Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 z 88


2901.
Sprawa jedenastki – rozmowa z Janem Lityńskim. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 88 (17 V). – s. 1
Uwagi: wywiad: wywiad z Janem Lityńskim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21749         

2902.
Sprawa Kiliana. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 235 (20 I). – s. 2
Uwagi: art.: o aktualnej sytuacji J. Kiliana, byłego przewodniczącego TKZ "S" oskarżonego przez środowisko opozycyjne o kolaborację

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23118         

2903.
Sprawa Krzysztofa Króla. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 243 (16 III). – s. 3
Uwagi: art.: o represjach wobec K. Króla

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23746         

2904.
Sprawa polska na konferencji MOP. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 21 (14 VII). – s. 4
Uwagi: art.: relacja z Konferencja Międzynarodowej Organizacji Pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20550         

2905.
Sprawa Wierzchowa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 34 (17 XI). – s. 4
Uwagi: art.: o umorzeniu przez Prokuraturę Garnizonową w Koszalinie postępowania przeciw dwóm oficerom Służby Więziennej w Wierzchowie oskarżanym o pobicie internowanych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20684         

2906.
Sprawdzamy zasięg bojkotu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 90 (31 V). – s. 1
Uwagi: art.: sposób sprawdzenia wyniku apelu o bojkot przez Solidarność

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21839         

2907.
Sprawiedliwe ministerstwo. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 34 (17 XI). – s. 4
Uwagi: art.: o konferencji sędziów z kilku województw z udziałem ministra sprawiedliwości i komisarza Ministerstwa Sprawiedliwości która odbyła się 6.10.82 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20682         

2908.
Sprawiedliwość a la PRL. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 121 (14 III). – s. 4
Uwagi: inf.: przedruk informacji z czasopism "drugiego obiegu" dotyczących przebiegu postępowań sądowych w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22090         

2909.
Sprawy Pomnika Powstania Warszawskiego 1944 cd. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 108 (29 XI). – s. 3
Uwagi: art.: budowa pomnika Powstania Warszawskiego 1944

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22045         

2910.
Sprostowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 42 (10 II). – s. 4. – (Sprostowania)
Uwagi: inf.: sprostowania błędnych informacji z poprzednich numerów TM

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20735         

2911.
Sprostowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 111 (3 I). – s. 4. – (Sprostowania)
Uwagi: inf.: sprostowania błędnych informacji podanych w nr 107 i 108 TM

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21865         

2912.
Sprostowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 125 (18 IV). – s. 4. – (Sprostowania)
Uwagi: art.: sprostowania redakcji TM

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22266         

2913.
Sprostowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 187 (12 XI). – s. 4. – (Sprostowania)
Uwagi: inf.: sprostowania do artykułów z numerów 184 i 185

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22826         

2914.
Sprostowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 129 (16 V). – s. 4. – (Sprostowania)
Uwagi: inf.: sprostowania błędnych informacji z poprzednich numerów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22950         

2915.
Sprostowania z TM nr 108. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 109 (6 XII). – s. 3
Uwagi: inf.: sprostowanie redakcji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21954         

2916.
Sprostowanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 43 (3 III). – s. 4
Uwagi: inf.: sprostowanie informacji z nr 42 TM

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20759         

2917.
Sprostowanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 45 (24 III). – s. 5
Uwagi: inf.: o redakcji "Krytyki" która nie podpisywała Deklaracji "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20856         

2918.
Sprostowanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 37 (16 XII). – s. 2
Uwagi: inf.: sprostowanie dotyczące informacji o wiecu 10 XI 82 r. w FSO

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20892         

2919.
Sprostowanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 47 (14 IV). – s. 4
Uwagi: inf.: sprostowanie dotyczącej ilości podpisów pod petycją w obronie więzionych działaczy "S" informacji z nr 45

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20994         

2920.
Sprostowanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 39 (13 I). – s. 3
Uwagi: inf.: sprostowanie informacji z TM nr 37 i 38

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21008         

2921.
Sprostowanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 66 (3 XI). – s. 4
Uwagi: inf.: informacja o tym że wywiad z L. Wałęsą w TM nr 65 opublikowany był bez jego wiedzy i zgody

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21204         

2922.
Sprostowanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 92 (21 VI). – s. 4. – (Sprostowanie)
Uwagi: inf.: o pominięciu w TM nr 91 pochodzenia zamieszczonego w numerze tekstu Stefana Bratkowskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21833         

2923.
Sprostowanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 102 (18 X). – s. 4
Uwagi: art.: sprostowanie redakcji TM

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21903         

2924.
Sprostowanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 124 (11 IV). – s. 4
Uwagi: art: sprostowanie redakcji TM do audycji rozgłośni polskiej RWE

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22217         

2925.
Sprostowanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 135 (11 VII). – s. 4
Uwagi: inf.: sprostowanie fałszywej informacji zamieszczonej w „Woli” nr 16/142 na temat rzekomego zawieszenia przez rektora KUL przewodu doktorskiego A. Michnika

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22298         

2926.
Sprostowanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 140 (19 IX). – s. 4
Uwagi: inf.: sprostowanie błędnej informacji z nr 139

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22385         

2927.
Sprostowanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 226 (4 XI). – s. 4
Uwagi: inf.: sprostowanie informacji z jednego z poprzednich numerów TM

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23346         

2928.
Sprostowanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 242 (9 III). – s. 4
Uwagi: inf.: sprostowanie redakcji TM dotyczące błędnie podanej daty w tekście o wydarzeniach w Armenii

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23695         

2929.
Sprostowanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 281 (8 II). – s. 4
Uwagi: inf.: sprostowanie dotyczące błędnych informacji zamieszczonych w sprawozdaniu z posiedzenia KKW w dniach 20-21 I 1989 opublikowanym w TM nr 279

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23932         

2930.
Sprostowanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 280 (1 II). – s. 4
Uwagi: sprostowanie informacji dotyczącej interwencji KO u premiera w sprawie wydania paszportu Grzegorzowi Bogucie, zamieszczonej w nr 279 TM

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23940         

2931.
Sprostowanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 160 (27 II). – s. 4
Uwagi: inf.: miejsce uwięzienia Edmunda Krasowskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24227         

2932.
Sprostowanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 59 (28 VII). – s. 4
Uwagi: inf.: sprostowanie informacji o autorstwie wiersza z numeru 58 TM; Sadowska nie jest autorką wiersza

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24619         

2933.
Sprostowanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 145 (7 XI). – s. 3
Uwagi: inf.: nt. aresztowania Marka Kobusa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24659         

2934.
Sprostowanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 46 (7 IV). – s. 4. – (Sprostowanie)
Uwagi: inf.: sprostowanie błędnej informacji zamieszczonej w nr 45 TM

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25186         

2935.
Sprostowanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 80/81 (22 III). – s. 4
Uwagi: inf.: sprostowanie informacji z nr 79 TM

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25327         

2936.
Sprostowanie Videonowa . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 287 (29 III). – s. 3
Uwagi: inf.: o kasecie wydawanej przez Videonowej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24003         

2937.
Spróbujmy i my. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 72 (15 XII). – s. 4
Uwagi: sat.: przedruk informacji za „13 Grudnia” nr 11/26

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21499         

2938.
Stalowa Wola: sukces w 90%. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 258 (20 VII). – s. 1, 3
Uwagi: inf.: o strajku w Hucie Stalowa Wola, który wybuchł w obronie kolegów wyrzuconych z pracy, VII 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23719         

2939.
Stalowa Wola : kary za strajk. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 251 (18 V). – s. 1
Uwagi: inf.: o zwolnieniach dyscyplinarnych członków KZ NSZZ „S” w Hucie Stalowa WolaA 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23447         

2940.
Stały czytelnik
Fałsz niech się fałszem odciska? / Stały czytelnik [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 204 (25 III). – s. 4. – (Listy do Redakcji)
Uwagi: art.: na temat fałszerstw w celach propagandowych historii przez sowietów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22642         

2941.
Stan faktyczny nieważny. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 252 (25 V). – s. 4
Uwagi: art.: o rozprawie rewizyjnej J. Onyszkiewicza

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23508         

2942.
Stan krytyczny. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 71 (8 XII). – s. 2
Uwagi: inf: sondaże OBOP

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21448         

2943.
Stan wojenny w opakowaniu zastępczym. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 58 (28 VII). – s. 1
Uwagi: art.: analiza sytuacji w kraju w tydzień po zniesieniu stanu wojennego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21041         

2944.
Stan zdrowia Andrzeja Rozpłochowskiego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 68 (17 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: o stanie zdrowia więzionego A. Rozpłochowskiego; o zbieraniu na Śląsku podpisów pod listem do Sejmu domagającym się uwolnienia Rozpłochowskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21273         

2945.
Stan zdrowia byłych więźniów politycznych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 97 (23 VIII). – s. 2
Uwagi: inf.: na temat raportu Społecznej Komisji Zdrowia dotyczącego stanu zdrowia osób skazanych i aresztowanych z przyczyn politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21533         

2946.
Stan zdrowia społeczeństwa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 69 (24 XI). – s. 3
Uwagi: inf.: analiza stanu zdrowia społeczeństwa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21343         

2947.
Staną przed sądem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 129 (16 V). – s. 1
Uwagi: art.: o procesie Frasyniuka, Michnika i Lisa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22680         

2948.
Stanisław Matejczuk. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 181 (24 IX). – s. 4. – (więzień miesiąca)
Uwagi: art.: sylwetka Stanisława Matejczuka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22653         

2949.
Staniszkis Jadwiga
Regulacja przez kryzys / Jadwiga Sztaniskis. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 253 (1 VI). – s. 3
Uwagi: art.: analiza bieżącej sytuacji w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23533         

2950.
Stanowisko Episkopatu Polski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 118 (21 II). – s. 1
Uwagi: inf.: stanowisko Episkopatu Polski w sprawie zbrodni popełnionej na Jerzym Popiełuszce

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22049         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm