Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

6951.
"Ugoda". – Paragraf (Kraków) 1988, nr 33 (10 III). – s. 1-2
Uwagi: inf.: o porozumieniu między Andrzejem Ruskiem a WUSW w Krakowie

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28489         

6952.
Ugody z SB. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 50-51. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: inf.: przypadki zawarcia ugody między poszkodowanym a Stołecznym Urzędem Spraw Wewnętrznych

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25608         

6953.
Ujawnienia . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 65 (20 X). – s. 2. – (Ujawnienia )
Uwagi: inf.: przedstawienie rządowej akcji ujawnień opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21386         

6954.
Ujawnili się dobrowolnie? / wg "Biuletynu Informacyjnego Feniks" z 31 VIII Gorzów Wielkopolski. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 33(292) (7-13 X). – s. 2
Uwagi: art.: dotyczący rzekomego dobrowolnego ujawnienia się kolporterów czasopisma "Feniks" w Gorzowie Wielkopolskim

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29433         

6955.
Ujejski Kornel
Ostatnia strofa / Kornel Ujejski
. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 14(438) (13-19 IV). – s. 1
Uwagi: lit.: wiersz Kornela Ujejskiego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34726         

6956.
Ukarana przez koleżanki. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 12/13 (XI/XII). – s. 31-32
Uwagi: inf.: Stanisława Krauz obwiniona przed Kolegium ds. Wykroczeń 20 11 1987 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25462         

6957.
Ukarani aresztem i grzywną. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 268 (26 X). – s. 4
Uwagi: inf.: o sankcjach: areszty, grzywny i pobicia. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Wiesława Kolankiewicza, którego imię zmieniono i skrócono na błędny inicjał: P.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23826         

6958.
Ukażą się. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 42(343) (9-15 XII). – s. 4
Uwagi: inf.: o znaczkach okolicznościowych wydanych z okazji rocznicy powstania NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33126         

6959.
Ukraiński poeta o Polsce. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 87 (10 V). – s. 4
Uwagi: art: opinia ukraińskiego poety o Polsce

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21724         

6960.
Ulotki nie wietrzeją. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 1 . – s. 10-11
Uwagi: inf.: o procesie Zdzisława Zająca przed Sądem Rejonowym w Kielcach 27 II 1986 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25395         

6961.
Ulubiona twarz. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 6(19) (X). – s. 36. – (W Lustrze Anegdoty)
Uwagi: sat.: kawał

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25779         

6962.
Ulżenie skazanym z "Solidarności" : co można już dziś!. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 9(268) (3-10 III). – s. 1-2
Uwagi: inf.: wykaz artykułów i paragrafów KKW, zarządzeń wytycznych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29115         

6963.
Ułaskawić Ryskulbekowa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 217 (15 VII). – s. 1
Uwagi: art.: o liście w obronie K. Ryskulbekowa skazanego na śmierć w ZSRR studenta architektury

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22940         

6964.
Uniwersytet. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 94(242) (23-26 IX). – s. 1
Uwagi: art.: dotyczy zmian personalnych na UWr

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29104         

6965.
Uniwersytet. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 96(246) (4-7 X). – s. 1
Uwagi: inf.: na temat sprzeciwu władz wydziałów UWr przeciwko odwołaniu rektora uczelni

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29140         

6966.
Uniwersytet odmawia Władysławowi Frasyniukowi pracy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 5(429) (9-15 II). – s. 4
Uwagi: art.: o odmowie zatrudnienia Władysława Frasyniuka przez UWr

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34649         

6967.
Uniwersytet protestuje. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 10 (21 IV). – s. 4
Uwagi: art.: informacje o polityce rządu wobec UW oraz o oporze środowiska akademickiego tej uczelni

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20656         

6968.
Uniwersytet Warszawski : czas próby. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 16 (2 VI). – s. 4
Uwagi: art.: informacje o oporze warszawskiego środowiska akademickiego wobec rządu; fragmenty kodeksu "Zasady postępowania pracownika nauki w czasie trwania stanu wojennego"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20600         

6969.
Uniwersytet Wrocławski. Zarząd; Politechnika Wrocławska. Prezydium Konwentu Uczelnianego; Akademia Rolnicza. Prezydium Konwentu
Oświadczenie Samorządów Studenckich Uczelni Wrocławia : Wrocław, 29 sierpnia 1985 r. / Zarząd Uniwersytecki, Prezydium Konwentu Uczelnianego Politechniki Wrocławskiej, Prezydium Konwentu Akademii Rolniczej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 35(379) (6-12 X). – s. 2-3
Uwagi: dok.: na temat planowanych zmian w szkolnictwie wyższym

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33807         

6970.
Uniwersytet wybrał rektora. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 109 (6 XII). – s. 2
Uwagi: inf.: o wyborze rektora na UW

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21944         

6971.
Uptas Wiesław
Między nienawiścią a niewolą / Wiesław Uptas. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 62
Uwagi: lit.: wiersz

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25900         

6972.
Uptas Wiesław
Palaestra / Wiesław Uptas . – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII). – s. 52
Uwagi: lit.: wiersz

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25858         

6973.
Uptas Witold
Nadchodzi czas / Witold Uptas . – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII). – s. 4
Uwagi: lit.: wiersz

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25784         

6974.
Urban Jerzy
Jerzy Urban . – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 5 (7 XII). – s. 81-82
Uwagi: dok.: fragmenty konferencji prasowych rzecznika rządu oczerniających ks. Jerzego oraz anonimowe listy z pogróżkami wysyłane do parafi

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26121         

6975.
Urban na eksport. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 160 (27 II). – s. 4
Uwagi: art.: komentarz do konferencji prasowej Jerzego Urbana z 25 II 86

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24225         

6976.
Uroczystości w dniu imienin Ks. Jerzego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 126 (25 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: na temat uroczystości, jakie odbyły się w dniu imienin ks. Jerzego Popiełuszki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22143         

6977.
Uroczystość w Strzelinie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 40(342) (25 XI-1 XII). – s. 2
Uwagi: inf.: o poświęceniu sztandaru "Solidarności" Ziemi Strzelińskiej w dniu 11 listopada 1984 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33043         

6978.
Uroki dialogu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 6(488) (10-24 III). – s. 3
Uwagi: fel.: dotyczy dialogu rządu ze społeczeństwem; zawiera komunikat ze spotkania kard. Macharskiego, Kraków, 10 lutego 1989 r.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34503         

6979.
Ursus. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 52 (19 V). – s. 4
Uwagi: art.: o aktualnej sytuacji w Ursusie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20849         

6980.
Ursus. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 29 (13 X). – s. 2
Uwagi: art.: o akcji protestacyjnej 11.10 w ZM Ursus w Warszawie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21199         

6981.
Ursus. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 118 (21 II). – s. 3
Uwagi: inf.: wydarzenia z zakładzie Ursus

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22080         

6982.
Ursus – 25 czerwca 1982 : Poznań – 27 czerwca 1982. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 69(217) (29 VI - 1 VII). – s. 1-2
Uwagi: inf.: o wydarzeniach w Poznaniu i Ursusie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28923         

6983.
Ursus i Huta Warszawa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 137 (8 VIII). – s. 4
Uwagi: art.: działacze "S" do dyrekcji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22258         

6984.
Ursus : referendum nie będzie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 255 (15 VI). – s. 3
Uwagi: art.: o sytuacji w ZM Ursus

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23626         

6985.
Ursus : wniosek o referendum. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 251 (20 V). – s. 1
Uwagi: inf.: o sytuacji w ZM „Ursus” po strajku w maju 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23441         

6986.
Urząd Wojewódzki. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 12(271) (24-31 III). – s. 2
Uwagi: inf.: dot. zmuszania pracowników UW do podpisywania oświadczenia o odcięciu się od działalności w „S”

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29156         

6987.
Usankcjonowanie Zieniuka. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 160 (27 II). – s. 1
Uwagi: art.: komentarz do postępowania SN i sędziego Zieniuka w procesie W. Frasyniuka, A. Michnika i B. Lisa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24217         

6988.
Usłyszeliśmy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 32(334) (23-29 IX). – s. 4
Uwagi: inf. : o sprzeciwie "Tygodnika Powszechnego" na propozycję Urbana by wprowadzić w Polsce karę wygnania dla przeciwników reżimu komunistycznego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32958         

6989.
Usłyszeliśmy i przeczytaliśmy dla was. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 40(384) (10-16 XI). – s. 2
Uwagi: inf.: przegląd najważniejszych wydarzeń krajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33959         

6990.
Ustawa o zwalczaniu praktyk monopolistycznych w gospodarce narodowej. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 32 (10 II). – s. 4-6
Uwagi: art.: reforma ekonomiczna, a przepisy antymonopolowe

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28475         

6991.
Ustawa z 8.X.1982 r. o związkach zawodowych a Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 87 i 98. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 7(266) (17-26 II). – s. 1-2
Uwagi: fel.: opracowanie ekspertów RKS dot. niezgodności ustawy o związkach zawodowych z konwencjami międzynarodowymi

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29088         

6992.
Uszkodzenia ciała denata wynoszą 5 zł. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 2 (30 I). – s. 8. – (Frywolna ale prawdziwa rzeczywistość PRL na sali rozpraw)
Uwagi: sat.: o "inteligencji" milicjanta składającego zeznania przed sądem

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28275         

6993.
Uśmiechnij się, jutro będzie gorzej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 205 (1 IV). – s. 4
Uwagi: sat.: nt. akcji "WiP"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22665         

6994.
Utrata kwalifikacji ideowych. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 35-36
Uwagi: art.: zwolnienie Elżbiety Jędrzejczuk z pracy w Liceum Ogólnokształcącym w Siedlcach

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25720         

6995.
Utrwalamy pamięć Barbary Sadowskiej i Grzesia Przemyka. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 277 (11 I). – s. 4
Uwagi: inf.: o zbiórce pieniędzy na fundusz budowy pomnika nagrobnego B. Sadowskiej i G. Przemyka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25272         

6996.
"Utrwalić pamięć ks. Jerzego w dziełach społecznych...". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 105 (8 XI). – s. 4
Uwagi: art.: reakcje społeczeństwa na śmierć Jerzego Popiełuszki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21972         

6997.
Uwaga. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 44 (10 III). – s. 4
Uwagi: inf.: o fałszywce nr 43 TM

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20798         

6998.
Uwaga. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 29(288) (19 VIII-1 IX). – s. 4
Uwagi: inf.: serwis aktualności z regionu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29400         

6999.
Uwaga. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 17(499) (16-30 VI). – s. 2
Uwagi: inf.: o uczestnikach porozumienia na rzecz przeprowadzenia demokratycznych wyborów w NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 36223         

7000.
Uwaga - promieniowanie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 7(396) (16-22 II). – s. 2-3
Uwagi: art.: dotyczy promieniowania w kopalni rud metali nieżelaznych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34106         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm