Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

7101.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 229 (25 XI). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach tzw. "demokracji ludowej"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23545         

7102.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 230 (2 XII). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: o sytuacji i wydarzeniach w bloku wschodnim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23578         

7103.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 276 (4 I). – s. 3. – (W bloku)
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach bloku komunistycznego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23829         

7104.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 281 (8 II). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach komunistycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23935         

7105.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 280 (1 II). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: o sytuacji w państwach komunistycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23946         

7106.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 156 (30 I). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: art.: prześladowania kościoła katolickiego na Litwie i na Morawach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24162         

7107.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 157 (6 II). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: art.: sprawa A. Szatrawki – ZSRR, podatek dla bezdzietnych w Rumunii

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24176         

7108.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 159 (20 II). – s. 3. – (W bloku)
Uwagi: inf.: działania na Węgrzech w związku z zaporą na Dunaju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24209         

7109.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 165 (3 IV). – s. 3-4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: nt. bieżących wydarzeń w bloku wschodnim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24295         

7110.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 167 (17 IV). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: nt. sytuacji w państwach bloku komunistycznego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24333         

7111.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 168 (24 IV). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: protest węgierskich ekologów w sprawie budowy zapory wodnej na Dunaju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24346         

7112.
W bloku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 172 (29 V). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: nt zmian w rolnictwie rumuńskim oraz nt. korupcji w ZSRR

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24414         

7113.
W bloku i poza blokiem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 51 (12 V). – s. 4. – (W bloku i poza blokiem)
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach tzw. "demokracji ludowej"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20801         

7114.
W bloku i poza blokiem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 53 (26 V). – s. 2-3. – (W bloku i poza blokiem)
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach tzw. "demokracji ludowej"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20867         

7115.
W bloku i poza blokiem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 54 (2 VI). – s. 4. – (W bloku i poza blokiem)
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach tzw. "demokracji ludowej"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20944         

7116.
W bloku i poza blokiem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 68 (17 XI). – s. 3. – (W bloku i poza blokiem)
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach tzw. "demokracji ludowej"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21302         

7117.
W bloku i poza blokiem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 69 (24 XI). – s. 4. – (W bloku i poza blokiem)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny na temat wydarzeń bieżących w krajach tzw. "demokracji ludowej"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21347         

7118.
W bloku i poza blokiem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 64 (13 X). – s. 4. – (W bloku i poza blokiem)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny na temat wydarzeń bieżących w krajach tzw. "demokracji ludowej"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21425         

7119.
W bloku i poza blokiem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 84 (12 IV). – s. 2. – (W bloku i poza blokiem)
Uwagi: inf.: informacja o sytuacji w krajach tzw. „demokracji ludowej”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21690         

7120.
W bloku i poza blokiem . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 89 (24 V). – s. 3. – (W bloku i poza blokiem )
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach tzw. "demokracji ludowej"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21837         

7121.
W bloku i poza blokiem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 56 (30 VI). – s. 3. – (W bloku i poza blokiem)
Uwagi: inf.: o bieżącej sytuacji w krajach reżimu komunistycznego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24604         

7122.
"W celu zaprowadzenia porządku". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 9 (06 IV). – s. 2
Uwagi: art.: informacja o wynikach śledztwa w sprawie pacyfikacji KWK "Manifest Lipcowy" w Jastrzębiu Zdroju. W art. zniekształcono nazwisko Kazimierza Wilczyńskiego, błędnie podając Kazimierz Wólczyński.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20593         

7123.
W chorym kraju. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 116 (7 II). – s. 4
Uwagi: inf.: wydarzenia w służbie zdrowia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22005         

7124.
W czwartą rocznicę. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 30(332) (10-16 IX). – s. 3-4
Uwagi: inf.: kalendarium odchodów rocznicy porozumień sierpniowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32927         

7125.
W czwartą rocznicę Sierpnia’80. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 99 (20 IX). – s. 1-2
Uwagi: inf.: serwis informacji dotyczący wydarzeń w kraju podczas obchodów czwartej rocznicy podpisania porozumień sierpniowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21667         

7126.
W czwartą rocznicę : /dokończenie z poprzedniego nru/. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 31(333) (16-22 IX). – s. 1-2
Uwagi: art.: o obchodach rocznicy podpisania porozumień sierpniowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32940         

7127.
W dniu 12 kwietnia 1983 r.. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 15(274) (14-21 IV). – s. 1-2
Uwagi: art.: dot. zebrania z dnia 12 IV 1983 r. RKS NSZZ “S” Region Dolny Śląsk w sprawie tygodnia protestu oraz treść przyjętych dokumentów

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29169         

7128.
W dniu Imienin.... – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 25(284) (24 VI-7 VII). – s. 1
Uwagi: art.: życzenia imieninowe dla Władysława Frasyniuka i Piotra Bednarza

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29301         

7129.
W drugim obiegu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 276 (4 I). – s. 4
Uwagi: inf.: o przekazaniu 15 XII 1988 r. Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przez delegację Społecznej Rady Wydawnictw Niezależnych i Grzegorza Bogutę - przedstawiciela NOW-ej 300 książek stanowiących roczną produkcję ok. 20 niezależnych oficyn oraz ujawnieniu 27 XII 1988 czworga członków SRWN

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23820         

7130.
W Elwro. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 34(336) (7 - 13 X). – s. 1
Uwagi: inf. : o 15 minutowych akcjach protestacyjnych w Elwro przeciw uwięzieniu W. Frasyniuka i J. Piniora

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32813         

7131.
W Elwro nikt nie ucierpiał.... – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 33(515) (14-28 XII). – s. 6. – (Okienko z Zakładem)
Uwagi: art.: dot. upomnienia się przez "S" w ZE "Elwro" o przywrócenie do pracy osób poszkodowanych ze względu na działalność związkową w stanie wojennym i później

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34956         

7132.
W gąszczu polityki płacowej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 44 (10 III). – s. 3
Uwagi: art.: zmianach w polityce płacowej rządu wprowadzonych przez Radę Ministrów w 82 r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20774         

7133.
W Grudziądzu broń chemiczna też zabija. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 22. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: inf.: o śmierci żołnierza Jerzego Jeżaka ze Szkoły Nawigacji Lotniczej w Grudziądzu w dniu 26 III 1988 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25812         

7134.
W Hucie im. Lenina. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 71 (8 XII). – s. 4
Uwagi: inf.: informacje bieżące dotyczące wydarzeń w kombinacie HiL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21464         

7135.
W Hucie po strajku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 251 (18 V). – s. 1, 4
Uwagi: art.: o sytuacji w Hucie im Lenina po strajku, V 1988
 DO GÓRY   ID: 23439         

7136.
W Hucie Stalowa Wola. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 255 (15 VI). – s. 2
Uwagi: art.: o sytuacji w Hucie Stalowa Wola

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23614         

7137.
W Hucie Warszawa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 72 (15 XII). – s. 3
Uwagi: art.: wydarzenia w Hucie Warszawa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21473         

7138.
W Hucie Wrona nie rządzi. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 28 (6 X). – s. 3
Uwagi: art.: informacje o oporze społecznym w Nowej Hucie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21320         

7139.
"W imieniu prawa". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 113 (17 I). – s. 2-3. – ("W imieniu prawa")
Uwagi: inf.: dotyczące represji stosowanych przez władze komunistyczne wobec działaczy opozycji i ich rodzin

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21970         

7140.
W imieniu samorządów 10 uczelni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 137 (8 VIII). – s. 1
Uwagi: inf.: o sytuacji na uczelniach wyższych po nowelizacji ustawy o szkolnictwie akademickim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22230         

7141.
"W imię niezbywalnych praw" : z wyjaśnień Zbigniewa Romaszewskiego przed sądem 24 I 83. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 42 (10 II). – s. 1
Uwagi: art.: fragment wypowiedzi Z. Romaszewskiego w czasie rozprawy 24 I 83 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20678         

7142.
W Indochinach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 52 (19 V). – s. 3
Uwagi: art.: o sytuacji politycznej w Indochinach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20839         

7143.
W innym nastroju. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 230 (2 XII). – s. 1, 4
Uwagi: art.: o akcjach protestacyjnych przeciw referendum ws. podwyżek

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23550         

7144.
W jasnowidzu nadzieje. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 53. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: na temat korzystania funkcjonariuszy MO z pomocy jasnowidzów

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25738         

7145.
W kierunku stalinizacji uczelni. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 44(388) (8-14 XII). – s. 2
Uwagi: art.: o zmianach w ustawie o szkolnictwie wyższym

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34005         

7146.
W kilku zdaniach. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 31(290) (16-29 IX). – s. 3. – (W Kilku Zdaniach)
Uwagi: inf.: o "kościelnych dożynkach" w dniu 4 września 1983 roku na Jasnej Górze

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29418         

7147.
W kilku zdaniach. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 32(291) (30 XI - 6 X). – s. 4. – (W Kilku Zdaniach)
Uwagi: inf.: o manifestacjach na ulicach Wrocławia 9 września 1983 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29424         

7148.
W kilku zdaniach. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 35(292) [właśc. 294] (21-27 X). – s. 4
Uwagi: inf.: przegląd wydarzeń z kraju i ze swiata

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29449         

7149.
W kolejce po papkę. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 23(367) (16-22 VI). – s. 3
Uwagi: art.: o propagandzie władz na łamach oficjalnej prasy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33680         

7150.
W kościele św. Stanisława Kostki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 174 (12 VI). – s. 1
Uwagi: inf.: o mszy św. w intencji aresztowanego Zbigniewa Bujaka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24450         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm