a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 z 60


2451.
Tragedia w Gorzowie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 2(304) (16-21 I). – s. 4
Uwagi: inf.: o pogrzebie Henryka Wasiluka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29736         

2452.
Tragiczna solidarność. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 3(485) (10-24 II). – s. 4
Uwagi: inf.: śmierć Ryszarda Siwca

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34464         

2453.
Tragiczny wypadek. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 16(175) wyd. strajk. 27 (8-9 II). – s. 1
Uwagi: inf.: o zderzeniu pociągów na Żernikach

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29594         

2454.
Trzeci proces Władysława Frasyniuka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 19(321) (20-26 V). – s. 2
Uwagi: art.: o procesie Władysława Frasyniuka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32670         

2455.
Turko Ludwik
List : List otwarty do rzecznika prasowego RKS-u Marka Muszyńskiego : Wrocław, 17 stycznia 1990 r. / rzecznik prasowy RKW Ludwik Turko. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 4(519) (8-22 II). – s. 2
Uwagi: dok.: w sprawie art. redakcyjnego "Tożsamość związku" zamieszczonego w "ZDnD" nr 35(517) [właśc. 2(517)] s. 1-2; por. Marek Muszyński, Odpowiedź, zamieszczona w tym samym numerze

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35090         

2456.
Turzyma Józef
Pokerzyści / Józef Turzyma. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 17(442) (11-17 V). – s. 3-4
Uwagi: art.: schyłek partii komunistycznych i socjalistycznych w Europie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34799         

2457.
Turzyma Józef
Pokerzyści / Józef Turzyma. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 9(524) (5-19 IV). – s. 10
Uwagi: art.: schyłek partii komunistycznych i socjalistycznych w Europie. - przedruk z nr 17(422) "ZDnD"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35511         

2458.
Turzyma Józef
W pędzącym pociągu / Józef Turzyma. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 2(426) (12-18 I). – s. 1-2
Uwagi: art.: o sytuacji ekonomicznej PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34574         

2459.
Turzyma Józef
W pośrodku drogi / Józef Turzyma. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 23(448) (22-28 VI). – s. 3-4
Uwagi: art.: o trzechsetnym numerze "ZDnD" wydanym w podziemiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34901         

2460.
"Ty wiesz Matko że z Narodem..." / Jerzy Popiełuszko. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, wyd. spec. (3 XI). – s. 4
Uwagi: dok. : fragmenty homilii wygłoszonych przez ks. Jerzego Popiełuszkę w dniach 29. V. 1983, 29.08. 1982, 27.05.1984

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32900         

2461.
Tych głosów nie da się zagłuszyć : Wiktor Woroszylski w 13 miesięcy : Zbigniew Bujak po "wyborach" do rad narodowych : Po "wyborach" Lech Wałęsa oświadczył : Po wyborach : Apel do czytelników : Komentarz redakcji. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 26(328) (15-28 VII). – s. 2-4
Uwagi: art.: komentarze dotyczące wyborów do rad narodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32785         

2462.
Tydzień kultury chrześcijańskiej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 37(296) (4-10 XI). – s. 4
Uwagi: art.: dotyczący przebiegu VI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej który odbył się w dniach 23-30 X 1983 r. we Wrocławiu.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 31168         

2463.
Tydzień protestu od 21-26.03.83 r.!. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 11(270) (17-24 III). – s. 1
Uwagi: inf.: dot. przystapienia w dniu 21 III do akcji „tydzień protestu”

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29135         

2464.
Tydzień protestu w Fadromie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 6(265) (10-17 II). – s. 1
Uwagi: inf.: o formach protestu w obronie pracowników zwalnianych z powodów politycznych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29070         

2465.
Tydzień więźnia politycznego. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 41(385) (17-23 XI). – s. 4
Uwagi: art.: o modlitwach w intencji więźniów politycznych w kościele oo. Dominikanów we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33973         

2466.
Tym, którzy mieli złudzenia : Leszek Kołakowski – "Ja będę łagodniejszym katem". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 77(225) (28-31 VII). – s. 1-2
Uwagi: art.: o przyczynach wprowadzenia stanu wojennego podawanych przez władzę

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28979         

2467.
Tyson Ann Scott
Chińscy robotnicy stają się groźni / Ann Scott Tyson. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 6(521) (22 II - 8 II) [właśc. (22 II - 8 III)]. – s. 3
Uwagi: art.: dot. protestów robotników w ChRL; przedruk z "The Christian Science Monitor", 12-18 stycznia 1990 r.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35221         

2468.
U nowozwiązkowców. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 18(362) (12-18 V). – s. 2
Uwagi: art.: o nowych związkach zawodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33627         

2469.
Uchwała Komisji Zakładowej NSZZ "S" przy Politechnice Wrocławskiej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 2(484) (27 I - 10 II). – s. 2. – (Dokumenty Wypowiedzi)
Uwagi: dok.: uzgadnianie działalności struktur jawnej i niejawnej "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34471         

2470.
Uchwała nr 1 : Wrocław, 18 września 1989 r.. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 24(506) [właśc. 25(507)] (21 IX - 5 X). – s. 3
Uwagi: dok.: dot. uchylenia uchwały z dn. 4 września 1989 r. o przekształceniu Komisji Wyborczej Województwa Wrocławskiego w Komisję Wyborczą Regionu w niepełnym składzie (zob. Uchwała Komisji Wyborczej Regionu, 4 września 1989 r., "ZDnD" nr 23(506), s. 2); por. Uchwała nr 2, Wrocław, 18 września 1989 r. zamieszczona w tym samym numerze

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34824         

2471.
Uchwała nr 2 : Wrocław, 18 września 1898 r.. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 24(506) [właśc. 25(507)] (21 IX - 5 X). – s. 3
Uwagi: dok.: wniosek o powołanie Regionalnej Komisji Wyborczej Regionu Dolny Śląsk; por. Uchwała nr 1, Wrocław, 18 września 1989 r., zamieszczona w tym samym numerze

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34826         

2472.
Uchwała uczestników porozumienia na rzecz przeprowadzenia demokratycznych wyborów w NSZZ "Solidarność" : Szczecin, 10 czerwca 1989 r.. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 17(499) (16-30 VI). – s. 2
Uwagi: dok.: stanowisko wobec odgórnego tworzenia nowych struktur związku, po zarejestrowaniu działalności po rozmowach okrągłostołowych; zakończenie tekstem pt. "Uwaga"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34632         

2473.
Uchwały II WZD. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 6(521) (22 II - 8 II) [właśc. (22 II - 8 III)]. – s. 2. – (Dokumenty Wypowiedzi)
Uwagi: dok.: przyjęte na II Walnym Zebraniu Delegatów Oddziału Wrocławskiego NSZZ "Solidarność"; zawartość: Uchwała 1 (postulat zmian w MSW i MON, szczególnie rozwiązania SB), Uchwała 2, Wrocław, 10 lutego 1990 r. (dot. stanowiska wobec prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych). Do uchwały 2 w formie załącznika dodano zapytanie prawne Krajowego Przedstawicielstwa Samorządów Pracowniczych do Trybunału Konstytucyjnego pt. Czyją własnością jest majątek przedsiębiorstw państwowych?, Gdańsk, 2 lutego 1990 r.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35217         

2474.
Uczelniana Komisja Koordynacyjna i Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Politechnice Wrocławskiej
Stanowisko : [przed 14 marca 1989 r.] / Uczelniana Komisja Koordynacyjna i Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Politechnice Wrocławskiej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 7(489) (24 III - 7 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: stanowisko Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej i Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "S" przy Politechnice Wrocławskiej w sprawie struktur Związku w regionie; poprzedzone pismem przewodnim p.o. przewodniczącego KZ NSZZ "S" przy Politechnice Wrocławskiej Tomasza Wójcika, Wrocław, 14 marca 1989 r.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34514         

2475.
Ujawnili się dobrowolnie? / wg "Biuletynu Informacyjnego Feniks" z 31 VIII Gorzów Wielkopolski. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 33(292) (7-13 X). – s. 2
Uwagi: art.: dotyczący rzekomego dobrowolnego ujawnienia się kolporterów czasopisma "Feniks" w Gorzowie Wielkopolskim

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29433         

2476.
Ujejski Kornel
Ostatnia strofa / Kornel Ujejski
. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 14(438) (13-19 IV). – s. 1
Uwagi: lit.: wiersz Kornela Ujejskiego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34726         

2477.
Ukażą się. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 42(343) (9-15 XII). – s. 4
Uwagi: inf.: o znaczkach okolicznościowych wydanych z okazji rocznicy powstania NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33126         

2478.
Ulżenie skazanym z "Solidarności" : co można już dziś!. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 9(268) (3-10 III). – s. 1-2
Uwagi: inf.: wykaz artykułów i paragrafów KKW, zarządzeń wytycznych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29115         

2479.
Uniwersytet. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 94(242) (23-26 IX). – s. 1
Uwagi: art.: dotyczy zmian personalnych na UWr

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29104         

2480.
Uniwersytet. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 96(246) (4-7 X). – s. 1
Uwagi: inf.: na temat sprzeciwu władz wydziałów UWr przeciwko odwołaniu rektora uczelni

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29140         

2481.
Uniwersytet odmawia Władysławowi Frasyniukowi pracy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 5(429) (9-15 II). – s. 4
Uwagi: art.: o odmowie zatrudnienia Władysława Frasyniuka przez UWr

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34649         

2482.
Uniwersytet Wrocławski. Zarząd; Politechnika Wrocławska. Prezydium Konwentu Uczelnianego; Akademia Rolnicza. Prezydium Konwentu
Oświadczenie Samorządów Studenckich Uczelni Wrocławia : Wrocław, 29 sierpnia 1985 r. / Zarząd Uniwersytecki, Prezydium Konwentu Uczelnianego Politechniki Wrocławskiej, Prezydium Konwentu Akademii Rolniczej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 35(379) (6-12 X). – s. 2-3
Uwagi: dok.: na temat planowanych zmian w szkolnictwie wyższym

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33807         

2483.
Uroczystość w Strzelinie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 40(342) (25 XI-1 XII). – s. 2
Uwagi: inf.: o poświęceniu sztandaru "Solidarności" Ziemi Strzelińskiej w dniu 11 listopada 1984 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33043         

2484.
Uroki dialogu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 6(488) (10-24 III). – s. 3
Uwagi: fel.: dotyczy dialogu rządu ze społeczeństwem; zawiera komunikat ze spotkania kard. Macharskiego, Kraków, 10 lutego 1989 r.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34503         

2485.
Ursus – 25 czerwca 1982 : Poznań – 27 czerwca 1982. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 69(217) (29 VI - 1 VII). – s. 1-2
Uwagi: inf.: o wydarzeniach w Poznaniu i Ursusie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28923         

2486.
Urząd Wojewódzki. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 12(271) (24-31 III). – s. 2
Uwagi: inf.: dot. zmuszania pracowników UW do podpisywania oświadczenia o odcięciu się od działalności w „S”

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29156         

2487.
Usłyszeliśmy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 32(334) (23-29 IX). – s. 4
Uwagi: inf. : o sprzeciwie "Tygodnika Powszechnego" na propozycję Urbana by wprowadzić w Polsce karę wygnania dla przeciwników reżimu komunistycznego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32958         

2488.
Usłyszeliśmy i przeczytaliśmy dla was. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 40(384) (10-16 XI). – s. 2
Uwagi: inf.: przegląd najważniejszych wydarzeń krajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33959         

2489.
Ustawa z 8.X.1982 r. o związkach zawodowych a Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 87 i 98. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 7(266) (17-26 II). – s. 1-2
Uwagi: fel.: opracowanie ekspertów RKS dot. niezgodności ustawy o związkach zawodowych z konwencjami międzynarodowymi

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29088         

2490.
Uwaga. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 29(288) (19 VIII-1 IX). – s. 4
Uwagi: inf.: serwis aktualności z regionu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29400         

2491.
Uwaga. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 17(499) (16-30 VI). – s. 2
Uwagi: inf.: o uczestnikach porozumienia na rzecz przeprowadzenia demokratycznych wyborów w NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 36223         

2492.
Uwaga - promieniowanie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 7(396) (16-22 II). – s. 2-3
Uwagi: art.: dotyczy promieniowania w kopalni rud metali nieżelaznych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34106         

2493.
Uwaga – kolaboranci. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 85(233) (23-25 VIII). – s. 1
Uwagi: inf.: o konfidentach

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29016         

2494.
Uwaga – służba zdrowia!. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 72(220) (8-10 VII). – s. 2
Uwagi: inf.: apel do służby zdrowia o wydawanie nieoficjalnych zaświadczeń osobom pobitym

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28945         

2495.
Uwaga kolaboranci. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 94(242) (23-26 IX). – s. 2
Uwagi: inf. nazwiska kolaborantów z INSTALU

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29108         

2496.
Uwaga kolaboranci!. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 71(219) (6-8 VII). – s. 1
Uwagi: inf.: o napiętnowaniu kolaborujących z władzą

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28937         

2497.
Uwaga na prowokacje. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, wyd. spec. (10 X). – s. 2
Uwagi: inf.: o prowokacjach SB wobec działaczy opozycji

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29176         

2498.
Uwaga ołów!. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 26(482) (15-29 XII). – s. 4
Uwagi: art.: o stopniu zatrucia powietrza ołowiem w Polsce

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35452         

2499.
Uwaga pracownicy Cuprum. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 43(302) (16-31 XII). – s. 2
Uwagi: inf.: o nadużyciach władzy przez dyrektora Zakładów Badawczych i Projektowych Miedzi "Cuprum" we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29377         

2500.
Uwaga Wrocławianie!. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 34(336) (7 - 13 X). – s. 4
Uwagi: inf. : o programie rekolekcji w Kościele Ojców Dominikanów we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32826         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm