Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 z 88


4151.
Z art. 52a Kodeksu Wykroczeń. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 194 (14 I). – s. 2-3
Uwagi: inf.: nt. kar za kolportaż prasy niezależnej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23147         

4152.
Z artykułu 282a. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 147 (22 XI). – s. 1, 3
Uwagi: inf.: wyroki sądów w Poznaniu, Gdańsku i Warszawie, inf. wł. w: „S”, Poznań, nr 47, w art. przekształcono imię Jana Malickiego błędnie podając Jacek

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22345         

4153.
Z artykułu 282a §1. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 175 (2 VII). – s. 2
Uwagi: inf.: nt. nowych represji względem opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24469         

4154.
Z artykułu 52a. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 202 (11 III). – s. 1-2
Uwagi: inf.: nt. represji wobec opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22570         

4155.
Z artykułu 52a. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 203 (18 III). – s. 1
Uwagi: inf.: nt. represji wobec opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22603         

4156.
Z artykułu 52a. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 206 (8 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: nt. represji względem opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22673         

4157.
Z artykułu 52a. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 209/210 (6 V). – s. 2
Uwagi: inf.: nt. represji wobec opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22723         

4158.
Z artykułu 52a. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 211 (13 V). – s. 3
Uwagi: inf.: o orzeczeniach kolegiów w sprawach o kolportaż i innych. - W art. zniekształcono dane Haliny i Dymitra Fedyków, których nazwisko podano błędnie jako Fedakowie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22765         

4159.
Z artykułu 52a. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 188 (19 XI). – s. 3. – (Z artykułu 52a)
Uwagi: art.: kary za druk i kolportaż wydawnictw niezależnych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22841         

4160.
Z artykułu 52a. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 196 (28 I). – s. 2
Uwagi: inf. represji wobec opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23224         

4161.
Z artykułu 52a. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 197 (4 II). – s. 2. – (Z artykułu 52a)
Uwagi: inf.: nt. represji wobec opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23263         

4162.
Z artykułu 52a. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 198 (11 II). – s. 3. – (Z artykułu 52a)
Uwagi: inf.: nt. represji wobec opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23319         

4163.
Z artykułu 52a. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 200 (25 II). – s. 2
Uwagi: inf.: nt. represji wobec opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23422         

4164.
Z artykułu 52a Kodeksu Wykroczeń. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 195 (21 I). – s. 3
Uwagi: inf.: nt. grzywny za niezależną prasową działalność

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23180         

4165.
Z bólem żegnamy inż. Leopolda Kummanta. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 219 (2 IX). – s. 4
Uwagi: inf.: o śmierci L. Kummanta

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23054         

4166.
Z czarnej Kroniki Śląska. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 139 (5 IX). – s. 4
Uwagi: inf.: z czarnej kroniki Śląska

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22327         

4167.
Z dokumentów Grupy Roboczej : Tekst przygotowany przez grupę gdańską i łódzką. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 277 (11 I). – s. 2-3
Uwagi: dok.: przedruk fragmentów dokumentów przygotowanych przez działaczy GP z Łodzi i Gdańska

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23848         

4168.
Z głębokim smutkiem żegnamy ś.p. Jana Kielanowskiego / Wykładowcy oraz działacze b. Towarzystwa Kursów Naukowych ("uniwersytetu latającego") i członkowie b. KOR i KSS "KOR" . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 279 (25 I). – s. 3
Uwagi: inf.: nekrolog Jana Kielanowskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23914         

4169.
Z Grypsu z Braniewa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 154 (16 I). – s. 3
Uwagi: inf.: głodówka w więzieniu w Braniewie. - W art. zniekształcone zostały dane Henryka Grządzielskiego, którego nazwisko podano błędnie, jako Grzędzielski.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22472         

4170.
Z homilii ks. biskupa Ignacego Tokarczuka ordynariusza diecezji przemyskiej : wygłoszonej na Jasnej Górze 5. 09. 1982 podczas jubileuszowej pielgrzymki rolników. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 27 (22 XI). – s. 2
Uwagi: art.: fragmenty kazania ks. biskupa Ignacego Tokarczuka wygłoszonej na Jasnej Górze 5. 09. 1982

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21652         

4171.
Z homilii księdza Jerzego Popiełuszki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 98 (6 IX). – s. 1
Uwagi: art: fragment homilii ks. Jerzego Popiełuszki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21556         

4172.
Z inicjatywy neozwiązków. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 283 (22 II). – s. 3-4
Uwagi: inf.: na temat protestów i strajków wywoływanych przez OPZZ

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24103         

4173.
Z kazania Prymasa Józefa Glempa na Jasnej Górze (4 IX). – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 61 (8 IX). – s. 1
Uwagi: inf.: fragmenty kazania Glempa na Jasnej Górze w rocznice wydarzeń VIII i IX '80

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21128         

4174.
Z Komunikatu 190 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski (23 i 24 II 83 r.). – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 43 (3 III). – s. 1
Uwagi: inf.: fragmenty Komunikatu 190 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20739         

4175.
Z komunikatu 195 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 61 (8 IX). – s. 1
Uwagi: inf.: fragment komunikatu z 195 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21122         

4176.
Z komunikatu KKW. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 279 (25 I). – s. 1
Uwagi: inf.: o powołaniu przez KKW na wniosek L. Wałęsy zespołu ds. przygotowań negocjacji z władzami

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23889         

4177.
Z komunikatu ze 187 Konferencji Plenarnej Episkopatu : Warszawa – 15-16.09.82. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 27 (22 XI). – s. 2
Uwagi: dok.: fragmenty komunikatu ze 187 Konferencji Plenarnej Episkopatu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21654         

4178.
Z kroniki "Solidarności". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 125 (18 IV). – s. 2, 4. – (Z kroniki "Solidarności")
Uwagi: inf.: o działalności struktur "S" w różnych regionach kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22253         

4179.
Z kroniki bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 86 (3 V). – s. 3. – (Z Kroniki Bezprawia)
Uwagi: art:. relacja Stanisława Zabielskiego z jego aresztowania. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Lecha Kazimierza Duławskiego, którego drugie imię pominięto a nazwisko zmieniono na błędne: Dukawski.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21679         

4180.
Z kroniki bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 116 (7 II). – s. 3. – (Z kroniki bezprawia)
Uwagi: inf.: o aresztowaniach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21994         

4181.
Z kroniki bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 117 (14 II). – s. 1-2. – (Z kroniki bezprawia)
Uwagi: inf.: bieżące informacje o sytuacji w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22019         

4182.
Z kroniki bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 124 (11 IV). – s. 2-3. – (Kronika bezprawia)
Uwagi: inf.: o przestępstwach władz komunistycznych i aparatu represji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22197         

4183.
Z kroniki bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 126 (25 IV). – s. 3-4
Uwagi: inf.: o nadużyciach przemocy funkcjonariuszy MO wobec obywateli

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22291         

4184.
Z kroniki bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 180 (10 IX). – s. 3
Uwagi: inf.: napady w Piekarach Śląskich i Poznaniu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22629         

4185.
Z kroniki bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 206 (8 IV). – s. 1-2. – (Z kroniki bezprawia)
Uwagi: inf.: nt. represji względem opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22674         

4186.
Z kroniki bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 233 (6 I). – s. 1. – (Z kroniki bezprawia)
Uwagi: art.: o przypadkach pobić przez MO i SB w XI i XII 87r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23079         

4187.
Z kroniki bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 244 (23 III). – s. 2-3. – (Z kroniki bezprawia)
Uwagi: art.: o przypadkach represji wobec opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23420         

4188.
Z kroniki bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 241 (3 III). – s. 3. – (Z kroniki bezprawia)
Uwagi: art.: o represjach wobec społeczeństwa. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Heide Trygve, którego imię i nazwisko zmieniono na błędne: Hejde Trygwe.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23625         

4189.
Z kroniki bezprawia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 82 (29 III). – s. 4. – (Z kroniki bezprawia)
Uwagi: inf.: informacje na temat bieżącej sytuacji w kraju.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24631         

4190.
Z kroniki nieoficjalnej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 101 (11 X). – s. 2
Uwagi: inf.: bieżące informacje o sytuacji w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21874         

4191.
Z listów i wypowiedzi członków Stowarzyszenia Wolnych Związków Zawodowych Ludzi Pracy ZSRR. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 49/50 (5 V). – s. 3
Uwagi: art.: fragmenty listów i wypowiedzi członków Stowarzyszenia Wolnych Związków Zawodowych Ludzi Pracy ZSRR

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21090         

4192.
Z listu Heleny Mikołajskiej do Kazimierza Dejmka. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 75/76 (2 II). – s. 5
Uwagi: dok.: z listu Heleny Mikołajskiej do Kazimierza Dejmka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21586         

4193.
Z listu otwartego Andrzeja Wajdy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 19 (23 VI). – s. 3
Uwagi: art.: fragmenty listu A. Wajdy do wiceministra kultury i sztuki ds. kinematografii w którym autor krytykuje kolaudacje filmu "Przesłuchanie" debiutującego reżysera R. Bugajskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20699         

4194.
Z listu Seweryna z więzienia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 65 (20 X). – s. 3. – (Ich władza boi się najbardziej)
Uwagi: art.: fragment listu S. Jaworskiego opisujący warunki w więzieniu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21389         

4195.
Z materiałów RKW. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 171 (22 V). – s. 4. – (Z materiałów RKW)
Uwagi: inf.: o pojawieniu się w kolportażu nowej serii znaczków

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24402         

4196.
Z notatek warszawskich obserwatorów. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 142 (17 X). – s. 4
Uwagi: art.: dot. działań władzy mających na celu utrudnianie liczenia głosujących ochotnikom z „S” w dniu wyborów parlamentarnych w 1985 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 19800         

4197.
Z ostatniej chwili. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 33 (10 XI). – s. 3
Uwagi: inf.: o wygwizdaniu Jaruzelskiego podczas "niezapowiedzianej" wizyty w warszawskich Zakładach im. R. Luksemburg

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20616         

4198.
Z ostatniej chwili. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 37 (16 XII). – s. 4
Uwagi: inf.: o wydarzeniach 16 XII 82 r. w całej polsce; fragment wypowiedzi przew. RKS Dolny Śląsk J. Piniora na temat sytuacji po roku trwania stanu wojennego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20901         

4199.
Z ostatniej chwili. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 124 (11 IV). – s. 4
Uwagi: inf.: o pobiciu ks. Tadeusza Zalewskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22218         

4200.
Z ostatniej chwili. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 155 (23 I). – s. 4
Uwagi: inf.: na temat Apelu Intelektualistów zamieszczonym na 1 str. "Życia Warszawy"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22505         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm