a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 z 88


1751.
Niemczyk Piotr
Wojsko się cofa / Piotr Niemczyk. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 235 (20 I). – s. 1, 3
Uwagi: art.: o reformach w odbywaniu służby wojskowej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23108         

1752.
Niemczyk Piotr
Wyścig pokoju / Piotr Niemczyk . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 216 (1 VII). – s. 1-2
Uwagi: art.: analiza sytuacji międzynarodowej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22921         

1753.
Niemczyk Piotr
Zamiast wojska / Piotr Niemczyk . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 195 (21 I). – s. 1, 4
Uwagi: art.: Obrona Cywilna zamiast służby wojskowej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23163         

1754.
Niemczyk Piotr
Zatoka Perska : arabska, amerykańska czy radziecka? / Piotr Niemczyk. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 222 (7 X). – s. 1, 3
Uwagi: art.: analiza sytuacji na Bliskim Wschodzie.
- W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Ruhollaha Chomejniego, którego imię i nazwisko zmieniono na błędne: Ajatollah Chomeini. Błędnie zapisano także nazwisko Jurija Woroncowa podając je jako Woroncew.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23157         

1755.
Niesiołowski Stefan
"Królestwo moje nie jest z tego świata..." / Marek Widawski [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 17 (9 VI). – s. 4. – (Polemiki)
Uwagi: art.: polemika z artykułem Christiana w sprawie działań Kościoła katolickiego w kraju. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 664.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20642         

1756.
Niespieszny Widz
Urban, Twarożek i Baba / Niespieszny Widz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 153 (9 I). – s. 4
Uwagi: sat.: na temat wypowiedzi Urbana

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22455         

1757.
Niespodziewanej wizyty ciąg dalszy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 110 (13 XII). – s. 4
Uwagi: inf.: wizyta jednego z dygnitarzy PZPR w Fabryce Lekkich Ścian Osłonowych „Makron”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22002         

1758.
Nieszczęścia nie było. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 266 (5 X). – s. 4
Uwagi: inf.: o akcji 10 członków NZS z UW na terenie Studium Wojskowego, 5 X 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23776         

1759.
Niewygodna rocznica. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 197 (4 II). – s. 3
Uwagi: inf.: nt. rocznicy Marca ‘68

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23270         

1760.
Niewygodne rekolekcje. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 207/208 (22 IV). – s. 2
Uwagi: art.: na temat ostrych wypowiedzi kleru podczas tzw. "rekolekcji wielkanocnych" w stosunku do władz komunistycznych, w art. pomylono nazwisko ks. Franciszka Bogunia, zamiast Boguń błędnie podano Bogun

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22707         

1761.
Niezależna Oficyna Wydawnicza "Nowa"
Niezależna Oficyna Wydawnicza "Nowa". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 232 (16 XII). – s. 4
Uwagi: inf.: o apelu europejskich intelektualistów o pomoc dla niezależnych wydawnictw w Polsce

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23020         

1762.
Niezależna oświata. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 20 (30 VI). – s. 4
Uwagi: art.: fragmenty trzech apeli nawołujących do umacniania oporu społecznego w szkołach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20730         

1763.
Niezależne harcerstwo w Koninie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 235 (20 I). – s. 2
Uwagi: art.: o nieustającym rozwoju niezależnego harcerstwa w Koninie pomimo represji ze strony władz

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23112         

1764.
Niezależne inicjatywy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 253 (1 VI). – s. 2. – (Niezależne Inicjatywy)
Uwagi: art.: o rodzeniu się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23532         

1765.
"Nieznani sprawcy..." . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 277 (11 I). – s. 2
Uwagi: inf.: o pobiciu Jolanty Antas, Stanisława Balbusa, Marka Walenciaka i Andrzeja Kielara

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23845         

1766.
"Nieznani sprawcy". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 43 (3 III). – s. 4
Uwagi: inf.: o porwaniu, przewiezieniu do Puszczy Kampinowskiej i oblaniu kwasem J. Krupskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20754         

1767.
"Nikomu się jeszcze lepiej nie udało" : z rozmowy z Kurtem Vonnegutem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 123 (28 III). – s. 1
Uwagi: wywiad: fragmenty rozmowy z Kurtem Vonnegutem

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22130         

1768.
Niższe dno. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 6 (13 III). – s. 3. – (O Gospodarce)
Uwagi: art.: analiza sytuacji gospodarczej PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20513         

1769.
Nobel dla Polski : głosy opinii światowej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 64 (13 X). – s. 1
Uwagi: art.: Nagroda Nobla przyznana Wałęsie w opinii światowej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21370         

1770.
Nobliści w Polsce. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 235 (20 I). – s. 1
Uwagi: art.: o konferencji laureatów nagrody Nobla w Polsce, w art. zniekształcono imię i nazwisko noblisty Daniela Boveta błędnie podając David Bove

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23110         

1771.
Norweski Komitet Pokojowej Nagrody Nobla. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 64 (13 X). – s. 1
Uwagi: dok.: o uzasadnieniu przyznania L. Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla w 83r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21360         

1772.
Nowa Huta. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 29 (13 X). – s. 2
Uwagi: art.: informacje o zajściach ulicznych 13 i 14 X 82. w Nowej Hucie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21197         

1773.
Nowa Huta : odbudowa "Solidarności" . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 253 (1 VI). – s. 1
Uwagi: art.: o odradzaniu się struktur "S" w HiL po strajkach w V 88 r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23526         

1774.
Nowa strategia "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 232 (16 XII). – s. 1, 4
Uwagi: art.: o oświadczeniu wydanym przez RKW NSZZ "Solidarność" regionu Mazowsze dotyczącym planów Związku na najbliższą przyszłość

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23007         

1775.
"Nowa" polityka kulturalna. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 66 (3 XI). – s. 3. – ("Nowa" polityka kulturalna)
Uwagi: inf.: informacje bieżące na temat zarządzeń władz komunistycznych dotyczących polityki kulturalnej oraz represje wobec środowiska

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21200         

1776.
Nowakowski Marek
Nocny ront / Marek Nowakowski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 6 (13 III). – s. 4. – (Zapiski na Gorąco)
Uwagi: lit.: opowiadanie opisujące rzeczywistość stanu wojennego (ront - nocny patrol wojskowy)

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20517         

1777.
Nowakowski Marek
Paw / Marek Nowakowski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 9 (06 IV). – s. 4
Uwagi: lit.: opowiadanie oddające nastroje społeczne w okresie stanu wojennego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20606         

1778.
Nowakowski Marek
Lancet / Marek Nowakowski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 4 (25 II). – s. 2. – (Zapiski na Gorąco (1))
Uwagi: lit.: opowiadanie opisujące sytuację w stanie wojennym

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20433         

1779.
Nowakowski Marek
Opowieść taksówkarza / Marek Nowakowski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 3 (17 II). – s. 3-4
Uwagi: lit.: obserwacja nastrojów społecznych w pierwszych tygodniach stanu wojennego ujęta w formie krótkiego opowiadania

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20417         

1780.
Nowakowski Marek
Powielacz / Marek Nowakowski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 7 (25 III). – s. 4. – (Zapiski na Gorąco)
Uwagi: lit.: opowiadanie o działalności opozycyjnej po ogłoszeniu stanu wojennego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20545         

1781.
Nowakowski Marek
Sekretne oblicze / Marek Nowakowski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 5 (4 III). – s. 4. – (Zapiski na Gorąco (2))
Uwagi: lit.: opowiadanie opisujące sytuację w stanie wojennym

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20480         

1782.
Nowakowski Marek
W autobusie / Marek Nowakowski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 2 (11 II). – s. 6
Uwagi: lit.: podany w formie literackiej opis nastrojów społecznych w pierwszych dniach stanu wojennego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20388         

1783.
Nowe aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 141 (3 X). – s. 3
Uwagi: inf.: nt. aresztowań dokonanych w ostatnim okresie czasu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 19782         

1784.
Nowe aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 107 (22 XI). – s. 4
Uwagi: inf.: aresztowanie członków opozycji i kościoła

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21900         

1785.
Nowe aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 109 (6 XII). – s. 4. – (Nowe aresztowania)
Uwagi: inf.: o aresztowaniach MO

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21966         

1786.
Nowe aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 134 (27 VI). – s. 4. – (Nowe Aresztowania)
Uwagi: inf.: o aresztowaniach opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22263         

1787.
Nowe aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 135 (11 VII). – s. 3. – (Nowe aresztowania)
Uwagi: inf.:o nowe aresztowaniach opozycjonistów.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22294         

1788.
Nowe aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 140 (19 IX). – s. 4
Uwagi: inf.: aresztowania obywateli PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22382         

1789.
Nowe aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 152 (3 I). – s. 2
Uwagi: inf.: nt. nowych aresztowań

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22404         

1790.
Nowe aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 163 (20 III). – s. 3
Uwagi: inf.: nt. nowych aresztowań

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24264         

1791.
Nowe aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 165 (3 IV). – s. 2
Uwagi: inf.: nt. nowych aresztowań

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24291         

1792.
Nowe aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 166 (10 IV). – s. 3
Uwagi: inf. nt. nowych aresztowań

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24309         

1793.
Nowe aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 167 (17 IV). – s. 2. – (Nowe aresztowania)
Uwagi: inf. nt. nowych aresztowań

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24325         

1794.
Nowe aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 168 (24 IV). – s. 2. – (Nowe aresztowania)
Uwagi: inf. nt. nowych aresztowań

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24340         

1795.
Nowe aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 170 (15 V). – s. 4. – (Nowe aresztowania)
Uwagi: inf.: nt. nowych aresztowań. - W art. zniekształcono dane Bogusława Rogowskiego, błędnie podając jako imię, Bogdan.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24380         

1796.
Nowe aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 171 (22 V). – s. 2. – (Nowe aresztowania)
Uwagi: inf.: nt. nowych aresztowań

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24392         

1797.
Nowe aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 172 (29 V). – s. 3. – (Nowe Aresztowania)
Uwagi: inf.: nt. nowych aresztowań. - W art. zniekształcono dane Marka Gędka, jako nazwisko błednie podając Gendek.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24410         

1798.
Nowe aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 175 (2 VII). – s. 2. – (Nowe aresztowania)
Uwagi: inf.: nt. nowych aresztowań

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24470         

1799.
Nowe aresztowania z art. 282a § 1. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 153 (9 I). – s. 2
Uwagi: inf.: nt. nowych aresztowań

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22431         

1800.
Nowe fundacje. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 278 (18 I). – s. 3
Uwagi: inf.: o zarejestrowaniu Fundacji Pomocy Rodzinom Wielodzietnym i rozpoczęci działalności przez Fundację im. Stefana Batorego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23864         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm