Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 z 88


3051.
Szczęsna Joanna
Romantyzm cierpliwości : wywiad ze Stefanem Bratkowskim / Jan Klincz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 176 (16 VII). – s. 1-2
Uwagi: wywiad: ze Stefanem Bratkowskim. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22482         

3052.
Szczęsna Joanna
Rozmowy, debata i co dalej? / Jan Klincz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 272 (23 XI). – s. 1-2
Uwagi: art.: o rozmowach przedstawicieli „S” z Cz. Kiszczakiem i S. Cioskiem w Wilanowie, 18 i 19 XI 1988. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24495         

3053.
Szczęsna Joanna
Skazany NSZZ "Solidarność”" / jaa [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 7 (25 III). – s. 3
Uwagi: art.: informacje o wyrokach sądowych wobec działaczy "S". - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 264. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Henryka Doczyka, którego imię skrócono do inicjału: H., a nazwisko zmieniono na błędne: Dobczyk.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20376         

3054.
Szczęsna Joanna
Szczecin 17 – 23 VIII / Jan Klincz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 260 (25 VIII). – s. 1–2
Uwagi: art.: o strajkach w Szczecinie, VIII 1988. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23794         

3055.
Szczęsna Joanna
Szczecin 24 VIII – 31 VIII / Jan Klincz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 261 (31 VIII). – s. 3
Uwagi: art.: o strajkach w Szczecinie. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23660         

3056.
Szczęsna Joanna
Szkoda, że Havel tego nie widział / Jan Klincz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 284 (1 III). – s. 4
Uwagi: art.: na temat dwóch spektakli teatralnych autorstwa Vaclawa Havla wystawionych w Teatrze Powszechnym w Warszawie. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24042         

3057.
Szczęsna Joanna
Takie czasy / Jan Klincz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 281 (8 II). – s. 1, 3
Uwagi: art.: o rozpoczęciu rozmów okrągłego stołu w Pałacu namiestnikowskim w warszawie, 6 II 1989 r. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23919         

3058.
Szczęsna Joanna
Tydzień przy okrągłym stole / Jan Klincz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 283 (22 II). – s. 2, 5
Uwagi: art.: relacja z przebiegu rozmów z Okrągłego Stołu. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24102         

3059.
Szczęsna Joanna
W TV niech występują miernoty... / (ja) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 15 (27 V). – s. 3
Uwagi: art.: informacja o proteście aktorów oraz apel o wsparcie dla nich. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 264.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20505         

3060.
Szczęsna Joanna
Wałęsa w Paryżu / Jan Klincz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 275 (14 XII). – s. 1-2
Uwagi: art.: o wizycie delegacji „S”: L. Wałęsy, B. Geremka i A. Wielowiejskiego w Paryżu, XII 1988. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Josepha Lane'a Kirklanda, którego imię zmieniono na błędne: Lane.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24546         

3061.
Szczęsna Joanna
Władysław Frasyniuk – z kroniki wydarzeń w Lubsku / (jk) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 167 (17 IV). – s. 1-2
Uwagi: art.: sytuacja w więzieniu w Lubsku. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 287.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24320         

3062.
Szczęsna Joanna
Wyrok w procesie Władysława Frasyniuka / (j.k.) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 35 (24 XI). – s. 4
Uwagi: art.: o skazaniu 24.11.82 r. przez Sąd Wojewódzki we Wrocławiu W. Frasyniuka na 6 lat pozbawienia wolności i 4 lata pozbawienia praw publicznych za nielegalną działalność przeciwko państwu i ładowi społecznemu. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 247. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Andrzeja Kaucza, którego imię pominięto, a nazwisko zmieniono na błędne: Kautz.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20842         

3063.
Szedł chodnikiem w przeciwną stronę. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 138 (22 VIII). – s. 4
Uwagi: inf.: o zwolnieniu z pracy nauczyciela Stanisława Knapika

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22290         

3064.
Szef urzędu rady ministrów. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 69 (24 XI). – s. 3. – (Z przecieków)
Uwagi: art.: zalecenie do funkcjonariuszy partyjnych by wyeliminować działania mogące doprowadzić do wybuchów społecznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21340         

3065.
Szerokim torem na wschód. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 190 (3 XII). – s. 2
Uwagi: art.: o stosunkach gospodarczych w ramach RWPG

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22882         

3066.
Szkoły, uczelnie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 21 (14 VII). – s. 3-4. – (Szkoły, uczelnie)
Uwagi: inf.: fragmenty apelu warszawskiego KOS w sprawie narastającej przemocy aparatu represji wobec młodzieży

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20526         

3067.
Szlajfer Henryk
O co walczycie? Dokąd Zmierzacie? / Jan Kowalski [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 132 (6 VI). – s. 3
Uwagi: art.: apel do władz państwowych o podniesienie standardu życia w Polsce. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 350.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22156         

3068.
Szlajfer Henryk
Szlajfer Henryk. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 229 (25 XI). – s. 4
Uwagi: art.: ws. wydanej przez "ZEN-y" książki P. Lendvai'a

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23543         

3069.
Sznurowadła Majora. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 243 (16 III). – s. 4
Uwagi: art.: o zatrzymaniu 8 III 88 r. członków "Pomarańczowej Alternatywy" po wiecu poświęconym Martyrologii Matki Polki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23749         

3070.
Szok nad Sekwaną. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 149 (5 XII). – s. 4. – (Z ostatniej chwili )
Uwagi: inf.: nt. wizyty gen. Jaruzelskiego w Paryżu.
- W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Ruhollaha Chomejniego, którego imię i nazwisko zmieniono na błędne: Ajatollah Chomeini.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22440         

3071.
"Szpiedzy" contra Urban. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 231 (9 XII). – s. 1
Uwagi: art.: o rozprawie przeciw Urbanowi ws. nazwania opozycjonistów szpiegami USA

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22980         

3072.
"Szpiedzy" kontra Urban. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 229 (25 XI). – s. 2
Uwagi: art.: o rozprawie wytoczonej Urbanowi przez opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23518         

3073.
Szykany na koszt społeczeństwa : z wypowiedzi Jacka Szymanderskiego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 272 (23 XI). – s. 3
Uwagi: art.: przedruk wypowiedzi J. Szymanderskiego o wykonywania ustawy o służbie zastępczej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24505         

3074.
Szyma Tadeusz
Aksjomaty / Tadeusz Szyma. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 39 (13 I). – s. 1
Uwagi: lit.: wiersz zdjęty przez cenzure z Tygodnika Powszechnego publikowany w TM bez wiedzy i zgody autora

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20957         

3075.
ś. p. Rafał Prewysz-Kwint. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 252 (25 V). – s. 3
Uwagi: inf.: na temat śmierci

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23507         

3076.
Śledztwo przeciwko Marianowi Jurczykowi. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 138 (22 VIII). – s. 2
Uwagi: inf.: śledztwo przeciwko Marianowi Jurczykowi

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22285         

3077.
Śmiać się czy płakać?. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 245 (6 IV). – s. 3
Uwagi: art.: o akcjach prewencyjnych władz PRL wobec społeczeństwa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23456         

3078.
Śmiej się pan z tego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 275 (14 XII). – s. 3
Uwagi: inf.: o happeningu Pomarańczowej Alternatywy „Spisać nas wszystkich” zorganizowanym 12 XII 1988 w Białymstoku i o proteście przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Klempiczu zorganizowanym 7 XII 1988 przez WiP i MIR w domu towarowym „Rolnik” w Gorzowie Wielkopolskim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24558         

3079.
Śmiercionośny Konin. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 201 (4 III). – s. 2
Uwagi: art.: nt. wpływu przemysłu na zanieczyszczenie środowiska w województwie konińskim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22543         

3080.
Śmierć Romka Strzałkowskiego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr spec. (28 VI). – s. 5
Uwagi: art.: nt. rocznicy wydarzeń w Poznaniu w 1956 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24456         

3081.
Śp. Józef Rybicki : 1901-1986. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 170 (15 V). – s. 1
Uwagi: inf.: nekrolog o śmierci Józefa Rybickiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24369         

3082.
Śpiewak Jan Leon, Pawlak Antoni
Oświadczenie "PiP" / Jan Leon Śpiewak, Antoni Pawlak. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 246 (13 IV). – s. 2
Uwagi: art.: o oświadczeniu PiP dotyczącego 20 rocznicy wydarzeń marcowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23467         

3083.
Świadkowie: Odwołuję zeznania, nie wiem, nie pamiętam. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 63 (6 X). – s. 3. – (Ich władza boi się najbardziej)
Uwagi: art.: o rozprawie opozycjonistów przed sądem w Poznaniu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21367         

3084.
Świat patrzy na Ormian. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 244 (23 III). – s. 1–2
Uwagi: art.: o sytuacji Ormian zamieszkujących w sowieckich republikach Armenii, Azerbejdżanie i innych miejscach ZSRR

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23368         

3085.
"Świat pracy musi być solidarny" : fragmenty wywiadu telefonicznego udzielonego 5 I przez Lecha Wałęsę redaktorom polskich pism emigracyjnych i programów radiowych w USA i Kanadzie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 39 (13 I). – s. 1
Uwagi: wywiad: przedstawienie działalności "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20988         

3086.
Świdnik. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 20 (30 VI). – s. 3. – (Świdnik)
Uwagi: art.: o strajku w WSK. - W art. zniekształcone zostały dane Andrzeja Perzaka, którego nazwisko podano jako Pożak. - W art. zniekształcone zostały dane Stanisława Pycia, którego nazwisko podano jako Pyś.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20725         

3087.
T.T.
Przed nowym przesileniem – jesień 1987 / T.T. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 221 (30 IX). – s. 1-2
Uwagi: art.: o przemianach w całym bloku państw socjalistycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23092         

3088.
T.T.
Sejm po rezygnacji Messnera / T.T. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 264 (21 IX). – s. 4

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23744         

3089.
Tachasiuk Henryk, Łuczywo Helena
Listy do redakcji / Henryk Tachasiuk [pseud.], P.H. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 275 (14 XII). – s. 4. – (Listy do redakcji)
Uwagi: dok.: list sprostowanie informacji zawartych w artykule „Wybory w Ursusie” zamieszczonym w TM nr 272 i podpisanym inicjałami P.H oraz odpowiedź autora artykułu. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 487.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24565         

3090.
Tadeusz Jedynak. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 165 (3 IV). – s. 1-2. – (Więzień miesiąca)
Uwagi: art.: sylwetka Tadeusza Jedynaka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24284         

3091.
Tajny raport komisji planowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 67 (10 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: o tajnym raporcie Komisji Planowania mówiącym o pogłębianiu się kryzysu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21232         

3092.
Taka jest prawda : Lektor KW PZPR o pielgrzymce papieskiej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 205 (1 IV). – s. 3
Uwagi: art.: nt. audycji w radio zakładowym

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22660         

3093.
Taksówkarze : mamy prawo żyć uczciwie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 168 (24 IV). – s. 4. – (Zakłady pracy)
Uwagi: art.: nt. podwyżek i zwolnień

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24347         

3094.
Taktyka związku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 29 (13 X). – s. 3
Uwagi: art.: pisany we Wrocławiu 1.06.82 r. prawdopodobnie przez Frasyniuka; głos w dyskusji o taktyce ruchu "S" w okresie stanu wojennego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21217         

3095.
Tarkowski Jacek
Bez chleba i igrzysk / A. Sas [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 88 (17 V). – s. 4
Uwagi: art: opinia o bojkocie igrzysk przez ZSRR i jego satelitów. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 564.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21774         

3096.
Tarkowski Jacek
Czy nowe odprężenie / A. Sas [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 83 (5 III). – s. 4
Uwagi: inf.: analiza stosunków pomiędzy ZSRR i USA. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 564.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21644         

3097.
Tarkowski Jacek
I ty sprawdziłeś listę wyborczą / A.Sas [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 91 (7 VI). – s. 4
Uwagi: inf.: komentarz informacji rzecznika rządu PRL Jerzego Urbana, dotyczącej rzekomej liczby osób sprawdzających listy wyborcze. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 564.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21789         

3098.
Tarkowski Jacek
Nasza Syberia / A.SAS [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 98 (6 IX). – s. 4
Uwagi: art.: opinia autora o projekcie ustawy w sprawie deportacji Polaków z kraju. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 564.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21583         

3099.
Tarkowski Jacek
Nauczyciele z wojskowej nominacji / A. Sas [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 101 (11 X). – s. 4
Uwagi: art.: zarządzenie o przygotowaniu żołnierzy odchodzących do rezerwy do pracy w zawodzie nauczycielskim. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 564.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21866         

3100.
Tarkowski Jacek
Porażka przedwyborcza / A. Sas [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 82 (29 III). – s. 3
Uwagi: art.: opinia o powołaniu przez Sejm ordynacji wyborczej do rad narodowych. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 564.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21624         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm