Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 z 88


1151.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 12 (5 V). – s. 2. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: informacje o działaniach aparatu represji w kraju, w art. przekształcono nazwisko Zbigniewa Mikołajczaka, błędnie podając Zbigniew Mikołajczyk

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20424         

1152.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 31 (27 X). – s. 1. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: o bezprawnym postępowaniu funkcjonariuszy organów państwa wobec obywateli

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20446         

1153.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 14 (19 V). – s. 3. – (Kronika Bezprawia)
Uwagi: inf.: o represjach milicji, ZOMO oraz SB w kraju. - W art. zniekształcone zostały dane Krystyny Gajowiak, której nazwisko błędnie podano jako Gajownik.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20482         

1154.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 5 (4 III). – s. 4. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: informacje o działaniach milicji oraz wojska

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20486         

1155.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 15 (27 V). – s. 3. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny na temat bezprawnych poczynań władz komunistycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20514         

1156.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 7 (25 III). – s. 3. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: informacje o działaniach aparatu represji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20541         

1157.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 21 (14 VII). – s. 4. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis inf. na temat prześladowań opozycji demokratycznej przez władzę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20557         

1158.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 8 (31 III). – s. 2. – (Kronika Bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny o represjach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20578         

1159.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 9 (6 IV). – s. 2. – (Kronika Bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny o działalności sądów oraz sytuacji oskarżonych i skazanych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20596         

1160.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 33 (10 XI). – s. 3-4. – (Kronika Bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny dotyczący bieżących wydarzeń w kraju; w art. przekształcono nazwisko Wiesława Łasińskiego, błędnie podając W. Łosiński. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Zbigniewa Szawłowskiego, którego nazwisko zmieniono na błędne: Szewłoski. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Honoraty Kępkiewicz, której imię zmieniono na błędne: Irena.


A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20618         

1161.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 17 (9 VI). – s. 2-4. – (Kronika Bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny na temat prześladowań opozycji przez władze. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Witolda Obłączyńskiego, którego nazwisko zmieniono na błędne Obłoczyński. - W art. zniekształcone zostały dane Edwarda Juliana Antończyka, którego nazwisko zmieniono na błędne: Atończyk. - W art. zniekształcono dane Janusza Gołdynia, którego imię błędnie podano jako Jan - W art. zniekształcono prawidłową nazwę Huty im. Marcelego Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim, podając błędną nazwę im. B. Bieruta.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20629         

1162.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 10 (21 IV). – s. 3. – (Kronika Bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny o działaniach aparatu represji, w art. przekształcono nazwisko Włodzimierza Mękarskiego, błędnie podając Wł. Mękowski

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20647         

1163.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 18 (16 VI). – s. 2-3. – (Kronika Bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny na temat prześladowań opozycji przez władze. - W art. zniekształcono dane Mieczysława Aleksandra Rokitowskiego, podając błędne nazwisko Rokitnicki.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20662         

1164.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 34 (17 XI). – s. 3. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny z kraju dotyczący bezprawnych działań władz komunistycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20666         

1165.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 19 (23 VI). – s. 2-4. – (Kronika Bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis na temat prześladowań opozycji przez władze.
- W art. zniekształcone zostały dane Wojciecha Ciuły, którego prawidłowe imię Wojciech zmieniono na błędny inicjał: M.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20695         

1166.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 20 (30 VI). – s. 3-4. – (Kronika Bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny na temat prześladowań opozycji przez władze

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20727         

1167.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 23 (1 VIII). – s. 2. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis inf. dotyczący internowanych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20800         

1168.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 35 (24 XI). – s. 2-3. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny z kraju dotyczący bezprawnych działań władz komunistycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20808         

1169.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 37 (16 XII). – s. 2
Uwagi: inf.: o represjach wobec osób biorących udział w akcjach protestacyjnych przeciw delegalizacji "S" 10 i 11 XI 82 r. w całym kraju. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Jarosława Kolmera, którego nazwisko zmieniono na błędne: Kolmar.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20888         

1170.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 58 (28 VII). – s. 3-4. – (Kronika Bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny na temat prześladowań opozycji przez władzę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21074         

1171.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 25 (3 IX). – s. 3-4 . – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis inf. na temat bieżących wydarzeń w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21167         

1172.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 62 (22 IX). – s. 2-3. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny z kraju dotyczący bezprawnych działań władz komunistycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21176         

1173.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 29 (13 X). – s. 2
Uwagi: inf.: serwis informacyjny na temat prześladowań opozycji przez władzę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21210         

1174.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 63 (6 X). – s. 1. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis inf. na temat prześladowań opozycji demokratycznej przez władzę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21265         

1175.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 30 (20 X). – s. 3. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny na temat prześladowań opozycji przez władzę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21276         

1176.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 68 (17 XI). – s. 1-2. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: bieżące informacje na temat działań władz komunistycznych podejmowanych przeciwko opozycji politycznej. - W art. zniekształcone zostały dane Janiny Drabowskiej, której nazwisko błędnie podano jako Grabowska.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21287         

1177.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 28 (6 X). – s. 2-4. – (Kronika Bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny na temat prześladowań opozycji w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21321         

1178.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 70 (1 XII). – s. 2. – (Kronika Bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny na temat prześladowań opozycji przez władzę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21348         

1179.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 95 (6 VII). – s. 2, 4. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis dotyczący bieżących represji stosowanych przez władze komunistyczne wobec działaczy opozycyjnych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21446         

1180.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 97 (23 VIII). – s. 2. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny z kraju dotyczący bezprawnych działań władz komunistycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21531         

1181.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 78 (16 II). – s. 2. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny na temat prześladowań opozycji przez władzę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21560         

1182.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 98 (6 IX). – s. 2-3
Uwagi: inf.: serwis informacyjny dotyczący bezprawnych działań władz komunistycznych wobec opozycji demokratycznej. - W art. zniekształcone zostały dane Stefana Niewiadomskiego, którego imię mylnie podano jako Stanisław.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21574         

1183.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 75/76 (2 II). – s. 3-4. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny na temat prześladowań opozycji przez władzę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21599         

1184.
Kronika Bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 83 (5 III). – s. 2-3. – (Kronika Bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny na temat prześladowań opozycji przez władzę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21656         

1185.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 27 (22 XI). – s. 2. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis inf. dotyczący prześladowań opozycji dem. przez władzę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21687         

1186.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 85 (26 IV). – s. 2. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny dotyczący represji stosowanych przez władze komunistyczne wobec opozycji demokratycznej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21725         

1187.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 87 (10 V). – s. 3. – (Kronika Bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacji na temat prześladowań opozycji przez władzę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21738         

1188.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 93 (28 VI). – s. 2, 4 . – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: działalność Milicji i SB, w art. przekształcono nazwisko Elżbiety Mędziło, błędnie podając Mędziłło

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21755         

1189.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 91 (7 VI). – s. 3. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny o działaniach aparatu represji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21779         

1190.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 92 (21 VI). – s. 3. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: bieżące informacje na temat działań władz komunistycznych podejmowanych przeciwko opozycji politycznej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21799         

1191.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 88 (24 V). – s. 3-4. – (Kronika Bezprawia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny na temat prześladowań opozycji przez władzę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21806         

1192.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 94 (13 VII). – s. 3. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: działalność Milicji i SB

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21824         

1193.
Kronika Bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 203 (18 III). – s. 3. – (Kronika Bezprawia)
Uwagi: inf.: nt. represji wobec opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22609         

1194.
Kronika Bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 209/210 (6 V). – s. 2. – (Kronika Bezprawia)
Uwagi: inf.: nt. represji wobec opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22724         

1195.
Kronika bezprawia . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 187 (12 XI). – s. 2. – (Kronika bezprawia )
Uwagi: inf.: nt. represjonowania opozycjonistów. - W art. przekształcono nazwisko Zygmunta Zygadły błędnie podając Zbigniew Zegadło

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22802         

1196.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 189 (26 XI). – s. 2. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: nt. represji wobec więźniów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22859         

1197.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 214 (3 VI). – s. 3. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: o działaniach aparatu represji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22875         

1198.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 217 (15 VII). – s. 2. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: o działaniach aparatu represji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22945         

1199.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 30 (20 X). – s. 3. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: na temat bezprawnych działań reżimu komunistycznego. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Beaty Herman, której imię pominięto, a nazwisko zmieniono na błędne: Hertman.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24579         

1200.
Kronika bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 79 (23 II). – s. 3
Uwagi: inf.: na temat bieżącej sytuacji w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24634         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm