Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 z 88


2451.
PRL-owski BERUFSVERBOT. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 205 (1 IV). – s. 2. – (PRL-owski BERUFSVERBOT)
Uwagi: inf.: nt. zwolnień z pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22658         

2452.
PRL-owski Berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 206 (8 IV). – s. 2-3. – (PRL-owski Berufsverbot)
Uwagi: inf.: nt. zwolnień z pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22679         

2453.
PRL-owski BERUFSVERBOT. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 183 (8 X). – s. 4
Uwagi: inf.: nt. zwolnień z pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22719         

2454.
PRL-owski Berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 209/210 (6 V). – s. 6. – (PRL-owski Berufsverbot)
Uwagi: inf.: nt. zwolnień z pracy. - W art. zniekształcone zostały dane Krzysztofa Dembskiego, którego nazwisko zmieniono na Dębski Krzysztof, także zniekształcono dane Stanisławy Marianny Gawlik, której podano błędne imię Natasza.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22738         

2455.
PRL-owski BERUFSVERBOT. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 190 (3 XII). – s. 3
Uwagi: inf.: nt. zwolnień z pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22889         

2456.
PRL-owski Berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 231 (9 XII). – s. 3. – (PRL-owski Berufsverbot)
Uwagi: art.: o represjonowaniu w pracy opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22985         

2457.
PRL-owski Berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 234 (13 I). – s. 4. – (PRL-owski Berufsverbot)
Uwagi: art.: o zwolnieniach z pracy z przyczyn politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23103         

2458.
PRL-owski Berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 221 (30 IX). – s. 2. – (PRL-owski Berufsverbot)
Uwagi: art.: o represjonowaniu opozycjonistów w zakładach pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23125         

2459.
PRL-owski Berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 193 (7 I). – s. 4
Uwagi: inf.: nt. zwolnień z pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23133         

2460.
PRL-owski Berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 194 (14 I). – s. 3. – (PRL-owski Berufsverbot)
Uwagi: inf.: nt. zwolnień i nieprzyjęcia do pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23149         

2461.
PRL-owski Berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 236 (27 I). – s. 2. – (PRL-owski Berufsverbot)
Uwagi: art.: o zwolnieniach z pracy z powodów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23212         

2462.
PRL-owski Berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 196 (28 I). – s. 2. – (PRL-owski Berufsverbot)
Uwagi: inf.: nt. zwolnień z pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23229         

2463.
PRL-owski Berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 237 (3 II). – s. 3. – (PRL-owski Berufsverbot)
Uwagi: art.: o zwolnieniach z pracy z powodów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23250         

2464.
PRL-owski Berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 225 (28 X). – s. 4. – (PRL-owski Berufsverbot)
Uwagi: art.: o represjonowaniu opozycjonistów w zakładach pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23285         

2465.
PRL-owski Berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 226 (4 XI). – s. 4. – (PRL-owski Berufsverbot)
Uwagi: art.: o represjonowaniu działaczy opozycyjnych w zakładach pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23311         

2466.
PRL-owski Berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 239 (17 II). – s. 2. – (PRL-owski Berufsverbot)
Uwagi: art.: o zwolnieniach z pracy z powodów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23336         

2467.
PRL-owski Berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 240 (24 II). – s. 2–3. – (PRL-owski Berufsverbot)
Uwagi: art.: o zwolnieniach z pracy z powodów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23358         

2468.
PRL-owski Berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 229 (25 XI). – s. 3. – (PRL-owski Berufsverbot)
Uwagi: inf.: o o represjach w zakładach pracy wobec opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23524         

2469.
PRL-owski Berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 255 (15 VI). – s. 2. – (PRL-owski Berufsverbot)
Uwagi: art.: o represjonowaniu działaczy opozycyjnych w zakładach pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23618         

2470.
PRL-owski Berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 241 (3 III). – s. 3. – (PRL-owski Berufsverbot)
Uwagi: art.: o zwolnieniach z pracy z powodów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23627         

2471.
PRL-owski Berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 242 (9 III). – s. 4. – (PRL-owski Berufsverbot)
Uwagi: art.: o przypadkach represji społecznych w całym kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23686         

2472.
PRL-owski Berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 243 (16 III). – s. 2-3. – (PRL-owski Berufsverbot)
Uwagi: art.: o przypadkach represji w zakładach pracy w całym kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23737         

2473.
PRL-owski Berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 278 (18 I). – s. 2. – (PRL-owski Berufsverbot)
Uwagi: inf.: o usunięciu z pracy dr W. Pypno

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23862         

2474.
PRL-owski Berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 284 (1 III). – s. 2. – (PRL-owski Berufsverbot)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny na temat represji wobec pracowników

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24018         

2475.
PRL-owski Berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 159 (20 II). – s. 3. – (PRL-owski Berufsverbot)
Uwagi: inf.: nt. zwolnień z pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24208         

2476.
PRL-owski Berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 165 (3 IV). – s. 3. – (PRL-owski Berufsverbot)
Uwagi: inf.: nt. zwolnień z pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24293         

2477.
PRL-owski Berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 167 (17 IV). – s. 3. – (PRL-owski Berufsverbot)
Uwagi: inf.: o problemach ze zwolnienia i brakiem przyjęć do pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24331         

2478.
PRL-owski Berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 168 (24 IV). – s. 3. – (PRL-owski Berufsverbot)
Uwagi: inf.: nt. sytuacji w Ośrodku Zdrowia w Komarowie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24343         

2479.
PRL-owski Berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 274 (7 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: o zwolnieniach z pracy członków NSZZ „S”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24540         

2480.
PRL-owski BERUFSVRBOT. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 200 (25 II). – s. 3
Uwagi: inf.: nt. zwolnień z pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23424         

2481.
PRL-owskie publikatory. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 177 (30 VII). – s. 2-3. – (PRL-owskie publikatory)
Uwagi: inf.: dot. RSW

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22527         

2482.
PRL–owski Berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 220 (16 IX). – s. 3-4. – (PRL–owski Berufsverbot)
Uwagi: art.: o represjonowaniu opozycjonistów w zakładach pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23069         

2483.
PRL–owski Berufsverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 218 (29 VII). – s. 2. – (PRL–owski Berufsverbot)
Uwagi: art.: o represjonowaniu opozycjonistów w zakładach pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22975         

2484.
PRLowski Berufeverbot. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 83 (5 III). – s. 3. – (PRLowski Berufeverbot)
Uwagi: inf.: o bieżącej sytuacji w państwie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24638         

2485.
Pro memoria. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 217 (15 VII). – s. 4
Uwagi: art.: o pobiciu R. Kosiorka w czasie 3 pielgrzymki JP II w Gdańsku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22959         

2486.
Proboszcz z Sokolnik sprawdza frekwencję. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 158 (13 II). – s. 2
Uwagi: art.: nt. działań ks. M. Gołąbka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24187         

2487.
Procentowe frekwencje w obwodach wyborczych Warszawy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 93 (28 VI). – s. 4
Uwagi: inf.: frekwencja w obwodach wyborczych Warszawy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21766         

2488.
Proces Frasyniuka, Michnika, i Lisa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 131 (30 V). – s. 1
Uwagi: inf.: o przebiegu procesu Frasyniuka, Michnika i Lisa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22101         

2489.
Proces Janusza Pałubickiego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 63 (6 X). – s. 3. – (Ich władza boi się najbardziej)
Uwagi: art.: o procesie J. Pałubickiego opozycjonisty z Poznania

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21366         

2490.
Proces Komitetu Obrony Robotników. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 95 (6 VII). – s. 1-2
Uwagi: art: Proces KOR

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21409         

2491.
Proces KPN. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 161 (6 III). – s. 1, 4
Uwagi: art.: nt. procesu członków KPN

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24229         

2492.
Proces KPN. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 165 (3 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: nt. toczącego się procesu członków KPN

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24285         

2493.
Proces KPN. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 167 (17 IV). – s. 1
Uwagi: art.: wystąpienie prok. Bardonowej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24319         

2494.
Proces morderców księdza Jerzego Popiełuszki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 117 (14 II). – s. 3
Uwagi: art.: proces zabójców Jerzego Popiełuszki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22022         

2495.
Proces morderców księdza Popiełuszki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 111 (3 I). – s. 1-2
Uwagi: art: opisujący szczegóły procesu morderców Jerzego Popiełuszki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21844         

2496.
Proces morderców księdza Popiełuszki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 112 (10 I). – s. 1, 4
Uwagi: art: relacja z procesu przeciwko sprawcom porwania i zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21896         

2497.
Proces morderców księdza Popiełuszki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 114 (24 I). – s. 1, 4
Uwagi: art: relacja z procesu morderców Jerzego Popiełuszki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21988         

2498.
Proces morderców księdza Popiełuszki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 116 (7 II). – s. 3
Uwagi: art.: relacja z procesu zabójców Jerzego Popiełuszki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21989         

2499.
Proces morderców księdza Popiełuszki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 115 (31 I). – s. 1-2
Uwagi: art: relacja z procesu w sprawie morderstwa Jerzego Popiełuszki.
- W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Edmunda Jana Chróścielewskiego, którego imiona pominięto, a nazwisko zmieniono na błędne: Chruścielewski.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22036         

2500.
Proces MRK "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 46 (7 IV). – s. 3
Uwagi: art.: o procesie działaczy MRK "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20922         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm