Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 z 88


1051.
Kołakowski Leszek
Oświadczenie / Leszek Kołakowski [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 227 (11 XI). – s. 3
Uwagi: dok.: oświadczenie w sprawie autoryzacji tłumaczeń tekstów L. Kołakowskiego wydawanych niezależnie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23384         

1052.
Komisja Interwencji i Praworządności ; Romaszewski Zbigniew
Przeciw przemocy : apel KIiP. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 271 (16 XI). – s. 1
Uwagi: dok.: komunikat o ofiarach pobicia przez funkcjonariuszy MO i apel o powstrzymanie fali przemocy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24476         

1053.
Komisja Zakładowa "Solidarność" ELWRO Wrocław
Dlaczego walczymy / KZ "S" ELWRO Wrocław. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 24 (18 VIII). – s. 1
Uwagi: dok.: wypunktowane przyczyny prowadzenia działalności opozycyjnej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20973         

1054.
Komitet Helsiński. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 64 (13 X). – s. 3-4
Uwagi: inf.: o aktualnych wydarzeniach w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21406         

1055.
Komitet Helsiński – jawnie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 258 (20 VII). – s. 3
Uwagi: inf.: o ogłoszeniu przez Komitet Helsiński komunikatu po raz pierwszy podpisanego nazwiskami członków

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23734         

1056.
Komitet Helsiński w Polsce : do uczestników KBWE. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 195 (21 I). – s. 1
Uwagi: dok.: konfiskata mieszkań jako nowa forma represji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23160         

1057.
Komitet Kultury Niezależnej ; NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza, Bieliński Konrad et al
Telegram / Komitet Kultury Niezależnej oraz Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ „S” Region Mazowsze, Bieliński Konrad et al.. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 106 (15 XI). – s. 4
Uwagi: telegram: telegram do Jarosława Seiferta

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22066         

1058.
Komitet Kultury Niezależnej et al.
Oświadczenie OKNA / Komitet Kultury Niezależnej et al.. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 198 (11 II). – s. 3-4
Uwagi: dok.: oświadczenie OKNA

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23327         

1059.
Komitet obchodów VI rocznicy porozumień sierpniowych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 178 (15 VIII). – s. 2
Uwagi: inf. na temat działalności Komitetu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22553         

1060.
Komitet Obywatelski w Częstochowie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 131 (30 V). – s. 1
Uwagi: inf.: o komitecie powstałym w proteście przeciwko represjom wobec uczestników manifestacji 1 i 3 maja

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22112         

1061.
Komitet Obywatelski
Byli naszymi braćmi / Bratkowski Stefan et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 245 (6 IV). – s. 1
Uwagi: art.: o powstaniu Obywatelskiego Komitetu obchodów 45 rocznicy wybuchu powstania w Getcie Warszawskim. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Mariana Marka Drozdowskiego, którego imiona błędnie zamieniono na Marek M. Drozdowski, tj. w art. drugie imię stało się błędnie imieniem pierwszym.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23452         

1062.
Komitet Oporu Społecznego KOS et al.
Deklaracja solidarności. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 37 (16 XII). – s. 1
Uwagi: art.: wezwaniu przez redakcje pism niezależnych, wydawnictwa niezależne i struktury opozycyjne do poparcia Deklaracji Solidarności przez złożenie pod nią podpisu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20881         

1063.
Komitet Oporu Społecznego KOS
Manifestacje nie zastąpią oporu na codzień / Komitet Oporu Społecznego KOS. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 14 (19 V). – s. 2
Uwagi: dok.: oświadczenie Komitetu Oporu Społecznego KOS z Warszawy w sprawie strategii działania ruchu opozycyjnego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20473         

1064.
Komitet Oporu Społecznego
Po dziesiątym listopada : oświadczenie Komitetu Oporu Społecznego (15 XI) / Komitet Oporu Społecznego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 34 (17 XI). – s. 2
Uwagi: dok.: oświadczenie o sytuacji w kraju po akcjach przeciw delegalizacji "S" 10 XI 1982 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20650         

1065.
Komitety "S" rozmawiają z neozwiązkami. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 278 (18 I). – s. 2
Uwagi: inf.: o rozmowach pomiędzy działaczami „S” a związkowcami OPZZ w niektórych zakładach, I 1989

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23861         

1066.
Komitety Obywatelskie przeciwko przemocy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 107 (22 XI). – s. 4
Uwagi: art.: reakcje władzy na utworzenie Komitetów Obywatelskich przeciwko przemocy. - W art. zniekształcono dane Ryszarda Bociana, podając jako jego imię Lech; w art. zniekształcono także dane Józefa Sawy podając błędnie jego nazwisko jako Sowa.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21898         

1067.
Komitety założycielskie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 232 (16 XII). – s. 4
Uwagi: art.: o nowo powstałych KZ NSZZ "S" w całym kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23019         

1068.
Komitety Założycielskie "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 234 (13 I). – s. 1
Uwagi: art.: aktualna sytuacja Komitetów Założycielskich "S" w całym kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23095         

1069.
Komitety Założycielskie "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 230 (2 XII). – s. 2
Uwagi: inf.: o powstawaniu Komitetów Założycielskich "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23555         

1070.
Komitety założycielskie NSZZ "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 236 (27 I). – s. 1-2
Uwagi: inf.: bieżące informacje o losach inicjatyw powołujących w całym kraju komitety założycielskie NSZZ "Solidarność"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23207         

1071.
Komitety założycielskie NSZZ "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 237 (3 II). – s. 2–3
Uwagi: inf.: dotyczące wydarzen związanych z komitetami założycielskimi w NSZZ "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23249         

1072.
Komitety Założycielskie NSZZ "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 238 (10 II). – s. 2
Uwagi: art.: o nowo powstałym Komitecie Założycielskim NSZZ "S" w Akademii Medycznej w Krakowie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23304         

1073.
Komitety Założycielskie NSZZ "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 239 (17 II). – s. 2. – (Komitety Założycielskie NSZZ "S")
Uwagi: art.: o aktualnej sytuacji Komitetów Założycielskich NSZZ "Solidarność"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23335         

1074.
Komitety Założycielskie NSZZ "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 244 (23 III). – s. 2. – (Komitety Założycielskie NSZZ "S")
Uwagi: inf.: o aktualnej sytuacji KZ NSZZ "S" zakładów pracy w całym kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23414         

1075.
Komitety Założycielskie NSZZ "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 245 (6 IV). – s. 3. – (Komitety Założycielskie NSZZ "S")
Uwagi: art.: o aktualnej sytuacji komitetów założycielskich UW

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23454         

1076.
Komitety Założycielskie NSZZ "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 246 (13 IV). – s. 1, 3. – (Komitety Założycielskie NSZZ "S")
Uwagi: art.: o sytuacji KZ NSZZ "S" w zakładach pracy całego kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23466         

1077.
Komitety Założycielskie NSZZ "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 248 (27 IV). – s. 2. – (Komitety Założycielskie NSZZ "S")
Uwagi: art.: o Komitetach Założycielskich NSZZ "Solidarność" zakładów pracy całego kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23542         

1078.
Komitety Założycielskie NSZZ "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 257 (6 VII). – s. 2. – (Komitety Założycielskie NSZZ "S")
Uwagi: inf.: o wnioskach o rejestracje składanych przez Komitety Założycielskie "S" oraz o represjach władz stosowanych wobec działaczy opozycji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23672         

1079.
Komitety Założycielskie NSZZ "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 258 (20 VII). – s. 3. – (Komitety Założycielskie NSZZ "S")
Uwagi: inf.: o wnioskach o rejestrację komitetów założycielskich NSZZ "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23735         

1080.
Komitety Założycielskie NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 233 (6 I). – s. 1–2
Uwagi: art.: aktualna sytuacja Komitetów Założycielskich NSZZ "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23080         

1081.
Komitety Założycielskie NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 235 (20 I). – s. 2
Uwagi: art.: aktualna sytuacja w Komitecie Założycielskim NSZZ "Solidarność" w kopalni "Bełchatów"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23128         

1082.
Komitety Założycielskie NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 255 (15 VI). – s. 2. – (Komitety Założycielskie NSZZ "Solidarność")
Uwagi: art.: o rozwoju organizacji zakładowych "S" w całej Polsce

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23617         

1083.
Komitety Założycielskie NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 242 (9 III). – s. 2
Uwagi: art.: o aktualnej sytuacji KZ NSZZ „S” kopalni w Łęcznej i w Bełchatowie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23676         

1084.
Komornik Jan
List do redakcji / Jan Komornik . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 117 (14 II). – s. 4
Uwagi: dok.: list czytelnika do redakcji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22033         

1085.
Komunikat. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 26 (15 IX). – s. 1
Uwagi: dok.: informacja o posiedzeniu TKK które odbyło się w dniach 5-7. 09. 1982 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21326         

1086.
Komunikat. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 193 (7 I). – s. 4
Uwagi: inf.: upoważnienie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23137         

1087.
Komunikat. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 198 (11 II). – s. 1
Uwagi: inf.: o spotkaniu Lecha Wałęsy z przedstawicielami związków zawodowych w Warszawie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23309         

1088.
Komunikat. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 246 (13 IV). – s. 3
Uwagi: inf.: o konflikcie w wydawnictwie niezależnym "MOST"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23469         

1089.
Komunikat. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 166 (10 IV). – s. 4
Uwagi: inf.: przychody i wydatki „S” Pracowników Wydawnictw

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24317         

1090.
Komunikat. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 172 (29 V). – s. 4. – (Z materiałów RKW)
Uwagi: inf.: o nowej serii znaczków pocztowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24415         

1091.
Komunikat. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 277 (11 I). – s. 4
Uwagi: serwis: o zakończeniu działalności redakcji "CDN-Głos Wolnego Robotnika"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25269         

1092.
Komunikat "Sieci". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 219 (2 IX). – s. 2
Uwagi: art.: o komunikacie "Sieci" ws. pogłębiania się kryzysu gospodarczego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23044         

1093.
Komunikat Funduszu Ubezpieczeniowego Wydawnictw Niezależnych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 217 (15 VII). – s. 4
Uwagi: dok.: raport o wpływach Funduszu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22964         

1094.
Komunikat Funduszu Ubezpieczeniowego Wydawnictw Niezależnych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 253 (1 VI). – s. 4
Uwagi: dok.: bilans za okres VII - XII 1987 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23534         

1095.
Komunikat Funduszu Ubezpieczeniowego Wydawnictw Niezależnych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 285 (8 III). – s. 4
Uwagi: dok.: komunikat finansowy Funduszu Ubezpieczeniowego Wydawnictw Niezależnych ogłoszonych w dniu 24.I na zebraniu Rady Funduszu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24071         

1096.
Komunikat Niezależnej Oficyny Wydawniczej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 230 (2 XII). – s. 3
Uwagi: dok.: o inicjatywie NOW zorganizowania za granicą wystawy ukazującej rozwój niezależnej kultury od 1976 r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23574         

1097.
Komunikat o nagrodach niezależnych dziennikarzy za rok 1986. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 218 (29 VII). – s. 4
Uwagi: dok.: o nagrodach przyznam dziennikarzom i pisarzom

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22987         

1098.
Komunikat Poczty "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 89 (24 V). – s. 3
Uwagi: inf.: o pojawieniu się w kolportażu nowej serii znaczków

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24639         

1099.
Komunikat Sieci. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 248 (27 IV). – s. 2
Uwagi: art.: o wzroście minimum socjalnego 4 – osobowej rodziny

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23539         

1100.
Komunikat Sieci. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 230 (2 XII). – s. 2
Uwagi: art.: o komunikacie "Sieci" w sprawie spadku jakości życia w Polsce

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23557         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm