a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 z 172


4101.
O Prawo do jawnego działania "Solidarności". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 128 (9 V). – s. 1
Uwagi: inf.: o skazaniu działaczy Solidarności na kary wiezienia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22471         

4102.
O prawo do niezależnych obchodów. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 169 (8 V). – s. 4
Uwagi: art.: nt. obchodów 1 i 3 maja

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24362         

4103.
O projekcie ordynacji : z listu 5 działaczy "S" regionu Podbeskidzie, skierowanego 13 I do Rady Państwa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 236 (27 I). – s. 3
Uwagi: art.: fragment listu działaczy "S" z 13 I 88r. do Rady Państwa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23227         

4104.
O przemocy reżimu mówią. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 41(343) (8-12 XII). – s. 3
Uwagi: inf.: o represjach na społeczeństwie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33101         

4105.
O przyczynach tragedii w łódzkim "Harnamie". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 235 (20 I). – s. 2
Uwagi: art.: wyjaśnienie przyczyn i okoliczności tragedii w Zakładach Bawełnianych im. Harnama w Łodzi

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23111         

4106.
O przyszłość samorządów. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 133 (13 VI). – s. 4

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22204         

4107.
O Regionie Śląsko Dąbrowskim : z prasy związkowej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 59 (11 VIII). – s. 3-4. – (Śląsk)
Uwagi: inf.: przegląd artykułów w prasie związkowej o sytuacji bieżącej w Regionie Śląsko- Dąbrowskim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21118         

4108.
O rejestrację "Solidarności" w zakładach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 217 (15 VII). – s. 1-2
Uwagi: art.: o powstawaniu zakładowych organizacji "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22943         

4109.
O rejestrację "Solidarności" w zakładach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 219 (2 IX). – s. 2
Uwagi: art.: o powstawaniu zakładowych struktur "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23038         

4110.
O rejestrację NZS. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 287 (29 III). – s. 1
Uwagi: inf.: o rejestracji NZS

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23990         

4111.
O ruch pokojowy w Polsce : głodówka w Podkowie Leśnej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 123 (28 III). – s. 1
Uwagi: inf.: serwis bieżących informacji o głodówce w Podkowie Leśnej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22134         

4112.
O socjalistyczną moralność. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 22(181) wyd. strajk. 33 (22-23 II). – s. 2
Uwagi: fel.: relacja z nadzwyczajnej konferencji członków Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej we Wrocławiu 28 I 1982 r.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29666         

4113.
O socjalistyczną praworządność. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 86(234) (27-29 VIII). – s. 2
Uwagi: art.: o piśmie wydanym przez KC PZPR i kierowanym do kierowników zakładów pracy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29029         

4114.
O socjalistycznej gospodarności. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 3(347) (20 - 26 I). – s. 4
Uwagi: inf. : za pismem "Fama" o plani8e produkcji towarowej w zakładach "Fadroma"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33095         

4115.
O socjalistycznej gospodarności . – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 25(369) (30 VI - 6 VII). – s. 4
Uwagi: art.: przedruk z "Robotnika Wrocławskiego"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33705         

4116.
O socjalistycznej równości. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 27(371) (21 VII - 3 VIII). – s. 3, 8
Uwagi: art.: o dodatkowych punktach przy egzaminie za akces do ZSMP

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33722         

4117.
O społecznej inspekcji pracy : (list do redakcji) . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 42 (10 II). – s. 4
Uwagi: art.: krytyka projektu ustawy o społecznej Inspekcji Pracy, apel o powszechny protest wobec tejże ustawy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20720         

4118.
O sprawach podziemnego ruchu wydawniczego : rozmowa z przedstawicielami Społecznej Rady Wydawnictw Niezależnych i Funduszu Niezależnych Wydawnictw . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 191 (10 XII). – s. 1, 4
Uwagi: wywiad: rozmowa z przedstawicielami Społecznej Rady Wydawnictw Niezależnych i Funduszu Niezależnych Wydawnictw

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22908         

4119.
O status Więźnia Politycznego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 54 (2 VI). – s. 3. – (W Więzieniach)
Uwagi: art.: o fragment oświadczenia więźniów z Hrubieszowa o rozpoczęciu głodówki mającej na celu przyznania im statusu więźniów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20930         

4120.
O stowarzyszenia katolików. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 189 (26 XI). – s. 4

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22868         

4121.
O szansach porozumienia : wywiad z Lechem Wałęsą. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 268 (26 X). – s. 1-2
Uwagi: wywiad.: rozmowa z L. Wałęsą w X 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23810         

4122.
O ujawnieniach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 63 (6 X). – s. 1
Uwagi: art.: przedstawienie rządowej akcji ujawnień opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21229         

4123.
O ułaskawieniach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 54 (2 VI). – s. 3. – (W więzieniach)
Uwagi: art.: fragment listu otwartego z 25 V 83r. członków "S" więzionych w ZK Kłodzko o krytykującego politykę wobec więźniów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20931         

4124.
O uwolnienie Czesława Bieleckiego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 167 (17 IV). – s. 3
Uwagi: inf.: o powstaniu Komitetu Obrony Czesława Bieleckiego w Marsylii

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24330         

4125.
O uwolnienie Kornela Morawieckiego i Hanny Łukowskiej-Karniej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 234 (13 I). – s. 1
Uwagi: art.: o akcjach protestacyjnych w sprawie aresztowań K. Morawieckiego i H. Łukowskiej-Karniej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23090         

4126.
O uwolnienie Marka Adamkiewicza. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 40(384) (10-16 XI). – s. 3
Uwagi: inf.: o podjęciu akcji wysyłania książeczek wojskowych na ręce Ministra Obrony Narodowej PRL, na znak protestu przeciwko uwięzieniu Marka Adamkiewicza

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33953         

4127.
O wiedzę mniejsza, prawomyślność najważniejsza. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 23–24. – (Niepotrzebni Mogą Odejść)
Uwagi: art.: sprawa dr Wojciecha Pypno

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25814         

4128.
O wizycie - ich oczami. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 26(285) (8-21 VII). – s. 2-3
Uwagi: art.: przedruk fragmentów notatki sporządzonej przez Wydział Propagandy KC PZPR, analiza wizyty Papieża w Polsce

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29332         

4129.
O wyborach krytycznie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 138 (22 VIII). – s. 4
Uwagi: art.: o nachodzących wyborach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22289         

4130.
O wyborach władz "Mazowsza". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 280 (1 II). – s. 1-2
Uwagi: art.: relacja ze spotkania przedstawicieli KZ NSZZ „S” zakładów Regionu Mazowsze, którzy zebrali się celem przedyskutowania zasad wyłonienia regionalnej reprezentacji "S", 21 I 1989

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23917         

4131.
O zamiarach władzy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 42(301) (9-15 XII). – s. 1-2
Uwagi: art.: o sytuacji płacowej i socjalnej w PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29355         

4132.
O zdrowie ciała i duszy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 8(490) (7-21 IV). – s. 3
Uwagi: inf.: informacje różne z regionu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34541         

4133.
O-set
Listy do Redakcji / O-set [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 198 (11 II). – s. 2
Uwagi: list: odpowiedź na list

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23314         

4134.
O-set
SOS dla podziemnej poligrafii / O-set [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 190 (3 XII). – s. 4
Uwagi: art.: nt. podziemnych wydawnictw

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22893         

4135.
O. Józef
"Dlaczego ten plakat tak drażnił przedstawicieli reżimu?..." / O. Józef [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 3(347) (20 - 26 I). – s. 2
Uwagi: art. : o reakcjach społecznych na śmierć ks. Jerzego Popiełuszki

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33071         

4136.
O. Józef
Jakie prawo jest najważniejsze / O. Józef [pseud]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 23(325) (17-23 VI). – s. 4
Uwagi: art.: o rekolekcjach wielkopostnych dla inteligencji

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32750         

4137.
O. Józef
Po tygodniu kultury chrześcijańskiej / O. Józef [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 45(389) (15-31 XII). – s. 4
Uwagi: art.: omówienie obchodów tygodnia kultury chrześcijańskiej we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34015         

4138.
o. Józef
Pod rozwagę / o. Józef [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 9(311) (4-10 III). – s. 1-2
Uwagi: fel.: wezwanie do zachowania trzeźwości w związku z rozpoczynającym się Wielkim Postem

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29766         

4139.
O. Józef
Przebaczamy, ale nie godzimy się na zło / O. Józef [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 39(341) (18-24 XI). – s. 3-4
Uwagi: art.: o znaczeniu słowa "przebaczenie"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33026         

4140.
O. Józef
Rachuby władców tego świata / O. Józef [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 16(441) (4-10 V). – s. 3-4
Uwagi: art.: o zbliżającej się pielgrzymce Jana Pawła II do PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34779         

4141.
O. Józef
Trzeba się nareszcie zdecydować / O. Józef. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 32(334) (23-29 IX). – s. 4
Uwagi: art. : poświęcony systemowi komunistycznemu i jego postrzeganiu przez część społeczeństwa

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32956         

4142.
o. Józef
Władca – sługa sprawiedliwy / o. Józef [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 10(312) (11-17 III). – s. 4
Uwagi: art.: poświęcony 500 rocznicy śmierci św. Kazimierza – polskiego królewicza, patrona Litwy i Wilna.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29781         

4143.
O.H.
"My nie możemy nie zwyciężyć" : "Solidarność" nie da się podzielić ani zniszczyć- Lech Wałęsa / O.H. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 65 (20 X). – s. 1
Uwagi: wywiad.: wywiad z L. Wałęsą o aktualnej sytuacji "S" i jej szansach na przyszłość

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21362         

4144.
O.W
W Nowej Hucie / O.W [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 282 (15 II). – s. 3
Uwagi: art.: na temat organizowania zakładowych komitetów "S" w Nowej Hucie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23978         

4145.
Ob. Prezes - Przewodniczący. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 26 (5 IX). – s. 5-6. – (Dokumenty)
Uwagi: dok.: pismo ukazujące stosunku władz do "niezależnych" instytucji

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28299         

4146.
Obchody 10-lecia Karty 77 w Podkowie Leśnej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 201 (4 III). – s. 1
Uwagi: art.: relacja z obchodów 10-lecia Karty 77

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22537         

4147.
Obchody Czerwca ‘76. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 172 (29 V). – s. 4
Uwagi: inf.: zaproszenie na uroczystości rocznicowe w Radomiu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24419         

4148.
Obchody grudniowych rocznic . – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 1(345) (6 - 12 I). – s. 3-4
Uwagi: inf. : o obchodach rocznic grudnia w zakładach pracy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33028         

4149.
Obchody sierpnia w regionie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 85(233) (23-25 VIII). – s. 1
Uwagi: inf.: o planowanych akcjach protestacyjnych na Dolnym Śląsku 31 sierpnia 1982 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29011         

4150.
Obchody w Warszawie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 271 (16 XI). – s. 1-2
Uwagi: inf.: o obchodach 11 XI w Warszawie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24480         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm