski obserwatorów na przygotowany przez komunistyczny reżim proces przywódców związkowych.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29035         

1300.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie w sprawie więzionych za działalność społęczną : 23 czerwca 1982 roku / Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Władysław Haredek. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 70(218) (2-4 VII). – s. 1
Uwagi: dok.: w sprawie więzionych za działalność społeczną

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28930         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm