a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

6001.
Szczecińskie WPKM – strajk w obronie wyrzuconych kolegów. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 256 (22 VI). – s. 1
Uwagi: inf.: o strajku w Szczecinie w obronie wyrzuconych kolegów, 22 VI 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23635         

6002.
Szczepański Jarosław Józef
Największa dziura w Europie / Jakub Kon [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 254 (8 VI). – s. 3
Uwagi: art.: o sytuacji w Bełchatowskiej Odkrywkowej Kopalni Węgla Brunatnego i w samym Bełchatowie. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 341.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23579         

6003.
Szczepkowska Roma
Mądrzej nad tą trumną / Roma Szczepkowska. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 150/ 151 (12 XII). – s. 4
Uwagi: art.: refleksja o Jerzym Popiełuszce i jego „Zapiskach”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22456         

6004.
Szczere wyznanie dyrektora. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 32(334) (23-29 IX). – s. 3
Uwagi: inf.: strajk w Pafawagu z powodu zmiany siatki płac

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32954         

6005.
Szczerość. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 27(286) (22 VII-4 VIII). – s. 2
Uwagi: art.: komentarz do wypowiedzi wicepremiera Rakowskiego „partia jest dość silna, by swych wrogów bić po pysku”

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29350         

6006.
Szczerość. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 21(365) (2-9 VI). – s. 3
Uwagi: art.: omówienie "Zakładowego Programu Poprawy Sytuacji Społeczno-Politycznej"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33662         

6007.
Szczęsna Joanna, Burski Tomasz
Szukanie innej drogi / Jan Klincz [pseud.], T. Chudy [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 274 (7 XII). – s. 3
Uwagi: wywiad: z Ryszardem Turskim i Antonim Pawlakiem o reaktywowaniu pisma „Po prostu”. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24542         

6008.
Szczęsna Joanna, Kruczkowska-Bikont Anna
Konkretna solidarność : rozmowa z Mirosławem Jasińskim z SPCz / Jan Klincz [pseud.], Mól Anna [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 246 (13 IV). – s. 3
Uwagi: wywiad: o działalności Solidarności Polsko - Czechosłowackiej. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23468         

6009.
Szczęsna Joanna, Kruczkowska-Bikont Anna
Panorama Wrocławia / Jan Klincz [pseud.], Anna Mól [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 247 (20 IV). – s. 1–3
Uwagi: art.: o działalności opozycyjnej we Wrocławiu. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23486         

6010.
Szczęsna Joanna, Kruczkowska-Bikont Anna
Wallenrod boi się wyjść podziemia... : z rozmowy z Piotrem Siedlińskim / Jan Klincz [pseud.], Anna Mól [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 280 (1 II). – s. 3
Uwagi: art.: zapis rozmowy Piotrem Siedlińskim, byłym funkcjonariuszem MO w Gdańsku, oddelegowanym do pracy w Wydziale Śledczym SB w Gdańsku, który ukrywał się od V 1986 r. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23945         

6011.
Szczęsna Joanna, Łuczywo Helena
Katyń – od tabu do głasnosti? / J. Klincz, Hofer P.. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 253 (1 VI). – s. 1-2
Uwagi: art.: o polsko-radzieckiej konferencji poświęconej zbrodni katyńskiej. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23516         

6012.
Szczęsna Joanna, Pacewicz Piotr
Gdzie religia łączy się z polityką : dyskusja przed pielgrzymką Jana Pawła II / Jan Klincz [pseud.], FF [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 213 (27 V). – s. 1-2
Uwagi: art.: relacja z dyskusji o sytuacji przed 3 pielgrzymką papieża. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22818         

6013.
Szczęsna Joanna, Pacewicz Piotr
Historia jednego przerzutu / Jan Klincz [pseud.], FF [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 212 (20 V). – s. 1-2
Uwagi: art.: historia przemytu ze Szwecji do Polski sprzętu poligraficznego, komputerów, bezdebitowych wydawnictw. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22779         

6014.
Szczęsna Joanna, Woydt Marta
Przerwa w historycznej chwili : Klincz Jan [pseud.], Jagman Jagna [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 288 (5 IV). – s. 4. – (Zakończenie obrad okrągłego stołu)
Uwagi: art.: o przerwie w obradach Okrągłego Stołu. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24012         

6015.
Szczęsna Joanna
Anatolij Szczarański na wolności / Jan Klincz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 158 (13 II). – s. 4
Uwagi: art.: nt. uwolnienia więźnia politycznego w NRD. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24194         

6016.
Szczęsna Joanna
Anin: głosuj na naszych kandydatów / J. Klincz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 256 (22 VI). – s. 2
Uwagi: art.: o wyborach do RN w Aninie. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23619         

6017.
Szczęsna Joanna
Bestseller / J.K. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 275 (14 XII). – s. 2
Uwagi: rec.: autobiografii L. Wałęsy “Drogi nadziei”. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 247.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24562         

6018.
Szczęsna Joanna
Bez państwowego mecenatu / Jan Klincz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 206 (8 IV). – s. 3
Uwagi: wywiad.: z Jerzym Paciutą, prezesem rozwiązanego Związku Polskich Artystów Plastyków. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22682         

6019.
Szczęsna Joanna
Był jazz : Czechosłowacja / /jk/ [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 198 (11 II). – s. 4. – (Studium obłędu)
Uwagi: art.: nt. represji o wobec członków Sekcji Jazzowej Związku Muzyków w Pradze. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 287. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Miloša Drdy, którego imię zmieniono na błędne: Milos. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Čestimíra Huňata, którego imię zmieniono na błędne: Cestimir.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23330         

6020.
Szczęsna Joanna
Chcą być Białorusinami, Ukraińcami, Litwinami... : z rozmowy z Jackiem Kuroniem / Jan Klincz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 289 (12 IV). – s. 1
Uwagi: art.: o mniejszościach narodowych w Polsce. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24066         

6021.
Szczęsna Joanna
Co kwartał 5000 stron... : o podziemnych periodykach / Klincz Jan [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 245 (6 IV). – s. 1–3
Uwagi: art.: o pracy wydawnictw niezależnych. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23446         

6022.
Szczęsna Joanna
Czesław Miłosz – o Polsce i Europie Środkowej / Feliks Jankowski [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 236 (27 I). – s. 1–2
Uwagi: wywiad: rozmowa J. Szczęsnej z C. Miłoszem o aktualnej sytuacji Polski na arenie międzynarodowej. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 270.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23192         

6023.
Szczęsna Joanna
Czy da się wykorzystać "pierestrojkę"? : z dyskusji na Tymczasowej Radzie "Solidarności" 4 VII / Jan Klincz. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 218 (29 VII). – s. 1, 4
Uwagi: art.: relacja z dyskusji o trwających przemianach w ZSRR i ich wpływie na sytuację w bloku i Polsce. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22968         

6024.
Szczęsna Joanna
Dalej niż za Chruszczowa : Rozmowa z Andrzejem Drawiczem – tłumaczem literatury rosyjskiej / Jan Klincz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 203 (18 III). – s. 1-2
Uwagi: wywiad.: rozmowa z Andrzejem Drawiczem. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22595         

6025.
Szczęsna Joanna
Głasnost po Polsku : z dyskusji o prasie oficjalnej / Jan Klincz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 217 (15 VII). – s. 1-2
Uwagi: art.: dyskusja o przemianach w prasie oficjalnej. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22936         

6026.
Szczęsna Joanna
Jaką cenę płacić? / Jan Klincz. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 277 (11 I). – s. 1-2
Uwagi: art.: o stanowisku Grupy Roboczej KK, polityce NSZZ „S” wobec władz PRL i przygotowaniach do okrągłego stołu, XII 1988. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23837         

6027.
Szczęsna Joanna
Jaruzelski ludzki pan / ja [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 12 (5 V). – s. 4
Uwagi: inf.: krótka analiza sytuacji w kraju. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 264.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20432         

6028.
Szczęsna Joanna
Jest teraz taka dziwna pauza : rozmowa z Tadeuszem Konwickim / Jan Klincz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 190 (3 XII). – s. 1, 4
Uwagi: wywiad: z Tadeuszem Konwickim. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22880         

6029.
Szczęsna Joanna
Już nad Grudziądzem nie było szans / J. Klincz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 211 (13 V). – s. 1-2
Uwagi: art.: o katastrofie samolotu Ił-62M Tadeusz Kościuszko w Lesie Kabackim, 9 V 1987. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22748         

6030.
Szczęsna Joanna
Kino Domowe / Jan Klincz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 171 (22 V). – s. 3
Uwagi: art.: na podstawie rozmowy z szefem jednego z warszawskich kin domowych. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24395         

6031.
Szczęsna Joanna
Lubin : z rozmowy z działaczem "Solidarności" / Jan Sokół [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 148 (28 XI). – s. 4
Uwagi: art.: sytuacja robotników w Zagłębiu Miedziowym. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 569.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22387         

6032.
Szczęsna Joanna
Między młotem a kowadłem / Jan Klincz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 262 (7 VI). – s. 2
Uwagi: art.: o strajkach w Szczecinie, VIII 1988. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23687         

6033.
Szczęsna Joanna
Między nadzieją a zwątpieniem / Jan Klincz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 266 (5 X). – s. 2
Uwagi: art.: o negocjacjach "S" z władzami PRL i sytuacji w Polsce przed okrągłym stołem. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23764         

6034.
Szczęsna Joanna
Milczenie wokół Gib / Jan Klincz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 267 (19 X). – s. 2
Uwagi: art.: o obławie augustowskiej i grobach w Gibach. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23786         

6035.
Szczęsna Joanna
Mniej i bardziej pryncypialnie / Jan Klincz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 268 (26 X). – s. 1, 3
Uwagi: art.: o reakcjach polskich ugrupowań opozycyjnych na dążenie L. Wałęsy i KKW do porozumienia z władzą. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23819         

6036.
Szczęsna Joanna
Moim towarzyszem jest bieżąca chwila : rozmowa z Jackiem Fedorowiczem / Jan Klincz . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 202 (11 III). – s. 1, 3
Uwagi: wywiad.: rozmowa z Jackiem Federowiczem. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22566         

6037.
Szczęsna Joanna
O Nowej Hucie : z rozmów z przedstawicielami nowosądeckiego MKSu, TKRH i prasy zakładowej / ja [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 99 (20 IX). – s. 1, 4
Uwagi: art.: opisujący działalność "Solidarności" w Nowej Hucie. - W artykule podano nieprawidłową nazwę instytucji, zapisano błędnie: Katolicki Uniwersytet Robotniczy (KUR) w Krakowie na Osiedlu Szklane Domy; natomiast prawidłowa nazwa instytucji powinna być następująca: Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy (ChUR) w Krakowie-Mistrzejowicach.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21594         

6038.
Szczęsna Joanna
O prawa robotnicze w ZSRR : w przededniu 1 Maja / Jan Klincz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 168 (24 IV). – s. 3
Uwagi: art.: działania O. Alifanowa. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24341         

6039.
Szczęsna Joanna
O wolność dla politycznych / (ja) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 73 (5 I). – s. 3
Uwagi: art.: losy więźniów politycznych. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 264.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21512         

6040.
Szczęsna Joanna
Od poniedziałku do poniedziałku / Jan K. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 257 (6 VII). – s. 3
Uwagi: inf.: serwis informacyjny o wydarzeniach w kraju. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 269.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23683         

6041.
Szczęsna Joanna
Oskarżony – NSZZ "Solidarność" / jaa [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 5 (4 III). – s. 1-2
Uwagi: art.: omówienie działań rządowych wobec "Solidarności". - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 264. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Marcelego Antoniego Czarneckiego, którego nazwisko zmieniono na błędne: Czarnocki. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Ryszarda Władysława Drewniaka, któremu dwa imiona (R. W.) zmieniono na błędny inicjał: Z. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane człowieka nazywającego się Andrzej Dudek, którego nazwisko zmieniono na błędne: A. Dudka.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20441         

6042.
Szczęsna Joanna
Oskarżony – NSZZ "Solidarność" / jaa [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 6 (13 III). – s. 2-3. – (Oskarżony - NSZZ "Solidarność")
Uwagi: art.: informacje o procesach sądowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20504         

6043.
Szczęsna Joanna
Panie Urban, dlaczego pan struga wariata? / (ja) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 168 (24 IV). – s. 4
Uwagi: art.: nt. nieporozumienia z austriackim dziennikarzem. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 264.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24350         

6044.
Szczęsna Joanna
Polcul Foundation / Jan Klincz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 274 (7 XII). – s. 2
Uwagi: art.: o australijskiej Fundacji Popierania Niezależnej Kultury w Polsce i o nagrodach przez nią przyznawanych. - opracowanie na podstawie rozmowy i dokumentów przekazanych przez Wojciecha Zagałę. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24534         

6045.
Szczęsna Joanna
Polskie Radio w Monachium : Wywiad ze Zdzisławem Najderem, dyrektorem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa / Jan Sokół. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 150/ 151 (12 XII). – s. 1-2
Uwagi: Wywiad: ze Zdzisławem Najderem. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 580.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22442         

6046.
Szczęsna Joanna
PPS – nieudana mediacja / Jan Klincz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 258 (20 VII). – s. 3
Uwagi: art.: o rozłamie w PPS. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23731         

6047.
Szczęsna Joanna
Przegląd tygodnia / Jan Klincz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 250 (11 V). – s. 2–4. – (Przegląd tygodnia)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny z całego tygodnia. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23596         

6048.
Szczęsna Joanna
"Radujmy się ostrożnie…" / Jan Klincz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 288 (5 IV). – s. 1-2. – (Forum Kultury Niezależnej)
Uwagi: art.: o kiermaszu wydawnictw kultury niezależnej z Audytorium Maximum. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24017         

6049.
Szczęsna Joanna
Rajd po skrzynkach / Jan Klincz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 218 (29 VII). – s. 1, 3
Uwagi: art.: o rynku wydawnictw niezależnych w Warszawie. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Funduszu Inicjatyw Społecznych (FIS) w Lublinie, którego nazwę zmieniono na błędną: Fundusz Inicjatyw Wydawniczych.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22969         

6050.
Szczęsna Joanna
Romantyzm cierpliwości : wywiad ze Stefanem Bratkowskim / Jan Klincz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 176 (16 VII). – s. 1-2
Uwagi: wywiad: ze Stefanem Bratkowskim. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22482         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm