Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 z 88


1801.
Nowe inicjatywy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 227 (11 XI). – s. 2
Uwagi: art.: o nowych niezależnych inicjatywach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23374         

1802.
Nowe struktury "Solidarności". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 270 (9 XI). – s. 3
Uwagi: inf.: o tworzeniu struktur NSZZ "S" w zakładach pracy i regionach oraz sytuacji w Związku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23906         

1803.
Nowe związki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 34 (17 XI). – s. 4. – (Nowe związki)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny na temat prób uruchomienia działalności "wronich związków zawodowych" w zakładach pracy, podejmowanych przez władze komunistyczne

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20687         

1804.
Nowe Związki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 44 (10 III). – s. 4. – (Nowe Związki)
Uwagi: inf.: o powstawaniu nowych związków w zakładach pracy w całym kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20796         

1805.
Nowe Związki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 66 (3 XI). – s. 4
Uwagi: inf.: informacje bieżące dotyczące wydarzeń związanych z "wronimi związkami"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21203         

1806.
Nowe Związki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 77 (9 II). – s. 2-3. – (Nowe Związki)
Uwagi: inf.: o sytuacji związków zawodowych w zakładach pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21469         

1807.
Nowe związki - szmal niewąski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 123 (28 III). – s. 4
Uwagi: art.: dotyczący nadużyć finansowych działaczy OPZZ

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22164         

1808.
Nowe związki : sukcesy, osiągnięcia, perspektywy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 57 (14 VII). – s. 4
Uwagi: inf.: o działalności związkowej w zakładach pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21036         

1809.
Nowy pretekst. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 194 (14 I). – s. 3
Uwagi: inf.: nt. kar za niedopełnienie obowiązku rejestracji w urzędzie zatrudnienia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23148         

1810.
Nowy styl. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 254 (8 VI). – s. 1
Uwagi: art.: fragment wywiadu Imre Pozsgay'a – węgierskiego partyjnego reformatora dla włoskiego pisma "La Republica"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23575         

1811.
Nowy system płac. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 102 (18 X). – s. 3
Uwagi: inf.: nowy system płac

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21894         

1812.
NSZZ "Solidarność". Komisja Interwencji i Praworządności
Komunikat Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność" / KIiP NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 274 (7 XII). – s. 2
Uwagi: dok.: dot. funduszu strajkowym i rozliczenia KIiP z akcji wypłat po strajku sierpniowym w regionie Śląsko-Dąbrowskim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24533         

1813.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza Pracowników Służby Zdrowia
Do społeczeństwa polskiego i wszystkich pracowników służby zdrowia / KKW "Solidarność" Pracowników Służby Zdrowia ; Społeczna Komisja Zdrowia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 244 (23 III). – s. 1
Uwagi: art.: o realnym stanie polskiej Służby Zdrowia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23396         

1814.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Apel do międzynarodowej opinii publicznej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 241 (3 III). – s. 1
Uwagi: dok.: apel KKW NSZZ "Solidarność" do międzynarodowej opinii publicznej o sceptycyzm wobec doniesień władz PRL na temat więźniów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23606         

1815.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
KKW – jak bronić pracowników / KKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 271 (16 XI). – s. 1, 3
Uwagi: dok.: komunikat KKW w sprawie obrony pracowników w związku z rządowym projektem dot. likwidacji ponad 100 wielkich zakładów przemysłowych, 12 XI 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24475         

1816.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
KKW wobec wyborów / KKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 253 (1 VI). – s. 1
Uwagi: dok..: apel o bojkot wyborów do Rad Narodowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23513         

1817.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Komunikat KKW / KKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 244 (23 III). – s. 1
Uwagi: art.: przedstawienie wniosków z posiedzenia KKW NSZZ "S" z 13 III 88r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23387         

1818.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Komunikat KKW / KKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 246 (13 IV). – s. 4
Uwagi: art.: o ustaleniach posiedzenia KKW NSZZ "S" w dniu 9 IV

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23473         

1819.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Komunikat KKW / KKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 265 (28 IX). – s. 1
Uwagi: dok.: o posiedzeniu KKW NSZZ "S" w Gdańsku w dniu 25 IX, w którym uczestniczyli przedstawiciele komitetów strajkowych i delegacja Tymczasowej Krajowej rady Rolników "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23755         

1820.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Komunikat / KKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 255 (15 VI). – s. 3
Uwagi: dok.: komunikat z obrad KKW "S" 13 VI 88 r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23620         

1821.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Oświadczenie KKW / KKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 231 (9 XII). – s. 1-2
Uwagi: dok.: analiza sytuacji w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22973         

1822.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Oświadczenie KKW / KKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 238 (10 II). – s. 2
Uwagi: dok.: oświadczenie KKW z 7 I 1988 solidaryzujące się z rumuńskimi robotnikami, którzy protestowali w mieście Braszow

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23302         

1823.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Oświadczenie KKW / KKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 263 (14 IX). – s. 1
Uwagi: dok.: krajowej struktury NSZZ „Solidarność”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23706         

1824.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Oświadczenie KKW / KKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 277 (11 I). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie KKW

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23842         

1825.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Oświadczenie KKW / Krajowa Komisja Wykonawcza. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 270 (9 XI). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie KKW w sprawie likwidacji przez rząd Rakowskiego Stoczni Gdańskiej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23901         

1826.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Oświadczenie KKW / Krajowa Komisja Wykonawcza. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 282 (15 II). – s. 1
Uwagi: inf.: informacje bieżące na temat sytuacji w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23963         

1827.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Oświadczenie KKW / Lech Wałęsa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 249 (4 V). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie KKW NSZZ "S" z dnia 2 V

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23567         

1828.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Oświadczenie / KKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 235 (20 I). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie dotyczące problemów gospodarczych oraz kolejnych podwyżek cen

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23109         

1829.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Oświadczenie / KKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 237 (3 II). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie protestacyjne przeciwko decyzji o podjęciu przez władzę działań zmierzających ku podwyższaniu cen

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23243         

1830.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Stanowisko „Solidarności” / KKW NSZZ „Solidarność”. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 252 (25 V). – s. 1-2
Uwagi: dok.: stanowisko w sprawie strajków w kwietniu i maju 88r. oraz aktualnej sytuacji w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23515         

1831.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Stanowisko w sprawie referendum / KKW NSZZ "Solidarność" ; Lech Wałęsa et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 225 (28 X). – s. 1
Uwagi: dok.: stanowisiko RKW w sprawie referendum dotyczącego reformy gospodarczej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23260         

1832.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
W obronie Hodysza / KKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 240 (24 II). – s. 1
Uwagi: art.: oświadczenie z 7 II 88r. KKW NSZZ "S" w obronie A. Hodysza

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23354         

1833.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza
Z komunikatu KKW / KKW NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 277 (11 I). – s. 1
Uwagi: inf.: o posiedzeniu KKW, 7 I 1989

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23841         

1834.
NSZZ "Solidarność". Rada Funduszu Inicjatyw Prasowych
Komunikat Rady Funduszu Inicjatyw Prasowych „S” / Rada Funduszu Inicjatyw Prasowych NSZZ "Solidarność"; Wojciech Adamecki et al . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 288 (5 IV). – s. 4
Uwagi: dok. komunikat RFIP "S" na temat przyznania dotacji na kredyty dla wybranych pism

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24027         

1835.
NSZZ "Solidarność". Region Dolny Śląsk. Regionalna Komisja Wykonawcza
List otwarty do związkowców Regionu Dolny Śląsk / Piotr Bednarz, Józef Pinior. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 29 (13 X). – s. 3
Uwagi: dok.: oświadczenie władz regionu Dolnośląskiego po aresztowaniu Frasyniuka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21219         

1836.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy Nowa Huta
Stanowisko MKS dzielnicy Nowa Huta / Władysław Hardek et al. . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 29 (13 X). – s. 2
Uwagi: dok.: wezwanie do strajku solidarnościowego z Wybrzeżem 20.10.82 r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21202         

1837.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Regionalny Komitet Solidarności
Do członków komisji wyborczych / RKS Małopolska NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 90 (31 V). – s. 1
Uwagi: dok.: apel do członków komisji wyborczych o uczciwe wybory

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21845         

1838.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska
Instrukcja ws. prowadzenia zakładowych kronik stanu wojennego / (na podstawie instrukcji opracowanej przez Solidarność Małopolska). – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 5 (4 III). – s. 3
Uwagi: art.: instrukcja prowadzenia zakładowy kronik stanu wojennego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20475         

1839.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Komitet Organizacyjny Obchodów 1 Maja
Apel / Komitet Organizacyjny Obchodów 1 maja. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 47 (14 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: informacja o składzie Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1 maja Regionu Mazowsze

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20935         

1840.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Komitet Organizacyjny Obchodów 1 Maja
Do mieszkańców Warszawy i okolic!. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 48 (21 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: apel o udział w demonstracji 1 majowej w 1983 r. w Warszawie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21017         

1841.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Międzyzakładowy Robotniczy Komitet
W sprawie uwolnienia Jana Narożniaka / MRK NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 18 (16 VI). – s. 3
Uwagi: dokument: informacje o uwolnieniu przez Grupę Specjalną Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu "Solidarności" Jana Narożniaka - postrzelonego przez milicję robotnika przetrzymywanego pod obstawą SB w szpitalu AM w Warszawie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20667         

1842.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Pełnomocnik RKW "S" Mazowsze ds. pomiaru frekwencji wyborczej ; Bieliński Konrad
Komunikat : o wynikach powszechnej akcji "5 minut" / Konrad Bieliński. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 145 (7 XI). – s. 4
Uwagi: dok.: nt. pomiaru frekwencji wyborczej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24662         

1843.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza ; Komitet Kultury Niezależnej
Oświadczenie Komitetu Kultury Niezależnej i RKW reg. Mazowsze NSZZ "Solidarność" / Komitet Kultury Niezależnej, RKW Mazowsze NSZZ "Solidarność" ; Konrad Biliński et al. – Warszawa, 3 czerwca 1985 r. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 133 (13 VI). – s. 4
Uwagi: dok.: w sprawie walki władzy komunistycznej z kulturą polską

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22207         

1844.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
List otwarty RKW „S” Mazowsze do Willy Brandta / Konrad Bieliński, Zbigniew Bujak, Wiktor Kulerski et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 148 (28 XI). – s. 2
Uwagi: dok.: list do Willy Brandta

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22366         

1845.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Po procesie morderców kapelana "Solidarności" ks. Jerzego Popiełuszki / Konrad Bieliński et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 117 (14 II). – s. 3
Uwagi: dok.: oświadczenie RKW NSZZ „S” reg. Mazowsze po ogłoszeniu wyroków dla morderców Jerzego Popiełuszki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22024         

1846.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
W rocznice sierpnia 80 : apel Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze / Zbigniew Bujak et al.. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 24 (18 VIII). – s. 1
Uwagi: dok.: apel do członków Solidarności ws. uczczenia II rocznicy sierpnia 80

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20963         

1847.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
Z radością witamy zapowiedź przyjazdu ojca świętego / Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 47 (14 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: o trwających w całym kraju przygotowaniach do drugiej wizyty JP II

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20962         

1848.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
1 maja - pamięć, nadzieja, solidarność / Zbigniew Bujak, Zbigniew Janas, Wiktor Kulerski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 45 (24 III). – s. 1
Uwagi: dok.: apel o nadanie świętu 1 maja statusu święta prawdziwie robotniczego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20805         

1849.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
1 maja w Warszawie / RKW Mazowsze NSZZ "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 125 (18 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: zaproszenie do uczestnictwa w uroczystościach organizowanych w Warszawie z okazji 1-szo majowego święta

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22268         

1850.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Regionalna Komisja Wykonawcza
5. Wobec masowego pozbawienia zatrudnienia po 13 maja : apel o zorganizowanie masowej akcji pomocy / Regionalna Komisja Wykonawcza. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 16 (2 VI). – s. 2. – (Dokumenty RKW)
Uwagi: dok.: apel RKW Mazowsze o zorganizowanie akcji pomocy dla represjonowanych po strajku 13 maja

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20574         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm