Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 z 88


1851.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Apel po aresztowaniu Władysława Frasyniuka i Józefa Piniora. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 100 (4 X). – s. 2
Uwagi: dok.: apel RKW NSZZ "Solidarność" w sprawie aresztowania Frasyniuka i Piniora

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21700         

1852.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Apel ws. aresztowanych i skazanych / Regionalna Komisja Wykonawcza. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 16 (2 VI). – s. 2. – (Dokumenty RKW)
Uwagi: dokument: apel RKW Mazowsze o pomoc dla aresztowanych i skazanych po strajku 13 maja

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20577         

1853.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Członkowie "Solidarności"! / RKW Mazowsze NSZZ "Solidarność" ; Konrad Bieliński, Zbigniew Bujak, Wiktor Kulerski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 115 (31 I). – s. 1
Uwagi: dok.: komunikat RKW NSZZ "Solidarność" regionu Mazowsze dotyczący rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nowych zasad stosowania czasu pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22052         

1854.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Do pracowników zakładów pracy regionu Mazowsze / RKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 122 (21 III). – s. 1
Uwagi: dok.: wezwanie do udziału w manifestacjach na terenie zakładów pracy w dniu 1 kwietnia 1985r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22092         

1855.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Do Seweryna Blumsztajna. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 117 (14 II). – s. 1
Uwagi: dok.: pismo RKW NSZZ „S” region Mazowsze do Seweryna Blumsztajna

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22017         

1856.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Do uczestników głodówki w Podkowie Leśnej / RKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 122 (21 III). – s. 1
Uwagi: dok.: solidarności ze strajkującymi w Podkowie Leśnej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22093         

1857.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Do związkowców Regionu Mazowsze / Konrad Bieliński, Zbigniew Bujak, Wiktor Kulerski, et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 192 (17 XII). – s. 1
Uwagi: dok.: w związku z wnioskiem prawników do Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącego pluralizmu związkowego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23018         

1858.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Dość policyjnych zbrodni / RKW Mazowsze NSZZ "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 87 (10 V). – s. 1
Uwagi: dok.: komunikat RKW Mazowsze poświęcony rocznicy śmierci Grzegorza Przemyka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21751         

1859.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Komunikat. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 213 (27 V). – s. 3
Uwagi: dok.: o wydaniu przez RKW Mazowsze znaczków poświęconych współpracy z francuską CFDT

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22830         

1860.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Komunikat RKW "S" Mazowsze / RKW Mazowsze NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 156 (30 I). – s. 4. – (Materiały RKW)
Uwagi: dok.: komunikat w sprawie edycji nowych serii znaczków pocztowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24163         

1861.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Komunikat RKW Mazowsze. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 213 (27 V). – s. 4
Uwagi: dok.: komunikat informujący o spotkaniu senatora USA E. Kennedy'ego z chilijskimi związkowcami

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22838         

1862.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Komunikat RKW Mazowsze / Konrad Bieliński. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 98 (6 IX). – s. 1-2
Uwagi: dok: komunikat RKW Mazowsze dotyczący wydarzeń w regionie Mazowsze podczas manifestacji rocznicowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21570         

1863.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Komunikat w/s uzupełnienia składu RKW. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 117 (14 II). – s. 1
Uwagi: inf.: O powiększeniu składu RKW

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22015         

1864.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Komunikat / Konrad Bieliński et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 137 (8 VIII). – s. 4
Uwagi: dok.: dokument RKW Mazowsze w sprawie organizowania szkolenia związkowego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22260         

1865.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Komunikat / RKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 188 (19 XI). – s. 4. – (Materiały RKW)
Uwagi: dok.: komunikat RKW prośba o współpracę z grupą "Zespół"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22846         

1866.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Materiały RKW. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 138 (22 VIII). – s. 4
Uwagi: inf.: o serii znaczków jakie ma wydać Radio "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22292         

1867.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Materiały RKW. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 139 (5 IX). – s. 4
Uwagi: inf.: informacja na temat udzielonej pomocy dla represjonowanych po strajku 1 lipca 1985

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22335         

1868.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Materiały RKW / Konrad Bieliński et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 103 (25 X). – s. 4
Uwagi: dok.: dokument RKW NSZZ „Solidarność” regionu Mazowsze

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21929         

1869.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Materiały RKW / RKW Mazowsze NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 158 (13 II). – s. 4. – (Materiały RKW)
Uwagi: dok.: nt. MZK w Warszawie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24196         

1870.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Nagroda Specjalna dla Zespołu 4R / RKW NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 128 (9 V). – s. 4
Uwagi: inf.: dotycząca przyznania nagrody specjalnej RKW NSZZ "Solidarność" Jackowi Federowiczowi

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22640         

1871.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Obchody 31 sierpnia 83 / RKW. NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 59 (11 VIII). – s. 1
Uwagi: dok.: w sprawie obchodów 31 sierpnia 1983 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24615         

1872.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Odezwa 1-majowa : do członków i sympatyków "Solidarności" / RKW Mazowsze NSZZ "Solidarność" ; Bieliński Konrad, et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 166 (10 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: odezwa na 1 maja

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24300         

1873.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Odezwa / RKW Mazowsze NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 246 (13 IV). – s. 4
Uwagi: dok.: o krytyce polityki społecznej prowadzonej przez władze PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23472         

1874.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Oświadczenia RKW Mazowsze / RKW NSZZ "Solidarność" ; Bujak Zbigniew, et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 234 (13 I). – s. 3
Uwagi: dok.: oświadczenie RKW Mazowsze dotyczące powstawania grup inicjatyw

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23099         

1875.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Oświadczenie RKW Mazowsze : w obronie ks. Jerzego Popiełuszki / Konrad Bieliński et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 104 (1 XI). – s. 4
Uwagi: dok.: oświadczenie RKW Mazowsze w obronie Jerzego Popiełuszki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21955         

1876.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Oświadczenie RKW NSZZ "S" Mazowsze . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 184 (15 X). – s. 1
Uwagi: dok.: jawne komisje zakładowe i poprawa stanu gospodarki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22731         

1877.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Oświadczenie RKW NSZZ „S” Mazowsze / Konrad Bieliński, Zbigniew Bujak, Wiktor Kulerski et al . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 184 (15 X). – s. 1
Uwagi: dok.: jawne komisje zakładowe i poprawa stanu gospodarki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22721         

1878.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Oświadczenie RKW Region Mazowsze / Konrad Bieliński et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 71 (8 XII). – s. 1
Uwagi: dok.: apel RKW regionu Mazowsze o przemarsz trasą upamiętniającą rocznicę 16 grudnia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21437         

1879.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Oświadczenie RKW z 13 XII 1987 / RKW NSZZ "Solidarność" ; Bujak Zbigniew, et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 234 (13 I). – s. 2
Uwagi: dok.: oświadczenie RKW NSZZ "S" o rzeczywistej sytuacji Związku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23096         

1880.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Oświadczenie w sprawie Społecznego Komitetu Nauki / RKW. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 52 (19 V). – s. 2. – (Nauka Polska)
Uwagi: dok.: o rozpoczęciu działalności Społecznego Komitetu Nauki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24589         

1881.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Oświadczenie w związku z protestem głodowym parafian z Ursusa / RKW. NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 80/81 (22 III). – s. 3
Uwagi: dokument: oświadczenie RKW region Mazowsze NSZZ „Solidarność” w związku z protestem głodowym parafian z Ursusa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24630         

1882.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Oświadczenie / Konrad Bieliński et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 152 (3 I). – s. 4
Uwagi: dok.: moralne potępienie osób oskarżających publicznie o współpracę z SB

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22419         

1883.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Oświadczenie / RKW Mazowsze NSZZ "Solidarność" ; Konrad Bieliński et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 163 (20 III). – s. 1
Uwagi: dok.: dotyczy podwyżki cen żywności

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24253         

1884.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Oświadczenie / RKW Mazowsze NSZZ "Solidarność" ; Wiktor Kulerski, Jan Lityński. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 174 (12 VI). – s. 1
Uwagi: dok.: dot. aresztowania Z. Bujaka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24437         

1885.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Oświadczenie / Zbigniew Bujak, Zbigniew Janas, Wiktor Kulerski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 29 (13 X). – s. 2
Uwagi: dok.: wezwanie do codziennego 8-godzinnego strajku solidarnościowego z Wybrzeżem skierowane do robotników z Warszawy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21205         

1886.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Po 1 maja w Warszawie / Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze ; Bieliński Konrad et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 128 (9 V). – s. 4
Uwagi: dokument: oświadczenie RKW NSZZ "Solidarność"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22615         

1887.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Po podwyżkach : Oświadczenie RKW Mazowsze / Konrad Bieliński et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 205 (1 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: o podwyżkach cen

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22647         

1888.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Po strajku załogi zakładów pracy naszego regionu wychodzą razem zwartymi grupami. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 32 (3 XI). – s. 1
Uwagi: dok.: instrukcja na strajk i demonstracje 10 XI 81 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20565         

1889.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Proces przeciwko wolnemu słowu, Warszawa, 18 II 83 / Zbigniew Bujak, Zbigniew Janas, Wiktor Kulerski . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 43 (3 III). – s. 2
Uwagi: dok: oświadczenie po skazaniu oskarżonych w procesie Radia "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20745         

1890.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Przeciw podwyżkom cen / Zbigniew Bujak et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 117 (14 II). – s. 1
Uwagi: dok.: stanowisko RKW NSZZ „S” region Mazowsze w sprawie podwyżek cen

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22012         

1891.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
W czterdziestą rocznicę Powstania Warszawskiego : oświadczenie RKW Mazowsze / RKW Mazowsze ; Bieliński K., Bujak Zb., Janas Zb., Kulerski W.. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 96 (9 VIII). – s. 2
Uwagi: dok.: oświadczenie RKW Mazowsze w sprawie czterdziestej rocznicy Powstania Warszawskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21494         

1892.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
W sprawie strajku i manifestacji 10 listopada / Zbigniew Bujak, Zbigniew Janas, Wiktor Kulerski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 31 (27 X). – s. 1
Uwagi: dok.: instrukcja akcji protestacyjnych 10 XI 1982 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20399         

1893.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
W sprawie zwalniania etatowych pracowników ZR Mazowsze / Regionalna Komisja Wykonawcza. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 16 (2 VI). – s. 2
Uwagi: dok.: oświadczenie RKW Mazowsze ws. zwalniania etatowych pracowników ZR Mazowsze

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20579         

1894.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
W związku ze strajkami w ZWLE im. Róży Luksemburg / RKW NSZZ "Solidarność" ; Konrad Bieliński et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 122 (21 III). – s. 1
Uwagi: dok.: w sprawie strajków w ZWLE im. Róży Luksemburg

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22091         

1895.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Wzywamy wszystkich / RKW. Region Mazowsze. Zbigniew Bujak et. all. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 52 (19 V). – s. 1
Uwagi: dok.: apel w sprawie zabójstwa G. Przemyka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24587         

1896.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Z materiałów RKW / RKW Mazowsze NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 118 (21 II). – s. 4
Uwagi: dok.: zawiadomienia RKW reg. Mazowsze

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22085         

1897.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Zawiadomienie / RKW Mazowsze NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 106 (15 XI). – s. 4
Uwagi: dokument: zawiadomienie o nowej serii znaczków Solidarnościowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22071         

1898.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Zawiadomienie / RKW NSZZ "Solidarność" reg. Mazowsze. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 128 (9 V). – s. 4
Uwagi: dokument: zawiadomienie RKW NSZZ "Solidarność" regionu Mazowsze w sprawie wydania nowych znaczków

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22633         

1899.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalny Komitet Wykonawczy
Instrukcja / RKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 29 (13 X). – s. 2
Uwagi: dok.: instrukcja strajkowa na X 82 r. dla zakładów pracy Warszawy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21208         

1900.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalny Komitet Wykonawczy
Jak organizować Komitety Pomocy Społecznej : instrukcje RKW / Regionalny Komitet Wykonawczy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 16 (2 VI). – s. 4
Uwagi: dokument: instrukcje jak tworzyć Komitety Pomocy Społecznej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20597         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm