Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 z 88


2601.
Przed wyborami. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 288 (5 IV). – s. 4
Uwagi: inf.: o sytuacji przed wyborami

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24030         

2602.
Przedstawiciele firm: CDN et al.
Oświadczenie niezależnych wydawnictw / Przedstawiciele firm: CDN et al. . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 277 (11 I). – s. 3
Uwagi: dok .: oświadczenie przedstawicieli niezależnych wydawnictw

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23850         

2603.
Przedwyborcze szantaże. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 141 (3 X). – s. 4
Uwagi: inf.: nt. szantaży ze strony władzy przed wyborami parlamentarnymi w 1985 roku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 19785         

2604.
Przedwyborcze sztuczki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 93 (28 VI). – s. 2
Uwagi: inf.: Przedwyborcze sztuczki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21748         

2605.
Przemyk Grzegorz
(Jeśli przyjdziesz) / Grzegorz Przemyk. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 52 (19 V). – s. 1
Uwagi: lit.: wiersz

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24586         

2606.
Przemyk Grzegorz
W pierwszą rocznicę śmierci Grzegorza Przemyka / Grzegorz Przemyk . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 87 (10 V). – s. 1
Uwagi: lit: wiersze Grzegorza Przemyka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21706         

2607.
Przepraszamy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 75/76 (2 II). – s. 6
Uwagi: inf.: sprostowanie informacji z nr 71 TM

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25322         

2608.
Przesłuchania : Taki "ludzki pan" śledczy.... – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 29 (13 X). – s. 4. – (Przesłuchania)
Uwagi: art.: instrukcja jak zachować się będąc przesłuchiwanym przez "dobrego glinę"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21241         

2609.
Przestrogi dekretowca. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 47 (14 IV). – s. 3
Uwagi: art.: materiał instruktażowy dla osób zmuszonych do kontaktów z aparatem represji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20980         

2610.
Prześladowania księży. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 107 (22 XI). – s. 3-4. – (Prześladowania księży)
Uwagi: inf.: na temat prześladowań księży

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21907         

2611.
Prześladowanie księży. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 107 (22 XI). – s.3-4

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21897         

2612.
Przetarg. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 180 (10 IX). – s. 1-2
Uwagi: inf.: wydarzenia w Polsce – kalendarium od 17 VII do 9 IX

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22620         

2613.
Przewodniczący jednej z kilku tysięcy KZ RM
Żyć niepokornie / Przewodniczący jednej z kilku tysięcy KZ RM. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 10 (21 IV). – s. 1-2. – (Mówią członkowie „Solidarności”)
Uwagi: art.: analiza sytuacji ruchów opozycyjnych; głos w dyskusji o ich strategii

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20628         

2614.
Przy stoliku górniczym. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 289 (12 IV). – s. 2. – (Ustalenia okrągłego stołu)
Uwagi: inf.: o wynegocjowanych i odrzuconych żądaniach w podzespole
d/s górnictwa


A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24051         

2615.
Przydział na program satelitarny. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 168 (24 IV). – s. 3
Uwagi: art.: nt. zezwolenia na odbiornik satelitarny

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24342         

2616.
Przymusowy tandem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 88 (17 V). – s. 4. – (Z prasy oficjalnej)
Uwagi: inf.: przedruk informacji z "Życia Warszawy", dotyczący incydentu do jakiego doszło pomiędzy kolarzami podczas Wyścigu Pokoju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24888         

2617.
Przypominamy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 57 (14 VII). – s. 1
Uwagi: inf.: o wydarzeniach na Lubelszczyźnie w lipcu 1980 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20995         

2618.
Przyrzeczenie trzeźwości. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 65 (20 X). – s. 4
Uwagi: inf.: o ślubowaniach trzeźwości składanych w polskich kościołach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21430         

2619.
Przysięga wojskowa obowiązkiem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 108 (29 XI). – s. 3. – (Przysięga wojskowa obowiązkiem)
Uwagi: art: o skazaniu na karę więzienia Zabłockiego Mirosława za odmowę złożenia przysięgi wojskowej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22048         

2620.
Przyszłość Jałty. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 122 (21 III). – s. 3
Uwagi: art.: główne tezy artykułu Z. Brzezińskiego przedrukowanego z "Foregin Affairs" zima 84 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22115         

2621.
Przywódcy związków autonomicznych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 29 (13 X). – s. 1
Uwagi: inf.: o oświadczeniu Grupy Roboczej Konfederacji AZZ w sprawie delegalizacji niezależnych związków i powołania branżowych. - W artykule przekształcono nazwisko Michała Żórawskiego, błędnie podając Żórowski

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21194         

2622.
Przywróceni do pracy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 17 (9 VI). – s. 4. – (Przywróceni do pracy)
Uwagi: inf.: o osobach przywróconych do pracy po zwolnieniach spowodowanych z akcjami protestacyjnym 13. 05

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20638         

2623.
Przywróceni zwolnieni . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 65 (20 X). – s. 4. – (Przywróceni zwolnieni)
Uwagi: o - nieprzywróceniu E. Kubasiewicz i J. Kowalczyka do pracy w PWSM w Gdyni po wyjściu z więzienia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21424         

2624.
Pytania do OPZZ. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 289 (12 IV). – s. 4
Uwagi: art.: o działalności OPZZ

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24068         

2625.
Pytia
A teraz – sadzać / Pytia [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 119 (28 II). – s. 2
Uwagi: art.: o materialiźmie policyjnym

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22117         

2626.
Pytia
Entliczek, pentliczek, czerwony stoliczek / Pytia [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 74 (12 I). – s. 3
Uwagi: fel.: opinia autora o projekcie nowej ordynacji wyborczej do Rad Narodowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21539         

2627.
Pytia
Horoskop / Pytia [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 72 (15 XII). – s. 4
Uwagi: sat.: satyryczny horoskop

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21480         

2628.
Pytia
"Liberalizacja na smyczy" / Pytia [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 66 (3 XI). – s. 4
Uwagi: art.: analiza sytuacji w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21206         

2629.
Pytia
Maszeruje wojsko, maszeruje / Pytia [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 70 (1 XII). – s. 3
Uwagi: art.: analiza sytuacji we władzach PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21351         

2630.
Pytia
Reorientacja na wschód / Pytia [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 90 (31 V). – s. 3
Uwagi: art.: opinia autora o bojkocie olimpiady w Los Angeles przez PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21855         

2631.
Pytia
"Robotnicze" plenum "robotniczej" partii / Pytia [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 91 (7 VI). – s. 4
Uwagi: art: o Plenum PZPR poświęconym klasie robotniczej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21784         

2632.
R.
Podwyżki / R. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 6 (13 III). – s. 3. – (O Gospodarce)
Uwagi: art.: komentarz w sprawie planowanych podwyżek cen w roku 1982

A 418339 III Rara
442896 III Rara
 DO GÓRY   ID: 24626         

2633.
Rada Edukacji Narodowej
Oświadczenie Rady Edukacji Narodowej / Rada Edukacji Narodowej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 26 (15 IX). – s. 3
Uwagi: dok.: informacja o powstaniu Rady Edukacji Narodowej - ciała społecznego powstałego z inicjatywy Solidarności

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21436         

2634.
Rada Funduszu Inicjatyw Prasowych "Solidarności" ; Adamiecki Wojciech et. al
Komunikat / Rada Funduszu Inicjatyw Prasowych "Solidarności". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 271 (16 XI). – s. 2
Uwagi: dok.: o ogłoszeniu konkursu na przyznanie dotacji i kredytów na działalność poligraficzną

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24484         

2635.
Rada nie daje za wygraną!. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 222 (7 X). – s. 4
Uwagi: art.: o sytuacji w warszawskim zakładzie pracy "Cemia"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23175         

2636.
Radio "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 68 (17 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: o audycjach niezależnych rozgłośni radiowych w Świdniku, Krakowie i Warszawie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21280         

2637.
Radio "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 28 (6 X). – s. 1
Uwagi: inf.: o audycjach Radia "S" w Poznaniu, Wrocławiu i Bielsku Białej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21307         

2638.
Radio "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 64 (13 X). – s. 3
Uwagi: inf.: o audycji Radia "S' z 9 X 83r. w Poznaniu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21394         

2639.
Radio "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 106 (15 XI). – s. 3
Uwagi: inf: audycje Radia „Solidarność”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22028         

2640.
Radio "S" dla więźniów politycznych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 39 (13 I). – s. 1
Uwagi: inf.: o nadawanej w noc sylwestrową audycji Radia "S" dla więźniów aresztu na Rakowieckiej w Warszawie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20996         

2641.
Radio "S" działa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 48 (21 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: o działalności Radia "S" w całej Polsce

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21024         

2642.
Radio "S" Warszawa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 63 (6 X). – s. 1
Uwagi: inf.: o Radiu "S" w Warszawie i o esbeckich fałszywkach Radia "S" w Warszawie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21255         

2643.
Radio "S" zamiast DTV. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 63 (6 X). – s. 1
Uwagi: inf.: o Radiu "S" w Poznaniu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21253         

2644.
Radio "S". Region Mazowsze
Apel Radia "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 202 (11 III). – s. 4
Uwagi: inf.: informacja Radia "S" o planowanej audycji prezentującej faktyczny pluralizm

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22589         

2645.
Radio „S”. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 198 (11 II). – s. 3
Uwagi: art.: nt. działalności Radia "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23329         

2646.
Radio „Solidarności” pod Warszawą. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 255 (15 VI). – s. 3
Uwagi: art.: o audycjach radia "S" w okolicach Warszawy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23621         

2647.
Rady „S” o sprawach kraju. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 190 (3 XII). – s. 1-2
Uwagi: inf.: nt. ujawniających się Rad

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22876         

2648.
Rady pracownicze bronią samorządności przedsiębiorstw. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 141 (3 X). – s. 3
Uwagi: art.: nt. centralizacji zakładów jednej branży

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 19786         

2649.
Radziewicz Julian
Antyprogram mieszkaniowy / (bp) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 94 (13 VII). – s. 4
Uwagi: art.: relacja z debaty sejmowej. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 111.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21832         

2650.
Radziewicz Julian
Burza w RWPG / (bp) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 54 (2 VI). – s. 3
Uwagi: art.: analiza sytuacji w bloku wschodnim. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 111.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20928         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm