Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

6101.
Śledztwo umorzone. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 32(376) (15-21 IX). – s. 4
Uwagi: inf.: o umorzeniu śledztwa w sprawie pobicia 23 osób w dniu 31 VIII 1984 r. przez funkcjonariuszy DUSW Wrocław-Krzyki

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33772         

6102.
Śmiać się czy płakać?. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 245 (6 IV). – s. 3
Uwagi: art.: o akcjach prewencyjnych władz PRL wobec społeczeństwa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23456         

6103.
Śmiej się pan z tego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 275 (14 XII). – s. 3
Uwagi: inf.: o happeningu Pomarańczowej Alternatywy „Spisać nas wszystkich” zorganizowanym 12 XII 1988 w Białymstoku i o proteście przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Klempiczu zorganizowanym 7 XII 1988 przez WiP i MIR w domu towarowym „Rolnik” w Gorzowie Wielkopolskim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24558         

6104.
Śmiercionośny Konin. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 201 (4 III). – s. 2
Uwagi: art.: nt. wpływu przemysłu na zanieczyszczenie środowiska w województwie konińskim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22543         

6105.
Śmierć Doroty i Adama Jurczyków. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 85(233) (23-25 VIII). – s. 2
Uwagi: inf.: na temat śmierci małżeństwa Jurczyków

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29017         

6106.
Śmierć Piotra Baroszcze. – Praworządność (Warszawa) 1987, nr 16 (I). – s. 26-75
Uwagi: art.: ukazujacy postać Piotra Bartoszcze oraz jego rodziny a także okoliczności jego śmierci i dochodzenia w tej sprawie

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26229         

6107.
Śmierć Romka Strzałkowskiego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr spec. (28 VI). – s. 5
Uwagi: art.: nt. rocznicy wydarzeń w Poznaniu w 1956 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24456         

6108.
Śmierć z ręki pijanego strażnika. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 37
Uwagi: inf.: na temat zabójstwa Ireneusza Tomczaka

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25723         

6109.
Śnieżynka
U nas / Śnieżynka [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 29[właśc. 30](512) (2-16 XI). – s. 2
Uwagi: fel.: krytyczne uwagi zamieszczone w piśmie "U nas" na temat niektórych działaczy "S" spowodowały wymienienie przez prezydium KZ "S" "Polar" nazwisk domniemanych redaktorów, którymi następnie zainteresowała się SB

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34908         

6110.
Śp. Józef Rybicki : 1901-1986. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 170 (15 V). – s. 1
Uwagi: inf.: nekrolog o śmierci Józefa Rybickiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24369         

6111.
Śpiewak Jan Leon, Pawlak Antoni
Oświadczenie "PiP" / Jan Leon Śpiewak, Antoni Pawlak. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 246 (13 IV). – s. 2
Uwagi: art.: o oświadczeniu PiP dotyczącego 20 rocznicy wydarzeń marcowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23467         

6112.
Śpij spokojnie komitet czuwa. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII). – s. 16-17
Uwagi: art.: powstanie Społecznego Komitetu Praw Człowieka w Warszawie

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25800         

6113.
Śreniowski Józef
Do Ob. Naczelnika Zakładu Karnego w Braniewie : 17 IV 1985 r. Braniewo / Józef Śreniowski . – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 8/9. – s. 97. – (Bez Komentarza)
Uwagi: dok.: pismo J. Śreniowskiego do Naczelnika ZK w Braniewie w sprawie warunków więzienia ks. Zycha

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26164         

6114.
Świadectwa. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 12/13 (I/II). – s. 83-96
Uwagi: art.: relacje więźniów politycznych n/t sytuacji w zakładach karnych PRL podczas ich okresu pozbawienia wolności

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26196         

6115.
Świadectwa. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 14 (V). – s. 108-115
Uwagi: art. wspomnienia komunistycznych więźniów z okresu międzywojennego jako porównanie systemu więziennictwa II Rzeczypospolitej i PRL

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26217         

6116.
Świadectwa. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 15 (XII). – s. 59-65
Uwagi: art.: świadectwa dotyczące działalności komunistów w II Rzeczpospolitej

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26221         

6117.
Świadek czy podejrzany?. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 7 (10 V). – s. 3-5. – (Adwokat radzi)
Uwagi: inf.: porady prawne n/t praw i obowiązków świadka

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28351         

6118.
Świadkowie: Odwołuję zeznania, nie wiem, nie pamiętam. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 63 (6 X). – s. 3. – (Ich władza boi się najbardziej)
Uwagi: art.: o rozprawie opozycjonistów przed sądem w Poznaniu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21367         

6119.
Świat patrzy na Ormian. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 244 (23 III). – s. 1–2
Uwagi: art.: o sytuacji Ormian zamieszkujących w sowieckich republikach Armenii, Azerbejdżanie i innych miejscach ZSRR

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23368         

6120.
"Świat pracy musi być solidarny" : fragmenty wywiadu telefonicznego udzielonego 5 I przez Lecha Wałęsę redaktorom polskich pism emigracyjnych i programów radiowych w USA i Kanadzie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 39 (13 I). – s. 1
Uwagi: wywiad: przedstawienie działalności "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20988         

6121.
Świdnik. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 20 (30 VI). – s. 3. – (Świdnik)
Uwagi: art.: o strajku w WSK. - W art. zniekształcone zostały dane Andrzeja Perzaka, którego nazwisko podano jako Pożak. - W art. zniekształcone zostały dane Stanisława Pycia, którego nazwisko podano jako Pyś.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20725         

6122.
Święto Solidarności na Kleczkowskiej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 95(243) (27-30 IX). – s. 1
Uwagi: dok.: fragment grypsu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29124         

6123.
T. D.
Listy do redakcji / T. D. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 15(439) [właśc. 15(440)] (20 IV - 2 V). – s. 3. – (Listy Do Redakcji)
Uwagi: dok.: list do czytelnika redakcji "ZDnD" o popularności NSZZ "S" wśród społeczeństwa

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34750         

6124.
T.
Bliżej ideału / T. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 2(161), wyd. strajk. 13 (5-6 I). – s. 1
Uwagi: art.: o radach pedagogicznych z udziałem przedstawicieli Kuratorium przed rozpoczęciem roku szkolnego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29565         

6125.
T.M.
"Pieski świat" / T.M.[pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1988, nr 18. – s. 94-99
Uwagi: art.:artykuł opisujący rozporządzenie z 1974 roku które miało regulować wysokość opłat za utrzymanie psa w mieście.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26262         

6126.
T.
Rzecznik Praw Obywatelskich o konfiskatach / T. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 21-24
Uwagi: art.: na temat interwencji rzecznika praw obywatelskich E. Łętowskiej

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25874         

6127.
T.T.
Przed nowym przesileniem – jesień 1987 / T.T. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 221 (30 IX). – s. 1-2
Uwagi: art.: o przemianach w całym bloku państw socjalistycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23092         

6128.
T.T.
Sejm po rezygnacji Messnera / T.T. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 264 (21 IX). – s. 4

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23744         

6129.
T.
Upaństwowiony alkoholizm / T. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 30(374) (1-7 IX). – s. 2-3
Uwagi: art.: o spożyciu alkoholu przez Polaków

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33753         

6130.
T.W.
O ustawie amnestyjnej / T.W. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 28(287) (5-18 VIII). – s. 3-4
Uwagi: fel.: n/t amnestii z dnia 21.07.1983

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29387         

6131.
Ta zniewaga krwi wymaga. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 6(19) (X). – s.18. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: o postępowaniu dyscyplinarnym wszczętym przeciwko Zofii Adamowicz za obrazę kolegium podczas obrony Seweryna Jaworskiego, Edwarda Mizikowskiego, Kazimierza Wolfa w dniu 21 VIII 1988 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25763         

6132.
Tachasiuk Henryk, Łuczywo Helena
Listy do redakcji / Henryk Tachasiuk [pseud.], P.H. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 275 (14 XII). – s. 4. – (Listy do redakcji)
Uwagi: dok.: list sprostowanie informacji zawartych w artykule „Wybory w Ursusie” zamieszczonym w TM nr 272 i podpisanym inicjałami P.H oraz odpowiedź autora artykułu. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 487.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24565         

6133.
Tadeusz Jedynak. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 165 (3 IV). – s. 1-2. – (Więzień miesiąca)
Uwagi: art.: sylwetka Tadeusza Jedynaka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24284         

6134.
Tajemnicza śmierć głównego świadka w procesie o zabójstwo radomskiego robotnika – J. Brożyny. – s. 2. – (Ostatnie wiadomości)
Uwagi: inf.: sprawa śmierci radomskiego robotnika J. Brożyny

A 417827 III
421945 II
 DO GÓRY   ID: 18115         

6135.
Tajny raport komisji planowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 67 (10 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: o tajnym raporcie Komisji Planowania mówiącym o pogłębianiu się kryzysu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21232         

6136.
Tak działają Kolegia. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 5 (IV). – s. 18-21. – (Kolegia...)
Uwagi: art.: niektóre aspekty działalności Kolegium do Spraw Wykroczeń

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25551         

6137.
Taka jest prawda : Lektor KW PZPR o pielgrzymce papieskiej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 205 (1 IV). – s. 3
Uwagi: art.: nt. audycji w radio zakładowym

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22660         

6138.
Taksówkarze : mamy prawo żyć uczciwie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 168 (24 IV). – s. 4. – (Zakłady pracy)
Uwagi: art.: nt. podwyżek i zwolnień

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24347         

6139.
Taktyka kija i marchewki. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 93(241) (20-22 IX). – s. 1-2
Uwagi: art.: o zwolnieniach z pracy biorących udział w obchodach upamiętniających porozumienia sierpniowe

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29097         

6140.
Taktyka związku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 29 (13 X). – s. 3
Uwagi: art.: pisany we Wrocławiu 1.06.82 r. prawdopodobnie przez Frasyniuka; głos w dyskusji o taktyce ruchu "S" w okresie stanu wojennego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21217         

6141.
"Tam, gdzie bezprawie zostało podniesione do rangi zasady i źródła działania..." / Józef Tischner. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 3(347) (20 - 26 I). – s. 1
Uwagi: art. : wypowiedź po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki zdjęta przez cenzurę z Tygodnika Powszechnego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33068         

6142.
TAO
Nasz premier... / TAO [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 22(504) (24 VIII - 7 IX). – s. 1
Uwagi: fel.: komentarz do rezygnacji Czesława Kiszczaka z funkcji premiera i desygnowania Tadeusza Mazowieckiego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34764         

6143.
Tarkowski Jacek
Bez chleba i igrzysk / A. Sas [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 88 (17 V). – s. 4
Uwagi: art: opinia o bojkocie igrzysk przez ZSRR i jego satelitów. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 564.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21774         

6144.
Tarkowski Jacek
Czy nowe odprężenie / A. Sas [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 83 (5 III). – s. 4
Uwagi: inf.: analiza stosunków pomiędzy ZSRR i USA. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 564.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21644         

6145.
Tarkowski Jacek
I ty sprawdziłeś listę wyborczą / A.Sas [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 91 (7 VI). – s. 4
Uwagi: inf.: komentarz informacji rzecznika rządu PRL Jerzego Urbana, dotyczącej rzekomej liczby osób sprawdzających listy wyborcze. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 564.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21789         

6146.
Tarkowski Jacek
Nasza Syberia / A.SAS [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 98 (6 IX). – s. 4
Uwagi: art.: opinia autora o projekcie ustawy w sprawie deportacji Polaków z kraju. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 564.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21583         

6147.
Tarkowski Jacek
Nauczyciele z wojskowej nominacji / A. Sas [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 101 (11 X). – s. 4
Uwagi: art.: zarządzenie o przygotowaniu żołnierzy odchodzących do rezerwy do pracy w zawodzie nauczycielskim. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 564.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21866         

6148.
Tarkowski Jacek
Porażka przedwyborcza / A. Sas [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 82 (29 III). – s. 3
Uwagi: art.: opinia o powołaniu przez Sejm ordynacji wyborczej do rad narodowych. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 564.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21624         

6149.
Tarkowski Jacek
Rada to serce w organizmie miasta / A.Sas [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 91 (7 VI). – s. 4
Uwagi: art: sylwetki radnych. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 564.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21783         

6150.
Tarkowski Jacek
Umówmy się na Placu Bankowym / A. Sas [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 147 (22 XI). – s. 4
Uwagi: fel.: nt. zmian nazw miast i ulic. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 564.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22357         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm