Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 z 88


1701.
Nasi okupanci. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 6 (13 III). – s. 2
Uwagi: inf.: informacje o ZOMO, MO i WP

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20508         

1702.
Nasi okupanci. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 18 (16 VI). – s. 3. – (Nasi okupanci)
Uwagi: inf.: o działaniach służb specjanych władzy ludowej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20668         

1703.
Nasi okupanci. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 35 (24 XI). – s. 4. – (Nasi okupanci)
Uwagi: inf.: o nieuczciwych działaniach aparatu władzy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20826         

1704.
Nasi okupanci. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 24 (18 VIII). – s. 4. – (Nasi okupanci)
Uwagi: inf.: o metodach szkoleniowych w ZOMO

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21004         

1705.
Nasi okupanci. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 27 (22 XI). – s. 3-4 . – (Nasi okupanci)
Uwagi: inf.: o działalności SB, MO i ZOMO

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21729         

1706.
"Nasz ziemski program". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 58 (28 VII). – s. 1
Uwagi: art.: fragmenty notatki sporządzonej po wizycie Papieża przez Wydział Propagandy KC PZPR na użytek KC

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21043         

1707.
Natychmiastowej pomocy lekarskiej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 68 (17 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: o stanie zdrowia więzionych działaczy KK i KOR; w szczególności o stanie Gwiazdy i Kuronia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21275         

1708.
Nauczyciele nie godzą się na "widełki". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 288 (5 IV). – s. 4
Uwagi: inf.: o protestach nauczycieli wobec uchwały o podwyżkach plac

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24032         

1709.
Nauczyciele żądają. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 239 (17 II). – s. 1
Uwagi: art.: o żądaniach płacowych stawianych przez ZNP

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23328         

1710.
Negri P.
Jak gdyby nigdy nic / P. Negri [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 245 (6 IV). – s. 3
Uwagi: art.: o aktualnej sytuacji ZASP

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23457         

1711.
Nic nowego pod słońcem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 164 (1 IV). – s. 1
Uwagi: sat.: dotycząca problemów zaopatrzeniowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24274         

1712.
"Nie chcemy być truci". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 265 (28 IX). – s. 3
Uwagi: inf.: o II Pielgrzymce Ekologicznej Zagłębia Miedziowego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23768         

1713.
"Nie chodziło mi o wykazanie się bohaterstwem" : rozmowa z Januszem Pałubickim. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 92 (21 VI). – s. 3
Uwagi: wywiad: z Januszem Pałubickim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21798         

1714.
Nie daj się przesłuchiwać w miejscu pracy. Jest to bezprawne. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 117 (14 II). – s. 4
Uwagi: inf.: o przepisach postępowania Kodeksu Karnego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22035         

1715.
Nie dawać za wygraną. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 279 (25 I). – s. 2
Uwagi: inf.: o walce o praworządność

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23893         

1716.
Nie ma i nie będzie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 122 (21 III). – s. 4
Uwagi: inf.: o brakach w dostępie do mieszkań i zaopatrzeniu w leki, mięso i bieliznę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22124         

1717.
Nie ma podstaw do niepokoju. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 170 (15 V). – s. 4
Uwagi: art.: kalendarium wydarzeń i reakcji władz państwowych w czasie katastrofy w Czernobylu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24377         

1718.
Nie ma politycznych są kryminalni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 152 (3 I). – s. 4
Uwagi: inf.: nowych aresztowań na Śląsku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22416         

1719.
Nie miał w ogóle czasu dla siebie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 68 (17 XI). – s. 2
Uwagi: art.: rozmowa z żoną Henryka Wujca, Ludwiką

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21290         

1720.
Nie mów nawet żonie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 39 (13 I). – s. 4
Uwagi: art.: o poleceniach służbowych skierowanych do pracowników wywiadu i kontrwywiadu PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21010         

1721.
Nie płacimy związkom za sanatoria!. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 193 (7 I). – S. 1
Uwagi: inf.: wygranej sprawy przeciw związkom zawodowym

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23091         

1722.
Nie pozwolimy kłamać. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 54 (2 VI). – s. 2
Uwagi: art.:o echach zabójstwa G. Przemyka w mediach oficjalnych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20926         

1723.
Nie rozdziobią polski wrony. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 32 (3 XI). – s. 2
Uwagi: lit.: wiersz

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20607         

1724.
Nie sprzedamy wolnych sobót. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 35 (24 XI). – s. 4
Uwagi: art.: przedruki artykułów z "Solidarności Podbeskidzia" i "Solidarności Walczącej" opisujących próby nakłonienia lub zmuszenia pracowników do pracy w wolne soboty

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20837         

1725.
"Nie szantażujmy się...". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 71 (8 XII). – s. 3. – (Z przecieków)
Uwagi: art.: oświadczenie Świrgonia wobec ZG Stowarzyszenia Filmowców Polskich

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21453         

1726.
Nie ustać w drodze : Rozmowa ze Zbigniewem Bujakiem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 53 (26 V). – s. 1-2
Uwagi: wywiad: o sytuacji w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24593         

1727.
Nie utopić sierpnia w urnie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 91 (7 VI). – s. 1
Uwagi: inf: sposoby wywierania presji na rodziców uczniów, aby brali udział w wyborach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21741         

1728.
Nie wyjdą na wolność. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 96 (9 VIII). – s. 1
Uwagi: inf.: informacja o więźniach, którzy nie zostaną zwolnieni z więzień

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21479         

1729.
Nie występowałem w telewizji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 39 (13 I). – s. 4
Uwagi: inf.: na temat oświadczenia więźnia politycznego Adama Borowskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21013         

1730.
Nie zobaczyć Papieża za milion złotych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 215 (17 VI). – s. 4
Uwagi: art.: o represjach w czasie 3 pielgrzymki JP II

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22920         

1731.
Niebezpieczeństwo pluralizmu związkowe zażegnane. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 108 (29 XI). – s. 3
Uwagi: inf: spotkanie związkowców w Bytomiu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22040         

1732.
"Niech komuniści oddadzą władzę..." : w 65-tą rocznicę strajków w Piotrogrodzie i powstania w Kronsztadzie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 165 (3 IV). – s. 3
Uwagi: art.: opracowanie na podstawie książki: „Piotrogród-Kronsztad-Trzecia Rewolucja" (Wyd. „Krąg”, W-wa 1981)

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24292         

1733.
Niech żyje Anglia! : wizyta min. Howe'a w Polsce. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 125 (18 IV). – s. 1
Uwagi: art.: o kontaktach z przedstawicielami opozycji brytyjskiego min. Howe’a podczas jego wizyty w Polsce

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22219         

1734.
Niedyskrecje wyborcze. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 142 (17 X). – s. 2
Uwagi: inf.: nt. fałszerstw w trakcie wyborów parlamentarnych w 1985 roku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 19795         

1735.
Niedyskrecje wyborcze. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 88 (17 V). – s. 2
Uwagi: art.: opis działalności komisji wyborczych, w art. przekształcono nazwisko Anatola Lawiny, błędnie podając Anatol Lewina

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21757         

1736.
Niedziela w Gdańsku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 275 (14 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: o ataku 11 XII 1988 na komendę MO w Gdańsku oraz przedruk fragmentu oświadczenia rzecznika NSZZ „S” J. Onyszkiewicza, w którym przedstawił stanowisko „S” wobec tego wydarzenia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24548         

1737.
Niegrzeczni wydawcy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 155 (23 I). – s. 4
Uwagi: art.: Polska na Targach Książki we Frankfurcie n/Menem

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22504         

1738.
Niejedną taką paranoję przyjdzie nam przeżyć - róbmy swoje. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 130 (23 V). – s. 2
Uwagi: inf.: o wiecu na UW

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22967         

1739.
Nielegalni kolejkowicze. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 222 (7 X). – s. 3
Uwagi: art.: o represjach wobec wobec komitetu kolejkowego w Bielsku Białej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23172         

1740.
Nielegalni pielgrzymi. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 186 (5 XI). – s. 4. – (Nielegalni pielgrzymi)
Uwagi: inf.: nt. kar dla pielgrzymujących bez zezwolenia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22783         

1741.
Niemczyk Piotr
Co może poborowy? / Piotr Niemczyk . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 265 (28 IX). – s. 4
Uwagi: art.: o nowych przepisach o wojsku i służbie zastępczej oraz o ich stosowaniu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23772         

1742.
Niemczyk Piotr
Czy Jaruzelski wstąpi do WiP-u? / Piotr Niemczyk. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 245 (6 IV). – s. 4
Uwagi: art.: o zmianie stanowiska władz PRL do opozycji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23458         

1743.
Niemczyk Piotr
Darłowo protestuje / P.N. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 267 (19 X). – s. 3
Uwagi: art.: o proteście przeciwko budowie na jeziorze Kopań elektrowni atomowej. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 489.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23793         

1744.
Niemczyk Piotr
Dziura w reaktorze / Piotr Niemczyk. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 252 (25 V). – s. 3
Uwagi: art.: o rozwoju technologii jądrowej w Polsce

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23505         

1745.
Niemczyk Piotr
Ile kosztuje przepustka do historii? / Piotr Niemczyk. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 254 (8 VI). – s. 1-2
Uwagi: art.: analiza sytuacji na linii Waszyngton - Moskwa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23559         

1746.
Niemczyk Piotr
Mięczaki nie idą do wojska / Piotr Niemczyk. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 233 (6 I). – s. 1, 3
Uwagi: art.: o przypadkach odmów służby wojskowej w całym kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23029         

1747.
Niemczyk Piotr
Nowa przysięga i służba zastępcza / Piotr Niemczyk. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 256 (22 VI). – s. 1, 4
Uwagi: art.: o nowej ustawie o przysiędze wojskowej i projekcie zmian ustawy o powszechny obowiązku obrony PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23640         

1748.
Niemczyk Piotr
Przed wycofaniem radzieckich wojsk / Piotr Niemczyk. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 243 (16 III). – s. 1-2
Uwagi: art.: analiza sytuacji na Bliskim Wschodzie przed wycofywaniem się wojsk radzieckich

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23705         

1749.
Niemczyk Piotr
Rozwiązanie kwestii afgańskiej? / Piotr Niemczyk. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 238 (10 II). – s. 1, 3
Uwagi: art.: aktualna sytuacja sowiecko-amerykańska w kwestii afgańskiej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23292         

1750.
Niemczyk Piotr
W perspektywie politycznej / Piotr N. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 115 (31 I). – s. 3
Uwagi: fel.: dotyczący proces morderców Popiełuszki w perspektywie sytuacji politycznej. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 501.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22054         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm