a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 z 60


1551.
Poparcie stanu wojennego?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 51(199) (28 IV - 1 V). – s. 2
Uwagi: inf.: relacja ze spotkania I Sekretarza KW PZPR T. Porębskiego z załogą Fabryki Maszyn Rolniczych "Pilmet" we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28823         

1552.
Popiełuszko Jerzy
[Fragmenty wywiadu i homilii ks. Jerzego Popiełuszki] : Warszawa, 27.XI.1983 r. : Warszawa, 29.V.1983 r. : 29.VIII. 1982 r. : 27.V.1984 r. / Jerzy Popiełuszko. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, wyd. spec. (3 XI 1984). – s. 1-2
Uwagi: dok.: fragmenty wywiadu i homilii ks. Jerzego Popiełuszki

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33179         

1553.
Popiełuszko Jerzy
Na Nowy Rok do przemyślenia / Jerzy Popiełuszko. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 43(302) (16-31 XII). – s. 4
Uwagi: art.: o roli "Solidarności" w życiu i wychowaniu młodego pokolenia

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29386         

1554.
Popiełuszko Jerzy
"Zawierzam Ci Matko Najlepsza braci naszych więzionych..." : Warszawa, 25.III.1984 r. / Jerzy Popiełuszko. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 18(320) (13-19 V). – s. 1
Uwagi: dok.: fragment modlitwy wygłaszanej przez ks. Jerzego Popiełuszkę podczas Mszy Św. za Ojczyznę

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32644         

1555.
Porozumienie na Rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ "S"
Uchwały "Porozumienia" / Porozumienie na Rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 22(504) (24 VIII - 7 IX). – s. 2-4
Uwagi: dok.: zawartość: Uchwała, Szczecin, 5 sierpnia 1989 r. dot. urynkowienia gospodarki żywnościowej; Uchwała, brak daty, dot. postulat uznania za nieważne wszelkich aktów administracyjnych i gospodarczych wymierzonych w "S"; Uchwała, Szczecin, 5 sierpnia 1989 r. dot. uznania za swoje dokumentów Grupy Roboczej Komisji Krajowej NSZZ "S"; Apel, Łódź, 22 lipca 1989 r. dot. współpracy ze środowiskami młodzieżowymi postulującymi "walkę, a nie emigrację"; Zalecenie dla Komisji Zakładowych, Łódź, 22 lipca 1989 r. dot. działalności politycznej członków "S"; Stanowisko w sprawie celów i środków obrony interesów pracowniczych przez NSZZ "Solidarność", Łódź, 22 lipca 1989 r.; Uchwała w sprawie urynkowienia cen żywności i rekompensaty ich wzrostu, 5 sierpnia 1989 r.; poprzedzone uwagami RKS NSZZ "S" regionu Dolny Śląsk

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34780         

1556.
Porozumienie na Rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ "Solidarność"
Apel do członków i Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność" : Piotrków Trybunalski, 7 października 1989 r. / Porozumienie na Rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ "Solidarność". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 28(510) wyd. dodatkowe (12 X). – s. 2
Uwagi: dok.: apel do członków "S" by domagali się przeprowadzenia demokratycznych wyborów zgodnych ze statutem

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34868         

1557.
Porozumienie po polsku czyli dialog z urną. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 28(453) (15 X - 6 XI). – s. 3-4
Uwagi: art.: o referendum w sprawie II etapu reformy rolnej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35060         

1558.
Porozumienie Solidarność Walcząca. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 71(219) (6-8 VII). – s. 4
Uwagi: inf.: streszczenie apelu Solidarności Walczącej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 31724         

1559.
Porozumienie we Wrocławiu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 36(518) [właśc. 3(518)] (25 I - 8 II). – s. 4-5
Uwagi: art.: 8 spotkanie Porozumienia na Rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ "Solidarność"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35045         

1560.
Porozumienie?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 54(202) (9-11 V). – s. 2
Uwagi: inf.: opis obchodów pierwszomajowych we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28841         

1561.
"Porozumienie" w Bydgoszczy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 33(515) (14-28 XII). – s. 6
Uwagi: art.: relacja ze spotkania Porozumienia [na Rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ "Solidarność"] w Bydgoszczy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34957         

1562.
Porządek panuje we Wrocławiu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 44(192) (1-3 IV). – s. 2
Uwagi: art.: o atmosferze we Wrocławiu po wprowadzeniu stanu wojennego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28775         

1563.
Posiedzenie RKS. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 67(215) (23-25 VI). – s. 1
Uwagi: inf.: o programie działania oraz projekcie ustawy o Radach Narodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28908         

1564.
Pospolity bandytyzm. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 7(351) (17-23 II). – s. 1
Uwagi: inf.: o pozbawieniu prawa przebywania na terytorium PRL Seweryna Blumsztajna

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33495         

1565.
Postulat 22 : /fragment/. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr [83(155)], wyd. strajk. 7 (22-23 XII). – s. 1
Uwagi: lit.: anonimowy wiersz z sierpnia 1980 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29522         

1566.
Postulaty TKK w sprawie polityki gospodarczej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 1(390) (1-11 I). – s. 4
Uwagi: art.: omówienie propozycji programowych TKK odnośnie reformy systemu ekonomicznego PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33274         

1567.
Postulaty TKK w sprawie reformy gospodarczej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 45(389) (15-31 XII). – s. 3
Uwagi: art.: omówienie postulatów TKK NSZZ "S" w sprawie reformy gospodarczej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34013         

1568.
Potocki K.
Kontra : List do redakcji : Wrocław, 12 września 1988 r. / K. Potocki. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 20(476) (15-28 IX). – s. 2
Uwagi: dok.: komentarz czytelnika do wywiadu z Romualdem Szeremietiewem jaki ukazał się w "ZDnD" w numerze 16(472)

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35341         

1569.
Powakacyjne remanenty. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 32(334) (23-29 IX). – s. 3
Uwagi: art.: refleksje powyborcze, propaganda a rzeczywistość na podstawie "SW" nr 16/83

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32953         

1570.
Powitanie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 28(330) (12 VIII-15 VIII). – s. 2
Uwagi: inf.: o powitaniach wypuszczanych na wolność więźniów politycznych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32887         

1571.
Powitanie Władka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 27(416) (29 IX - 12 X). – s. 3-4
Uwagi: art.: o uwolnieniu Władysława Frasyniuka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34395         

1572.
Powołano związkową komisję. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 33(515) (14-28 XII). – s. 3. – (Dokumenty Wypowiedzi)
Uwagi: inf.: 12 grudnia 1989 r. powołano komisje ds. zbadania przyczyn i zakresu niedoboru w kasie kolportażu RKW

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34953         

1573.
Powrót do źródeł. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 16(472) (4-17 VIII). – s. 1-2
Uwagi: art.: o ósmej rocznicy porozumień sierpniowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35271         

1574.
Poznań - 28 czerwca 1982 - Wrocław. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 70(218) (2-4 VII). – s. 2
Uwagi: inf.: o rozproszeniu robotników przez ZOMO pod pomnikiem zamordowanych w 1956

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28931         

1575.
Poznań 13 II 1982 r. : relacja świadka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 23(182) wyd. strajk. 34 (24-27 II). – s. 1
Uwagi: fel.: relacja świadka z manifestacji w Poznaniu dnia 13 lutego – ogłoszonego dniem pamięci ofiar stanu wojennego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29670         

1576.
Poznań 13 II : /relacja druga/. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 24(183) wyd. strajk. 35 (1-3 III). – s. 1
Uwagi: art.: relacja z wydarzeń 13 lutego 1982 r. w Poznaniu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29683         

1577.
Poznawajcie się. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 19(321) (20-26 V). – s. 3
Uwagi: inf.: przedruk z "Gazety Dźwiękowej"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32677         

1578.
Pozwany minister. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 40(384) (10-16 XI). – s. 3
Uwagi: inf.: o zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33954         

1579.
Pożegnanie Marcina Antonowicza. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 41(385) (17-23 XI). – s. 1-2
Uwagi: art.: o okolicznościach śmierci i pogrzebie Marcina Antonowicza

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33967         

1580.
Praca zawodowa kobiet w Polsce. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 30(419) (27 X - 9 XI). – s. 2-3
Uwagi: art.: o warunkach w jakich procowały kobiety w PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34431         

1581.
Praca zawodowa kobiet w Polsce : (dalszy ciąg z poprz. numeru). – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 31(420) (10-16 XI). – s. 2-4
Uwagi: art.: o sytuacji zawodowej kobiet w PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34449         

1582.
Praca zawodowa kobiet w Polsce : (dokończenie z poprzedniego numeru). – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 32(421) (17-23 XI). – s. 2-3
Uwagi: art.: o sytuacji pracujących kobiet

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34466         

1583.
Pracownicy Fadromy
O referendum słów kilka / Pracownicy Fadromy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 46(194) (8-13 IV). – s. 2
Uwagi: art.: o referendum przeprowadzonym we wrocławskiej Fabryka Maszyn Budowlanych "Fadroma"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28792         

1584.
Pracownicy PKP
List otwarty /fragment/ : Do Sejmu i Rządu PRL Warszawa : Wrocław, kwiecień 1982 r. / Pracownicy PKP. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 47(195) (14-17 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: list pracowników PKP Wrocław do Sejmu i Rządu PRL w sprawie amnestii dla więźniów politycznych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28794         

1585.
Pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego
Od czytelnika : Wrocław, 5 grudnia 1988 r / Pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 26(482) (15-29 XII). – s. 2-3. – (Dokumenty Wypowiedzi)
Uwagi: dok.: list do czytelnika "ZDnD". - Zawiera "Odpowiedź redakcji"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35449         

1586.
Pragmatyzm bujający w obłokach. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 15(317) (15-28 IV). – s. 2-3
Uwagi: art.: o wyborach od rad narodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32618         

1587.
Prasa niezależna o gospodarce PRL. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 21(446) (8-14 VI). – s. 1-2
Uwagi: art.: przedruk fragmentów tekstów z prasy niezależnej dotyczących kryzysu gospodarczego PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34879         

1588.
Prasa niezależna o obchodach 1 i 3 maja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 21(365) (2-9 VI). – s. 4
Uwagi: inf.: o doniesieniach prasy niezależnej dotyczących obchodów 1 i 3 maja w Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33664         

1589.
Prasa niezależna pisze.... – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 45(389) (15-31 XII). – s. 2
Uwagi: inf.: przegląd prasy niezależnej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34012         

1590.
Prawa związkowe na MKPCz-Kraków 25-28.08. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 17(473) (18 VIII - 4 IX). – s. 3
Uwagi: dok.: przebieg i postanowienia Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie. - Zawiera: wystąpienie T. Wójcika; Wystąpienie M. Muszyńskiego; Uchwałę MKPCz przygotowana przez VII-mą grupę roboczą

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35294         

1591.
Prawdy się nie ukryje. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 17(361) (5-11 V). – s. 3
Uwagi: inf.: o odsłonięciu na Powązkach pomnika pomordowanych w Katyniu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33617         

1592.
Prawnik, Redakcja
Uwagi prawnika / Prawnik [pseud.], Redakcja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 44(192) (1-3 IV). – s. 1-2
Uwagi: art.: o łamaniu prawa przez władze PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28774         

1593.
Prawnik
Jeszcze raz o "stanie wojennym po odwołaniu stanu wojennego" / Prawnik. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 34(293) (7-13 X). – s. 3-4
Uwagi: art.: o ustawie o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężenia kryzysu społeczno-ekonomicznego i o zmianie niektórych ustaw

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29440         

1594.
Prawo i życie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 27(452) (10-30 X). – s. 3-4
Uwagi: art.: o konieczności podjęcia walki z planowanymi zmianami w Kodeksie Pracy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35044         

1595.
Preludium do wyborów. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 22(324) (10-16 VI). – s. 1
Uwagi: art.: o frekwencji wyborczej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32729         

1596.
Prezentujemy kandydata : Tomasz Wójcik : Kandydat na przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ "Solidarność". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 4(519) (8-22 II). – s. 4
Uwagi: inf.: życiorys Tomasza Wójcika

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35094         

1597.
PRL kontra MOP. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 26(285) (8-21 VII). – s. 3-4
Uwagi: art.: łamanie praw związkowych w PRL, przedruk za KOS Nr 33

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29333         

1598.
Proces Archimedesa. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 94(242) (23-26 IX). – s. 1
Uwagi: inf.: o procesie pracowników Fabryki Maszyn Rolniczych Agromet-Archimedes we Wrocławiu. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Edmunda Kołodziejczaka, którego imię skrocono do inicjału E. a nazwisko zmieniono na błędne: Kołodziejczyk.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29103         

1599.
Proces działaczy byłego KSS-KOR. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 26(328) (15-28 VII). – s. 1-2
Uwagi: art.: o procesie działaczy KSS KOR

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32783         

1600.
Proces Józefa Piniora. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 19(321) (20-26 V). – s. 3
Uwagi: art.: doniesienia z procesu Józefa Piniora

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32673         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm