Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

6901.
Trzeźwość ukarana. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 139 (5 IX). – s. 3
Uwagi: inf.: represje wobec Bractwa Trzeźwości "Otrzeźwienie"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22320         

6902.
Trzy baloniki z nadajnika. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 63 (6 X). – s. 1
Uwagi: inf.: o Radiu "S" w Toruniu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21254         

6903.
"Tu jest Polska". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 49/50 (5 V). – s. 2
Uwagi: art.: relacje z demonstracji 1 V 83 r. w całej Polsce

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21082         

6904.
Turko Ludwik
List : List otwarty do rzecznika prasowego RKS-u Marka Muszyńskiego : Wrocław, 17 stycznia 1990 r. / rzecznik prasowy RKW Ludwik Turko. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 4(519) (8-22 II). – s. 2
Uwagi: dok.: w sprawie art. redakcyjnego "Tożsamość związku" zamieszczonego w "ZDnD" nr 35(517) [właśc. 2(517)] s. 1-2; por. Marek Muszyński, Odpowiedź, zamieszczona w tym samym numerze

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35090         

6905.
Turzyma Józef
Pokerzyści / Józef Turzyma. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 17(442) (11-17 V). – s. 3-4
Uwagi: art.: schyłek partii komunistycznych i socjalistycznych w Europie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34799         

6906.
Turzyma Józef
Pokerzyści / Józef Turzyma. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 9(524) (5-19 IV). – s. 10
Uwagi: art.: schyłek partii komunistycznych i socjalistycznych w Europie. - przedruk z nr 17(422) "ZDnD"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35511         

6907.
Turzyma Józef
W pędzącym pociągu / Józef Turzyma. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 2(426) (12-18 I). – s. 1-2
Uwagi: art.: o sytuacji ekonomicznej PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34574         

6908.
Turzyma Józef
W pośrodku drogi / Józef Turzyma. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 23(448) (22-28 VI). – s. 3-4
Uwagi: art.: o trzechsetnym numerze "ZDnD" wydanym w podziemiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34901         

6909.
"Ty wiesz Matko że z Narodem..." / Jerzy Popiełuszko. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, wyd. spec. (3 XI). – s. 4
Uwagi: dok. : fragmenty homilii wygłoszonych przez ks. Jerzego Popiełuszkę w dniach 29. V. 1983, 29.08. 1982, 27.05.1984

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32900         

6910.
Tych głosów nie da się zagłuszyć : Wiktor Woroszylski w 13 miesięcy : Zbigniew Bujak po "wyborach" do rad narodowych : Po "wyborach" Lech Wałęsa oświadczył : Po wyborach : Apel do czytelników : Komentarz redakcji. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 26(328) (15-28 VII). – s. 2-4
Uwagi: art.: komentarze dotyczące wyborów do rad narodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32785         

6911.
Tych procesów mogło nie być. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 58 (28 VII). – s. 4. – (Tych procesów mogło nie być)
Uwagi: inf.: o procesach działaczy opozycyjnych z Białegostoku i Poznania. - W art. zniekształcono imiona Michała Stanisława Bojanowskiego, którego prawidłowe pierwsze imię Michał zmieniono na błędne Stanisław. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Ewy Dmitruk, której imię skrócono do inicjału E. a nazwisko zmieniono na błędne: Dymitruk.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21079         

6912.
Tydzień kolegiów ds. wykroczeń. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 280 (1 II). – s. 2-3
Uwagi: inf.: o tygodniu kolegiów ds. wykroczeń zorganizowanym przez wrocławski WiP przy współudziale KIiP „S”, 18-25 I 1989

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23938         

6913.
Tydzień kultury chrześcijańskiej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 37(296) (4-10 XI). – s. 4
Uwagi: art.: dotyczący przebiegu VI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej który odbył się w dniach 23-30 X 1983 r. we Wrocławiu.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 31168         

6914.
Tydzień protestu od 21-26.03.83 r.!. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 11(270) (17-24 III). – s. 1
Uwagi: inf.: dot. przystapienia w dniu 21 III do akcji „tydzień protestu”

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29135         

6915.
Tydzień protestu w Fadromie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 6(265) (10-17 II). – s. 1
Uwagi: inf.: o formach protestu w obronie pracowników zwalnianych z powodów politycznych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29070         

6916.
Tydzień sceny polskiej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 39 (13 I). – s. 4
Uwagi: art.: relacje z wydarzeń podczas Tygodnia Sceny Polskiej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21009         

6917.
Tydzień w tydzień : 24-30 maja. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 253 (1 VI). – s. 4. – (Tydzień w tydzień)
Uwagi: inf.: o wydarzeniach na świecie i w kraju w dniach 24-30 V 88r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23544         

6918.
Tydzień Więźnia Politycznego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 146 (14 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: obchody Tygodnia Więźnia Politycznego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22302         

6919.
Tydzień więźnia politycznego. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 41(385) (17-23 XI). – s. 4
Uwagi: art.: o modlitwach w intencji więźniów politycznych w kościele oo. Dominikanów we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33973         

6920.
Tygodnik Wojenny. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 42 (10 II). – s. 4
Uwagi: inf.: apel "Tygodnika Wojennego" w sprawie powszechnego protestu wobec decyzji rządu o przekazaniu majątku "S" nowym związkom

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20722         

6921.
Tylko ciężko przestraszony idzie wybierać czerwonych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 91 (7 VI). – s. 2
Uwagi: inf.: informacje o dwóch warszawskich kandydatach w zbliżających się wyborach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21747         

6922.
Tym, którzy mieli złudzenia : Leszek Kołakowski – "Ja będę łagodniejszym katem". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 77(225) (28-31 VII). – s. 1-2
Uwagi: art.: o przyczynach wprowadzenia stanu wojennego podawanych przez władzę

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28979         

6923.
Tymczasowa Komisja Kontrowersyjna : Komunikat TKK. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 164 (1 IV). – s. 1
Uwagi: sat.: satyryczny komunikat fikcyjnej organizacji dotyczący konieczności oszczędzania

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24270         

6924.
Tyson Ann Scott
Chińscy robotnicy stają się groźni / Ann Scott Tyson. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 6(521) (22 II - 8 II) [właśc. (22 II - 8 III)]. – s. 3
Uwagi: art.: dot. protestów robotników w ChRL; przedruk z "The Christian Science Monitor", 12-18 stycznia 1990 r.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35221         

6925.
TZR „S” Mazowsze o wyborach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 286 (15 III). – s. 1
Uwagi: inf.: TZR „S” Mazowsze o wyborach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23960         

6926.
U nowozwiązkowców. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 18(362) (12-18 V). – s. 2
Uwagi: art.: o nowych związkach zawodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33627         

6927.
Ubek sprawcą tragedii. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 256 (22 VI). – s. 4
Uwagi: art.: o wypadku, spowodowanym przez pijanego porucznika WUSW w Lublinie 8 VI 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23651         

6928.
Uchwała KKW NSZZ "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 290 (12 IV). – s. 1-2
Uwagi: art.: uchwała KKW NSZZ "S" z 7 IV 1989 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24075         

6929.
Uchwała Komisji Zakładowej NSZZ "S" przy Politechnice Wrocławskiej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 2(484) (27 I - 10 II). – s. 2. – (Dokumenty Wypowiedzi)
Uwagi: dok.: uzgadnianie działalności struktur jawnej i niejawnej "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34471         

6930.
Uchwała nr 1 : Wrocław, 18 września 1989 r.. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 24(506) [właśc. 25(507)] (21 IX - 5 X). – s. 3
Uwagi: dok.: dot. uchylenia uchwały z dn. 4 września 1989 r. o przekształceniu Komisji Wyborczej Województwa Wrocławskiego w Komisję Wyborczą Regionu w niepełnym składzie (zob. Uchwała Komisji Wyborczej Regionu, 4 września 1989 r., "ZDnD" nr 23(506), s. 2); por. Uchwała nr 2, Wrocław, 18 września 1989 r. zamieszczona w tym samym numerze

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34824         

6931.
Uchwała nr 2 : Wrocław, 18 września 1898 r.. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 24(506) [właśc. 25(507)] (21 IX - 5 X). – s. 3
Uwagi: dok.: wniosek o powołanie Regionalnej Komisji Wyborczej Regionu Dolny Śląsk; por. Uchwała nr 1, Wrocław, 18 września 1989 r., zamieszczona w tym samym numerze

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34826         

6932.
Uchwała RP "Ursusa". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 240 (24 II). – s. 2
Uwagi: art.: o represjach stosowanych wobec pracowników ZM "Ursus"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23356         

6933.
Uchwała uczestników porozumienia na rzecz przeprowadzenia demokratycznych wyborów w NSZZ "Solidarność" : Szczecin, 10 czerwca 1989 r.. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 17(499) (16-30 VI). – s. 2
Uwagi: dok.: stanowisko wobec odgórnego tworzenia nowych struktur związku, po zarejestrowaniu działalności po rozmowach okrągłostołowych; zakończenie tekstem pt. "Uwaga"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34632         

6934.
Uchwały II WZD. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 6(521) (22 II - 8 II) [właśc. (22 II - 8 III)]. – s. 2. – (Dokumenty Wypowiedzi)
Uwagi: dok.: przyjęte na II Walnym Zebraniu Delegatów Oddziału Wrocławskiego NSZZ "Solidarność"; zawartość: Uchwała 1 (postulat zmian w MSW i MON, szczególnie rozwiązania SB), Uchwała 2, Wrocław, 10 lutego 1990 r. (dot. stanowiska wobec prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych). Do uchwały 2 w formie załącznika dodano zapytanie prawne Krajowego Przedstawicielstwa Samorządów Pracowniczych do Trybunału Konstytucyjnego pt. Czyją własnością jest majątek przedsiębiorstw państwowych?, Gdańsk, 2 lutego 1990 r.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35217         

6935.
Uchwały Konferencji. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 40/41 (15 IX). – s. 10. – (Uchwały Konferencji)
Uwagi: inf.: o postanowieniach Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28636         

6936.
Uchwały Konferencji. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 40/41 (15 IX). – s. 10-11. – (Uchwały Konferencji)
Uwagi: dok.: o postanowieniach Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28637         

6937.
Ucieczka z przemysłu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 75/76 (2 II). – s. 4
Uwagi: art.: sytuacja kadrowa w wybranych zakładach przemysłowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21569         

6938.
Uczelniana Komisja Koordynacyjna i Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Politechnice Wrocławskiej
Stanowisko : [przed 14 marca 1989 r.] / Uczelniana Komisja Koordynacyjna i Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Politechnice Wrocławskiej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 7(489) (24 III - 7 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: stanowisko Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej i Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "S" przy Politechnice Wrocławskiej w sprawie struktur Związku w regionie; poprzedzone pismem przewodnim p.o. przewodniczącego KZ NSZZ "S" przy Politechnice Wrocławskiej Tomasza Wójcika, Wrocław, 14 marca 1989 r.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34514         

6939.
Uczelnie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 29 (13 X). – s. 3-4. – (Uczelnie)
Uwagi: inf.: o sytuacji na uczelniach wyższych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21234         

6940.
Uczelnie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 28 (6 X). – s. 2. – (Uczelnie)
Uwagi: inf.: bieżące o sytuacji na uczelniach wyższych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21319         

6941.
Uczelnie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 27 (22 XI). – s. 2-3. – (Uczelnie)
Uwagi: inf.: o zwalnianiu pracowników naukowych ze stanowisk na uczelniach w Gdańsku i Wrocławiu oraz o poleceniu Rady Ministrów by karanych studentów relegować z uczelni

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21692         

6942.
Uczelnie i szkoły. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 19 (23 VI). – s. 1-2. – (Uczelnie i szkoły)
Uwagi: inf.: o działalności szkolnictwa w Polsce. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Bogny Braś, której nazwisko zmieniono na błędne: Draś. Zniekształcone zostały także dane Tadeusza Baszyńskiego, którego nazwisko błędnie podano jako Raszyński.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20694         

6943.
Uczelnie przeciw nowelizacji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 119 (28 II). – s. 2. – (Uczelnie przeciw nowelizacji)
Uwagi: inf.: sprzeciw uczelni przeciwko nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22114         

6944.
Uczelnie przeciw nowelizacji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 122 (21 III). – s. 3. – (Uczelnie przeciw nowelizacji)
Uwagi: inf.: serwis o proteście uczelni przeciwko wprowadzeniu zmian w ustawie szkolnictwie wyższym

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22120         

6945.
Uczelnie przeciw nowelizacji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 120 (7 III). – s. 3. – (Uczelnie przeciw nowelizacji)
Uwagi: inf.: protest środowiska akademickiego przeciwko rządowym propozycjom zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22176         

6946.
Uczelnie przeciw nowelizacji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 124 (11 IV). – s. 3. – (Uczelnie przeciw nowelizacji)
Uwagi: inf.: protesty na uczelniach przeciw nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22212         

6947.
Uczelnie, Szkoły. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 17 (9 VI). – s. 2. – (Uczelnie, Szkoły)
Uwagi: inf.: o działalności szkolnictwa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20627         

6948.
Uczestnicy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr spec. (28 VI). – s. 3
Uwagi: art.: opracowany na podstawie książki: „Poznański Czerwiec 1956” pod red. J. Maciejewskiego i Z. Trojanowiczowej (Poznań 1981)

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24454         

6949.
Uczniowie i szkoły. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 30 (20 X). – s. 4. – (Uczniowie i szkoły)
Uwagi: inf.: o represjach władzy wobec uczniów i nauczycieli

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21288         

6950.
Uczniowie i szkoły. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 30 (20 X). – s. 4. – (Uczniowie i szkoły)
Uwagi: inf.: na temat funkcjonowania szkolnictwa w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24584         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm