a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

7151.
"W kraju panował spokój". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 26(328) (15-28 VII). – s. 4
Uwagi: art.: o akcji pacyfikacyjnej ZOMO w Gdańsku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32790         

7152.
W krótkich żołnierskich słowach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 75/76 (2 II). – s. 3. – (Z przecieków)
Uwagi: inf.: spotkanie generała Jaruzelskiego z kilkudziesięcioma redaktorami naczelnymi

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21567         

7153.
W lustrze anegdoty. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 3 (I). – s. 38-40. – (Felietony)
Uwagi: fel.: anegdoty z sali sądowej

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25483         

7154.
W lustrze anegdoty. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 51
Uwagi: inf.: anegdoty z sali sądowej

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25644         

7155.
W lustrze anegdoty. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 54-55
Uwagi: inf.: anegdoty z Sali sądowej

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25747         

7156.
W majestacie bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 189 (26 XI). – s. 1
Uwagi: art.: nt. represji względem opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22814         

7157.
W majestacie prawa : Fragmenty rozporządzeń ministra spraw wewnętrznych z 6 I 1984. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 83 (5 III). – s. 3
Uwagi: dok.: fragmenty rozporządzeń ministra spraw wewnętrznych z 6 I 1984 r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21643         

7158.
W Międzynarodowej Organizacji Pracy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 24(326) (24-30 VI). – s. 3
Uwagi: art.: o konwencjach MOP ratyfikowanych przez władze PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32759         

7159.
W myśl nowej strategii represji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 190 (3 XII). – s. 3. – (W myśl nowej strategii represji)
Uwagi: inf.: nt. represji wobec opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22887         

7160.
"W niedzielę, 13 kwietnia w wielu kościołach Wrocławia...". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 14(403) (21-27 IV). – s. 3
Uwagi: inf.: o Mszach Św. za ojczyznę we wrocławskich kościołach

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34278         

7161.
W Nowej Hucie – krok naprzód. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 252 (25 V). – s. 1-2
Uwagi: art.: o sytuacji w HiL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23498         

7162.
W nowych związkach nic nowego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 38 (6 I). – s. 1-2
Uwagi: inf.: o bojkocie "neozwiązków" w całym kraju; o represjonowaniu pracowników w odpowiedzi na bojkot

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20916         

7163.
W nowym roku witamy naszych czytelników słowami z orędzia Jana Pawła II na XVII Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1984 r : [1 stycznia 1984 roku]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 1(303) (1-15 I). – s. 1
Uwagi: dok.: fragment orędzia Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29463         

7164.
W obronie Adama Słomki. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 30. – (Represje Sądy...)
Uwagi: inf.: przedruk z nr 63/89 Informacji KIiP NSZZ "S"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25880         

7165.
W obronie Bogdana Narożnego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 205 (1 IV). – s. 2
Uwagi: art.: nt. represji względem B. N.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22655         

7166.
W obronie Czesława Bieleckiego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 132 (6 VI). – s. 2
Uwagi: dok.: fragment listu protestacyjnego środowiska architektów w obronie Czesława Bieleckiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22145         

7167.
W obronie działaczy Solidarności. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 5 (4 III). – s. 4
Uwagi: inf.: informacja o działaniach przeciw opozycji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20483         

7168.
W obronie krakowskiej młodzieży. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 286 (15 III). – s. 2, 4
Uwagi: inf.: o akcji ZOMO przeciw młodzieży w Krakowie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23962         

7169.
W obronie Krzysztofa Wolfa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 224 (21 X). – s. 1
Uwagi: art.: o akcjach w obronie aresztowanego K. Wolfa - działacza "S" z Warszaway

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23206         

7170.
W obronie Marka Edelmana. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 217 (15 VII). – s. 1
Uwagi: art.: o zwolnieniu M. Edelmana ze stanowiska ordynatora Oddziału Intensywnej Terapii szpitala im. Pirogowa w Łodzi

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22939         

7171.
W obronie Marka Gogacza. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 141 (3 X). – s. 1, 3
Uwagi: inf.: nt. prześladowania M. Gogacza w areszcie przy ul. Rakowieckiej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 19780         

7172.
W obronie naszych praw. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 70 (1 XII). – s. 1-2. – (W obronie naszych praw)
Uwagi: inf. o protestach w sprawie łamania prawa przez władzę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21341         

7173.
W obronie naszych praw. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 71 (8 XII). – s. 1-2. – (W obronie naszych praw)
Uwagi: inf.: informacje bieżące dotyczące protestów i manifestacji w obronie praw człowieka w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21458         

7174.
W obronie naszych praw. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 73 (5 I). – s. 3-4. – (W obronie naszych praw)
Uwagi: inf.: protesty i manifestacje w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21525         

7175.
W obronie naszych praw. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 79 (23 II). – s. 2-3. – (W obronie naszych praw)
Uwagi: inf.: protesty i manifestacje w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21589         

7176.
W obronie naszych praw. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 75/76 (2 II). – s. 2-3. – (W obronie naszych praw)
Uwagi: inf.: protesty i manifestacje w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21598         

7177.
W obronie naszych praw. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 82 (29 III). – s. 3. – (W obronie naszych praw )
Uwagi: inf.: protesty i manifestacje w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21634         

7178.
W obronie naszych praw. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 80/81 (22 III). – s. 4. – (W obronie naszych praw)
Uwagi: inf.: protesty i manifestacje w PRL. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Jana Droba, którego imię całkowicie pominięto, a nazwisko zmieniono na błędne: Dropp.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21638         

7179.
W obronie naszych praw. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 92 (21 VI). – s. 3. – (W obronie naszych praw)
Uwagi: inf.: protesty i manifestacje w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21800         

7180.
W obronie naszych praw. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 109 (6 XII). – s. 1-2. – (W obronie naszych praw)
Uwagi: inf.: o protestach w sprawie łamania prawa przez władzę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21941         

7181.
W obronie naszych praw. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 121 (14 III). – s. 2, 4. – (W obronie naszych praw)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny dotyczący inicjatyw opozycji i protestów społecznych w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22086         

7182.
W obronie naszych praw. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 134 (27 VI). – s. 4. – (W obronie naszych praw)
Uwagi: inf.:o akcjach protestacyjnych protestacyjnych całym kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22262         

7183.
W obronie naszych praw. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 135 (11 VII). – s. 4. – (W obronie naszych praw)
Uwagi: inf.: na temat bieżących wydarzeń w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22297         

7184.
W obronie naszych praw. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 201 (4 III). – s. 2
Uwagi: inf.: nt. sprawy morderstwa w Zakroczymiu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22546         

7185.
W obronie naszych praw. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 209/210 (6 V). – s. 2-3. – (W obronie naszych praw)
Uwagi: inf.: nt. inicjatyw obywatelskich

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22725         

7186.
W obronie naszych praw. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 189 (26 XI). – s. 2. – (W obronie naszych praw)
Uwagi: inf.: nt. protestów społecznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22860         

7187.
W obronie poborowych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 266 (5 X). – s. 4
Uwagi: inf.: o powstaniu - na apel WiP - niezależnej komisji, która będzie kontrolować przyznawanie służby zastępczej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23774         

7188.
W obronie Rumunów : 27 VIII 1988 r., Kraków. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 5(18) (IX). – s. 27-28. – (Niektóre Rezolucje i Uchwały)
Uwagi: dok.: rezolucja Konferencji Praw Człowieka przeciw przesiedleniom prowadzonym przez władze rumuńskie

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25715         

7189.
W obronie samorządu : Wypowiedź członka Rady Pracowniczej dużego zakładu pracy regionu Mazowsze. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 90 (31 V). – s. 4
Uwagi: art.: samorząd w zakładach pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21861         

7190.
W obronie Stoczni i górników. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 271 (16 XI). – s. 2-3
Uwagi: inf.: o wystąpieniach w obronie Stoczni Gdańskiej i górników

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24481         

7191.
W obronie studentów. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 244 (23 III). – s. 3
Uwagi: art.: o akcjach protestacyjnych wobec represji studentów uczelni wyższych całego kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23426         

7192.
W obronie studentów. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 17
Uwagi: inf.: na temat protestu intelektualistów przeciw represjonowaniu studentów manifestujących w rocznicę marca 1968 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25563         

7193.
W obronie uwięzionych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 42 (10 II). – s. 2-3
Uwagi: inf.: o więźniach politycznych oraz o akcjach w obronie więźniów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20707         

7194.
W obronie Vaclava Havla. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 287 (29 III). – s. 4
Uwagi: inf.: o akcjach organizowanych w Polsce w obronie Vaclava Havla i więźniów politycznych w Czechosłowacji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24005         

7195.
W obronie więźniów. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII). – s. 29-30. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: protest Roberta Korcza w Gorzowie Wielkopolskim przeciwko okrutnemu traktowaniu więźniów w Zakładzie Karnym w Rawiczu z dnia 06 XII 1988 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25819         

7196.
W obronie więźniów politycznych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 232 (16 XII). – s. 3-4
Uwagi: art.: o sytuacji więźniów politycznych w całym kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23013         

7197.
W obronie życia. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 32(421) (17-23 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: o ustawie o warunkowym przerywaniu ciąży

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34462         

7198.
W oczekiwaniu na Papieża. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 209/210 (6 V). – s. 2
Uwagi: art.: nt. spodziewanej pielgrzymki JP II

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22722         

7199.
W odpowiedzi prezesowi Trybunału Konstytucyjnego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 201 (4 III). – s. 1, 4
Uwagi: inf. nt. odpowiedzi Trybunału Konstytucyjnego na wniosek prawników o zbadanie zgodności ustawy o związkach zawodowych z 1982 r. z Konstytucją PRL i konwencjami międzynarodowymi

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22517         

7200.
W oparach absurdu. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 12/13 (XI/XII). – s. 29-30. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: sprawa konfiskaty komputera Barbary Merkel w trakcie przeszukania mieszkania przez funkcjonariuszy SB

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25458         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm