Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

7201.
W ostatnim numerze "Z Dnia na dzień".... – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 110(259) (16-23 XII). – s. 4
Uwagi: inf.: o pobiciach w więzieniu na ul. Klęczkowskiej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 31831         

7202.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 99 (20 IX). – s. 4. – (W państwie realnego socjalizmu)
Uwagi: inf: na temat paradoksów występujących w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21666         

7203.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 111 (3 I). – s. 3-4. – (W państwie realnego socjalizmu)
Uwagi: inf: na temat paradoksów występujących w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21854         

7204.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 101 (11 X). – s. 2, 4
Uwagi: inf.: na temat paradoksów występujących w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21875         

7205.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 107 (22 XI). – s. 4
Uwagi: inf.:na temat paradoksów występujących w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21904         

7206.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 103 (25 X). – s. 3
Uwagi: inf.: wydarzenia w PRL. - W tekście błędnie określono nazwę uczelni jako Szkoła Główna Gospodarstwa Rolnego, prawidłowa nazwa brzmi: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW).

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21926         

7207.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 109 (6 XII). – s. 2-3
Uwagi: inf.: na temat paradoksów występujących w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21945         

7208.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 113 (17 I). – s. 3. – (W państwie realnego socjalizmu)
Uwagi: inf: serwis bieżący dotyczący wydarzeń w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21964         

7209.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 116 (7 II). – (W państwie realnego socjalizmu)
Uwagi: inf.: informacje bieżące na temat wydarzeń w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22007         

7210.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 108 (29 XI). – s. 4
Uwagi: inf.: wydarzenia w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22081         

7211.
W Państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 133 (13 VI). – s. 4. – (W Państwie realnego socjalizmu)
Uwagi: inf.: o wydarzeniach w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22208         

7212.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 124 (11 IV). – s. 3-4. – (W państwie realnego socjalizmu)
Uwagi: inf.: informacje na temat paradoksów występujących w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22214         

7213.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 137 (8 VIII). – s. 3-4
Uwagi: inf.: wydarzenia w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22251         

7214.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 152 (3 I). – s. 4
Uwagi: inf.: nt. rozmaitych wydarzeń w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22418         

7215.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 153 (9 I). – s. 3
Uwagi: inf.: o bieżących wydarzeniach w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22446         

7216.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 154 (16 I). – s. 4
Uwagi: inf.: nt. sytuacji w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22476         

7217.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 177 (30 VII). – s. 3-4. – (W państwie realnego socjalizmu)
Uwagi: inf.: na temat sytuacji w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22530         

7218.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 201 (4 III). – s. 3. – (W państwie realnego socjalizmu)
Uwagi: inf.: nt. sytuacji w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22552         

7219.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 203 (18 III). – s. 4
Uwagi: inf.: nt. rozmaitych sytuacji i wydarzeń w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22617         

7220.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 183 (8 X). – s. 4. – (W państwie realnego socjalizmu)
Uwagi: inf.: nt. rozmaitych sytuacji i wydarzeń w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22720         

7221.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 209/210 (6 V). – s. 6. – (W państwie realnego socjalizmu)
Uwagi: inf.: nt. rozmaitych sytuacji i wydarzeń w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22741         

7222.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 186 (5 XI). – s. 4. – (W państwie realnego socjalizmu)
Uwagi: inf.: nt. sytuacji w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22785         

7223.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 212 (20 V). – s. 4. – (W państwie realnego socjalizmu)
Uwagi: art.: o absurdach socrealizmu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22798         

7224.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 187 (12 XI). – s. 3
Uwagi: inf.: nt. sytuacji w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22817         

7225.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 189 (26 XI). – s. 2. – (W państwie realnego socjalizmu)
Uwagi: art.: nt. rozmaitych sytuacji i wydarzeń w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22862         

7226.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 129 (16 V). – s. 4. – (W państwie realnego socjalizmu)
Uwagi: inf.: aktualne wydarzenia w zakładach pracy i w miastach]

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22949         

7227.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 217 (15 VII). – s. 3. – (W państwie realnego socjalizmu)
Uwagi: art.: o absurdach socrealizmu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22956         

7228.
W państwie realnego socjalizmu . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 191 (10 XII). – s. 2. – (W państwie realnego socjalizmu )
Uwagi: inf.: rozmaite sytuacje i wydarzenia w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23003         

7229.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 235 (20 I). – s. 3. – (W państwie realnego socjalizmu)
Uwagi: art.: o zerwaniu umowy kontrahenta z RF z krakowską spółką dostarczającą włosy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23161         

7230.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 197 (4 II). – s. 3-4
Uwagi: inf.: nt. rozmaitych sytuacji i wydarzeń w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23278         

7231.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 198 (11 II). – s. 3
Uwagi: inf.: nt. rozmaitych sytuacji i wydarzeń w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23326         

7232.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 199 (18 II). – s. 3
Uwagi: inf.: nt. rozmaitych sytuacji i wydarzeń w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23386         

7233.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 200 (25 II). – s. 4. – (W państwie realnego socjalizmu )
Uwagi: inf.: nt. rozmaitych sytuacji i wydarzeń w PRL. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Kopalni Węgla Kamiennego (KWK) "Kaczyce" w Kaczycach k. Cieszyna, której nazwę zmieniono na błędną: "Koszyce".

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23429         

7234.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 229 (25 XI). – s. 3. – (W państwie realnego socjalizmu)
Uwagi: inf.: informacje o absurdach realnego socjalizmu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23525         

7235.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 230 (2 XII). – s. 4. – (W państwie realnego socjalizmu)
Uwagi: sat.: o absurdach socrealizmu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23576         

7236.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 156 (30 I). – s. 4. – (W państwie realnego socjalizmu)
Uwagi: art.: wyimki z działań Partii

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24161         

7237.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 158 (13 II). – s. 3. – (W państwie realnego socjalizmu)
Uwagi: inf.: nt. rozmaitych sytuacji i wydarzeń mających miejsce w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24192         

7238.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 159 (20 II). – s. 3. – (W państwie realnego socjalizmu)
Uwagi: art.: nt. absurdów działań strony partyjnej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24207         

7239.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 160 (27 II). – s. 4. – (W państwie realnego socjalizmu)
Uwagi: art.: nt. absurdalnych zarządzeń partii

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24226         

7240.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 161 (6 III). – s. 4. – (W państwie realnego socjalizmu)
Uwagi: inf.: nt. rozmaitych sytuacji i wydarzeń w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24241         

7241.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 162 (13 III). – s. 4. – (W państwie realnego socjalizmu)
Uwagi: inf.: nt. rozmaitych sytuacji i wydarzeń w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24252         

7242.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 163 (20 III). – s. 4. – (W państwie realnego socjalizmu)
Uwagi: inf.: nt. rozmaitych sytuacji i wydarzeń w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24269         

7243.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 168 (24 IV). – s. 3-4. – (W państwie realnego socjalizmu)
Uwagi: inf.: nt. sytuacji w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24344         

7244.
W państwie realnego socjalizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 172 (29 V). – s. 4. – (W państwie realnego socjalizmu)
Uwagi: inf.: nt. rozmaitych sytuacji i wydarzeń w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24417         

7245.
W pierwszą bolesną rocznicę śmierci Gajki Kuroniowej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 66 (3 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: o mszy odprawionej w pierwszą rocznice śmierci G. Kuroń

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21181         

7246.
W piętnastą rocznicę Marca 68. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 43 (3 III). – s. 1
Uwagi: art.: materiał historyczny o wydarzeniach marca 1968

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20737         

7247.
W policyjnym państwie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 66 (3 XI). – s. 2. – (W policyjnym państwie)
Uwagi: inf.: bieżące informacje na temat działań władz komunistycznych wobec społeczeństwa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21189         

7248.
W policyjnym państwie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 67 (10 XI). – s. 2. – (W policyjnym państwie)
Uwagi: inf.: informacje bieżące o represjach stosowanych przez władze PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21245         

7249.
W policyjnym państwie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 68 (17 XI). – s. 2-3. – (W policyjnym państwie)
Uwagi: inf.: informacje bieżące o represjach stosowanych przez władze PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21296         

7250.
W policyjnym państwie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 69 (24 XI). – s. 2-3. – (W policyjnym państwie)
Uwagi: inf.: informacje bieżące o represjach stosowanych przez władze PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21337         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm