a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 z 172


551.
Bogucki Teofil
List księdza prałata Teofila Boguckiego do Waldemara Chrostowskiego / Teofil Bogucki . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 104 (1 XI). – s. 2
Uwagi: dok.: list księdza prałata Teofila Boguckiego do Waldemara Chrostowskiego


A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21949         

552.
Bogumił Studziński. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 218 (29 VII). – s. 3
Uwagi: inf.: informacja o śmierci B. Studzińskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22977         

553.
Bojarska Anna
Geografia praw człowieka / Alaska [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 14 (V). – s. 115-125
Uwagi: art.: recepcja Deklaracji Praw Człowieka w różnych krajach

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26218         

554.
Bojarska Anna
Recenzja : przewodnik po gułagu / Juliusz Nemo [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 12/13 (I/II). – s. 113-118. – (za granicą)
Uwagi: rec.: książki A. Shifrina: "The First Guidebook to Prisons and Concentration Camps of the Soviet Union" (Bantam Books 1982). - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 462

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26204         

555.
Bojarska Anna
Samookaleczenia / Alaska [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 12/13 (I/II). – s. 78-82
Uwagi: art.: raport opisujący zjawisko samookaleczeń w więzieniach PRL. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 52

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26195         

556.
Bojarska Anna
Stany wyjątkowe / Juliusz Nemo [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 10/11 (VIII). – s. 109-114. – (Za Granicą)
Uwagi: art. omówienie zagranicznych regulacji prawnych dotyczących stanów wyjątkowych. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 462

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26273         

557.
Bojarska Maria
Więzienia PRL (1) : zamknąć i wyrzucić klucz / Mums [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 8/9. – s. 80-86
Uwagi: art.: o zaniżaniu i utajnianiu informacji o liczbie osób więzionych w polskich więzieniach. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 455. - W art. zniekształcone zostały dane Lecha Domeradzkiego, którego nazwisko zmieniono na błędne: Domeracki.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26155         

558.
Bojarska Maria
Więzienia PRL (2) / Mums [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 10/11 (VIII). – s. 76-88
Uwagi: art. sytuacja więźniów osadzonych w polskich więzieniach. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 455

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26259         

559.
Bojarska Maria
Więzienia PRL (3) / Mums [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 12/13 (I/II). – s. 70-78
Uwagi: art.: raport na temat więziennictwa w PRL. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 455

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26194         

560.
Bojarska Maria
Więzienia PRL /4/ / Mums [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 14 (V). – s. 96-108
Uwagi: art.: sytuacja więźniów osadzonych w polskich więzieniach. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 455

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26216         

561.
Boją się nawet ciszy!. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 13(272) (29 III-7 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: dot. przebiegu akcji „tydzień protestu” we wrocławskich zakładach pracy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29159         

562.
Bojkot czy głosowanie przeciw. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 32(376) (15-21 IX). – s. 1
Uwagi: art.: wezwanie do bojkotu wyborów do Sejmu PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33765         

563.
Bojkot trwa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 40 (20 I). – s. 4
Uwagi: art.: artykuł o bojkocie nowych związków zawodowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21107         

564.
Bojkot w imię niepodległości : fragmenty odezwy organizacji "Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość", Liberalno-Demokratycznej Partii "Niepodległość" i Ruchu Polit. "Wyzwolenie". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 28(372) (4-17 VIII). – s. 3
Uwagi: dok.: wezwanie do bojkotu wyborów do Sejmu PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33739         

565.
Bojkot wronich związków. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 33 (10 XI). – s. 1-3. – (Bojkot wronich związków)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny dotyczący bojkotu programu wprowadzenia rządowych związków zawodowych w zakładach pracy w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20613         

566.
Bojkot wronich związków. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 35 (24 XI). – s. 4. – (Bojkot wronich związków)
Uwagi: inf.: o bojkocie "wronich" związków zawodowych w ZG Rudna i HCP

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20822         

567.
Bojkot wronich związków zawodowych trwa. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 2(261) (13-20 I). – s. 2
Uwagi: inf.: fragmenty listu doc. dr Tadeusza Czarnego do rektora Politechniki Wrocławskiej o rezygnacji z uczestnictwa w pracy grupy inicjatywno-konsultacyjnej ds. związków zawodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29002         

568.
Bojkot wyborów obowiązkiem uczciwego Polaka. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 91 (7 VI). – s. 2-3
Uwagi: art: o społecznych inicjatywach dotyczących bojkotu wyborów podjętych w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21763         

569.
Bojkotujemy wybory. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 79 (23 II). – s. 1
Uwagi: inf.: apel o zbojkotowanie zbliżających się wyborów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25325         

570.
Bojownik robotniczej sprawy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 88(160) [właśc. 1(160)], wyd. strajk. 12 (3-4 I). – S. 1-2
Uwagi: art. pochwała związkowej działalności Andrzeja Pawlika

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29558         

571.
Bolanowski T. et al
Apel NZS-u / T. Bolanowski et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 19(444) (25-31 V). – s. 4
Uwagi: dok.: o zbliżającej się pielgrzymce Jana Pawła II do ojczyzny

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34836         

572.
Bolesław Dolnośląski
Kilka uwag pod rozwagę działaczy NSZZ "S" na Dolnym Śląsku / Bolesław Dolnośląski [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 3(485) (10-24 II). – s. 2. – (Dokumenty Wypowiedzi)
Uwagi: art.: uwagi dot. sytuacji NSZZ "S" i postępowania jej członków

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34453         

573.
Bolesna rocznica. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 143/144 (24 X). – s. 1
Uwagi: inf.: nt. obchodów I rocznicy zamordowania ks. J. Popiełuszki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22361         

574.
Bolesne rocznice. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 268 (26 X). – s. 4
Uwagi: inf.: o obchodach rocznic zabójstw ks. J. Popiełuszki i B. Włosika

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23831         

575.
Borewicz Jerzy
Dlaczego nie pójdę na wybory / Jerzy Borewicz. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 10(492) wyd. spec. (29 IV). – s. 4
Uwagi: art. : stanowisko członka "Solidarności" z LGOM w sprawie wyborów

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 36240         

576.
Borowczyk Czesław, Broda Jarosław, Herbst Lothar et al
List otwarty : Wrocław, marzec 1989 r. / Czesław Borowczyk, Jarosław Broda, Lothar Herbst et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 7(489) (24 III - 7 IV). – s. 2-3. – (Dokumenty Wypowiedzi)
Uwagi: dok.: list działaczy "S" do Lecha Wałęsy, protestujących przeciwko posądzeniom członków Grupy Roboczej KK o malwersacje funduszy oraz wypowiedzi nt. przewodniczącego SW Kornela Morawieckiego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34521         

577.
Borowski Adam et al.
Oświadczenie / Adam Borowski . – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 8/9. – s. 98. – (Bez Komentarza)
Uwagi: dok.: oświadczenie pracowików SKP w Gdyni dotyczące ich zatrzymania przez funkcjonariuszy USW

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26165         

578.
Borowski Adam
List otwarty Adama Borowskiego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 61 (8 IX). – s. 4
Uwagi: dok.: apel o kontynuowanie działalności osób przebywających na wolności

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21143         

579.
Borst Feliks
Czy kara jest dobra na wszystko / Feliks Borst . – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 2. – s. 6-10
Uwagi: art.: o ustawach nowelizujących kodyfikację prawną

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25411         

580.
"Bóg się rodzi". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr [4(163)], wyd. strajk. 15 (10-11 I). – s. 2
Uwagi: art.: kolęda dla internowanych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29600         

581.
Bóg zapłać. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 16(318) (29 IV-5 V). – s. 4
Uwagi: inf.: podziękowania za kartki z życzeniami świątecznymi

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32630         

582.
Brak rękojmi. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 11 (X). – s. 27. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: inf.: zwolnienie z pracy Anny Urbanowicz

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25399         

583.
Braki, uproszczenia, zagrożenia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 180 (10 IX). – s. 3
Uwagi: art.: informacje z niepublikowanej części raportu komisji rządowej w sprawie katastrofy w Czarnobylu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22625         

584.
Bramy Piekielne go nie przemogą. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 17(319) (6-12 V). – s. 1
Uwagi: art.: o sytuacji Kościoła

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32634         

585.
Brandys Kazimierz, Chojecki Mirosław, Holland Agnieszka et al
Do wszystkich Polaków rozsianych po świecie / Kazimierz Brandys, Mirosław Chojecki, Agnieszka Holland et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 10(399) (9-15 III). – s. 4
Uwagi: dok.: apel Polaków przebywających we Francji o wsparcie finansowe dl pacjentów polskiej służby zdrowia

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34159         

586.
Brandys Marian
Nagroda im. Andrzeja Struga / Marian Brandys. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 201 (4 III). – s. 3
Uwagi: inf.: informacja na temat przyznania nagrody im. Andrzeja Struga Maciejowi Kozłowskiemu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22555         

587.
Braniewo. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 63 (6 X). – s. 3. – (Ich władza boi się najbardziej)
Uwagi: art.: sytuacji więźniów politycznych w Braniewie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21372         

588.
Brant Tomasz
Jesteśmy winni? / Tomasz Brant. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 13(172), wyd. strajk. 24 (29-30 I). – s. 2
Uwagi: fel.: przedruk z numeru 2 czasopisma "Solidarni" tekstu traktującego o NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29717         

589.
Brasov’87. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 229 (25 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: o protestach robotników w rumuńskim mieście Brasov

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23477         

590.
Brat Franciszek
"Bóg się rodzi moc truchleje" : [Wrocław, 24 grudnia 1981 roku] / Brat Franciszek [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 84(156), wyd. strajk. 8 (24-25 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29529         

591.
Bratkowski oskarżony o waluciarstwo. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 131 (30 V). – s. 1
Uwagi: inf.: na temat prowokacji wobec Stefana Bratkowskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22116         

592.
Bratkowski Piotr
Bestsellery 1985 / Marek Mokotowski [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 155 (23 I). – s. 1-2
Uwagi: rec.: omówienie książek: Wierzbicki P., Myśli staroświeckiego Polaka; Torańska T., Oni; Moskit M., Łopiński M., Wilk M., Konspira; Kto tu wpuścił dziennikarzy. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 447.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22486         

593.
Bratkowski Piotr
Podwójne dno / Jan Marcinkowski [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 160 (27 II). – s. 4
Uwagi: art.: na temat nowej pozycji książkowej, porównanie jej do propagandy komunistycznej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24677         

594.
Bratkowski Stefan
Dobrze, coraz lepiej : czyli o gospodarcze socjalistycznej / Stefan Bratkowski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 77 (9 II). – s. 3
Uwagi: art.: gospodarka socjalistyczna

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21456         

595.
Bratkowski Stefan
Stefan Bratkowski : Dlaczego nie pójdę głosować / Stefan Bratkowski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 91 (7 VI). – s. 1-2
Uwagi: art: uzasadnienie bojkotu wyborów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21732         

596.
Bratkowski Stefan
Stefan Bratkowski – kawałek władzy do zdobycia / Stefan Bratkowski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 106 (15 XI). – s. 3
Uwagi: art: apel o udział w wyborach do samorządu lokalnego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21984         

597.
"Bratnia prasa" o św. Maksymilianie Kolbe. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 54 (2 VI). – s. 4
Uwagi: inf.: o krytyce Kościoła w prasie KDL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20946         

598.
Bratnia przemoc. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 97 (23 VIII). – s. 4
Uwagi: art.: dotyczący interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 r., opracowany na podstawie "Agresja na Czechosłowację" wyboru dokumentów i publicystyki "Krąg" 1981.
- W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane S. V. Červonenki, którego nazwisko zmieniono na błędne: Czernienko, a inicjał imienia i otczestwa podano w formie: S. W. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Oldřícha Černika, którego imię i nazwisko zmieniono na błędne: Oldrzich Czernik.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21524         

599.
Brawo dla prezesa. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 1 . – s. 9-10
Uwagi: inf.: o wybrze Kazimierza Łojewskiego na prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25389         

600.
Brawo, Trudno o większy cynizm. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 107(256) (18-25 XI). – s. 2
Uwagi: inf.: o wniosku W. Frasyniuka o wyłączenie z kompletu orzekającego sędziów Bogdana Włoczewskiego i Mariana Mizo

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 31807         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm