Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 z 88


2051.
NZS. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 21 (14 VII). – s. 4. – (Szkoły, uczelnie)
Uwagi: inf.: relacja ze spotkania delegatów NZS z kilku ośrodków

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20553         

2052.
NZS na uczelniach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 246 (13 IV). – s. 1
Uwagi: art.: o organizowaniu się NZS na uczelniach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23463         

2053.
NZS : tydzień protestu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 279 (25 I). – s. 2, 4
Uwagi: inf.: o manifestacjach w ważniejszych ośrodkach akademickich, które odbyły się w związku z odmową legalizacji NZS, 17-20 I 1989

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23895         

2054.
NZS wita Gorbaczowa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 258 (20 VII). – s. 1
Uwagi: inf.: o demonstracji NZS podczas wizyty M. Gorbaczowa w Warszawie, 11 VI 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23707         

2055.
O "Solidarność" Służby Zdrowia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 269 (2 XI). – s. 3
Uwagi: dok.: fragment komunikat KKK PSZ o sytuacji w służbie zdrowia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23884         

2056.
O aktywności Kościoła w sferze działalności kulturalnej - informacja pogłębiona. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 128 (9 V). – s. 3. – (z przecieków)
Uwagi: art.: o aktywności Kościoła w sferze działalności kulturalnej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22578         

2057.
O człowieku, który ocalił 80 milionów złotych : rozmowa z Józefem Piniorem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 132 (6 VI). – s. 3
Uwagi: wywiad: z Józefem Piniorem

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22154         

2058.
O czym warto rozmawiać : wywiad z Marcinem Królem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 263 (14 IX). – s. 1-2
Uwagi: wywiad: z Marcinem Królem

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23712         

2059.
O emigracji, kraju i „Solidarności” : Rozmowa z Ireną Lasotą z Nowojorskiego Komitetu Poparcia „Solidarności”. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 194 (14 I). – s. 1, 3
Uwagi: wywiad: rozmowa z Ireną Lasotą z Nowojorskiego Komitetu Poparcia „Solidarności”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23144         

2060.
O fałszerstwach procesowych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 118 (21 II). – s. 1, 3
Uwagi: inf.: fałszerstwa w procesach sądowych w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22050         

2061.
O jaki Związek Sowiecki chodzi : wywiad z Leopoldem Ungerem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 257 (6 VII). – s. 1–2
Uwagi: wywiad: z Leopoldem Ungerem o rozwoju sytuacji w Związku Sowieckim po wszechzwiązkowej konferencji partyjnej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23666         

2062.
O Komitetach Obywatelskich Przeciw Pomocy : wywiad z Janem Lipskim. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 108 (29 XI). – s. 1
Uwagi: wywiad: wywiad z Janem Lipskim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22011         

2063.
O komitetach założycielskich "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 227 (11 XI). – s. 2
Uwagi: art.: o powstawaniu komitetów założycielskich NSZZ "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23373         

2064.
O komitetach założycielskich "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 228 (18 XI). – s. 1. – (O komitetach założycielskich "S")
Uwagi: inf.: o sprawach sądowych Komitetów Założycielskich "S" w "Ursusie" i wrocławskim Polarze

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23402         

2065.
O komitetach założycielskich "Solidarności". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 226 (4 XI). – s. 1, 3
Uwagi: art.: o powstawaniu KZ-tów w zakładach pracy całej Polski

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23291         

2066.
O komunikacie Grupy Roboczej KK. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 240 (24 II). – s. 3
Uwagi: art.: o komunikacie GR KK informującym o spotkaniu L. Wałęsy i B. Lisa z przedstawicielami GR KK 24 I 88r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23360         

2067.
O krakowskiej inicjatywie : rozmowa z Edwardem Nowakiem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 119 (28 II). – s. 4
Uwagi: wywiad.: rozmowa z Edwardem Nowakiem. - W art. zniekształcone zostały dane Tadeusza Frąsia, którego imię błędnie podano jako Stanisław.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22125         

2068.
O liczeniu frekwencji : Rozmowa z Konradem Bielińskim pełnomocnikiem TKK do spraw wyborów. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 139 (5 IX). – s. 1-2
Uwagi: wywiad.: wywiad z Konradem Bielińskim pełnomocnikiem TKK ds. wyborów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22306         

2069.
O miejsce dla „Solidarność”. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 264 (21 IX). – s. 4
Uwagi: art.: o argumentach na rzecz pluralizmu związkowego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23743         

2070.
O nagrodach kulturalnych "Solidarności" : rozmowa z Komitetem Kultury Niezależnej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 157 (6 II). – s. 3
Uwagi: wywiad: z przedstawicielami KKN na temat przyznanych nagród kulturalnych "Solidarności" za 1985 rok

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24170         

2071.
O nastrojach społecznych : Z poufnej informacji Wydziału Polityczno-Organizacyjnego KC PZPR. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 205 (1 IV). – s. 2
Uwagi: inf.: nt. życia codziennego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22652         

2072.
O nowy ład ekonomiczny. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 289 (12 IV). – s. 1. – (Ustalenia okrągłego stołu)
Uwagi: art.: o ustaleniach zespołu ds. gospodarki i polityki społecznej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24041         

2073.
O pacyfikacji aresztu w Bydgoszczy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 99 (20 IX). – s. 3
Uwagi: inf.: opis wydarzeń z pacyfikacji aresztu w Bydgoszczy po zbiorowym proteście więźniów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21671         

2074.
O pluralizm związkowy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 197 (4 II). – s. 1
Uwagi: inf.: dot. petycji popierającej wniosek prawników o pluralizm związkowy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23259         

2075.
O pluralizm związkowy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 256 (22 VI). – s. 1
Uwagi: inf.: o liście siedmiu prawników do Rady Państwa w sprawie uregulowania kwesti związanych z działalnością związków zawodowych na szczeblu zakładowym, 1 VI 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23636         

2076.
O prawa mniejszości narodowych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 271 (16 XI). – s. 3
Uwagi: inf.: o spotkaniu 8 XI 1988 z przedstawicielami wspólnot białoruskiej, litewskiej i ukraińskiej w Polsce zespołu reform politycznych, powołanego przez L. Wałęsę do przygotowania rozmów z władzami oraz o zatrzymaniu J. Kuronia, który miał prowadzić otwarte spotkanie pt. „Opozycja demokratyczna a mniejszości narodowej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24489         

2077.
O Prawo do jawnego działania "Solidarności". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 128 (9 V). – s. 1
Uwagi: inf.: o skazaniu działaczy Solidarności na kary wiezienia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22471         

2078.
O prawo do niezależnych obchodów. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 169 (8 V). – s. 4
Uwagi: art.: nt. obchodów 1 i 3 maja

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24362         

2079.
O projekcie ordynacji : z listu 5 działaczy "S" regionu Podbeskidzie, skierowanego 13 I do Rady Państwa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 236 (27 I). – s. 3
Uwagi: art.: fragment listu działaczy "S" z 13 I 88r. do Rady Państwa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23227         

2080.
O przyczynach tragedii w łódzkim "Harnamie". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 235 (20 I). – s. 2
Uwagi: art.: wyjaśnienie przyczyn i okoliczności tragedii w Zakładach Bawełnianych im. Harnama w Łodzi

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23111         

2081.
O przyszłość samorządów. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 133 (13 VI). – s. 4

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22204         

2082.
O Regionie Śląsko Dąbrowskim : z prasy związkowej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 59 (11 VIII). – s. 3-4. – (Śląsk)
Uwagi: inf.: przegląd artykułów w prasie związkowej o sytuacji bieżącej w Regionie Śląsko- Dąbrowskim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21118         

2083.
O rejestrację "Solidarności" w zakładach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 217 (15 VII). – s. 1-2
Uwagi: art.: o powstawaniu zakładowych organizacji "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22943         

2084.
O rejestrację "Solidarności" w zakładach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 219 (2 IX). – s. 2
Uwagi: art.: o powstawaniu zakładowych struktur "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23038         

2085.
O rejestrację NZS. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 287 (29 III). – s. 1
Uwagi: inf.: o rejestracji NZS

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23990         

2086.
O ruch pokojowy w Polsce : głodówka w Podkowie Leśnej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 123 (28 III). – s. 1
Uwagi: inf.: serwis bieżących informacji o głodówce w Podkowie Leśnej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22134         

2087.
O społecznej inspekcji pracy : (list do redakcji) . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 42 (10 II). – s. 4
Uwagi: art.: krytyka projektu ustawy o społecznej Inspekcji Pracy, apel o powszechny protest wobec tejże ustawy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20720         

2088.
O sprawach podziemnego ruchu wydawniczego : rozmowa z przedstawicielami Społecznej Rady Wydawnictw Niezależnych i Funduszu Niezależnych Wydawnictw . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 191 (10 XII). – s. 1, 4
Uwagi: wywiad: rozmowa z przedstawicielami Społecznej Rady Wydawnictw Niezależnych i Funduszu Niezależnych Wydawnictw

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22908         

2089.
O status Więźnia Politycznego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 54 (2 VI). – s. 3. – (W Więzieniach)
Uwagi: art.: o fragment oświadczenia więźniów z Hrubieszowa o rozpoczęciu głodówki mającej na celu przyznania im statusu więźniów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20930         

2090.
O stowarzyszenia katolików. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 189 (26 XI). – s. 4

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22868         

2091.
O szansach porozumienia : wywiad z Lechem Wałęsą. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 268 (26 X). – s. 1-2
Uwagi: wywiad.: rozmowa z L. Wałęsą w X 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23810         

2092.
O ujawnieniach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 63 (6 X). – s. 1
Uwagi: art.: przedstawienie rządowej akcji ujawnień opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21229         

2093.
O ułaskawieniach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 54 (2 VI). – s. 3. – (W więzieniach)
Uwagi: art.: fragment listu otwartego z 25 V 83r. członków "S" więzionych w ZK Kłodzko o krytykującego politykę wobec więźniów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20931         

2094.
O uwolnienie Czesława Bieleckiego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 167 (17 IV). – s. 3
Uwagi: inf.: o powstaniu Komitetu Obrony Czesława Bieleckiego w Marsylii

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24330         

2095.
O uwolnienie Kornela Morawieckiego i Hanny Łukowskiej-Karniej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 234 (13 I). – s. 1
Uwagi: art.: o akcjach protestacyjnych w sprawie aresztowań K. Morawieckiego i H. Łukowskiej-Karniej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23090         

2096.
O wyborach krytycznie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 138 (22 VIII). – s. 4
Uwagi: art.: o nachodzących wyborach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22289         

2097.
O wyborach władz "Mazowsza". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 280 (1 II). – s. 1-2
Uwagi: art.: relacja ze spotkania przedstawicieli KZ NSZZ „S” zakładów Regionu Mazowsze, którzy zebrali się celem przedyskutowania zasad wyłonienia regionalnej reprezentacji "S", 21 I 1989

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23917         

2098.
O-set
Listy do Redakcji / O-set [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 198 (11 II). – s. 2
Uwagi: list: odpowiedź na list

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23314         

2099.
O-set
SOS dla podziemnej poligrafii / O-set [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 190 (3 XII). – s. 4
Uwagi: art.: nt. podziemnych wydawnictw

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22893         

2100.
O.H.
"My nie możemy nie zwyciężyć" : "Solidarność" nie da się podzielić ani zniszczyć- Lech Wałęsa / O.H. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 65 (20 X). – s. 1
Uwagi: wywiad.: wywiad z L. Wałęsą o aktualnej sytuacji "S" i jej szansach na przyszłość

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21362         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm