a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 z 88


2651.
Radziewicz Julian
Na drugim froncie / (bp) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 51 (12 V). – s. 2
Uwagi: art.: analiza wewnętrznych problemów rządu PRL. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 111.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20788         

2652.
Radziewicz Julian
Nad komunikatem GUS / (bp)[pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 86 (3 V). – s. 2
Uwagi: art: na temat komunikatu GUS. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 111.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21674         

2653.
Radziewicz Julian
Obłudna gra / (b p)[pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 68 (17 XI). – s. 3
Uwagi: art.: analiza aktualnej sytuacji Polski. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 111.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21297         

2654.
Radziewicz Julian
Tajny raport NIKu / (b.p.) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 102 (18 X). – s. 3
Uwagi: inf.: tajny raport NIKu. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 111.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21888         

2655.
Radziewicz Julian
Z siedziby rządu do gmachu KC / (b.p.)[pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 146 (14 XI). – s. 1
Uwagi: fel.: komentarze do zmian w rządzie. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 111.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22307         

2656.
Ranat G.
Proces KPN (5-11 III 1986) / G. Ranat [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 162 (13 III). – s. 1, 4
Uwagi: art.: nt. procesu członków KPN

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24244         

2657.
Ranat G.
Proces KPN / G. Ranat [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 163 (20 III). – s. 1
Uwagi: inf.: nt. toczącego się procesu członków KPN

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24255         

2658.
Ranat G.
Proces KPN / G. Ranat [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 166 (10 IV). – s. 2
Uwagi: art.: nt. przebieg procesu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24306         

2659.
Ranat G.
Wyroki w procesie KPN / G. Ranat [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 168 (24 IV). – s. 1-2
Uwagi: art.: wyroki i fragmenty wypowiedzi oskarżonych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24334         

2660.
Raport - Polska, 5 lat po Sierpniu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 139 (5 IX). – s. 1-2
Uwagi: art.: raport przygotowany na zlecenie Lecha Wałęsy "Polska 5 lat po Sierpniu 1980"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22301         

2661.
Raport lekarzy krakowskich : wstępna ocena ciężkich zmian urazowych zadanych ludności Krakowa przez MO i SB 13. 05.. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 16 (2 VI). – s. 3
Uwagi: dok.: fragmenty raportu krakowskich lekarzy o ranach zadanym ludności podczas tłumienia protestów 13 V 1982

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20589         

2662.
Raport o samorządach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 147 (22 XI). – s. 3
Uwagi: art.: nt. raportu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego pt.: Samorząd w gospodarce polskiej dot. rad pracowniczych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22352         

2663.
Raport o stanie gospodarki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 106 (15 XI). – s. 3
Uwagi: inf: raport o stanie gospodarki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22037         

2664.
Raszyński J.
Aby samorząd nie był fikcją / J. Raszyński. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 266 (5 X). – s. 3-4
Uwagi: art.: o Ogólnopolskim Spotkaniu Przedstawicieli Rad Pracowniczych - 29-23 IX 1988 w Poznaniu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23765         

2665.
Ratować frekwencję. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 93 (28 VI). – s. 2
Uwagi: inf.: opis fałszowania wyborów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21754         

2666.
Ratujmy BUW!. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 234 (13 I). – s. 4. – (Ratujmy BUW!)
Uwagi: art.: o akcji ratowania Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23100         

2667.
Ratujmy BUW!. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 236 (27 I). – s. 3. – (Ratujmy BUW!)
Uwagi: art.: o akcjach mających a celu uratowanie przed likwidacją Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23223         

2668.
Ratujmy Karkonosze. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 220 (16 IX). – s. 4
Uwagi: art.: o akcji Solidarności Polsko – Czechosłowackiej w obronie środowiska naturalnego Karkonoszy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23071         

2669.
Realizm Anno Domini 1986 : Rozmowa z Bronisławem Geremkiem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 183 (8 X). – s. 1-2
Uwagi: wywiad: z Bronisławem Geremkiem

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22702         

2670.
Red. TM
W bloku / Red. TM. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 93 (28 VI). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: wydarzenia w państwach socjalistycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21773         

2671.
Redakcja "Tygodnika Mazowsze"
Przed 13 grudnia 1982 / Redakcja "Tygodnika Mazowsze". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 35 (24 XI). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie o aktualnej sytuacji w kraju i prognozy na przyszłość

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20726         

2672.
Redakcja „Solidarności Walczącej”
Listy do Redakcji / Redakcja „Solidarności Walczącej”. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 191 (10 XII). – s. 4. – (Listy do Redakcji)
Uwagi: list: Redakcji "Solidarności Walczącej" do Redakcji TM

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23006         

2673.
Redakcja IS
Apel / Redakcja IS. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 37 (16 XII). – s. 4
Uwagi: dok.: apel o uczestnictwo w akcji "Tygodnia Sceny Polskiej" w dniach 1-8 I 83 r. mającej na celu okazanie solidarności z aktorami - uczestnikami bojkotu RTV

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20897         

2674.
Redakcja Niezależnego Pisma Literackiego „Wezwanie”. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 190 (3 XII). – s. 4
Uwagi: inf.: nt. pisma „Wezwanie”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22897         

2675.
Redakcja TM przeprasza. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 231 (9 XII). – s. 4
Uwagi: inf.: przeprosiny za niską jakość techniczną numeru 230

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22997         

2676.
Redakcja TM
Ankieta Tygodnika Mazowsze. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 150/ 151 (12 XII). – s. 5
Uwagi: ankieta: dot. TM
 DO GÓRY   ID: 22467         

2677.
Redakcja TM
Czerwcowe rocznice / Redakcja TM. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 17 (9 VI). – s. 1
Uwagi: dokument: apel Redakcji TM w sprawie uczczenia czerwcowych rocznic

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20603         

2678.
Redakcja TM
Listy do Redakcji / Redakcja TM [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 192 (17 XII). – s. 4. – (Listy do Redakcji)
Uwagi: list: odpowiedź na list

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23060         

2679.
Redakcja TM
W przededniu kompromisu / Redakcja TM. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 279 (25 I). – s. 1-2
Uwagi: art.: rozważania o kierunkach polityki „S” po deklaracji zgody władz PRL na legalizację "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23883         

2680.
Redakcja Tygodnika Mazowsze
Komunikat / Redakcja Tygodnika Mazowsze. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 224 (21 X). – s. 4
Uwagi: dok.: o zmianie cen TM

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23219         

2681.
Redakcja Tygodnika Mazowsze
Związek powinien znać swoją przeszłość : rozmowa z redakcją Archiwum "Solidarności". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 211 (13 V). – s. 2
Uwagi: wywiad.: wywiad z redakcją Archiwum "Solidarności" w V 1987

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22756         

2682.
Redakcja
Słowo o Jerzym Zieleńskim / Redakcja. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 2 (11 II). – s. 1
Uwagi: art.: wspomnienie o pierwszym red. nacz. czasopisma "Tygodnik Mazowsze"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20368         

2683.
Referendum nie będzie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 274 (7 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: o zablokowaniu przez dyrektora referendum na temat pluralizmu związkowego w zakładach CEMI

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24537         

2684.
Referendum w Ursusie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 252 (25 V). – s. 1
Uwagi: art.: o sytuacji w ZM Ursus

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23497         

2685.
Reforma sądów, ale nie prawa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 289 (12 IV). – s. 1. – (Ustalenia okrągłego stołu)
Uwagi: art.: o ustaleniach podzespołu d/ s reformy prawa i sądów w sprawie reformy sądownictwa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24044         

2686.
Reforma w oświacie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 289 (12 IV). – s. 2. – (Ustalenia okrągłego stołu)
Uwagi: inf.: o ustaleniach podzespołu d/ s nauki, oświaty i postępu technicznego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24060         

2687.
Reforma w służbie zdrowia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 289 (12 IV). – s. 3
Uwagi: art.: o reformie podzespołu d/s zdrowia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24062         

2688.
Relacja ks. Tadeusza Zaleskiego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 125 (18 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: fragmenty relacji udzielonej w BBC przez ks. Tadeusza na temat swojego pobicia w Mistrzejowicach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22231         

2689.
Relacja lekarza. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr spec. (28 VI). – s. 5
Uwagi: art.: na podstawie wspomnień Ireneusza Cieślińskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24457         

2690.
Relacja Waldemara Chrostowskiego o porwaniu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 104 (1 XI). – s. 2
Uwagi: art.: relacja Waldemara Chrostowskiego na temat porwania księdza Jerzego Popiełuszki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21946         

2691.
Remowanka. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 174 (12 VI). – s. 4
Uwagi: inf.: nt. życia codziennego w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24449         

2692.
Remuszko Stanisław
Listy do redakcji / Stanisław Remuszko . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 290 (12 IV). – s. 3. – (Listy do redakcji)
Uwagi: art.: korespondencja do Redakcji o efektach Okrągłego stołu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24077         

2693.
Represje po strajkach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 263 (14 IX). – s. 1-2
Uwagi: inf.: o represjach wobec osób uczestniczących w strajkach. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Wiesława Eichelkrauta, którego nazwisko zmieniono na błędne: Eichelkrant.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23716         

2694.
Represje w rejonie śrdk. - wschodnim. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 78 (16 II). – s. 4
Uwagi: art.: działalność SB

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21554         

2695.
Represje wobec księży. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 38 (6 I). – s. 3-4. – (Represje wobec księży)
Uwagi: inf.: o represjach wobec księży

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20943         

2696.
Rewizja nadzwyczajna w sprawie Kubasiewicz. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 45 (24 III). – s. 3
Uwagi: art.: o rewizji wyroku skazującego uczestników strajku w XII 81r, w WSM w Gdyni

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20815         

2697.
Rewizja wyroku na morderców ks. Jerzego Popiełuszki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 126 (25 IV). – s. 3
Uwagi: serwis: rewizja wyroków na morderców Ks. Jerzego Popiełuszki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22277         

2698.
Rewolucja krasnoludków. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 254 (8 VI). – s. 3-4
Uwagi: art.: o działaniach Pomarańczowej Alternatywy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23582         

2699.
Rezygnacja prof. Stanisława Lorentza. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 36 (1 XII). – s. 3
Uwagi: inf.: informacja dotycząca rezygnacji prof. Stanisława Lorentza ze stanowiska dyrektora Muzeum Narodowego w proteście przeciwko działalności Ministerstwa Kultury i Sztuki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20869         

2700.
RKS Dolny Śląsk. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 52 (19 V). – s. 2
Uwagi: art.: wiadomości z Dolnego Śląska; m. in. o aresztowaniu W. Piniora

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20823         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm