a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 z 88


1301.
Labuda Barbara
Wobec ryzyka utraty tożsamości / Barbara Labuda. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 189 (26 XI). – s. 1, 3
Uwagi: art.: wokół współistnienia TKK i TR "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22852         

1302.
Lama Luciano
Z robotnikiem trzeba się liczyć / Luciano Lama . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 153 (9 I). – s. 4
Uwagi: art.: na temat przywrócenia pluralizmu związkowego w Polsce

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22448         

1303.
Lamentowicz Wojciech
Partia szukająca utraconego czasu / Jan Morawski [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 176 (16 VII). – s. 1
Uwagi: art.: wokół Zjazdu PZPR. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 448.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22481         

1304.
Lamentowicz Wojciech
Partia znormalizowana : przed X Zjazdem PZPR / Jan Morawski [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 171 (22 V). – s. 1, 4
Uwagi: art.: nt. sytuacji PZPR przez zjazdem. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 448.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24383         

1305.
Lasota Irena
Na marginesie konferencji w Jerozolimie / Irena Lasota. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 240 (24 II). – s. 3
Uwagi: art.: analiza skutków Międzynarodowej Konferencji Historyków Żydowskich

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23359         

1306.
Lawina Anatol, Poleski Maciej, Zalewski Maciej
Pytania ludzi „Solidarności” / Anatol Lawina, Maciej Poleski, Maciej Zalewski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 195 (21 I). – s. 1-2
Uwagi: art.: nt. taktyki działań NSZZ „Solidarność”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23174         

1307.
Lawina Anatol
Listy do redakcji / Anatol Lawina. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 178 (15 VIII). – s. 4. – (Listy do redakcji)
Uwagi: list: poparcie dla pikietujących sklepy z wódką

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22568         

1308.
Lawina Anatol
W odpowiedzi polemistom / Anatol Lawina. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 204 (25 III). – s. 2
Uwagi: art.: riposta na artykuł zamieszczony w numerze 202

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22621         

1309.
Lech Bądkowski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 80/81 (22 III). – s. 3
Uwagi: inf.: nekrolog informujący o śmierci L. Bądkowskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25326         

1310.
Lech nie zawiedzie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 164 (1 IV). – s. 1
Uwagi: sat.: cytat z dowcipnej odpowiedzi L. Wałęsy udzielonej zachodnim dziennikarzom nt wędkarstwa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24272         

1311.
Lech Wałęsa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 42 (10 II). – s. 1
Uwagi: inf.: o nie przyjęciu do pracy w Stoczni Gdańskiej L. Wałęsy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20683         

1312.
Lech Wałęsa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 45 (24 III). – s. 2
Uwagi: inf.: o działaniach i planach L. Wałęsy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20811         

1313.
Lech Wałęsa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 54 (2 VI). – s. 1
Uwagi: inf.: o apelu 22 V 83 r. Wałęsy do członków "S" o zachowanie spokoju podczas drugiej wizyty JPII

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20902         

1314.
Lech Wałęsa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 49/50 (5 V). – s. 1
Uwagi: inf.: o sytuacji w Polsce za francuskim Le Monde

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21076         

1315.
Lech Wałęsa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 59 (28 VII). – s. 1
Uwagi: inf.: o stanowisku L. Wałęsy wobec działań rządu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21097         

1316.
Lech Wałęsa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 66 (3 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: o posłaniu L. Wałęsy do uczestników konferencji "Nauka i Pokój", o apelu 13 noblistów do przewodniczącego Rady Państwa PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21161         

1317.
Lech Wałęsa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 67 (10 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: o przygotowaniach do ceremonii wręczenie pokojowej nagrody Nobla

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21226         

1318.
Lech Wałęsa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 28 (6 X). – s. 1
Uwagi: inf.: o dobrej kondycji psychofizycznej przewodniczącego "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21299         

1319.
Lech Wałęsa - przewodniczący NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 21 (14 VII). – s. 1
Uwagi: art.: informacje o L. Wałęsie oraz o społecznym poważaniu jakim jest darzony

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20385         

1320.
Lech Wałęsa i ks. Henryk Jankowski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 66 (3 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: o spotkaniu Wałęsy i Jankowskiego z sekretarzem bp. Dąbrowskim - Episkopatu Polski

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21162         

1321.
Lech Wałęsa o "Pieniądzach". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 63 (6 X). – s. 1
Uwagi: inf.: najnowsze informacje o Wałęsie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21230         

1322.
Lech Wałęsa o podwyżkach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 163 (20 III). – s. 1
Uwagi: inf.: nt. podwyżek cen żywności

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24254         

1323.
Lech Wałęsa : pod dyskusję. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 255 (15 VI). – s. 1-2
Uwagi: dok.: wstępna lista postulatów "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23601         

1324.
Lech Wałęsa powołuje grupy robocze. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 193 (7 I). – s. 1
Uwagi: inf.: nt. powołania grup robotniczych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23068         

1325.
Lech Wałęsa : Dlaczego podjąłem taką decyzję? . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 262 (7 IX). – s. 1
Uwagi: wywiad: wypowiedź dla TM o postulatach opozycji wobec rządu PRL i strategii działania NSZZ „Solidarność”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23662         

1326.
Lech Wałęsa : z bram Stoczni im. Lenina. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 32 (3 XI). – s. 1
Uwagi: dok.: fragmenty przemówień Lecha Wałęsy z dni 31 VIII 80 r., 12 XII 81 r., 5 IX 81 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20488         

1327.
Legalizacja "Solidarności". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 289 (12 IV). – s. 1. – (Ustalenia okrągłego stołu)
Uwagi: art.: o nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24038         

1328.
Legalne obchody Marca. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 285 (8 III). – s. 1
Uwagi: inf.: informacja na temat manifestacji w większości miast akademickich

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24052         

1329.
Lekarz
"Przywracanie porządku" w pogotowiu / Lekarz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 68 (17 XI). – s. 4
Uwagi: art.: o sytuacji w warszawskim Pogotowiu Ratunkowym

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21311         

1330.
Lektor
Wolne słowo / Lektor [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 129 (16 V). – s. 2
Uwagi: art.: na temat nowości wydawniczych na rynku księgarskim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22750         

1331.
Leski Krzysztof
Akademicki spokój / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 209/210 (6 V). – s. 4
Uwagi: art.: nt. sytuacji na uczelniach. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Bogumiła Eichstaedta, którego nazwisko zmieniono na błędne: Eichstadt.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22732         

1332.
Leski Krzysztof
Daliśmy się poznać… / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 137 (8 VIII). – s. 4
Uwagi: art.: o festiwalu Młodzieży Antyimperialistycznej w Moskwie. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22259         

1333.
Leski Krzysztof
Dintojra na uczelniach / Pajka K. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 149 (5 XII). – s. 1
Uwagi: art.: nt. czystek wśród władz uczelnianych na polskich uniwersytetach. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Aleksandra Bogusława Kabscha, którego imiona pominięto a nazwisko zmieniono na błędne: Kapsch.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22410         

1334.
Leski Krzysztof
Do wysoko postawionej osobistości strony radzieckiej / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 190 (3 XII). – s. 2
Uwagi: art.: nt. obrad RWPG. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22884         

1335.
Leski Krzysztof
Eksperyment / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 165 (3 IV). – s. 3
Uwagi: art.: nt. Uniwersytetów w Polsce. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24294         

1336.
Leski Krzysztof
Europa bez parasola? / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 221 (30 IX). – s. 1, 4
Uwagi: art.: o projektach rozbrojenia supermocarstw. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23113         

1337.
Leski Krzysztof
Gdańsk / O.L. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 270 (9 XI). – s. 1, 4
Uwagi: art.: o sytuacji w Gdańsku po ogłoszeniu przez rząd Rakowskiego decyzji o likwidacji Stoczni im Lenina, XI 1988. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 470.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23903         

1338.
Leski Krzysztof
Harakiri wujka Saszy / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 153 (9 I). – s. 4
Uwagi: sat.: satyryczny komentarz noworocznego wystąpienia gen. Jaruzelskiego. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22451         

1339.
Leski Krzysztof
I ty zostaniesz pasożytem / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 155 (23 I). – s. 4
Uwagi: art.: nt. sytuacji prawnej niepracujących i nieuczących się. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22496         

1340.
Leski Krzysztof
ITB się doczekał / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 281 (8 II). – s. 2
Uwagi: art.: spotkaniu L. Wałęsy z pracownikami Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie 7 II 1989. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23927         

1341.
Leski Krzysztof
Jak do tego doszło / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 169 (8 V). – s. 2
Uwagi: art.: nt. katastrofy w Czernobylu. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24356         

1342.
Leski Krzysztof
Jeszcze o kwestii afgańskiej / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 239 (17 II). – s. 4
Uwagi: art.: o aktualnej sytuacji politycznej w Afganistanie. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23342         

1343.
Leski Krzysztof
Krajobraz po czystce / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 161 (6 III). – s. 2
Uwagi: art.: nt. sytuacji na polskich uczelniach. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24238         

1344.
Leski Krzysztof
Krok w tył? / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 227 (11 XI). – s. 2-3
Uwagi: art.: analiza sytuacji w KPZR. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23369         

1345.
Leski Krzysztof
Od Piasta po "Solidarność" / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 212 (20 V). – s. 2
Uwagi: rec.: książki "Historia Polski" - Michał Tymowski, Jan Kieniewicz, Jerzy Holzer, "Spotkania" Paryż 1986. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22784         

1346.
Leski Krzysztof
Odpowiedź / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 204 (25 III). – s. 4. – (Listy do Redakcji)
Uwagi: dok.: odpowiedź na list czytelnika do redakcji. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22643         

1347.
Leski Krzysztof
Po katastrofie "Kościuszki" / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 214 (3 VI). – s. 2
Uwagi: art.: o wynikach badań nad przyczynami katastrofy samolotu "Kościuszko". - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22851         

1348.
Leski Krzysztof
Politycznie szkodliwi / K.Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 193 (7 I). – s. 4
Uwagi: art.: nt. czystki wśród pracowników naukowych UW. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23116         

1349.
Leski Krzysztof
Procesu nie było / Pajka K. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 158 (13 II). – s. 1, 4
Uwagi: art.: nt. niedoszłego procesu Lecha Wałęsy. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24179         

1350.
Leski Krzysztof
Punkt dla Chin : czyli po XIII zjeździe KPCh / K. Pajka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 227 (11 XI). – s. 2
Uwagi: art.: analiza sytuacji w KPCh. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 491.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23370         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm