Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 z 60


2501.
Uwaga!. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 7(166), wyd. strajk. 18 (15-16 I). – s. 2
Uwagi: inf.: ostrzeżenie przed podejrzanymi działaniami ZOMO

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29650         

2502.
Uwaga! Atak na nasze płace! / ["Chleb i Wolność"]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 41(300) (2-8 XII). – s. 2
Uwagi: art.: przedruk z czasopisma "Chleb i Wolność" o warunkach pracy robotników w przedsiębiorstwach w całym kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29340         

2503.
Uwaga! Komu służy szkoła?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 32(376) (15-21 IX). – s. 2
Uwagi: art.: o indoktrynacji uczniów przed wyborami do Sejmu PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33768         

2504.
Uwaga! Szpital!. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 20(476) (15-28 IX). – s. 2
Uwagi: art.: o sytuacji w służbie zdrowia

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35339         

2505.
Uwagi o społecznej kontroli frekwencji wyborczej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 38(382) (27 X - 2 XI). – s. 2-3
Uwagi: art.: o frekwencji podczas głosowania w wyborach do Sejmu PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33855         

2506.
Uwolnić więźniów politycznych. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 37(296) (4-10 XI). – s. 2
Uwagi: inf.: o propozycji władz komunistycznych wobec więzionych działaczy opozycyjnych, o możliwości wypuszczenia ich z więzienia w przypadku natychmiastowego opuszczenia kraju bez możliwości powrotu.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 31163         

2507.
Uwolnić więźniów politycznych - UWP / NSZZ "Solidarność"
. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 14(316) (8-14 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: apel do społeczeństwa o podjęcie działań na rzecz uwolnienia więźniów politycznych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32603         

2508.
Uwolnić Władysława Frasyniuka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 10(399) (9-15 III). – s. 1
Uwagi: inf.: o zabiegach o uwolnienie Władysława Frasyniuka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34155         

2509.
Uwolnić Władysława Frasyniuka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 12(401) (1-13 IV). – s. 1
Uwagi: art.: o działaniach mających wymóc na władzy uwolnienie Władysława Frasyniuka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34235         

2510.
Uwolnić Władysława Frasyniuka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 16(405) (5-11 V). – s. 1-2
Uwagi: inf. o działaniach mających na celu uwolnienie Władysława Frasyniuka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34300         

2511.
Uwolnić Władysława Frasyniuka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 20(409) (2-8 VI). – s. 4
Uwagi: art.: o działaniach podejmowanych w celu uwolnienia Władysława Frasyniuka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34345         

2512.
Uwolnić Władysława Frasyniuka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 21(410) (9-22 VI). – s. 3
Uwagi: inf.: o działaniach na rzecz uwolnienia Władysława Frasyniuka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34353         

2513.
Uwolnić Władysława Frasyniuka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 22(411) (23 VI - 20 VII). – s. 1
Uwagi: art.: o działaniach na rzecz uwolnienia Władysława Frasyniuka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34358         

2514.
Uwolnić Władysława Frasyniuka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 23(412) (21 VII - 17 VIII). – s. 2-3
Uwagi: dok.: o działaniach podejmowanych na rzecz uwolnienia Władysława Frasyniuka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34366         

2515.
Uwolnić Władysława Frasyniuka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 24(413) (18-31 VIII). – s. 1-2
Uwagi: art.: o działaniach podejmowanych na rzecz uwolnienia Władysława Frasyniuka. - W artykule podano błędną nazwę szkoły: Szkoła Muzyczna (Szczecin), prawidłowa nazwa brzmi Państwowa Szkoła Muzyczna (Szczecin).

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34370         

2516.
Uwolnić Władysława Frasyniuka!. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 19(408) (26 V - 1 VI). – s. 2
Uwagi: art.: o działaniach na rzecz uwolnienia Władysława Frasyniuka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34338         

2517.
Uwolnimy Władysława Frasyniuka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 97(247) (8-11 X). – s. 1
Uwagi: art.: o aresztowaniu Władysława Frasyniuka i postawie jaką w związku z tym powinni przyjąć działacze NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29147         

2518.
UWP – uwolnić więźniów politycznych. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 15(317) (15-28 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: statystyka dotycząca więzionych z powodów politycznych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32615         

2519.
Uznanie dla naszej walki. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 37(296) (4-10 XI). – s. 1-2
Uwagi: inf.: serwis z zagranicy o inicjatywach w Nowym Jorku i Paryżu, na których doceniono znaczenie "Solidarności" dla pokoju i obrony wolności w świecie.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 31156         

2520.
Vanderveken John
Pan J. Milewski Biuro Koordynacyjne NSZZ "Solidarność" za Granicą : Bruksela, 18 grudnia 1987 r. / John Vanderveken. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 2(458) (7-20 I). – s. 2. – (Dokumenty)
Uwagi: dok.: list Sekretarza Generalnego do Jerzego Milewskiego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35119         

2521.
Venclova Tomas
Naród nie może się zgodzić, aby go łamano... / Tomas Venclova. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 19(321) (20-26 V). – s. 1
Uwagi: dok.: fragment wypowiedzi litewskiego poety

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32662         

2522.
W "Gazprojekcie". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 38(297) (11-18 XI). – s. 4
Uwagi: art.: o próbach zorganizowania samorządu pracowniczego przez dyrekcję we wrocławskim Biurze Studiów i Projektów Gazownictwa "Gazoprojekt"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29459         

2523.
W + E
Drodzy czytelnicy! / W + E [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 17(361) (5-11 V). – s. 1
Uwagi: art.: o propagandzie władz PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33607         

2524.
W 48 rocznicę śmierci. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 19(278) (12-19 V). – s. 1
Uwagi: art.: wspomnienie Józefa Piłsudskiego z okazji 48 rocznicy śmierci Marszałka.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29211         

2525.
W areszcie śledczym. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 86(234) (27-29 VIII). – s. 1
Uwagi: inf.: o nowych sposobach przesłuchań

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29027         

2526.
W Barczewie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 43(302) (16-31 XII). – s. 1
Uwagi: art.: o traktowaniu więźniów politycznych przetrzymywanych w ZK w Barczewie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29368         

2527.
W Barczewie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 12(314) (25-31 III). – s. 2
Uwagi: inf.: dot. represji podjętych przez władze więzienne w Barczewie wobec Władysława Frasyniuka i Piotra Bednarza

A 418074 III
U 442882 III
 DO GÓRY   ID: 31605         

2528.
W czwartą rocznicę. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 30(332) (10-16 IX). – s. 3-4
Uwagi: inf.: kalendarium odchodów rocznicy porozumień sierpniowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32927         

2529.
W czwartą rocznicę : /dokończenie z poprzedniego nru/. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 31(333) (16-22 IX). – s. 1-2
Uwagi: art.: o obchodach rocznicy podpisania porozumień sierpniowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32940         

2530.
W dniu 12 kwietnia 1983 r.. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 15(274) (14-21 IV). – s. 1-2
Uwagi: art.: dot. zebrania z dnia 12 IV 1983 r. RKS NSZZ “S” Region Dolny Śląsk w sprawie tygodnia protestu oraz treść przyjętych dokumentów

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29169         

2531.
W dniu Imienin.... – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 25(284) (24 VI-7 VII). – s. 1
Uwagi: art.: życzenia imieninowe dla Władysława Frasyniuka i Piotra Bednarza

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29301         

2532.
W Elwro. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 34(336) (7 - 13 X). – s. 1
Uwagi: inf. : o 15 minutowych akcjach protestacyjnych w Elwro przeciw uwięzieniu W. Frasyniuka i J. Piniora

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32813         

2533.
W Elwro nikt nie ucierpiał.... – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 33(515) (14-28 XII). – s. 6. – (Okienko z Zakładem)
Uwagi: art.: dot. upomnienia się przez "S" w ZE "Elwro" o przywrócenie do pracy osób poszkodowanych ze względu na działalność związkową w stanie wojennym i później

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34956         

2534.
W kierunku stalinizacji uczelni. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 44(388) (8-14 XII). – s. 2
Uwagi: art.: o zmianach w ustawie o szkolnictwie wyższym

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34005         

2535.
W kilku zdaniach. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 31(290) (16-29 IX). – s. 3. – (W Kilku Zdaniach)
Uwagi: inf.: o "kościelnych dożynkach" w dniu 4 września 1983 roku na Jasnej Górze

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29418         

2536.
W kilku zdaniach. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 32(291) (30 XI - 6 X). – s. 4. – (W Kilku Zdaniach)
Uwagi: inf.: o manifestacjach na ulicach Wrocławia 9 września 1983 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29424         

2537.
W kilku zdaniach. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 35(292) [właśc. 294] (21-27 X). – s. 4
Uwagi: inf.: przegląd wydarzeń z kraju i ze swiata

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29449         

2538.
W kolejce po papkę. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 23(367) (16-22 VI). – s. 3
Uwagi: art.: o propagandzie władz na łamach oficjalnej prasy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33680         

2539.
"W kraju panował spokój". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 26(328) (15-28 VII). – s. 4
Uwagi: art.: o akcji pacyfikacyjnej ZOMO w Gdańsku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32790         

2540.
W Międzynarodowej Organizacji Pracy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 24(326) (24-30 VI). – s. 3
Uwagi: art.: o konwencjach MOP ratyfikowanych przez władze PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32759         

2541.
"W niedzielę, 13 kwietnia w wielu kościołach Wrocławia...". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 14(403) (21-27 IV). – s. 3
Uwagi: inf.: o Mszach Św. za ojczyznę we wrocławskich kościołach

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34278         

2542.
W nowym roku witamy naszych czytelników słowami z orędzia Jana Pawła II na XVII Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1984 r : [1 stycznia 1984 roku]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 1(303) (1-15 I). – s. 1
Uwagi: dok.: fragment orędzia Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29463         

2543.
W obronie życia. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 32(421) (17-23 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: o ustawie o warunkowym przerywaniu ciąży

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34462         

2544.
W ostatnim numerze "Z Dnia na dzień".... – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 110(259) (16-23 XII). – s. 4
Uwagi: inf.: o pobiciach w więzieniu na ul. Klęczkowskiej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 31831         

2545.
W prasie niezależnej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 35(337) (14-20 X). – s. 2
Uwagi: art. : opisujący "niezależne" media w kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32835         

2546.
W przededniu katastrofy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 11(313) (13 III). – s. 3
Uwagi: inf.: dot. bieżącej sytuacji gospodarki PRL. - Wg TM ["Tygodnika Mazowsze"]

A 418074 III
U 442882 III
 DO GÓRY   ID: 31528         

2547.
W regionie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 89(237) (6-8 IX). – s. 2
Uwagi: inf.: z demonstracji w miastach Dolnego Śląska

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29044         

2548.
W robotniczym kościele. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 22(366) (9-15 VI). – s. 2
Uwagi: inf.: o Mszy Św. p.w. Klemensa Dworzaka w intencji internowanych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33671         

2549.
W rocznicę Grudnia. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984/1985, nr 43(344) (16 XII - 5 I). – s. 2
Uwagi: inf.: przypomnienie wydarzeń z grudnia 1970

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33145         

2550.
W rocznicę odzyskania niepodległości. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 38(297) (11-18 XI). – s. 2-3
Uwagi: art.: kwestia niepodległości Polski a dyplomacja światowa

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29456         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm