Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 z 172


3101.
Na miarę możliwości : z rozmowy z przedstawicielem Rady Robotniczej Huty Warszawa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 132 (6 VI). – s. 4
Uwagi: wywiad: z przedstawicielem Rady Robotniczej Huty Warszawa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22166         

3102.
Na naradzie samorządów w Sejmie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 226 (4 XI). – s. 1
Uwagi: art.: relacja z VII Narady Przedstawicieli Samorządów w Sejmie 28-29 X 87 r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23296         

3103.
"Na nas sypią się kłamstwa, lecz my idziemy z prawdą" : wypowiedzi uczestników XVI Plenum KC PZPR. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 91 (7 VI). – s. 4
Uwagi: art.: wypowiedzi uczestników XVI Plenum KC PZPR

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21785         

3104.
Na pierwszy ogień aktorzy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 244 (23 III). – s. 1, 3
Uwagi: art.: o aktualnej sytuacji środowiska aktorskiego w Polsce; fragment listu otwartego A. Szczepkowskiego w sprawie poprawy warunków pracy aktorów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23379         

3105.
Na posiedzeniu KKW. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 281 (8 II). – s. 1
Uwagi: inf.: o spotkaniu KKW w Gdańsku, 5 II 1989 r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23921         

3106.
Na pracę w sobotę tylko robol ma ochotę. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 34(336) (7 - 13 X). – s. 3
Uwagi: inf. : dot. akcji nakłaniania/ zmuszania pracowników do pracy w wolne soboty

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32822         

3107.
Na procesie w Gdańsku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 133 (13 VI). – s. 1
Uwagi: inf.: o procesie Lisa, Frasyniuka, Michnika

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22175         

3108.
Na prośbę Solidarności Walczącej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 26(285) (8-21 VII). – s. 4
Uwagi: inf.: komunikat o terminach nadawania audycji Radia Solidarność Walczącej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29335         

3109.
Na Rakowieckiej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 155 (23 I). – s. 2
Uwagi: inf.: nt. głodówek i chorób w więzieniu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22494         

3110.
Na rozprawie w Gdańsku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 132 (6 VI). – s. 1, 3
Uwagi: inf.: bieżące informacje na temat procesu W. Frasyniuka, B. Lisa i A. Michnika

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22140         

3111.
Na rzecz ochrony środowiska. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 286 (15 III). – s. 4
Uwagi: inf.: o działaniach na rzecz ochrony środowiska

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23975         

3112.
Na rzecz ochrony środowiska. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 285 (8 III). – s. 1
Uwagi: inf.: serwis informacyjny na rzecz ochrony środowiska

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24053         

3113.
Na rzecz więźniów politycznych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 163 (20 III). – s. 3
Uwagi: inf.: nt. akcji solidarnościowej z więźniami politycznymi

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24266         

3114.
Na straży granic pluralizmu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 199 (18 II). – s. 4. – (Przecieki)
Uwagi: art.: nt. sytuacji w Partii

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23390         

3115.
Na Śląsku – ugody nie dla wszystkich. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 269 (2 XI). – s. 3
Uwagi: inf.: o sytuacji pracowników i działaczy "S" zwolnionych na Śląsku za udział w strajkach, X 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23882         

3116.
Na Śląsku po strajkach. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 6(19) (X). – s. 13–15 . – (Kolegia Represje...)
Uwagi: art.: sytuacja po strajkach na Śląsku. - W art. zniekształcone zostały dane Grockiego Władysława, którego nazwisko błędnie podano, jako Grodzki.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25759         

3117.
"Na temat październikowych »wyborów«...". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 33(377) (22-28 IX). – s. 1-2
Uwagi: art.: o wyborach do Sejmu PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33775         

3118.
Na transparentach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 56 (30 VI). – s. 2
Uwagi: art.: o treści transparentów podczas mszy odprawianych przez JP II

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20972         

3119.
Na transparentach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 56 (30 VI). – s. 2
Uwagi: art.: o treści transparentów podczas mszy odprawianych przez JP II

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24599         

3120.
Na trasie pielgrzymki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 215 (17 VI). – s. 1, 4
Uwagi: art.: relacja z 3 pielgrzymki JP II

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22901         

3121.
Na trasie Warszawa-Poznań. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 4 (II). – s. 16-18. – (Kolegia...)
Uwagi: art.: skazanie Jana Plewy za naruszenie ustawy prasowej, przewoził wydawnictwa drugiego obiegu

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25509         

3122.
Na Twoje imieniny. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 16(405) (5-11 V). – s. 1
Uwagi: lit.: wiersz z okazji imienin ks. Jerzego Popiełuszki

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34299         

3123.
"Na tym polega nasza niewola..." / Jerzy Popiełuszko. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 14(316) (8-14 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: fragment homilii ks. Jerzego Popiełuszki

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32602         

3124.
Na uboczu wielkich wydarzeń. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 40(342) (25 XI-1 XII). – s. 2
Uwagi: inf.: o reakcji w zakładach pracy na wiadomość o śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33041         

3125.
Na uczelniach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 83 (5 III). – s. 1-2
Uwagi: inf.: informacja na temat bieżących wydarzeń mających miejsce w polskich placówkach naukowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21655         

3126.
Na uczelniach. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 277 (11 I). – s. 3-4
Uwagi: inf.: o sytuacji na wyższych uczelniach i akcjach NZS, I 1989

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23847         

3127.
Na Uniwersytecie Warszawskim. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 209/210 (6 V). – s. 3-4
Uwagi: art.: nt. sytuacji UW

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22728         

3128.
Na wolności. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 196 (28 I). – s. 2. – (Na wolności)
Uwagi: inf. nt. inwigilacji W. Frasyniuka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23222         

3129.
Na wolności. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 197 (4 II). – s. 1
Uwagi: dok.: list – protest przeciwko represjom wobec Władysława Frasyniuka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23258         

3130.
Na wsi wybory. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 94 (13 VII). – s. 2
Uwagi: art.: wybory na wsi

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21803         

3131.
Na Wybrzeżu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 60 (25 VIII). – s. 1-2
Uwagi: art.: o aktualnych wydarzeniach na wybrzeżu; głównie o strajkach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21160         

3132.
Na wyrost. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 2. – s. 15-16
Uwagi: inf.: proces Andrzeja Krzyżańskiego przed Sądem Rejonowym w Koninie w kwietniu 1986 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25422         

3133.
Na wysokim szczeblu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 271 (16 XI). – s. 4
Uwagi: inf.: o debacie telewizyjnej między L. Wałęsą a przewodniczącym OPZZ A. Miodowiczem

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24494         

3134.
Na zaproszenie Lecha Wałęsy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 227 (11 XI). – s. 1
Uwagi: art.: relacja ze spotkania opozycjonistów 7 XI 87 r. - W art. zniekształcono nazwisko Macieja Zalewskiego, błędnie podając Zaleski.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23366         

3135.
Na zaproszenie Lecha Wałęsy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 263 (14 IX). – s. 1-2
Uwagi: art.: o spotkaniu w kościele św. Brygidy w Gdańsku intelektualistów z KKW, przedstawicielami robotników z głównych centrów strajkowych oraz „S” rolników indywidualnych - 11 IX 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23708         

3136.
Nabić sok pomidorowy w butelkę. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 5 (19 III). – s. 8. – (frywolna ale prawdziwa rzeczywistość PRL na sali rozpraw)
Uwagi: sat.: o marnotrawstwie urzędowym i przebiegłości prywatnej inicjatywy

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28323         

3137.
Nad czym pracują …cenzorzy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 33(335) (30 XI - 6 X). – s. 3
Uwagi: inf. : o ingerencji cenzorów w wydawnictwa Ossolineum

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32922         

3138.
Nad komunikatem GUS. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 43 (3 III). – s. 3
Uwagi: art.: o sytuacji ekonomicznej w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20747         

3139.
Nadspodziewany rezultat. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 7(309) (19-25 II). – s. 2
Uwagi: inf.: dot. przesłuchań w dniu 10 I 1984 r. wrocławskich artystów, naukowców, pisarzy, którzy podpisali apel o zwolnienie 7 członków władz „S”

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29741         

3140.
Nadużywanie prawa o wykroczeniach : apel intelektualistów poznańskich do Sejmu / Intelektualiści z Poznania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 199 (18 II). – s. 1, 4
Uwagi: dok.: apel poznańskich intelektualistów do Sejmu PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23353         

3141.
Nadużywanie przez SB i MO dopuszczalności 48-godzinnego aresztu. – s. 2. – (Ostatnie wiadomości)
Uwagi: inf.: dotyczy zatrzymania 19 V 1978 A. Woźnickiego, działacza ROPCiO z Łodzi

A 417827 III
421945 II
 DO GÓRY   ID: 18121         

3142.
Nadzieja jest tą wartością naczelną w życiu ludzkim / {Redakcja]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 95(243) (27-30 IX). – s. 1-2
Uwagi: dok.: fragment homilii bp. Ignacego Tokarczuka wygłoszonej na Jasnej Górze 5 września 1982 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29125         

3143.
Nadzieje i wątpliwości. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 276 (4 I). – s. 2
Uwagi: art.: o obradach gdańskiego Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego, 19 XII 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23822         

3144.
Nadzór Zapopiegawczy. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 2 (VII). – s. 5. – (Ze Świata)
Uwagi: inf.: o stosowaniu przez władze czechosłowackie przepisu o "nadzorze zapopiegawczym"

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26072         

3145.
Nadzwyczajne prawa - zwyczajny komunizm. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 10(466) (5-19 V). – s. 2-3
Uwagi: art.: o nadaniu przez Sejm PRL nadzwyczajnych pełnomocnictw rządu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35224         

3146.
"Nadzwyczajne uprawnienia". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 251 (18 V). – s. 1, 3
Uwagi: art.: o specjalnych pełnomocnictwach i uprawnieniach rządu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23436         

3147.
Nagroda "Solidarności" regionu Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 20(445) (1-7 VI). – s. 4
Uwagi: inf.: o przyznaniu nagród dolnośląskiej "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34874         

3148.
Nagroda dla TM. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 269 (2 XI). – s. 3
Uwagi: inf.: o wręczeniu we francuskim Senacie honorowych nagród przyznawanych przez Fundację na Rzecz Wolności Prasy, 26 X 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23885         

3149.
Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 154 (16 I). – s. 4
Uwagi: inf.: laureaci nagrody im. Andrzeja Kijowskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22479         

3150.
Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 190 (3 XII). – s. 4
Uwagi: art.: nt. rozdania nagród

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22896         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm