Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 z 88


1001.
Kiedy i jak koniec wojny : szanse porozumienia-granice kompromisu-programy działania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 20 (30 VI). – s. 2. – (Kiedy i jak koniec wojny : szanse porozumienia - granice kompromisu - programy działania)
Uwagi: art.:dyskusja o ruchu opozycyjnym, jego kondycji, szans oraz strategii działania

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20718         

1002.
Kierunek : nowe związki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 106 (15 XI). – s. 4
Uwagi: art: nowe związki zawodowe tworzone przez władze

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22061         

1003.
Kilka dodatkowych okoliczności i faktów. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 104 (1 XI). – s. 3
Uwagi: art.: informacje na temat śmierci Jerzego Popiełuszki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21951         

1004.
Kilka praktycznych wskazówek. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 140 (19 IX). – s. 2
Uwagi: art.: wskazówki przed wyborami do Sejmu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22346         

1005.
Kilka rad dla przesłuchiwanych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 152 (3 I). – s. 3
Uwagi: art.: rady dla osób przesłuchiwanych i świadków w procesach politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22408         

1006.
Kinoman
Stowarzyszenie filmowców polskich sięgało po władzę / (Na podstawie notatek Kinomana) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 45 (24 III). – s. 4
Uwagi: art.: fragmenty referatu "polityczna ocena działalności zespołów filmowych w ubiegłych dwóch latach" przyjętego na zebraniu organizacji partyjnych przy PRF

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20832         

1007.
Kis Janos
Nowe dylematy węgierskiej partii / Janos Kis. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 252 (25 V). – s. 1-2
Uwagi: art.: o sytuacji na Węgrzech

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23494         

1008.
Kisiela wołanie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 6 (13 III). – s. 4
Uwagi: art.: omówienie tekstu Stefana Kisielewskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20521         

1009.
K
Kilka uwag o polityce kościoła. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 106 (15 XI). – s. 2
Uwagi: art: opinia autora o polityce kościoła

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21923         

1010.
K
Kościół a państwo - o konkretnym zagrożeniu / K. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 126 (25 IV). – s. 2
Uwagi: art.: o stosunkach państwo Kościół

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22210         

1011.
KKW o podwyżkach cen. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 228 (18 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: o oświadczeniu KKW "S" w sprawie podwyżek cen; o zmianach w KKW "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23400         

1012.
Klemens K.
Na tle twardogłowych / K. Klemens. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 84 (12 IV). – s. 3
Uwagi: art: analiza stosunków państwo - kościół

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21672         

1013.
Klementyna
List do redakcji / Klementyna [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 202 (11 III). – s. 2. – (Listy do Redakcji)
Uwagi: dok.: list do redakcji na temat zadań związków zawodowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22584         

1014.
Kluzik Joanna
Wybory na Śląsku / Joanna Kluzik. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 284 (1 III). – s. 2
Uwagi: inf.: relacja z przebiegu wyborów na przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu "S" oraz RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Grzegorza Kolosy, którego nazwisko zmieniono na błędne: Kolasa.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24011         

1015.
Kłamstwu - nie! Nędzy - nie! Poniżeniu – nie! = nie pójdę głosować. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 91 (7 VI). – s. 2
Uwagi: inf.: przedruki z czasopism "drugiego obiegu" na temat partyjnych prób wpłynięcia na zwiększenie frekwencji wyborczej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21759         

1016.
Kłopotowski T.
Listy do redakcji / T. Kłopotowski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 228 (18 XI). – s. 4
Uwagi: art.: list do redakcji; krytyka artykułu K. Pajki z TM nr 224

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23417         

1017.
Kłopoty Propagandzistów. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 64 (13 X). – s. 4
Uwagi: art.: relacja z jednej z narad w Komitecie Warszawskim PZPR

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21412         

1018.
Kłopoty z "Godnością" . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 83 (5 III). – s. 4
Uwagi: inf.: wyświetlanie filmu "Godność" w fabryce "Perum"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21647         

1019.
Kłopoty z ropą. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 85 (26 IV). – s. 3
Uwagi: art.: kłopoty z ropą

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21710         

1020.
Kłopoty z uczelniami. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 110 (13 XII). – s. 2-3. – (Kłopoty z uczelniami)
Uwagi: inf: wydarzenia na uczelniach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21982         

1021.
Kłopoty z uczelniami. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 108 (29 XI). – s. 3
Uwagi: inf.: o kłopotach władz z uczelniami wyższymi

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22064         

1022.
Kmicic
Fałszerstwa wyborcze w hucie "Częstochowa" : List z zakładu pracy / Kmicic [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 214 (3 VI). – s. 4
Uwagi: art.: o fałszerstwach podczas wyborów do samorządu w Hucie Częstochowa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22886         

1023.
Kodeks postępowania karnego nadal obowiązuje. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 16 (2 VI). – s. 3
Uwagi: art.: instrukcje prawne jak zachowywać się w kontaktach z funkcjonariuszami SB i MO

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20594         

1024.
Kodeks pracy nadal obowiązuje. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 18 (16 VI). – s. 4
Uwagi: art.: omówienie kodeksu pracy; instrukcje prawne dla osób zwolnionych z pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20676         

1025.
Kodeks więźnia politycznego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 21 (14 VII). – s. 4
Uwagi: dok.: kodeks więźnia politycznego utworzony na podstawie grypsu z ZK w Hrubieszowie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20543         

1026.
Kolaboranci. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 15 (27 V). – s. 4. – (Kolaboranci)
Uwagi: inf.: serwis o osobach które kolaborowały z władzą. - W art. zniekształcone zostało nazwisko dyr. Centrum Zastosowań Informatyki, Kossakowskiego, którego zapisano jako Kosecki.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20562         

1027.
Koledzy z pracy
Poznajemy sylwetki naszych radnych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 91 (7 VI). – s. 4
Uwagi: art.: prezentacja sylwetki jednego z kandydujących w wyborach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21788         

1028.
Koledzy
Koledzy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 264 (21 IX). – s. 4
Uwagi: nekrolog: o tragicznej śmierci Piotra "Starego"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23747         

1029.
Kolegia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 216 (1 VII). – s. 2-3. – (Kolegia)
Uwagi: art.: o karach nałożonych na opozycjonistów przez kolegia ds. wykroczeń

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22927         

1030.
Kolegia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 199 (18 II). – s. 2
Uwagi: inf.: nt. represji wobec opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23377         

1031.
Kolegia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 212 (20 V). – s. 1, 3
Uwagi: inf.: o karach nałożonych na opozycjonistów przez kolegia ds. wykroczeń

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24688         

1032.
Kolegia orzekły. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 269 (2 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: o orzeczeniu przez kolegia ds. wykroczeń kar grzywien, aresztu i przepadku mienia z powodów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23877         

1033.
Kolegia ukarały. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 214 (3 VI). – s. 3. – (Kolegia ukarały)
Uwagi: inf.: o karach nałożonych opozycjonistom przez kolegia ds. wykroczeń

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22877         

1034.
Kolegia ukarały. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 217 (15 VII). – s. 2
Uwagi: inf.: o karach nałożonych na opozycjonistów przez kolegia ds. wykroczeń

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22952         

1035.
Kolegia ukarały. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 218 (29 VII). – s. 2. – (Kolegia ukarały)
Uwagi: art.: o karach nałożonych przez kolegia ds. wykroczeń na opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22974         

1036.
Kolegia ukarały. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 219 (2 IX). – s. 2. – (Kolegia ukarały)
Uwagi: art.: o karach nałożonych na opozycjonistów przez kolegia. - W art. zniekształcone zostały dane Stanisława Gila, przez podanie błędnego imienia Edward, oraz Edwarda Fiałkowskiego przez podanie błędnego imienia Stanisław.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23041         

1037.
Kolegia ukarały. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 221 (30 IX). – s. 2. – (Kolegia ukarały)
Uwagi: art.: o karach nałożonych przez kolegia na opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23124         

1038.
Kolegia ukarały. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 235 (20 I). – s. 3. – (Kolegia ukarały)
Uwagi: art.: o przypadkach represji wobec społeczeństwa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23139         

1039.
Kolegia ukarały. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 227 (11 XI). – s. 3. – (Kolegia ukarały )
Uwagi: art.: o karach nałożonych na opozycjonistów przez kolegia ds. wykroczeń w całej Polsce

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23381         

1040.
Kolegia ukarały. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 228 (18 XI). – s. 3. – (Kolegia ukarały)
Uwagi: art.: o karach nałożonych przez kolegia ds. wykroczeń

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23411         

1041.
Kolegia ukarały z art. 52a. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 222 (7 X). – s. 3
Uwagi: art.: o działalności Kolegiów ds. wykroczeń

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23169         

1042.
Kolegia ukarały z art. 52a…. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 220 (16 IX). – s. 3
Uwagi: art.: o karach nałożonych na opozycjonistów przez kolegia ds. wykroczeń

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23066         

1043.
Kolejne aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 142 (17 X). – s. 3
Uwagi: inf.: nt. aresztowań wśród działaczy „S”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 19799         

1044.
Kolejne Komitety "Solidarności". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 269 (2 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: o tworzeniu komitetów "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23874         

1045.
Kolejne ofiary. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 123 (28 III). – s. 3
Uwagi: inf.: o ofiarach pobicia przez MO

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22150         

1046.
Kolejny odcinek serialu szpiegowskiego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 39 (13 I). – s. 4
Uwagi: inf.: o prowokacji tajnych służ PRL wobec Gruber Ellen Ruth - korespondentki agencji UPI

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21012         

1047.
Kolejny raz staję przed Wysoką Izbą : o sejmowej informacji gen. Kiszczaka 10 V. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 129 (16 V). – s. 1
Uwagi: art.: o sejmowej informacji gen Kiszczaka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22664         

1048.
Kolejny strajk w "Róży Luksemburg". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 123 (28 III). – s. 1
Uwagi: inf.: o strajku w Zakładach im. Róży Luksemburg

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22131         

1049.
Kolejny tydzień procesu w sprawie śmierci Grzegorza Przemyka. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 93 (28 VI). – s. 1
Uwagi: inf.: relacja z procesu w sprawie śmierci Grzegorza Przemyka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21746         

1050.
Kolporter
Listy do Redakcji / Kolporter [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 207/208 (22 IV). – s. 3. – (Listy do Redakcji)
Uwagi: dok.: dotyczący wywiadu z Kolporterką, TM nr 203

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22701         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm