Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 z 88


1951.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Instrukcja organizowania strajku bez ujawniania tajnych struktur związkowych / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 32 (3 XI). – s. 1
Uwagi: dok.: instrukcja organizowania strajku bez ujawniania tajnych struktur związkowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20572         

1952.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Instrukcja organizowania strajku bez ujawniania tajnych struktur związkowych / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 30 (20 X). – s. 4
Uwagi: dok.:instrukcja organizowania strajku bez ujawniania tajnych struktur związkowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21286         

1953.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Instrukcja organizowania strajku bez ujawniania tajnych struktur związkowych / TKK. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 30 (20 X). – s. 4
Uwagi: dok.:Instrukcja organizowania strajku bez ujawniania tajnych struktur związkowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24583         

1954.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 62 (22 IX). – s. 1
Uwagi: dok.: komunikat o spotkaniu TKK 18 IX 83r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21149         

1955.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 107 (22 XI). – s. 1-2
Uwagi: dok.: oświadczenie TKK w związku z sytuacją polityczną powstałą po zamordowaniu Jerzego Popiełuszki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21885         

1956.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 136 (25 VII). – s. 1
Uwagi: dok.: w związku z bojkotem wyborów sejmowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22190         

1957.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 225 (28 X). – s. 1
Uwagi: dok.: o powstaniu KKW NSZZ "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23257         

1958.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat nr 1 / TKK NSZZ "Solidarność" ; Zbigniew Bujak (Region Mazowsze), Władysław Frasyniuk (Region Dolny Śląsk), Władysław Hardek (Region Małopolska), Bogdan Lis (Region Gdańsk). – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 11 (28 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: informacja o powołaniu TKK

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20391         

1959.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat o spotkaniu Lecha Wałęsy i TKK / Zbigniew Bujak et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 69 (24 XI). – s. 1
Uwagi: dok.: Komunikat ze spotkania Lecha Wałęsy z TKK NSZZ "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21331         

1960.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat TKK. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 88 (17 V). – s. 1
Uwagi: dok.: komunikat TKK n/t posiedzenia z dn. 15 V 1984 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24886         

1961.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 57 (14 VII). – s. 1
Uwagi: dok.: o przystąpieniu do TKK NSZZ "S" przewodniczącego Regionalnej Komisji Wykonawcza Regionu Śląsko Dąbrowskiego - Jedynaka Tadeusza

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21014         

1962.
NSZZ "Solidarność". tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat TKK / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 188 (19 XI). – s. 1
Uwagi: dok.: sprawozdanie z posiedzenia TKK

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22831         

1963.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat TKK / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 197 (4 II). – s. 1
Uwagi: dok.: dot. bieżącej sytuacji kraju i NSZZ „S”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23254         

1964.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat TKK / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 174 (12 VI). – s. 1
Uwagi: dok.: dot. aresztowania Z. Bujaka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24436         

1965.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat TKK / TKK NSZZ "Solidarność" ; Borusewicz Bogdan et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 115 (31 I). – s. 1
Uwagi: dok.: komunikat TKK dotyczący posiedzenia w dniu 21 I 1985

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22021         

1966.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat TKK / TKK NSZZ "Solidarność" ; Zbigniew Bujak, Jan Andrzej Górny, Marek Muszyński et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 156 (30 I). – s. 1
Uwagi: dok.: sprawozdanie z posiedzenia, nowy członek TKK

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24147         

1967.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 177 (30 VII). – s. 1
Uwagi: dok.: sprawozdanie z posiedzenia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22518         

1968.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 22 (28 VII). – s. 2
Uwagi: dok.: apel o pomoc dla represjonowanych pracowników WSK Świdnik

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20765         

1969.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 47 (14 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: informacja o spotkaniu L. Wałęsy z TKK w dniach 9-11 IV 83 r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20932         

1970.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 177 (30 VII). – s. 1
Uwagi: dok.: sprawozdanie z posiedzenia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22506         

1971.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 167 (17 IV). – 1
Uwagi: dok.: informacja o przebiegu posiedzenia TKK w dniu 15 kwietnia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24322         

1972.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat / TKK NSZZ "Solidarność" ; Bogdan Borusewicz et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 124 (11 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: informacja o ustaleniach zebrania TKK z 4 kwietnia 1985 r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22174         

1973.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat / TKK NSZZ "Solidarność" ; Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Marek Muszyński. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 141 (3 X). – s. 1
Uwagi: dok.: komunikat z posiedzenia TKK NSZZ „S” nt. postulatów gospodarczych TKK

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22283         

1974.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat / TKK NSZZ "Solidarność" ; Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Marek Muszyński. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 143/144 (24 X). – s. 1
Uwagi: dok.: komunikat z posiedzenia TKK NSZZ „S” nt. wyborów do parlamentu w 1985 roku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22358         

1975.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat / TKK. NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 60 (25 VIII). – s. 1
Uwagi: dok.: komunikat o aktualnej sytuacji "S" i planach działania na najbliższą przysżłość

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24620         

1976.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Los skazanych, aresztowanych i internowanych za działalność społeczną / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 22 (28 VII). – s. 2
Uwagi: dok.: dodający otuchy apel skierowany do więźniów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20763         

1977.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Majowe święta / TKK NSZZ "Solidarność" ; Bujak Zbigniew et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 167 (17 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: apel o udział w niezależnych obchodach 1 Maja

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24318         

1978.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Odezwa pierwszomajowa / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 124 (11 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: odezwa pierwszomajowa TKK NSZZ "Solidarność"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22177         

1979.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Odezwa TKK / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 88 (17 V). – s. 1
Uwagi: dok.: odezwa TKK w sprawie wyborów 17 czerwca

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21752         

1980.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Odezwa / Bogdan Borusewicz et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 136 (25 VII). – s. 1
Uwagi: dok.: odezwa TKK NSZZ „Solidarność” w sprawie bojkotu wyborów sejmowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22187         

1981.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Odezwa / Borusewicz Bogdan et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 128 (9 V). – s. 1
Uwagi: dokument: w sprawie planowanej przez władze podwyżki cen

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22478         

1982.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Ojcze Święty. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 214 (3 VI). – s. 1
Uwagi: dok.: dotyczący przygotowań do wizyty Ojca Świętego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22845         

1983.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej / TKK. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 57 (14 VII). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie po wizycie papieża

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24608         

1984.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 46 (7 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie w sprawie zbliżającej się pielgrzymki JPII

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20877         

1985.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 134 (27 VI). – s. 1
Uwagi: dok.: w sprawie podwyżek cen mięsa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22229         

1986.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 134 (27 VI). – s. 1
Uwagi: dok.: w sprawie wyroku Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25333         

1987.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie Lecha Wałęsy i TKK / Zbigniew Bujak. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 119 (28 II). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie Lecha Wałęsy i TKK

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22097         

1988.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie o strajku generalnym. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 30 (20 X). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie o podjęciu decyzji przez TKK o przystąpieniu na wiosnę 83 r. do strajku generalnego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21257         

1989.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie po 1 lipca / Bogdan Borusewicz et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 136 (25 VII). – s. 4
Uwagi: dok.: oświadczenie po strajkach przeciwko podwyżkom

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22211         

1990.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie TKK. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 206 (8 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie TKK wzywające do organizowania niezależnych obchodów z okazji 1 Maja

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22667         

1991.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie TKK / Zbigniew Bujak (region Mazowsze), Tadeusz Jedynak (region Śląsko- Dąbrowski)et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 65 (20 X). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie po przyznaniu L. Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21364         

1992.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 35 (24 XI). – s. 1. – (Oświadczenia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej)
Uwagi: dok.: oświadczenie o sytuacji w kraju po zwolnieniu Wałęsy; odwołanie akcji zapowiadanych na grudzień 82

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20693         

1993.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej z 22 XI 1982 r. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 35 (24 XI). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie związane z uwolnieniem Lecha Wałęsy deklarujące podporządkowanie się TKK dokumentom "S" i Wałęsie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20714         

1994.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej / TKK NSZZ "Solidarność" ; Marek Muszyński et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 174 (12 VI). – s. 1
Uwagi: dok.: dot. aresztowania Z. Bujaka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24432         

1995.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej : Zbigniew Bujak aresztowany / TKK NSZZ "Solidarność" ; Jan Andrzej Górny, Marek Muszyński. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 173 (5 VI). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie TKK w związku z aresztowaniem Z. Bujaka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24420         

1996.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie w sprawie aresztowania członków KK / Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność". – 22 stycznia 1983 r. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 41 (27 I). – s. 2
Uwagi: dok.: Oświadczenie w sprawie aresztowania członków KK i przywódców "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20672         

1997.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie w sprawie działań poprzedzających strajk generalny. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 30 (20 X). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie w sprawie strategii działań "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21260         

1998.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie w sprawie majątku NSZZ "Solidarność" : 22 stycznia 1983 r. / TKK. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 41 (27 I). – s. 2
Uwagi: dok.: oświadczenie w sprawie majątku NSZZ "Solidarność"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24729         

1999.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie w sprawie obchodów 1 maja 1983 r / Zbigniew Bujak et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 47 (14 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie w sprawie przygotowań do obchodów święta 1 maja w 1983 r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20929         

2000.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie wobec groźby delegalizacji NSZZ Solidarność / TKK NSZZ "Solidarność" ; Zbigniew Bujak (region Mazowsze), Władysław Frasyniuk (region Dolny Śląsk), Władysław Hardek (region Małopolska), Bogdan Lis (region Gdańsk). – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 11 (28 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie wobec groźby delegalizacji "Solidarności"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20398         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm