Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 z 60


1201.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
W 6-tą rocznicę NSZZ Solidarność : Wrocław, 1 sierpnia 1986 r. / RKS NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 23(412) (21 VII - 17 VIII). – s. 2
Uwagi: dok.: oświadczenie TKK z okazji szóstej rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34365         

1202.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
W 8-mą rocznicę NSZZ "Solidarność" : Wrocław, 17 sierpnia 1988 r. / RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 16(472) (4-17 VIII). – s. 2. – (Dokumenty Wypowiedzi)
Uwagi: dok.: o ośmiu latach funkcjonowania NSZZ "S" w podziemiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35272         

1203.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
W dniu święta "Solidarności" / RKS NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 30(289) (2-15 IX). – s. 1
Uwagi: dok.: komunikat RKS n/t przebiegu obchodów 3 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29402         

1204.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
W dziewiątą rocznicę Sierpnia : Wrocław, 22 sierpnia 1989 r. / RKS NSZZ "Solidarność" regionu Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 22(504) (24 VIII - 7 IX). – s. 2
Uwagi: dok.: pytania do członków "S" nt. dalszej działalności związku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34767         

1205.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
W piątą rocznicę NSZZ "Solidarność" : Wrocław, 8 sierpnia 1985 r.. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 29(373) (18-31 VIII). – s. 1-2
Uwagi: dok.: o obchodach piątej rocznicy porozumień sierpniowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33745         

1206.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Walka trwa RKS NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk : oświadczenie RKS NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk / RKS NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 6(265) (10-17 II). – s. 1
Uwagi: dok.: poparcie i uznanie dla załogi Fadromy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29072         

1207.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Wezwanie! : Wrocław, 27.XII.1981 r. / RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 85(157), wyd. strajk. 9 [właśc. 86(158), wyd. strajk. 10?] (28-29 XII). – s. 1
Uwagi: dok.: wezwanie do strajku biernego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29541         

1208.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Wiadomości / Regionalny Komitet Strajkowy - Wrocław. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr [78(150)], wyd. strajk. 2 (15-16 XII). – s. 2. – (Wiadomości)
Uwagi: inf.: wiadomości ze strajkujących zakładów pracy w kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29483         

1209.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Wyjaśnienie / Marek Muszyński. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 20(322) (27 V-2 VI). – s. 1
Uwagi: inf.: o oświadczeniu RKS NSZZ "S" w sprawie obchodów trzeciomajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32687         

1210.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
"Z radością przyjęliśmy wiadomość..." : Wrocław, 25.IV.1985 r. / RKS NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 17(361) (5-11 V). – s. 1
Uwagi: dok.: o podniesieniu do godności kardynalskiej ks. arcybiskupa Henryka Gulbinowicza

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33606         

1211.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Zaproszenie / RKS NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 29(331) (26 VIII-9 IX). – s. 1-2
Uwagi: dok.: o przygotowaniach do manifestacji w rocznicę porozumień sierpniowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32899         

1212.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Związkowcy! Rodacy! / RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 82(154), wyd. strajk. 6a (21-22 XII). – s. 1
Uwagi: dok: odezwa do członków NSZZ "Solidarność"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29513         

1213.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Żądamy uwolnienia przewodniczącego NSZZ "Solidarność" – Lecha Wałęsy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr [4(163)], wyd. strajk. 15 (10-11 I). – s. 1
Uwagi: inf.: zaproszenie na mszę świętą w intencji internowanych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29595         

1214.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Strajkowy
Życzenia świąteczne RKS-u : Wrocław, 11.12.1988 r. / RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk, Redakcja "ZDnD". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 25(481) (30 XI - 14 XII). – s. 2. – (Dokumenty)
Uwagi: dok.: życzenia dla Polaków od władz RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35434         

1215.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Wykonawczy i Regionalny Komitet Strajkowy
Komunikat / RKW i RKS. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, dod. spec. do nr 20(502) [27 VII - 10 VIII]. – s. 1
Uwagi: dok.: komunikat ze spotkania 25 lipca 1989 r. wraz z projektem powołania Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34691         

1216.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Wykonawczy i Regionalny Komitet Strajkowy
Projekt : Wrocław, 25 lipca 1989 r. / RKW i RKS. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, dod. spec. do nr 20(502) [27 VII - 10 VIII]. – s. 1
Uwagi: dok.: projekt powołania Wojewódzkiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia władz związkowych w regionie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 36227         

1217.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Wykonawczy
List otwarty do związkowców Regionu Dolny Śląsk : Wrocław, 7 października 1982 / Piotr Bednarz, Józef Pinior. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 99(249) (11-14 X). – s. 2
Uwagi: dok.: wezwanie do związkowców o podjęcie działalności konspiracyjnej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29185         

1218.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalny Komitet Wykonawczy
Oświadczenie RKS NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk : Wyrok na umowy społeczne zawarte w sierpniu : Wrocław, 24.XI.82 r. / Józef Pinior. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 108(257) (25 XI - 9 XII). – s. 1
Uwagi: dok.: o wyroku Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu w sprawie Władysława Frasyniuka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29269         

1219.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Tajna Komisja Zakładowa Agromet-Pilmet
Oświadczenie : [Brzeg], 30.09.1988 r.. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 21(477) (29 IX - 12 X). – s. 2
Uwagi: dok.: o zadaniach NSZZ "S" w Agromet-Pilmet w Brzegu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35373         

1220.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Tajna Komisja Zakładowa Klon
Rozliczenie finansowe TKZ NSZZ "S" - Klon : za rok 1988 / TKZ NSZZ "S" Klon. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 6(488) (10-24 III). – s. 2. – (Dokumenty Wypowiedzi)
Uwagi: dok.: rozliczenie finansowe TKZ NSZZ "S" Klon za 1988 r.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34498         

1221.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Tajna Komisja Zakładowa Zakładów Chemicznych Rokita w Brzegu Dolnym
Apel Tajnej Komisji Zakładowej "Solidarności" Zakładów Rokita w Brzegu Dolnym do wszystkich TKZ w kraju : [październik 1982 roku] / Tajna Komisja Zakładowa Zakładów Chemicznych Rokita w Brzegu Dolnym. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 97(247) (8-11 X). – s. 2
Uwagi: dok.: apel o pamięć pomordowanych robotników

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29152         

1222.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Dokumenty przyjęte przez TKK NSZZ "Solidarność" w dniu 22 listopada 1982 / Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 109(258) (9-16 XII). – s. 1-2
Uwagi: dok.: postanowienia przyjęte na spotkaniu TKK NSZZ "Solidarność" 22 listopada 1982 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29282         

1223.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Walny Zjazd Delegatów
[Uchwały nr 1-14] : [Wrocław, 2-4 marca 1990 r.] / WZD Region Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 8(523) (15-29 III). – s. 7-8
Uwagi: dok.: treść 14 uchwał podjętych przez WZD Regionu Dolny Śląsk

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35488         

1224.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Wojewódzki Zjazd Delegatów
Uchwała nr 2 : Uchwała I WZD Regionu "Dolny Śląsk" w sprawie regionalizacji : Wrocław, 30 czerwca 1981 r. / WZD NSZZ "S" Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 20(502) (27 VII - 10 VIII). – s. 1-2
Uwagi: dok.: tekst uchwały WZD NSZZ "S" Dolny Śląsk dotyczącej organizacji pracy związku w regionie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 36224         

1225.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Zakładowy Komitet Założycielski Wrocławskich Zakładów Elektronicznych Mera-Elwro
W dniu 04.10.82. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie ZKZ ELWRO... / Zakładowy Komitet Założycielski Wrocławskich Zakładów Elektronicznych Mera-Elwro. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 100(250) (14-17 X). – s. 1
Uwagi: inf.: o nadzwyczajnym posiedzeniu Zakładowego Komitetu Założycielskiego Wrocławskich Zakładów Elektronicznych Mera-Elwro

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29188         

1226.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. ZZSD "Predom-Polar" ; Teresa ; Iwona
"Polar" wobec aktualnych problemów związku / ZZS "Predom-Polar", Teresa [pseud.], Iwona [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 77(225) (28-31 VII). – s. 1
Uwagi: inf.: o wyborach do Samorządu Pracowniczego oraz o działaniu podziemnej "Solidarności"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28977         

1227.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsku. Regionalny Komitet Strajkowy
Oświadczenie RKS : Wrocław, 19.06.1987 r. / RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 24(449) (19 VII - 2 VIII). – s. 2. – (Dokumenty : po Pielgrzymce)
Uwagi: dok.: o nadziejach związanych z pielgrzymką Jana Pawła II do ojczyzny

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34978         

1228.
NSZZ "Solidarność". Region Gdańsk. Regionalna Komisja Koordynacyjna ; Świstek Leszek
Czy SB ma kompleksy – czyli o potrzebie sukcesu / Leszek Świstek [pseud.] ; RKK Gdańsk NSZZ "Solidarność". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 3(262) (20-27 I). – s. 1
Uwagi: fel.: komentarz do nadawanych w radio transmisji z narad „S” rzekomo nagranych przez SB

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29022         

1229.
NSZZ "Solidarność". Region Gdańsk. Regionalny Komitet Koordynacyjny
Po aresztowaniu Bogdana Borusewicza : Gdańsk, 12.I.1986 r. / RKK NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 4(393) (26 I - 1 II). – s. 1
Uwagi: dok.: o aresztowaniu Bogdana Borusewicza

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34038         

1230.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska
Instrukcja w.s. prowadzenia zakładowych kronik stanu wojennego / "Solidarność Małopolska". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 48(196) (19-21 IV). – s. 1
Uwagi: art.: o zakładowych kronikach stanu wojennego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28801         

1231.
NSZZ "Solidarność". Region Wielkopolska. Tymczasowy Zarząd Regionu Leszczyńskiego
Do członków i sympatyków NSZZ "Solidarność" w regionie leszczyńskim : Leszno, 12.02.1987 r. / Tymczasowy Zarząd Regionu Leszczyńskiego. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 15(439) [właśc. 15(440)] (20 IV - 2 V). – s. 2-3
Uwagi: dok.: wezwanie do społecznego wsparcia Regionalnej Fundacji Pomocy Represjonowanym im. ks. Jerzego Popiełuszki

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34747         

1232.
NSZZ "Solidarność". Regionalny Komitet Strajkowy
Oświadczenie RKS / RKS Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 29(454) (8-25 XI). – s. 2
Uwagi: dok. : w sprawie aresztowania Kornela Morawieckiego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 36205         

1233.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna ; Bujak Zbigniew et al
Apel do więźniów politycznych / TKK NSZZ "Solidarność", Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 10(312) (11-17 III)
Uwagi: dok.: wezwanie do głodówki

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 36064         

1234.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna ; Bujak Zbigniew et al
Apel w sprawie więźniów politycznych / TKK NSZZ "Solidarność", Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 10(312) (11-17 III). – s. 1
Uwagi: dok.: apel władz podziemnych struktur "S" do organizacji światowych i instytucji zajmujących się obroną praw człowieka o interwencję w sprawie więźniów politycznych w PRL.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29776         

1235.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna ; Bujak Zbigniew et al
Komunikat / TKK NSZZ "Solidarność", Bujak Zbigniew et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 29(288) (19 VIII-1 IX). – s. 1-2
Uwagi: dok.: w sprawie: kampanii władz przeciwko Lechowi Wałęsie, rozwiązania Związku Literatów Polskich oraz rocznicy Sierpnia

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29396         

1236.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna ; Bujak Zbigniew et al
Komunikat / TKK NSZZ "Solidarność", Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 26(285) (8-21 VII). – s. 1
Uwagi: dok.: nowy skład Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29325         

1237.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna ; Bujak Zbigniew et al
Orędzie 1 majowe Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" / TKK NSZZ "Solidarność", Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 14(273) (7-14 IV). – s. 1-2
Uwagi: dok.: orędzie dot. m.in. sytuacji ruchu związkowego w Polsce

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29162         

1238.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna ; Bujak Zbigniew et al
Oświadczenia / TKK NSZZ "Solidarność", Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 28(287) (5-18 VIII). – s. 1-2
Uwagi: dok.: trzy oświadczenia TKK NSZZ „S”: 1/ w sprawie zniesienia stanu wojennego; 2/ w sprawie dalszego działania Związku; 3/ w trzecią rocznicę polskiego sierpnia

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29379         

1239.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna ; Bujak Zbigniew et al
Oświadczenie programowe TKK NSZZ "Solidarność" : "Solidarność" dziś / TKK NSZZ "Solidarność", Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 5(264) (3-10 II). – s. 1-4
Uwagi: inf.: Program TKK NSZZ "S", omówienie sytuacji bieżącej, cele i zadania

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29051         

1240.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna ; Bujak Zbigniew et al
Oświadczenie w sprawie majątku związkowego / TKK NSZZ "Solidarność", Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 4(263) (27 I-3 II). – s. 1
Uwagi: dok.: w sprawie bezprawnego przejęcia przez komunistyczne władze majątku związkowego i przekazania go prorządowym związkom zawodowym.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29036         

1241.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna ; Bujak Zbigniew et al
Oświadczenie w sprawie obchodów 1 Maja 1983 roku / TKK NSZZ "Solidarność", Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 15(274) (14-21 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie TKK – wezwanie do manifestacji

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29168         

1242.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna ; Bujak Zbigniew et al
Oświadczenie : w związku z zapowiedzią przedstawicieli władz / TKK NSZZ "Solidarność", Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 26(285) (8-21 VII). – s. 1
Uwagi: dok.: w sprawie oświadczenia władz o możliwości odwołania stanu wojennego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29329         

1243.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna ; Bujak Zbigniew et al
Posiedzenie TKK NSZZ "Solidarność" : w dniu 23.03.83r. / TKK NSZZ "Solidarność", Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 13(272) (29 III-7 IV). – s. 2
Uwagi: dok.: sprawozdanie z posiedzenia TKK NSZZ „S” w dniu 23 III 1983 r. wraz z tekstem oświadczenia i listu do Ojca Świętego Jana Pawła II

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29160         

1244.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna ; Bujak Zbigniew et al
W rocznicę 3 Maja : oświadczenie TKK NSZZ "Solidarność" / TKK NSZZ "Solidarność", Zbigniew Bujak et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 16(275) (21-28 IV). – s. 1-2
Uwagi: dok.: apel o uczczenie święta 3 Maja

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29178         

1245.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna ; Szumiejko Eugeniusz
Oświadczenie / TKK NSZZ "Solidarność", Eugeniusz Szumiejko. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 20(279) (19-26 V). – s. 1
Uwagi: dok.: na temat działalności i aresztowania J. Piniora

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29222         

1246.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna, NSZZ "Solidarność". Przewodniczący
Oświadczenie NSZZ "Solidarność" w sprawie cen i płac : 26 stycznia 1987 r. / TKK NSZZ "S", Lech Wałęsa. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 5(429) (9-15 II). – s. 1-2
Uwagi: dok.: o sytuacji gospodarczej PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34642         

1247.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna; Lech Wałęsa
Komunikat : Gdańsk, 25.10.1987 r. / TKK NSZZ "S"; Lech Wałęsa. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 28(453) (15 X - 6 XI). – s. 2
Uwagi: dok.: o powołaniu Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35058         

1248.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna; NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Rada
Oświadczenie / TKK NSZZ "S"; Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 27(452) (10-30 X). – s. 2. – (Dokumenty)
Uwagi: dok.: o staraniach sądowej rejestracji zakładowych ogniw NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35031         

1249.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna. Pełnomocnik d/s Pomiaru Frekwencji Wyborczej
Komunikat nr 3 : Warszawa, 26 października 1985 r. / Konrad Bieliński. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 39(383) (3-9 XI). – s. 1
Uwagi: dok.: o wynikach ogólnopolskiego sondażu frekwencji wyborczej w miastach powyżej 100 tyś. mieszkańców

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33929         

1250.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna. Pełnomocnik d/s Pomiaru Frekwencji Wyborczej
"Przedstawiamy poniżej ostatnią część raportu..." : 6 listopada 1985 r. / Konrad Bieliński. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 5(394) (2-8 II). – s. 2
Uwagi: dok.: o frekwencji wyborczej w wyborach do Sejmu PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34060         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm