L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Rękopisy \ OpracowaniaKowal Ryszard
Działalność NZS w Krakowie na tle innych ugrupowań antysocjalistycznych działających w Polsce na początku lat 80-tych / Ryszard Kowal. - Legionowo, 1984. - 79 k. ; 30 cm
Uwagi: Praca napisana na Seminarium Zakładu I pod kierunkiem kpt. dr. Jana Golca (Wyższa Szkoła Oficerska im. F. Dzierżyńskiego w Legionowie)

K 32 III
 DO GÓRY   ID: 30028         


Kozica Józef
Legiony Polskie 1914-1918 : w 60 rocznicę odzyskania Niepodległości / Józef Kozica. - Kraków, 6.VIII.1978. - 74 k. ; 30 cm
Uwagi: Oryginalne rysunki

RK 8 III (1852)
 DO GÓRY   ID: 24893         


Krassowski Ireneusz
Rozpoznanie i ograniczanie przez Służbę Bezpieczeństwa działalności Studenckiego Komitetu Solidarności na terenie Krakowa w latach 1976-1979 / plut. Ireneusz Krassowski. - Legionowo, 1989. - 74 k. ; 30 cm
Uwagi: Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem por. mgr. Jerzego Telaka (Wyższa Szkoła Oficerska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych im. F. Dzierżyńskiego)

K 25 III
 DO GÓRY   ID: 262         


Rusek Wiesława
Antypolska działalność NSZZ "Solidarność" na przykładzie Regionu "Małopolska" : (od sierpnia 1980 r. do 13 grudnia 1981 r. / Wiesława Rusek. - Legionowo, 1984. - [8], 110, [6] k. ; 30 cm
Uwagi: Praca napisana na Seminarium w Zakładzie III pod kierownictwem kpt. mgr Jerzego Sobieckiego (Wyższa Szkoła Oficerska im. F. Dzierżyńskiego w Legionowie)

K 33 III
 DO GÓRY   ID: 30030         

WSTECZ

   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: fundacja@sowiniec.com.pl (Fundacja CDCD), biuro@sowiniec.com.pl (portal "Sowiniec")
info@sowiniec.com.pl (artykuły, publikacje, wiadomości)