a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 z 88


2501.
Proces MRK "S" - Mowy obrońców (10-13 V). – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 52 (19 V). – s. 3-4
Uwagi: art.: fragmenty mów obrońców w procesie MRK "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24591         

2502.
Proces MRK "S"-u. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 51 (12 V). – s. 3
Uwagi: art.: relacje z trwających w IV i V 83 r. rozpraw procesu MRK "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20795         

2503.
Proces przeciwko mordercom księdza Jerzego Popiełuszki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 113 (17 I). – s. 1, 4
Uwagi: art: proces przeciwko mordercom Jerzego Popiełuszki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21935         

2504.
Proces przeciwko pracownikom pogotowia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 82 (29 III). – s. 3. – (Z kroniki bezprawia)
Uwagi: inf.: relacja z procesu pracowników pogotowia w Warszawie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21626         

2505.
Proces Radia "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 41 (27 I). – s. 1-2
Uwagi: art.: o procesie osób zaangażowanych w tworzenie Radia "Solidarność" w Warszawie. - W art. zniekształcono dane prokuratora Olgierda Isbrandta, którego nazwisko błędnie podano jako O. Izbrand.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20669         

2506.
Proces Radia "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 42 (10 II). – s. 2
Uwagi: art.: relacje z procesu warszawskiego Radia "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20697         

2507.
Proces Radia "Solidarność" : ciąg dalszy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 43 (3 III). – s. 2
Uwagi: art.: o rozprawach w procesie Radia "S" w dniach 9-14 II 83 r., o ogłoszeniu wyroków skazujących dla wszystkich oskarżonych 17 II 83 r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20743         

2508.
Proces w Elblągu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 172 (29 V). – s. 1
Uwagi: art.: nt. procesu więźniów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24405         

2509.
Proces w Gdańsku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 134 (27 VI). – s. 1
Uwagi: inf.: o wyroku na Frasyniuka, Michnika i Lisa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22244         

2510.
Proces w sprawie śmierci Grzegorza Przemyka. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 92 (21 VI). – s. 2
Uwagi: art: relacja z procesu w sprawie śmierci Grzegorza Przemyka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21794         

2511.
Procesje w Boże Ciało. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 19 (23 VI). – s. 4
Uwagi: inf.: o dekoracjach ołtarzy nawiązujących do wydarzeń stanu wojennego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20701         

2512.
Procesy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 38 (6 I). – s. 2. – (Procesy)
Uwagi: inf.: informacje dotyczące przebiegu procesów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20939         

2513.
Procesy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 47 (14 IV). – s. 3-4
Uwagi: inf.: na temat przebiegu procesów politycznych. - W art. zniekształcone zostały dane Stanisława Dobrowolskiego, którego imię skrócono do błędnego inicjału: J. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Edwina Małka, którego imię i nazwisko zmieniono na błędne: Maciek E. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Zakładów Chemicznych Organika Zachem w Bydgoszczy, których nazwę zmieniono na błędną Zamech w Elblągu.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20984         

2514.
Procesy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 152 (3 I). – s. 2
Uwagi: inf.: nt. toczących się procesów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22405         

2515.
Procesy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 150/ 151 (12 XII). – s. 3. – (Procesy)
Uwagi: inf.: nt. procesów w Warszawie, Chechocinie, Nysie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22449         

2516.
Procesy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 157 (6 II). – s. 3. – (Procesy)
Uwagi: inf.: o ostatnich procesach politycznych. - W art. zniekształcone zostały dane Juliana Zawadzkiego, którego imię podano jako Jan.
- W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Jacka Czarneckiego, którego nazwisko zmieniono na błędne: Czarniecki.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24172         

2517.
Procesy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 159 (20 II). – s. 2. – (Procesy)
Uwagi: inf.: o procesach w Warszawie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24203         

2518.
Procesy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 160 (27 II). – s. 1, 3. – (Procesy)
Uwagi: inf.: nt. bieżących procesów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24219         

2519.
Procesy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 161 (6 III). – s. 2. – (Procesy)
Uwagi: inf.: nt. aktualnie toczących się procesów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24236         

2520.
Procesy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 145 (7 XI). – s. 2-3
Uwagi: inf.: nt. nowych procesów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24658         

2521.
Procesy polityczne. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 53 (26 V). – s. 1-2. – (Procesy polityczne)
Uwagi: inf.: na temat wyroków w procesach politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20863         

2522.
Procesy Polityczne. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 135 (11 VII). – s. 3. – (Procesy Polityczne)
Uwagi: inf.: o toczących się procesach politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22282         

2523.
Procesy polityczne. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 154 (16 I). – s. 2
Uwagi: inf.: bieżące procesy polityczne w kraju. W art. zniekształcono nazwisko Andrzeja Wystrzelskiego błędnie podając Andrzej Wyszczelski.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22468         

2524.
Procesy polityczne. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 176 (16 VII). – s. 2. – (Procesy polityczne)
Uwagi: inf.: nt. aktualnie toczących się procesów politycznych. - W art. zniekształcone zostały dane Zdzisława Gałwy, którego imię błędnie podano jako Zbigniew.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22490         

2525.
Procesy polityczne. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 156 (30 I). – s. 2. – (Procesy polityczne)
Uwagi: inf.: nt. bieżących wyroków. - W art. zniekształcono nazwisko Leszka Zaleskiego, błędnie podając Zalewski.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24152         

2526.
Procesy polityczne. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 162 (13 III). – s. 2-3. – (Procesy polityczne)
Uwagi: inf.: nt. aktualnie toczących się procesów. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Bogusława Dziatko, którego nazwisko zmieniono na błędne: Dziadko.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24249         

2527.
Procesy polityczne. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 163 (20 III). – s. 2. – (Procesy polityczne)
Uwagi: inf.: nt. aktualnie toczących się procesów politycznych. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Ewy Heynar-Skowrońskiej, której imię zmieniono na błędne: Wanda.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24261         

2528.
Procesy polityczne. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 165 (3 IV). – s. 1-2. – (Procesy polityczne)
Uwagi: inf.: nt. aktualnie toczących się procesów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24288         

2529.
Procesy polityczne. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 166 (10 IV). – s. 2-3. – (Procesy polityczne)
Uwagi: inf.: nt. bieżących procesów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24307         

2530.
Procesy polityczne. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 167 (17 IV). – s. 2. – (Procesy polityczne)
Uwagi: inf.: nt. ostatnich procesów politycznych. - W art. zniekształcone zostały dane Alfreda Gniełka, którego nazwisko błędnie podano jako Gniłek.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24324         

2531.
Procesy polityczne. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 168 (24 IV). – s. 2. – (Procesy polityczne)
Uwagi: inf.: bieżące dotyczące przebiegu procesów politycznych w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24339         

2532.
Procesy polityczne. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 171 (22 V). – s. 2. – (Procesy polityczne)
Uwagi: inf.: aktualnie toczących się procesów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24393         

2533.
Procesy Poznańskie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr spec. (28 VI). – s. 4, 6
Uwagi: art.: nt. rocznicy wydarzeń w Poznaniu w 1956 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24455         

2534.
Projekt ustawy o stanie wyjątkowym. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 70 (1 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: o projekcie ustawy o stanie wyjątkowym

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21338         

2535.
Prokop Jan
W duchu chrześcijańskiego pojednania / Jan Prokop. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 187 (12 XI). – s. 2
Uwagi: art.: fragmenty artykułu zdjętego przez cenzurę z „Tygodnika Powszechnego”, nawołującego do pojednania z sąsiednimi narodami przed pielgrzymką Jana Pawła II do Polski

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22803         

2536.
Prokuratura tuszuje morderstwo. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 240 (24 II). – s. 2
Uwagi: art.: o przypadkach tuszowania przez prokuraturę śmiertelnych pobić opozycjonistów przez MO

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23357         

2537.
Propaganda sukcesu SB. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 38 (6 I). – s. 1
Uwagi: inf.: o działaniach propagandowych SB

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20913         

2538.
Propozycje Komitetu R. M. [Rady Ministrów] w świetle prawa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 6 (13 III). – s. 1
Uwagi: art.: komentarz wobec rządowych propozycji dla ruchu związkowego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20489         

2539.
Prorok
O wilku, owcach i Kąkolu / Prorok [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 106 (15 XI). – s. 4
Uwagi: art: o działalności redaktora naczelnego tygodnika "Związkowiec" Kąkola Kazimierza

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22042         

2540.
Prośbą i groźbą. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 143/144 (24 X). – s. 2
Uwagi: inf.: nt. stosowanego przymusu wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych w 1985 roku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22364         

2541.
Protest nauczycieli. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 278 (18 I). – s. 2
Uwagi: inf.: o akcji protestacyjnej nauczycieli LX Liceum im. Górskiego w Warszawie, I 1989

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23860         

2542.
Protest przeciwko rozwiązaniu ZLP. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 63 (6 X). – s. 1
Uwagi: inf.: o wystosowaniu przez literatów z Poznania protestu do sejmu przeciwko rozwiązaniu ZLP

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21258         

2543.
Protest rodziców M. Antonowicza. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 148 (28 XI). – s. 4
Uwagi: inf.: petycja z żądaniem śledztwa w sprawie śmierci M. Antonowicza

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22391         

2544.
Protest w HiL. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 273 (30 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: o proteście robotników z Zakładu Transportu Huty im. Lenina m.in. z powodu fatalnych warunków pracy, XI 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24513         

2545.
Protest w HiL. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 274 (7 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: o proteście pracowników Zakładu Transportu Huty im. Lenina, XI 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24536         

2546.
"Protest". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 68 (17 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: o powstałych w Waszyngtonie i Paryżu grupach działających na rzecz uwolnienia członków KK i KOR

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21277         

2547.
Protesty na Dolnym Śląsku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 172 (29 V). – s. 4
Uwagi: inf.: nt. protestów w obronie W. Frasyniuka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24416         

2548.
Protesty pałacowe. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 270 (9 XI). – s. 3
Uwagi: inf.: o protestach w sprawie podwyżek płac, X-XI 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23907         

2549.
Protesty płacowe. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 212 (20 V). – s. 1
Uwagi: art.: o protestach płacowych w Łęcznej i Ozorkowie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22801         

2550.
Protesty płacowe. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 268 (26 X). – s. 3
Uwagi: inf.: o żądaniach podwyżki płac oraz poprawy warunków pracy w Hucie Miedzi Głogów, w Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Strzelcach Opolskich oraz gorzowskim "Stilonie"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23823         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm