Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 z 88


1251.
Ks
Recepta jak zrobić balona / Ks [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 121 (14 III). – s. 2
Uwagi: art.: stanowisko Federacji Metalowców wobec proponowanych przez rząd podwyżek cen

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22075         

1252.
Kto następny?. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 284 (1 III). – s. 2-3
Uwagi: inf.: informacja o ustaleniach pomiędzy TKZ "S" a NSZZ Górników w kopalni "Silesia"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24026         

1253.
Ku sojuszowi opozycji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 276 (4 I). – s. 3-4
Uwagi: inf.: o spotkaniu w Warszawie przedstawicieli 9 grup i klubów politycznych: zarejestrowanych, półlegalnych i nielegalnych, 29 XII 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23818         

1254.
Kubasiewicz Ewa et al.
List więźniarek politycznych z Fordonu do sejmu PRL / Kubasiewicz E. et al.. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 39 (13 I). – s. 1
Uwagi: dok.: żądanie powszechnej amnestii dla więźniów politycznych. - W art. zniekształcone zostały dane Danuty Ireny Gulko, której podano błędny inicjał imienia O. Gulko

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20992         

1255.
Kubasiewicz Ewa
Do moich przyjaciół : (list otwarty) / Ewa Kubasiewicz. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 38 (6 I). – s. 3
Uwagi: dok.: list otwarty w sprawie aresztowania E. Kubasiewicz

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20945         

1256.
Kulecki Marian
Listy do redakcji / Marian Kulecki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 187 (12 XI). – s. 3. – (Listy do redakcji)
Uwagi: list: czytelnika do redakcji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22816         

1257.
Kulerski Wiktor
Podziemne społeczeństwo powinno istnieć / Wiktor Kulerski . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 181 (24 IX). – s. 1, 3
Uwagi: wywiad: z Wiktorem Kulerskim nt. sytuacji podziemia po uwolnieniu więźniów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22636         

1258.
Kulerski Wiktor
Trzecia możliwość / Wiktor Kulerski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 8 (31 III). – s. 4
Uwagi: art.: odpowiedź na artykuł Jacka Kuronia "Tezy o wyjściu z sytuacji bez wyjścia"; głos w dyskusji o strategii ruchów opozycyjnych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20587         

1259.
Kulerski Wiktor
"Aparat SB i MO dowiódł wystarczająco wiele razy..." / Wiktor Kulerski . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 104 (1 XI). – s. 4
Uwagi: art.: działalność SB i MO i ich ofiary. - W art. zniekształcono dane Mieczysława Aleksandra Rokitowskiego, podając błędne nazwisko Rokitnicki.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21960         

1260.
Kulerski Wiktor
Dzieło Zbyszka Bujaka jest kontynuowane / Wiktor Kulerski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 173 (5 VI). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie działacza RKW Mazowsze po aresztowaniu Z. Bujaka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24421         

1261.
Kulerski Wiktor
Informacja otwarta dla Krzysztofa Wolfa / Wiktor Kulerski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 275 (14 XII). – s. 3
Uwagi: inf.: odpowiedź na informacji o charakterze wyjazdu członków RKW Mazowsze E. Kulik i K. Bielińskiego za granicę zamieszczonej przez K. Wolfa w czasopiśmie "CDN"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24564         

1262.
Kulerski Wiktor
O wsparcie Funduszu Oświaty Niezależnej / Wiktor Kulerski . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 44 (10 III). – s. 1
Uwagi: dok.: apel o wsparcie FON

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20764         

1263.
Kulerski Wiktor
Wobec Oświaty Niezależnej : apel do uczniów ponadpodstawowych i wyższych klas szkół podstawowych, do wszystkich tych, którym nieobca jest sprawa naszej wspólnej przyszłości / Wiktor Kulerski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 14 (19 V). – s. 4
Uwagi: dok.: apel propagujący ideę niezależnej oświaty

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20487         

1264.
Kultura i cenzura. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 96 (9 VIII). – s. 2. – (Kultura i cenzura)
Uwagi: inf.: działania władzy komunistycznych wobec instytucji kulturalnych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21496         

1265.
Kultura i cenzura. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 112 (10 I). – s. 3-4. – (Kultura i cenzura)
Uwagi: inf: na temat działalności cenzorskiej w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21917         

1266.
Kultura i cenzura. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 103 (25 X). – s. 3
Uwagi: inf.: działalność cenzorska państwa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21924         

1267.
Kultura i cenzura. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 117 (14 II). – s. 2, 4
Uwagi: inf.: działalność cenzorska w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22020         

1268.
Kultura i cenzura. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 124 (11 IV). – s. 3. – (Kultura i cenzura)
Uwagi: inf.: o cenzurze w Radiu i TVP

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22213         

1269.
Kultura i cenzura. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 125 (18 IV). – s. 4. – (Kultura i cenzura)
Uwagi: inf.: o barierach narzucanych przez cenzurę na niezależność w kulturze

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22261         

1270.
Kultura i cenzura. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 126 (25 IV). – s. 4
Uwagi: inf.: o cenzurze w kulturze

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22311         

1271.
Kultura i cenzura. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 153 (9 I). – s. 2
Uwagi: inf.: nt. represji dotyczących kultury

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22432         

1272.
Kultura i cenzura. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 159 (20 II). – s. 3. – (Kultura i cenzura)
Uwagi: inf.: interwencje cenzury w kulturze

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24206         

1273.
Kultura i dyktatura. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 123 (28 III). – s. 3. – (Kultura i dyktatura)
Uwagi: inf.: przegląd informacji prasowych i dotyczących prasy oficjalnej oraz "drugiego obiegu"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22149         

1274.
Kundera Milan
Zorganizowane zapomnienie : w rocznice agresji na Czechosłowację / Milan Kundera. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 60 (25 VIII). – s. 2
Uwagi: art.: fragment książki M. Kundery dotyczący sytuacji w Czechosłowacji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21166         

1275.
Kuratowska Zofia, Pieńkowska Alina, Wojtyłło Krzysztof
Apel do społeczeństwa / Zofia Kuratowska, Alina Pieńkowska, Krzysztof Wojtyłło. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 255 (15 VI). – s. 1
Uwagi: dok.: o powstaniu Fundacji Społecznej "Solidarności"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23607         

1276.
Kuratowska Zofia, Stelmachowski Andrzej
W sprawie Fundacji Społecznej "S" / Zofia Kuratowska, Andrzej Stelmachowski. – 4 II 1988 r. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 238 (10 II). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie na temat Fundacji Społecznej "Solidarności" mającej na celu wykorzystanie amerykańskiej pomocy dla NSZZ "Solidarność"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23290         

1277.
Kuratowska Zofia
Przyjrzeć się tym liczbom / Zofia Kuratowska. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 239 (17 II). – s. 1–2
Uwagi: art.: analiza sytuacji w służbie zdrowia po podwyżkach płac

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23333         

1278.
Kuroń Jacek
Tej szansy nie wolno nam zmarnować / Jacek Kuroń. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 182 (1 X). – s. 1, 4
Uwagi: art.: nt. powstania TR „S”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22668         

1279.
Kuroń Jacek
Tezy o wyjściu z sytuacji bez wyjścia / Jacek Kuroń. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 8 (31 III). – s. 3
Uwagi: art.: analiza sytuacji i głos w dyskusji o strategii ruchu opozycyjnego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20583         

1280.
Kuroń Jacek, Szumowski Maciej
Komentarze / Jacek Kuroń, Maciej Szumowski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 249 (4 V). – s. 3
Uwagi: art.: o aktualnej sytuacji polityczno -społecznej Polski; analiza opozycjonisty J. Kuronia i publicysty M. Szumowskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23587         

1281.
Kuroń Jacek
Bogdan Borusewicz aresztowany / Jacek Kuroń. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 154 (16 I). – s. 1, 4
Uwagi: art.: życiorys Bogdana Borusewicza

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22461         

1282.
Kuroń Jacek
Co dalej / Jacek Kuroń. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 21 (14 VII). – s. 3
Uwagi: art.: głos w dyskusji o obecnej sytuacji i szansach na przyszłość Solidarności

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20448         

1283.
Kuroń Jacek
Jałta - i co teraz? / Jacek Kuroń. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 121 (14 III). – s. 3
Uwagi: art.: realizacja postanowień jałtańskich w 40 lat po podpisaniu porozumienia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22088         

1284.
Kuroń Jacek
Krajobraz po bitwie / Jacek Kuroń. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 219 (2 IX). – s. 1-2
Uwagi: wywiad.: wywiad o broszurze Kuronia "Krajobraz po bitwie"; o bieżącej sytuacji w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22990         

1285.
Kuroń Jacek
List otwarty Jacka Kuronia : do wszystkich ludzi na świecie, którym bliska jest sprawa obrony pokoju / Jacek Kuroń. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 91 (7 VI). – s. 4
Uwagi: dok.: list Jacka Kuronia skierowany do światowych ruchów pacyfistycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21787         

1286.
Kuroń Jacek
Macie teraz złoty róg : list otwarty do Zbigniewa Bujaka, Wiktora Kulerskiego i innych działaczy ruchu oporu / Jacek Kuroń. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 13 (12 V). – s. 3
Uwagi: art.: głos w dyskusji o strategii ruchu opozycyjnego w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20458         

1287.
Kuroń Jacek
O filmie "Shoah". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 145 (7 XI). – s. 4
Uwagi: rec.: film Claude’a Lanzmana "Shoah"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24664         

1288.
Kuroń Jacek
Okrągły stół z lotu ptaka / Jacek Kuroń. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 272 (23 XI). – s. 1, 3
Uwagi: art.: o sytuacji w Polsce i znaczeniu rozmów okrągłego stołu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24498         

1289.
Kuroń Jacek
Przed tym, co może się zdarzyć / Jacek Kuroń. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 240 (24 II). – s. 1–2
Uwagi: art.: o nadchodzących zmianach w ustroju PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23349         

1290.
Kuroń Jacek
Upór i cierpliwość nie wystarczą / Jacek Kuroń. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 191 (10 XII). – s. 1-2
Uwagi: art.: nt. aktualnej sytuacji w „S”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22900         

1291.
Kuroń Jacek
W odpowiedzi moim polemistom / Jacek Kuroń. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 247 (20 IV). – s. 4
Uwagi: art.: list wyjaśniający treść poprzedniego listu ukazanego w TM J. Kuronia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23491         

1292.
Kuroń Jacek
Wspomnienie o profesorze Lipińskim / Jacek Kuroń. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 177 (30 VII). – s. 3-4
Uwagi: dok.: fragmenty przemówienia J. Kuronia, niewygłoszonego na pogrzebie prof. Lipińskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22531         

1293.
Kuroń Jacek
Zamiast rewolucji / Jacek Kuroń . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 285 (8 III). – s. 1-2
Uwagi: art.: na temat przebiegu obrad w Urzędzie Rady Ministrów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24045         

1294.
Kuroń Jacek
Zbrodnia i polityka / Jacek Kuroń . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 107 (22 XI). – s. 1-2
Uwagi: art.: spekulacje na temat udziału gen. Jaruzelskiego w morderstwie Jerzego Popiełuszki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21881         

1295.
Kuroń Jacek
Zdobyć milczącą większość / Jacek Kuroń . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 252 (25 V). – s. 1-2
Uwagi: art.: analiza bieżącej sytuacji; prognozy na przyszłość

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23492         

1296.
Kuta Krystyna
Hamlet / Krystyna Kuta. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 17 (9 VI). – s. 1
Uwagi: lit.: wiersz

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20622         

1297.
Kuta Krystyna
Rocznica zbrodni katyńskiej / Krystyna Kuta . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 47 (14 IV). – s. 1
Uwagi: lit.: informacja o rocznicy zbrodni katyńskiej; wiersz K. Kuty z IV 1981 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20949         

1298.
L.B.
Kac po uczcie bogów / L.B. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 195 (21 I). – s. 4
Uwagi: recenzja: I. Neverly "Zostało z uczty bogów"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23193         

1299.
L.L.
O dobro czytelnika / L.L. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 209/210 (6 V). – s. 3
Uwagi: art.: nt. wydawnictw niezależnych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22726         

1300.
Labuda Barbara
Podwyżki – i co potem? / Barbara Labuda. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 229 (25 XI). – s. 2
Uwagi: dok.: głos ws. planów II etapu reformy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23520         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm