Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 z 88


1601.
Modzelewski Karol
Zmiana szyldu / C. B [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 28 (6 X). – s. 2
Uwagi: art.: analiza sytuacji w kraju oraz prognozy na przyszłość, artykuł z 29.09.82. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 121.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21316         

1602.
"Mogli to być bandyci...". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 273 (30 XI). – s. 2-3
Uwagi: inf.: o pobiciu 21 XI w Tarnowie działacza "S" Bogdana Macha oraz skandalicznych decyzjach wymiaru sprawiedliwości

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24518         

1603.
Moja podróż do Polski : senator Edward Kennedy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 213 (27 V). – s. 1, 3
Uwagi: art.: relacja z podróży E. Kennedy'ego do Polski i ze spotkania z Bujakiem i Michnikiem

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22822         

1604.
Moja prognoza przedwyborcza. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 141 (3 X). – s. 3
Uwagi: inf.: sondaż nt. wyborów parlamentarnych w 1985 roku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 19787         

1605.
MOP a sprawa polska. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 175 (2 VII). – s. 3
Uwagi: art.: sprawozdanie z konferencji MOP

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24471         

1606.
Mor.
Jak będziemy spłacać długi? / Mor. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 149 (5 XII)
Uwagi: art.: nt. polskiego zadłużenia na świecie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22426         

1607.
Mordercy w milicyjnych mundurach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 121 (14 III). – s. 2
Uwagi: inf.: serwis informacji o śmiertelnych pobiciach obywateli przez funkcjonariuszy MO

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22084         

1608.
Mordercy w milicyjnych mundurach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 137 (8 VIII). – s. 2
Uwagi: inf.: o zbrodniach jakich dopuszcza się MO i SB, w art. przekręcono nazwisko milicjanta Ryszarda Borygi, błędnie podając Ryszard Borys

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22240         

1609.
Mordercy z Lubina bezkarni. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 47 (14 IV). – s. 2
Uwagi: inf.: o umorzeniu postępowania w sprawie wydarzeń 31 VIII 82 r. w Lubinie. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Zbigniewa Szawłowskiego, którego nazwisko zmieniono na błędne: Szewłoski. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Krzysztofa Hennera, którego imię skrocono do inicjału K. a nazwisko zmieniono na błędne: Kenner.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20967         

1610.
Morderstwo w legnickim areszcie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 161 (6 III). – s. 1
Uwagi: inf.: o morderstwie Juliana Krzywickiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24234         

1611.
Morderstwo w Miechowie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 149 (5 XII). – s. 2
Uwagi: inf.: nt. morderstwa Jana Krawca w Miechowie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22415         

1612.
Morderstwo w Zakroczymiu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 199 (11 II). – s. 1, 3
Uwagi: art.: nt. zbrodni w Zakroczymiu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23350         

1613.
Moskwa : twardo donikąd. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 56 (30 VI). – s. 4
Uwagi: art.: analiza polityki ZSRR

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20990         

1614.
Moskwa : twardo donikąd. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 56 (30 VI). – s. 4
Uwagi: art.: analiza polityki ZSRR

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24607         

1615.
Mówi Jan Kofman, redaktor naczelny "Krytyki". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 236 (27 I). – s. 1
Uwagi: art.: przedstawienie aktualnej sytuacji na niezależnym rynku wydawniczym

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23198         

1616.
Mówi Janusz Onyszkiewicz. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 266 (5 X). – s. 4
Uwagi: inf.: o wypowiedzi J. Onyszkiewicza na temat jego "przesłuchania" przez Komisję Helsińską przy Kongresie Stanów Zjednoczonych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23769         

1617.
Mówią aktorzy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 36 (1 XII). – s. 3
Uwagi: art.: wypowiedzi aktorów o bojkocie TV i radia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20857         

1618.
Mówią członkowie Solidarności. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 21 (14 VII). – s. 3
Uwagi: art.: opinie członków solidarności komentujące bieżącą sytuację

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20453         

1619.
"Mówił prawdę, nie licząc się z niczym i nikim". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 65 (20 X). – s. 3
Uwagi: art.: przedstawienie postaci S. Jaworskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21390         

1620.
MPS „Unia”
Oświadczenie MPS „Unia” / MPS „Unia”. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 110 (13 XII). – s. 4
Uwagi: dok: oświadczenie MPS „Unia” w sprawie budowy kopca pamięci ks. Jerzego Popiełuszki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22006         

1621.
Mrożek Sławomir
Oświadczenie Sławomira Mrożka / Sławomir Mrożek. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 31 (27 X). – s. 3
Uwagi: dok.: informujący że S. Mrożek od 13 XII 81 r. nie dostarczył tygodnikowi "Szpilki" żadnego rysunku; tygodnik publkował rysunki dostarczone wcześniej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20463         

1622.
Mrożek Sławomir
Oświadczenie / Sławomir Mrożek. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 224 (21 X). – s. 4
Uwagi: dok.: oświadczenie ws. odmowy przyjęcia nagrody Funduszu Literackiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23213         

1623.
Musimy szukać nowych rozwiązań : Wywiad z Lechem Wałęsą. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 179 (27 VIII). – s. 1-2
Uwagi: wywiad: z Lechem Wałęsą o aktualnej sytuacji "Solidarności"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22576         

1624.
Musimy wiedzieć jaki jest próg ubóstwa : wywiad z przedstawicielem Sieci. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 160 (27 II). – s. 3
Uwagi: wywiad: nt. badania poziomu życia Polaków

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24222         

1625.
Musimy wytrwać aż do końca wojny.... – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 15 (27 V). – s. 3
Uwagi: art.: informacje o oporze środowiska muzyków

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20509         

1626.
Mysłowice – wypadek, czy zbrodnia?. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 202 (11 III). – s. 1
Uwagi: art.: nt. zdarzenia w Mysłowicach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22564         

1627.
Myślecki Wojciech, Szczęsna Joanna
Listy do redakcji / Andrzej Lesowski [pseud.], Jan Klincz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 273 (30 XI). – s. 3. – (Listy do redakcji)
Uwagi: dok.: fragmentu listu A. Lesowskiego, będącego polemiką z artykułem J. Klincza „Mniej lub bardziej pryncypialnie” i odpowiedź Klincza. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 379, 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24526         

1628.
Myśmy już wybrali "Solidarność". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 89 (24 V). – s. 4
Uwagi: art: apel o bojkot wyborów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21823         

1629.
N.
Czystka w IBL-u / N. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 136 (25 VII). – s. 4
Uwagi: inf.: o czystkach w Instytucie Badań Literackich PAN

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22223         

1630.
N.N.
Rozkaz zabić / N.N. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 109 (6 XII). – s. 2
Uwagi: art.: rozważania na temat artykułu Kuronia „Zbrodnia i polityka”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21942         

1631.
N.
Solidarność środowiska / N. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 136 (25 VII). – s. 4

inf.: o proteście uczniów w Puławach
 DO GÓRY   ID: 22221         

1632.
N.
Ubelisk odsłonięty / N. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 136 (25 VII). – s. 4
Uwagi: inf.: o nowym pomniku postawionym przez władze komunistyczne. - W art. skrócone zostały dane Jana Bohdana Chmielewskiego, którego obydwa imiona całkowicie pominięto.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22225         

1633.
Na czerwonym folwarku : o projekcie nowego Kodeksu Pracy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 162 (13 III). – s. 2
Uwagi: art.: nt. zmian w Kodeksie Pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24247         

1634.
Na Deotymy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 282 (15 II). – s. 3
Uwagi: inf.: na temat organizacji komitetów i grup inicjatywnych "S" regionie Mazowsze oraz na temat dystrybucji informacji o negocjacjach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23998         

1635.
Na fali normalizacji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 42 (10 II). – s. 4. – (Na fali normalizacji)
Uwagi: inf.: "o normalizacji" podczas zawieszenia stanu wojennego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20731         

1636.
Na fali normalizacji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 38 (6 I). – s. 1
Uwagi: inf.: o represjach w okresie "normalizacji"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20914         

1637.
Na fali normalizacji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 48 (21 IV). – s. 4. – (Na fali normalizacji)
Uwagi: inf.: informacje na temat represji stosowanych przez władze komunistyczne pomimo ogłaszanej normalizacji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21055         

1638.
Na fali normalizacji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 40 (20 I). – s. 2. – (Na fali normalizacji)
Uwagi: inf.: o represjach w okresie "normalizacji"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21096         

1639.
Na fali normalizacji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 61 (8 IX). – s. 4. – (Na fali normalizacji)
Uwagi: inf.: o represjach w okresie "normalizacji"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21146         

1640.
Na fali normalizacji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 54 (2 VI). – Na fali normalizacji
Uwagi: inf.: o bieżącej sytuacji w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24595         

1641.
Na froncie walki o ateizację. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 187 (12 XI). – 2-3
Uwagi: art.: wystąpienia organów państwowych przeciwko działaniom religijnym obywateli

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24704         

1642.
Na Górnym i Dolnym Śląsku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 276 (4 I). – s. 1
Uwagi: inf.: o sytuacji w zakładach pracy Górnego i Dolnego Śląska, XII 1988 – I 1989

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23805         

1643.
Na granicy polsko – czechosłowackiej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 219 (2 IX). – s. 1
Uwagi: art.: o spotkaniu Koła Przyjaciół Solidarności Polsko - Czechosłowackiej 16 VIII 87 r. w Sudetach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23032         

1644.
Na miarę możliwości : z rozmowy z przedstawicielem Rady Robotniczej Huty Warszawa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 132 (6 VI). – s. 4
Uwagi: wywiad: z przedstawicielem Rady Robotniczej Huty Warszawa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22166         

1645.
Na naradzie samorządów w Sejmie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 226 (4 XI). – s. 1
Uwagi: art.: relacja z VII Narady Przedstawicieli Samorządów w Sejmie 28-29 X 87 r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23296         

1646.
"Na nas sypią się kłamstwa, lecz my idziemy z prawdą" : wypowiedzi uczestników XVI Plenum KC PZPR. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 91 (7 VI). – s. 4
Uwagi: art.: wypowiedzi uczestników XVI Plenum KC PZPR

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21785         

1647.
Na pierwszy ogień aktorzy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 244 (23 III). – s. 1, 3
Uwagi: art.: o aktualnej sytuacji środowiska aktorskiego w Polsce; fragment listu otwartego A. Szczepkowskiego w sprawie poprawy warunków pracy aktorów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23379         

1648.
Na posiedzeniu KKW. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 281 (8 II). – s. 1
Uwagi: inf.: o spotkaniu KKW w Gdańsku, 5 II 1989 r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23921         

1649.
Na procesie w Gdańsku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 133 (13 VI). – s. 1
Uwagi: inf.: o procesie Lisa, Frasyniuka, Michnika

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22175         

1650.
Na Rakowieckiej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 155 (23 I). – s. 2
Uwagi: inf.: nt. głodówek i chorób w więzieniu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22494         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm