a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

7001.
Uwaga – biją!!!. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 45 (10 I). – s. 1-2
Uwagi: art.: dotyczący pobić pracowników naukowych przez tzw. "nieznanych sprawców" w Krakowie

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28703         

7002.
Uwaga – kolaboranci. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 85(233) (23-25 VIII). – s. 1
Uwagi: inf.: o konfidentach

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29016         

7003.
Uwaga – służba zdrowia!. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 72(220) (8-10 VII). – s. 2
Uwagi: inf.: apel do służby zdrowia o wydawanie nieoficjalnych zaświadczeń osobom pobitym

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28945         

7004.
Uwaga fałszywka. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 209/210 (6 V). – s. 6
Uwagi: inf.: nt. fałszywego nr TM

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22740         

7005.
Uwaga kolaboranci. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 94(242) (23-26 IX). – s. 2
Uwagi: inf. nazwiska kolaborantów z INSTALU

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29108         

7006.
Uwaga kolaboranci!. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 71(219) (6-8 VII). – s. 1
Uwagi: inf.: o napiętnowaniu kolaborujących z władzą

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28937         

7007.
Uwaga na prowokacje. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, wyd. spec. (10 X). – s. 2
Uwagi: inf.: o prowokacjach SB wobec działaczy opozycji

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29176         

7008.
Uwaga ołów!. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 26(482) (15-29 XII). – s. 4
Uwagi: art.: o stopniu zatrucia powietrza ołowiem w Polsce

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35452         

7009.
Uwaga pracownicy Cuprum. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 43(302) (16-31 XII). – s. 2
Uwagi: inf.: o nadużyciach władzy przez dyrektora Zakładów Badawczych i Projektowych Miedzi "Cuprum" we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29377         

7010.
Uwaga Pracownicy!. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 53 (30 VI). – s. 4
Uwagi: inf.: ogłoszenie o porach przyjmowania doradców związkowych z zakresu BHP

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28590         

7011.
Uwaga Wrocławianie!. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 34(336) (7 - 13 X). – s. 4
Uwagi: inf. : o programie rekolekcji w Kościele Ojców Dominikanów we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32826         

7012.
Uwaga!. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 36 (1 XII). – s. 3
Uwagi: inf.: o fałszywym numerze 33 TM rozprowadzanym przez SB

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20871         

7013.
Uwaga!. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 7(166), wyd. strajk. 18 (15-16 I). – s. 2
Uwagi: inf.: ostrzeżenie przed podejrzanymi działaniami ZOMO

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29650         

7014.
Uwaga! Atak na nasze płace! / ["Chleb i Wolność"]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 41(300) (2-8 XII). – s. 2
Uwagi: art.: przedruk z czasopisma "Chleb i Wolność" o warunkach pracy robotników w przedsiębiorstwach w całym kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29340         

7015.
Uwaga! Komu służy szkoła?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 32(376) (15-21 IX). – s. 2
Uwagi: art.: o indoktrynacji uczniów przed wyborami do Sejmu PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33768         

7016.
Uwaga! Szpital!. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 20(476) (15-28 IX). – s. 2
Uwagi: art.: o sytuacji w służbie zdrowia

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35339         

7017.
Uwaga : prowokacja. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 39 (13 I). – s. 4
Uwagi: inf.: o prowokacjach SB względem więźniów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21011         

7018.
Uwagi o bieżącej sytuacji : Wywiad ze Zbigniewem Bujakiem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 94 (13 VII). – s. 1
Uwagi: wywiad.: wywiad ze Zbigniewem Bujakiem

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21802         

7019.
Uwagi o prawnej regulacji związków zawodowych w PRL. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 5 (19 III). – s. 2-5
Uwagi: art.: n/t przepisów, o zasadach i funkcjonowaniu związków zawodowych

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28314         

7020.
Uwagi o społecznej kontroli frekwencji wyborczej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 38(382) (27 X - 2 XI). – s. 2-3
Uwagi: art.: o frekwencji podczas głosowania w wyborach do Sejmu PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33855         

7021.
Uwagi : dotyczące prawnych uregulowani warunkujących rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie przetwórstwa owocowo-warzywniczego przy ewentualnym udziale cudzoziemców. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 19 (1 III). – s. 4-6. – (Adwokat radzi)
Uwagi: inf.: procedury prawne dotyczące rozpoczęcia omawianej działalności

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28494         

7022.
Uważny czytelnik
Szanowna Redakcjo / Uważny czytelnik [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 59 (11 VIII). – s. 4
Uwagi: inf.: list do redakcji krytykujący brak stanowczego oświadczenia redakcji TM w sprawie ujawnienia się MKO

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21123         

7023.
Uwięzienie Andrzeja Gwiazdy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 111 (3 I). – s. 2
Uwagi: art: dotyczący szczegółów aresztowania Andrzeja Gwiazdy i skazania go na 3 miesiące aresztu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21848         

7024.
Uwolnić Petra Pospichala. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 200 (25 II). – s. 1
Uwagi: art.: nt. P. Pospichala

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23395         

7025.
Uwolnić więźniów politycznych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 109 (6 XII). – s. 1, 4. – (Uwolnić więźniów politycznych)
Uwagi: art: opozycjoniści skazani na karę więzienia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21938         

7026.
Uwolnić więźniów politycznych. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 37(296) (4-10 XI). – s. 2
Uwagi: inf.: o propozycji władz komunistycznych wobec więzionych działaczy opozycyjnych, o możliwości wypuszczenia ich z więzienia w przypadku natychmiastowego opuszczenia kraju bez możliwości powrotu.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 31163         

7027.
Uwolnić więźniów politycznych - UWP / NSZZ "Solidarność"
. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 14(316) (8-14 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: apel do społeczeństwa o podjęcie działań na rzecz uwolnienia więźniów politycznych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32603         

7028.
Uwolnić Władysława Frasyniuka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 10(399) (9-15 III). – s. 1
Uwagi: inf.: o zabiegach o uwolnienie Władysława Frasyniuka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34155         

7029.
Uwolnić Władysława Frasyniuka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 12(401) (1-13 IV). – s. 1
Uwagi: art.: o działaniach mających wymóc na władzy uwolnienie Władysława Frasyniuka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34235         

7030.
Uwolnić Władysława Frasyniuka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 16(405) (5-11 V). – s. 1-2
Uwagi: inf. o działaniach mających na celu uwolnienie Władysława Frasyniuka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34300         

7031.
Uwolnić Władysława Frasyniuka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 20(409) (2-8 VI). – s. 4
Uwagi: art.: o działaniach podejmowanych w celu uwolnienia Władysława Frasyniuka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34345         

7032.
Uwolnić Władysława Frasyniuka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 21(410) (9-22 VI). – s. 3
Uwagi: inf.: o działaniach na rzecz uwolnienia Władysława Frasyniuka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34353         

7033.
Uwolnić Władysława Frasyniuka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 22(411) (23 VI - 20 VII). – s. 1
Uwagi: art.: o działaniach na rzecz uwolnienia Władysława Frasyniuka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34358         

7034.
Uwolnić Władysława Frasyniuka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 23(412) (21 VII - 17 VIII). – s. 2-3
Uwagi: dok.: o działaniach podejmowanych na rzecz uwolnienia Władysława Frasyniuka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34366         

7035.
Uwolnić Władysława Frasyniuka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 24(413) (18-31 VIII). – s. 1-2
Uwagi: art.: o działaniach podejmowanych na rzecz uwolnienia Władysława Frasyniuka. - W artykule podano błędną nazwę szkoły: Szkoła Muzyczna (Szczecin), prawidłowa nazwa brzmi Państwowa Szkoła Muzyczna (Szczecin).

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34370         

7036.
Uwolnić Władysława Frasyniuka!. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 19(408) (26 V - 1 VI). – s. 2
Uwagi: art.: o działaniach na rzecz uwolnienia Władysława Frasyniuka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34338         

7037.
Uwolnimy Władysława Frasyniuka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 97(247) (8-11 X). – s. 1
Uwagi: art.: o aresztowaniu Władysława Frasyniuka i postawie jaką w związku z tym powinni przyjąć działacze NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29147         

7038.
UWP – uwolnić więźniów politycznych. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 15(317) (15-28 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: statystyka dotycząca więzionych z powodów politycznych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32615         

7039.
Uznanie dla naszej walki. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 37(296) (4-10 XI). – s. 1-2
Uwagi: inf.: serwis z zagranicy o inicjatywach w Nowym Jorku i Paryżu, na których doceniono znaczenie "Solidarności" dla pokoju i obrony wolności w świecie.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 31156         

7040.
V rocznica porozumień ustrzycko-rzeszowskich. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 161 (6 III). – s. 1
Uwagi: inf.: nt. obchodów rocznicy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24233         

7041.
V-N
Kilka zdań o kłopotach Video-Nowej i innych firm zajmujących się robieniem niezależnego kina – z rozmowy z przedstawicielem NOWej / V-N [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 171 (22 V). – s. 3
Uwagi: art.: nt. działalności mulitmedialnej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24396         

7042.
Vanderveken John
Pan J. Milewski Biuro Koordynacyjne NSZZ "Solidarność" za Granicą : Bruksela, 18 grudnia 1987 r. / John Vanderveken. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 2(458) (7-20 I). – s. 2. – (Dokumenty)
Uwagi: dok.: list Sekretarza Generalnego do Jerzego Milewskiego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35119         

7043.
Venclova Tomas
Naród nie może się zgodzić, aby go łamano... / Tomas Venclova. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 19(321) (20-26 V). – s. 1
Uwagi: dok.: fragment wypowiedzi litewskiego poety

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32662         

7044.
Vendetta MSW. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 162 (13 III). – s. 1-2
Uwagi: inf.: nt. działań SB

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24246         

7045.
Venuto Ben Giorgio
Dopóki „Solidarność” nie będzie mogła istnieć jawnie / Giorgio Ben Venuto . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 133 (13 VI). – s. 3
Uwagi: art.: o braku poparcia dla organizacji związkowych w Polsce przez Włoską Unię Pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22195         

7046.
VI Pielgrzymka Świata Pracy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 264 (21 IX). – s. 4
Uwagi: inf.: o VI Pielgrzymce Świata Pracy na Jasną Górę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23741         

7047.
Vianu Ion
Nie odbył sie lot nad gniazdem Ceausescu / Ion Vianu. – Praworządność (Warszawa) 1989, nr 21(2). – s. 39-42
Uwagi: art.: na temat represji w szpitalach psychiatrycznych Rumunii

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26275         

7048.
W obronie Praw Uczelni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 132 (6 VI). – s. 3. – (W obronie Praw Uczelni)
Uwagi: inf.: o protestach uczelni wyższych przeciwko ustawie o nowelizacji szkolnictwa wyższego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22158         

7049.
W "Gazprojekcie". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 38(297) (11-18 XI). – s. 4
Uwagi: art.: o próbach zorganizowania samorządu pracowniczego przez dyrekcję we wrocławskim Biurze Studiów i Projektów Gazownictwa "Gazoprojekt"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29459         

7050.
W "Manifeście Lipcowym". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 263 (14 IX). – s. 2
Uwagi: inf.: o negocjacjach po strajku w „Manifeście Lipcowym”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23718         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm