L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
O Polsce Solidarnej \ WstępDział Polska Solidarna obejmuje informacje o zbiorach przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej oraz w Fundacji CDCN dotyczących opozycji antykomunistycznej po 1956 r. Dokumenty te to przede wszystkim publikacje (druki zwarte, ciągłe i ulotne), archiwalia (kolekcje), rękopisy, nagrania fonograficzne i filmowe oraz fotografie wydane, sporządzone lub wykonane w latach 1956-1989.

 DO GÓRY   ID: 16361         

WSTECZ

   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: fundacja@sowiniec.com.pl (Fundacja CDCD), biuro@sowiniec.com.pl (portal "Sowiniec")
info@sowiniec.com.pl (artykuły, publikacje, wiadomości)