Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 z 88


1901.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalny Komitet Wykonawczy
Komunikat / Regionalny Komitet Wykonawczy NSZZ "Solidarność" Mazowsze; Zbigniew Bujak, Zbigniew Janas, Wiktor Kulerski, Zbigniew Romaszewski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 13 (12 V)
Uwagi: dok.: komunikat informujący o powstaniu Regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ Solidarność Mazowsze i celach tej struktury

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20440         

1902.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalny Komitet Wykonawczy
Komunikat / RKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 178 (15 VIII). – s. 1
Uwagi: dok.: komunikat o nowych członkach RKW NSZZ „S” Reg. Mazowsze

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22538         

1903.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalny Komitet Wykonawczy
Materiały RKW / RKW Mazowsze NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 143/144 (24 X). – s. 4. – (Materiały RKW)
Uwagi: inf.: na temat nowości filatelistycznych w niezależnym obiegu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22407         

1904.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalny Komitet Wykonawczy
Mimo policyjnych kordonów, blokad i szarż : oświadczenie RKW NSZZ "S" region Mazowsze / Zbigniew Bujak, Zbigniew Janas, Wiktor Kulerski . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 49/50 (5 V). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie o reakcji władzy na 1-majowe marsze

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21069         

1905.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalny Komitet Wykonawczy
Oświadczenie z 31 X 1984 / Konrad Bieliński et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 104 (1 XI). – s. 4
Uwagi: dok.: oświadczenie Członków Prezydium NSZZ „Solidarność” regionu Mazowsze i RKW NSZZ "Solidarność" region Mazowsze

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21958         

1906.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalny Komitet Wykonawczy
Oświadczenie / Konrad Bieliński, Zbigniew Bujak, Zbigniew Janas et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 87 (10 V). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie RKW w sprawie manifestacji 1 i 3 majowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21711         

1907.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalny Komitet Wykonawczy
W szósta rocznicę sierpnia / Zbigniew Budzisz, Konrad Bukowski, Wiktor Kulerski, et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 178 (15 VIII). – s. 1
Uwagi: dok.: hasło na najbliższe Święto Solidarności

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22540         

1908.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalny Komitet Wykonawczy
Zawiadomienie RKW. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 153 (9 I). – s. 4
Uwagi: inf.: na temat specjalnej serii znaczków wydanych w celu upamiętnienia wydarzeń z 1 lipca 1985

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22454         

1909.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Tajna Komisja Wykonawcza (Instytut Badań Jądrowych)
Nasze Stanowisko w sprawie wyborów do Sejmu / TKW NSZZ "Solidarność" IBJ. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 132 (6 VI). – s. 2
Uwagi: dok.: stanowisko TKW NSZZ "Solidarność" IBJ w sprawie wyborów do sejmu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22151         

1910.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Tajna Komisja Zakładowa (Zakłady Mechaniczne "Ursus")
Bądźmy solidarni / "Solidarność" ZM Ursus. – 2 X 1983. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 63 (6 X). – s. 1
Uwagi: dok.: apel o uczestnictwo w akcjach solidarnościowych z sądzonymi działaczami KOR i "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21227         

1911.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Tajna Komisja Zakładowa (Zakłady Mechaniczne "Ursus")
Stanowisko TKZ NSZZ "Solidarność" w Ursusie : w sprawie wyborów do samorządu pracowniczego / TKZ NSZZ "Solidarność" Ursusa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 155 (23 I). – s. 4
Uwagi: dok.: dotyczący wyborów do Rady Pracowniczej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22498         

1912.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Zarząd Regionu
Robotnicy Warszawy! Członkowie Solidarności! / Przewodniczący ZR Mazowsze Zbigniew Bujak. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 32 (3 XI). – s. 1
Uwagi: dok.: wezwanie do powszechnego udziału w proteście przeciwko delegalizacji "S" 10 XI 81 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20566         

1913.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Zarząd Regionu
Wobec przyszłości związków zawodowych w Polsce / Przewodniczący ZR Mazowsze Zbigniew Bujak ; wiceprzewodniczący ZR Mazowsze Wiktor Kulerski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 7 (25 III). – s. 2
Uwagi: dok.: stanowisko władz Regionu Mazowsze wobec rządowych propozycji dla ruchu związkowego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20374         

1914.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Zarząd Regionu
Wobec rządowych propozycji dla ruchu związkowego / Przewodniczący ZR [Zarządu Regionu] Mazowsze Zbigniew Bujak. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 4 (25 II). – s. 1
Uwagi: dok.: stanowisko wobec działań rządu w sprawie związków zawodowych po wprowadzeniu stanu wojennego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20425         

1915.
NSZZ "Solidarność". Region Śląsko-Dąbrowski. Regionalna Komisja Wykonawcza
Solidarność w zakładach pracy : oświadczenie / RKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 59 (11 VIII). – s. 4. – (Śląsk)
Uwagi: dok.: oświadczenie z propozycjami strategii działalności opozycyjnej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21127         

1916.
NSZZ "Solidarność". Region Śląsko-Dąbrowski. Tymczasowa Rada
Po tragedii w kopalniach „Mysłowice” i „Bobrek” / TR "S" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 198 (11 II). – s. 1
Uwagi: dok.: dotyczący trudnej sytuacji w górnictwie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23306         

1917.
NSZZ "Solidarność". Rzecznik Prasowy
Oświadczenie / Janusz Onyszkiewicz. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 280 (1 II). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie rzecznika prasowego NSZZ „S” J. Onyszkiewicza w sprawie wypowiedzi J. Urbana na temat rozmów przygotowawczych prowadzonych przez L. Wałęsę i Cz. Kiszczaka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23920         

1918.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Bojkot / Piotr Bednarz et al.. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 30 (20 X). – s. 1
Uwagi: dok.: apel do członków "S" o bojkot związków branżowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21244         

1919.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Dlaczego bojkotujemy wybory : Uzasadnienie stanowiska TKK (na podstawie opracowania doradców TKK). – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 84 (12 IV). – s. 1-2
Uwagi: dok.: stanowisko TKK w sprawie bojkotu wyborów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21668         

1920.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna et al
Oświadczenie NSZZ "Solidarność" w sprawie cen i płac / TKK. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 196 (28 I). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie NSZZ "S" w sprawie podwyżek cen

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24686         

1921.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 204 (25 III). – s. 2
Uwagi: dok.: nt. przygotowań do pielgrzymki JP II

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22624         

1922.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat nr 1 : o społecznej kontroli przebiegu wyborów do rad narodowych / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 93 (28 VI). – s. 1
Uwagi: dok.: Komunikat TKK

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21744         

1923.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat w sprawie nowych układów zbiorowych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 75/76 (2 II). – s. 1
Uwagi: dok.: komunikat TKK w sprawie nowych układów zbiorowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21551         

1924.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Komunikat / Borusewicz Bogdan et al.. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 107 (22 XI). – s. 2
Uwagi: dok.: oświadczenie TKK w związku z sytuacją polityczną powstałą po zamordowaniu Jerzego Popiełuszki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24647         

1925.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Napad na Ambasadę PRL w Bernie / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 26 (15 IX). – s. 1
Uwagi: dok.: potępienie napadu na ambasadę PRL w Bernie jako aktu prowokacji i próby zdyskwalifikowania Solidarności w oczach światowej opinii publicznej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21384         

1926.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Oświadczenie w sprawie podwyżek cen. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 75/76 (2 II). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie TKK w sprawie podwyżek cen

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21559         

1927.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Po 31 sierpnia 1982 / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 26 (15 IX). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie w sprawie wydarzeń 31 sierpnia 1982

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21359         

1928.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Po wyborach – stanowisko TKK / Bujak Zbigniew et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 93 (28 VI). – s. 1
Uwagi: dok.: stanowisko TKK o wyborach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21733         

1929.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Społeczeństwo podziemne : wstępne założenia deklaracji programowej TKK NSZZ "Solidarność", 28 lipca 1982 r / Zbigniew Bujak et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 22 (28 VII). – s. 1-2
Uwagi: dok.: wstępne założenia programu ruchu opozycyjnego w warunkach stanu wojennego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20598         

1930.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna. Pełnomocnik d/s Pomiaru Frekwencji Wyborczej
Akcja "5 minut" : Powszechny Pomiar Frekwencji Wyborczej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 138 (22 VIII). – s. 1-2
Uwagi: dok.: instrukcja dla głosujących

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22269         

1931.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna. Pełnomocnik d/s Pomiaru Frekwencji Wyborczej
Komunikat nr 1 / Konrad Bieliński. – nr 1 : 14.10.1985. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 142 (17 X). – s. 1
Uwagi: dok.: komunikat z sondażu frekwencji wyborczej, z dnia 13.10.1985 roku, dla Gdańska i 6 dzielnic Warszawy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 19790         

1932.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna. Pełnomocnik d/s Pomiaru Frekwencji Wyborczej
Komunikat nr 3 : o wynikach ogólnopolskiego sondażu frekwencji wyborczej w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców / Konrad Bieliński. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 145 (7 XI). – s. 4
Uwagi: dok.: nt. pomiaru frekwencji wyborczej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24663         

1933.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna. Pełnomocnik ds. pomiaru frekwencji wyborczej
Komunikat nr 2 / Pełnomocnik TKK NSZZ „S” ds. pomiaru frekwencji wyborczej ; Konrad Bieliński. – nr 142 : 16.10.1985. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 142 (17 X). – s. 1
Uwagi: dok.: komunikat z sondażu frekwencji wyborczej na podstawie danych z dnia 15.10.1985 r., dla całej Polski

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 19791         

1934.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna. Pełnomocnik ds. pomiaru frekwencji wyborczej
Komunikat : o wynikach powszechnej akcji "5 minut" w województwie warszawskim / Konrad Bieliński. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 143/144 (24 X). – s. 2
Uwagi: dok.: nt. przebiegu akcji „5 minut” podczas wyborów parlamentarnych w 1985 roku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22363         

1935.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna.
Komunikat / TKK. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 128 (9 V). – s. 1
Uwagi: dok.: sprawozdanie z przebiegu zebrania TKK

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24703         

1936.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
5 x nie : 28. 07. 1982 r. / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 22 (28 VII). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie krytykujące rządowe posunięcia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20749         

1937.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
5 x tak / TKK NSZZ "Solidarność" ; Zbigniew Bujak (Mazowsze), Władysław Frasyniuk (Wrocław), Bogdan Lis (Gdańsk). – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 21 (14 VII). – s. 1
Uwagi: dok.: postulaty "Solidarności" w stanie wojennym

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20384         

1938.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Apel do społeczeństwa / TKK NSZZ "Solidarność" ; Bogdan Lis (Gdańsk) et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 21 (14 VII). – s. 1. – (Opór)
Uwagi: dok.: apel o wstrzymanie strajków i akcji protestacyjnych do 22 lipca 1982

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20390         

1939.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Apel w sprawie więźniów politycznych / Zbigniew Bujak (region Mazowsze), Tadeusz Jedynak (region Śląsko- Dąbrowski) et al.. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 80/81 (22 III). – s. 1
Uwagi: dok.: apel TKK w sprawie więźniów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21618         

1940.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Apel / TKK NSZZ "Solidarność" . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 29 (13 X). – s. 1
Uwagi: dok.: zobowiązujący członków "S" do wpłaty pieniędzy na rzecz Funduszu Pomocy Pozbawionym Pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21185         

1941.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Apel / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 26 (15 IX). – s. 1
Uwagi: dok.: apel wzywający do uczczenia pamięci poległych w sierpniu 1982 r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21346         

1942.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Apel / TKK NSZZ "Solidarność" ; Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Marek Muszyński ; Lech Wałęsa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 145 (7 XI). – s. 1
Uwagi: dok.: apel o pozytywne przyjęcie w społeczeństwie i wzięcie udziału w wydarzeniach Tygodnia Więźnia Politycznego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22511         

1943.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Aresztowanie byłego KSS "KOR" / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 26 (15 IX). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie ws. aresztowania działaczy KSS "KOR"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21380         

1944.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Członkowie TKK Jan Andrzej Górny i Marek Muszyński wychodzą z podziemia : Oświadczenie TKK / Lech Wałęsa et all. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 184 (15 X). – s. 1
Uwagi: dok.: o posiedzeniu TKK z dnia 12 października 1986r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24683         

1945.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Do członków demokratycznych związków zawodowych / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 167 (17 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: apel przed Świętem 1-Maja do członków związków zawodowych na całym świecie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24681         

1946.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Do członków Solidarności / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 115 (31 I). – s. 1
Uwagi: dokument: odezwa TKK, dotycząca przebiegu procesu toruńskiego i ataków komunistycznego aparatu represji skierowanych wobec Kościoła Katolickiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22032         

1947.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Do członków związku / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 213 (27 V). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie ws. powitania JP2 podczas zbliżającej się III pielgrzymki do ojczyzny

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22823         

1948.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Do ludzi pracy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 46 (7 IV)
Uwagi: dok.: oświadczenie w sprawie przygotowań do obchodów 1 maja w 1983 r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20899         

1949.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Do opuszczających bramy więzień / TKK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 95 (6 VII). – s. 1
Uwagi: dok.: odezwa TKK do osób objętych amnestią

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21402         

1950.
NSZZ "Solidarność". Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
Do wszystkich członków NSZZ Solidarność : do społeczeństwa polskiego / Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ Solidarność ; Zbigniew Bujak (Region Mazowsze), Władysław Frasyniuk (Region Dolny Śląsk), Władysław Hardek (Region Małopolska), Bogdan Lis (Region Gdańsk). – 22 IV 1982. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 11 (28 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: wezwanie do oporu wobec władz stanu wojennego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20407         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm