Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 z 88


4051.
Woydt Marta
Winne rolnictwo czy przemysł? : (na podstawie Raportu o stanie wsi i rolnictwa) / jag. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 206 (8 IV). – s. 1, 3
Uwagi: art.: nt. niedostatecznej, archaicznej mechanizacji rolnictwa. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 265.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22671         

4052.
Woydt Marta
Z głowy na nogi? / jag. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 276 (4 I). – s. 1
Uwagi: art.: o ustawie o działalności gospodarczej zwanej konstytucją polskiej gospodarki. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 265.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23795         

4053.
Woydt Marta
"Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy" / Jagna Jagman [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 261 (31 VIII). – s. 1-2
Uwagi: art.: o strajkach na Śląsku, VIII 1988. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 265.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23644         

4054.
Wóycicka Irena
Koszty drugiego etapu / Irena Wóycicka . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 223 (14 X). – s. 1-2
Uwagi: art.: analiza projektu reformy gospodarczej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23184         

4055.
Wóycicka Irena
O czym chcemy rozmawiać przy stoliku gospodarczym? / Irena Wójcicka. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 268 (26 X). – s. 1-2
Uwagi: art.: o rozbieżnościach w poglądach na sprawy gospodarcze wśród ekonomistów i działaczy związanych z "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23814         

4056.
Wóycicka Irena
Pierwsze starcia - o rozmowach stolika gospodarczego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 282 (15 II). – s. 3
Uwagi: art.: o rozmowach o gospodarce i polityce społecznej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25234         

4057.
Wóycicka Irena
Szybko, ale stopniowo / Irena Wóycicka. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 267 (19 X). – s. 1, 4
Uwagi: art.: o polityce gospodarczej premiera M. F. Rakowskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23781         

4058.
Wraca nowe. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 45 (24 III). – s. 5
Uwagi: inf.: o działaniach władzy w II i III 83r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20847         

4059.
Wraca nowe : (z prasy związkowej). – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 26 (15 IX). – s. 4
Uwagi: art.: informacje o działaniach dyrekcji zakładów pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21492         

4060.
Wręczenie nagród im. R. Kennedy’ego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 189 (26 XI). – s. 1
Uwagi: art.: nt. przyznania nagród Kennedy’ego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22855         

4061.
Wrocław. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 20 (30 VI). – s. 4. – (Relacje )
Uwagi: inf.: o tzw."bitwie pod Grabiszynem" we Wrocławiu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20732         

4062.
Wrocław. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 29 (13 X). – s. 2
Uwagi: art.: informacje o zajściach ulicznych 13 X 82. we Wrocławiu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21198         

4063.
Wrocław demonstruje. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 273 (30 XI). – s. 4
Uwagi: inf.: o demonstracjach we Wrocławiu, 25 XI i 27 XI

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24522         

4064.
Wrocław idzie na całość. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 164 (1 IV). – s. 2
Uwagi: sat.: rzekoma odpowiedź RKS Dolny Śląsk na fikcyjny Komunikat TKK

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24278         

4065.
Wrocław ma za swoje. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 274 (7 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: o karach wymierzonych przez kolegia we Wrocławiu uczestnikom demonstracji w dniach 25-27 XI 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24538         

4066.
Wrocław, kwiecień-maj 1983. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 51 (12 V). – s. 1, 4
Uwagi: art.: o wydarzeniach we Wrocławiu w IV i V 1983 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20778         

4067.
Wrocław : przeciw podwyżkom. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 79 (23 II). – s. 2. – (Wrocław przeciw podwyżkom)
Uwagi: inf.: o protestach we Wrocławiu w sprawie wprowadzenia podwyżek

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21591         

4068.
Wrocławski proces. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 265 (28 IX). – s. 3
Uwagi: inf.: o procesie członków PPS oskarżonych o pobicie we wrocławskim „Dolmenu” funkcjonariusza straży miejskiej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23766         

4069.
Wrocławskie zakłady pracy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 65 (20 X). – s. 4. – (Wrocławskie zakłady pracy)
Uwagi: inf.: o sytuacji w zakładach pracy Wrocławia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21427         

4070.
Wrona - pomysły - obyczaje - zachowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 35 (24 XI). – s. 4. – (Wrona - pomysły - obyczaje - zachowania)
Uwagi: sat.: anegdotyczne podsumowanie pomysłów władzy komunistycznej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20830         

4071.
Wrona – Pomysły – Zachowania – Obyczaje. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 10 (21 IV). – s. 4
Uwagi: inf.: serwis informacyjny o działalności WRON

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20654         

4072.
Wrona: pomysły - zachowania - obyczaje. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 23 (1 VIII). – (Wrona: pomysły - zachowania - obyczaje)
Uwagi: sat.: informacja o dyspozycji zbudowania na dachu siedziby KW PZPR w Poznaniu zasieków z drutu kolczastego do obrony przed opozycjonistami próbującymi umieścić tam flagę "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20953         

4073.
Wrona: wygląd, zwyczaje, zachowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 27 (22 XI). – s. 4. – (Wrona)
Uwagi: sat.: o praktykach działaczy PZPR

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21768         

4074.
Wrona : pomysły - zachowanie - obyczaje. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 31 (27 X). – s. 3
Uwagi: sat.: informacje o poczynaniach komunistycznych władz, sformułowane w sposób anegdotyczny

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20462         

4075.
Wskrzeszenie PEN-Clubu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 264 (21 IX). – s. 4
Uwagi: inf.: o reaktywowaniu polskiej sekcji PEN-Clubu
 DO GÓRY   ID: 23730         

4076.
Wspomnienia o księdzu Jerzym. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 105 (8 XI). – s. 3
Uwagi: art.: wspomnienie księdza Jerzego Popiełuszki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21969         

4077.
"Wstęp grozi śmiercią lub kalectwem". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 54 (2 VI). – s. 4
Uwagi: art.: o sytuacji w niebezpiecznych dla zdrowia zakładach pracy Torunia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20938         

4078.
Wstępne wyniki wyborów w innych regionach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 92 (21 VI). – s. 4
Uwagi: inf: wstępne szacunkowe wyniki wyborów w innych regionach, podane na podstawie obserwacji lokali wyborczych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21810         

4079.
Wszechnice. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 46 (7 IV). – s. 4
Uwagi: art.: o działalności samokształceniowej i formacyjnej "Wszechnic"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20924         

4080.
Wszędzie sypały się ulotki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 142 (17 X). – s. 4
Uwagi: inf.: dot. akcji nawołujących do bojkotu wyborów parlamentarnych w 1985 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 19802         

4081.
Wszyscy robimy afisze, plakaty, ulotki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 26 (15 IX). – s. 4
Uwagi: art.: instrukcja dla poligrafów - amatorów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21491         

4082.
Wszystkie chwyty dozwolone. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 63 (6 X). – s. 2
Uwagi: art.: o początkach nowego ZLP

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21328         

4083.
Wujec Henryk
Samorząd- jedna z niewielu dróg / Henryk Wujec. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 176 (16 VII). – s. 3
Uwagi: art.: o potrzebie samorządów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22492         

4084.
Wujec Henryk
Do ob. Prokuratora Generalnego / Henryk Wujec. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 134 (27 VI). – s. 1, 3
Uwagi: dok.: list Wujca Henryka do Prokuratora Generalnego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22227         

4085.
Wujec Henryk
Droga do legalizacji "Solidarności" : o rozmowach 9 II mówi członek zespołu ds. pluralizmu związkowego, Henryk Wujec / Henryk Wujec. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 282 (15 II). – s. 1-2
Uwagi: art.: relacja z rozmów zespołu ds. pluralizmu związkowego w dn. 9 II

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23953         

4086.
Wujec Henryk
Lekcja ostatnich tygodni / Henryk Wujec. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 251 (20 V). – s. 3
Uwagi: art.: o kondycji NSZZ „S” po majowo-kwietniowych strajkach, 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23482         

4087.
Wujec Henryk
List otwarty Henryka Wujca do Jerzego Urbana / Henryk Wujec . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 71 (8 XII). – s. 2
Uwagi: dok.: list Henryka Wujca do Jerzego Urbana

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21451         

4088.
Wujec Henryk
Nowe formy działania „S” : trudności i kontrowersje. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 185 (22 X). – s. 1-2
Uwagi: art.: nt. współistnienia TKK i TR „S”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22745         

4089.
Wujec Henryk
Solidarność przeciw podwyżkom / Henryk Wujec . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 120 (7 III). – s. 1-2
Uwagi: art.: stanowisko Solidarności wobec podwyżek

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22159         

4090.
Wujec Henryk
Uwaga: Kodeks Pracy / Henryk Wujec. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 214 (3 VI). – s. 1, 3
Uwagi: art.: analiza rządowego projektu zmian w Kodeksie Pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22847         

4091.
Wujec Henryk
Wobec żądań płacowych : wypowiedź Henryka Wujca / Henryk Wujec. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 284 (1 III). – s. 1
Uwagi: art.: o działaniach OPZZ-tu inspirujących i wspierających ruch żądań płacowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23999         

4092.
Wujec Henryk
Wypowiedź Henryka Wujca / Henryk Wujec. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 128 (9 V). – s. 4
Uwagi: fel.: refleksje po manifestacjach 1 majowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22596         

4093.
Wujec Henryk
Związek Zawodowy "Solidarność" w zakładach pracy / Henryk Wujec. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 157 (6 II). – s. 1
Uwagi: art.: nt. zadań "Solidarności" w zakładach pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24165         

4094.
Wujec Ludwika, Domańska Maria, Pacewicz Piotr
Zrobiliśmy to, na co nas było stać / m.k. [pseud.], mzw [pseud.], ff [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 250 (11 V). – s. 1, 3
Uwagi: art.: o strajku w ZM Ursus w V 88 r. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 404.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23594         

4095.
Wujec Ludwika, Domańska Maria
Na rzecz paktów praw człowieka : rozmowa z przedstawicielami Komitetu Helsińskiego w Polsce / M. Kos, MzW. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 230 (2 XII). – s. 3
Uwagi: wywiad.: wywiad z przedstawicielem Komitetu Helsińskiego w Polsce. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 346, 457.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23563         

4096.
Wujec Ludwika, Łuczywo Helena
Podejmijmy tę próbę / M.K. [pseud.], P.H. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 280 (1 II). – s. 1-2
Uwagi: art.: zapis wypowiedzi T. Mazowieckiego udzielonej redakcji TM, I 1989. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 404.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23916         

4097.
Wujec Ludwika
Chrom truje powoli / (mk)[pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 190 (3 XII). – s. 4
Uwagi: art.: o zanieczyszczeniu powietrza. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 444.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22891         

4098.
Wujec Ludwika
Nasz czas bez nas / Michał Kos [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 222 (7 X). – s. 1
Uwagi: art.: głos w dyskusji o aktualnej sytuacji "Solidarności", prognozy na przyszłość. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 346.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23155         

4099.
Wujec Ludwika
Ustawa o zadośćuczynieniu / M.K. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 288 (5 IV). – s. 1-2
Uwagi: art.: o projekcie ustawy zapewniającej możliwość powrotu do pracy działaczom związkowym. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 444.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24013         

4100.
WUSW przeprasza. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 244 (23 III). – s. 4
Uwagi: inf.: o przeprosinach krakowskiego WSUW wobec P. Wróbel, przedruk z nr 113 "NAI"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23433         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm