L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Bez cenzury \ Zwarte

401.
Bregman Aleksander
Dzieje pustego fotela : konferencja w San Francisco i sprawa Polska / Aleksander Bregman. - [Warszawa] : Wydaw. "Zbliżenia", [1981]. - 123 s. ; 30 cm
Uwagi: Przedr. z Londyn : Polisch Press Agency Światopol Ltd, 1984. - Zł. 100. - Pow. białk.

AR 3541 III RARA (93 W BMP 2/7)
R 4218 III RARA (93 W BN 2/74)
 DO GÓRY   ID: 8253         

402.
Bregman Aleksander
Najlepszy sojusznik Hitlera / Aleksander Bregman. - Warszawa : Biblioteka Literacka i Historyczna, 1981. - 160, [3] s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z Londyn : Księgarnia Polska Orbis, 1979 (kop.). - Off. z oryg.

AR 5321 I RARA (F.CDCN, 2 BN)
 DO GÓRY   ID: 8254         

403.
Bregman Aleksander
Najlepszy sojusznik Hitlera : studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1929-1941 / Aleksander Bregman.. - [Warszawa] : Wydaw. im. Konstytucji 3 Maja, [1982]. - [2], 160, [2] s. ; 14 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Księgarnia Polska Orbis, 1981 (kop.). - Off. z oryg.

AR 1249 I RARA (1990 D 48/6)
R 5321 I RARA (F.CDCN, 1 JAS)
 DO GÓRY   ID: 8258         

404.
Bregman Aleksander
Najlepszy sojusznik Hitlera : studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1929-1941 / Aleksander Bregman. [T. 1-2]. - [B. m. : b. w., ok. 1981]. - [2 t.] (S. [4], 7-82 ; 83-160, [3]) ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Księgarnia Polska Orbis, 1958 (kop.). - Na okł. : Największy [!] sojusznik Hitlera. - Off. z oryg.

AR 5322 I RARA (F.CDCN, 1 SA)
R 5809 I RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8257         

405.
Bregman Aleksander
Najlepszy sojusznik Hitlera : studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941 : streszczenie / Aleksander Bregman . - Wrocław : [wydaw. Vist?], 1983. - 32 s. ; 21 cm
Uwagi: Nazwa wydaw. : AR 7178 II rara. - Zł. 80. - Off. z maszyn.

AR 1530 II RARA (F.CDCN)
R 8244 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8259         

406.
Bregman Aleksander
Najlepszy sojusznik Hitlera : studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941 : streszczenie / Aleksander Bregman . - Wrocław : Oświata Niezależna, 1985. - 32, [1] s. ; 21 cm.. - 32 s. ; 21 cm. - (Biblioteczka Ucznia ; z. 3)
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 7572 II RARA (F.CDCN, 3 MAL)
 DO GÓRY   ID: 8260         

407.
Bregman Aleksander
Najlepszy sojusznik Hitlera : studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941, Bregman Aleksander / Aleksander Bregman. - [Wrocław] : Spółdzielnia Wydawnicza Profil, [ok. 1981]. - 160, [3] s. ; 14 cm
Uwagi: Przedr. z Londyn : Księgarnia Polska Orbis, 1967, wyd. 3 (kop.). - Rok wyd. : BN 492. - Off. z oryg.

AR 546 I RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8255         

408.
Bregman Aleksander
Najlepszy sojusznik Hitlera : studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941, Bregman Aleksander / Aleksander Bregman. - [B. m. : b. w., ok. 1981]. - [4], 7-160, [4] s ; 14 cm
Uwagi: Przedr. z Londyn : Księgarnia Polska Orbis, 1959, (kop.). - Zł. 150. - Off. z oryg.

811228 I RARA (1981 K 1248/1)
 DO GÓRY   ID: 8256         

409.
Bregman Aleksander
Najlepszy sojusznik Hitlera : Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941 / Aleksander Bregman. - Kraków : Wydaw. "Krzyża Nowohuckiego", [1981]. - [4], 160, [2] s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Londynu : Księgarnia Polska Orbis, 1967, wyd. 3 (kop.). - Zł. 120. - Off. z oryg.

AR 601 I RARA (1988 D 688/43, 2 WUSW)
R 522 I NPS (1987 D 1774/41)
810374 I RARA (1981 K 976/5)
 DO GÓRY   ID: 554         

410.
Bregman Aleksander
Najlepszy sojusznik Hitlera : Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941 / Aleksander Bregman. - Kraków : [b. w., 1983]. - [4], 7-160, [3] s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Księgarnia Polska Orbis, 1967, wyd. 3 (repr. 1:1). - Zł. 400. - Off z oryg.

AR 7573 II RARA (F.CDCN, 3 MAL)
 DO GÓRY   ID: 555         

411.
Bregman Aleksander
Najlepszy sojusznik Hitlera : studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941 / Aleksander Bregman . - Warszawa : Zespół, 1989. - [2], 7-160, [3] s. : il., mapy ; 19 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Ksiegarnia Polska Orbis, 1958 (rep. 1:1). - Na okł. tyt. wersalikami. - Zł. 9000. - Off. z oryg.

AR 1450 I RARA (1990 K 930/9 b)
R 9095 II RARA (f.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8261         

412.
Bregman Aleksander
Najlepszy sojusznik Hitlera : studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941 / Aleksander Bregman . - Warszawa : Zespół /Pryzmat/, 1989. - 160, [3] s. : il., mapy ; 19 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Ksiegarnia Polska Orbis, 1967, wyd. 3 (repr. 1:1). - Zł. 9000. - Off. z oryg.

AR 1460 I RARA (1990 K 930/9 a)
 DO GÓRY   ID: 8262         

413.
Bregman Aleksander
Największy sojusznik Hitlera : studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941 / Aleksander Bregman. - Warszawa : Bez Cenzury, 1982. - [4], 7-160, [1] s. : il. ; 14 cm
Uwagi: Przedr. z Londyn : Ksiegarnia Polska Orbis, 1967, wyd. 3 (kop.). - Na okł. rys. Stalina i swastyki. - Zł. 250. - Off. z maszyn.

AR 5167 I RARA (1991 D 106/57a 4135 WUSW)
R 5213 I RARA (1991 D 106/57b)
 DO GÓRY   ID: 8321         

414.
Broda Jarosław
Poezja niebezpieczna / Jarosław Broda. - Wrocław : [b. w.], 1978. - 29, [3] s. ; 30 cm. - (Biblioteka "Agory" ; t. 3)
Uwagi: Maszyn.

AR 3543 III RARA (94 D MAL 1/848)
 DO GÓRY   ID: 8322         

415.
Broda Jarosław
Poezja niebezpieczna : reżysera programu nie podano / Jarosław Broda. - [Wrocław] : Dzika Oficyna Wydawnicza im. Lenki Cvrckovej, [ok. 1981]. - [10] k. ; 30 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Pow. białk.

AR 4055 III RARA (F.CDCN, 1044)
 DO GÓRY   ID: 8323         

416.
Broda Jarosław
Pozostawmy im wybór broni / Jarosław Broda . - Wrocław : Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, 1986.. - 30, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Off. z maszyn .

AR 7574 II RARA (F.CDCN, 54 WUSW)
R 7546 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8324         

417.
Brodskij Iosif Aleksandrovič
Cztery eseje / Josif Brodski. - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1987. - 89, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr, z : "Zeszyty Literackie" 1985-1986, nr 9, 11, 15, 19 (repr. 1:1). - Zł. 400. - Off. z oryg.

AR 3215 II RARA (1989 D 1883/13a)
R 3420 II RARA (1989 D 1883/13b)
 DO GÓRY   ID: 8325         

418.
Brodskij Iosif Aleksandrovič
Divertimento sztokholmskie : rozmowy z Josifem Brodskim / Josif Brodski ; zebrał i do druku podał Jerzy Illg. - Wyd. 1. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Pokolenie", 1988. - 86, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 700. - Off. z maszyn.

AR 2451 II RARA (1989 K 254/55)
R 2474 II RARA (1989 K 362/7)
 DO GÓRY   ID: 8326         

419.
Brodskij Iosif Aleksandrovič
Mniej niż ktoś / Josif Brodski ; wybrał i przełożył Michał Kłobukowski. - Wyd. 1. - Warszawa : Wydaw. CDN, 1989. - 119, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Oryg. : Less than one. - Zł. 1600. - Off. z maszyn.

AR 3108 II RARA 91990 D 1591/17a)
R 3313 II RARA (1990 D 1591/17Bb)
 DO GÓRY   ID: 8327         

420.
Brodskij Iosif Aleksandrovič
Nobel `87 / Josif Brodski . - [B. m.] : Wydaw. Po Prostu, 1988.. - 30 s. ; 30 cm
Uwagi: Opis wg okł. - S. 28 wydrukowana odwrotnie. - Zł. 225. - Pow. białk.

AR 3542 III RARA (F.CDCN)
R 4400 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8328         

421.
Brodskij Iosif Aleksandrovič
W półtora pokoju / Josif Brodski ; przeł. z ang. Anna Husarska. - Kraków : Wydaw. "Kraków", 1987. - [2], 52 s. ; 21 cm
Uwagi: Oryg. : Less than one : selected essays : Farrar, Straus and Giroux, 1986. - Na okł. rok wyd. : 1988. - Zł. 200. - Pow. białk.

AR 2435 II RARA (1989 K 616/17)
R 7311 II RARA (1989 K 1866/11)
R 7460 II NPS (1990 K 1461/6)
 DO GÓRY   ID: 516         

422.
Brodskij Iosif Aleksandrovič
Wiersze i poematy / Josif Brodski ; wybrał, przeł. i wstępem opatrzył Stanisław Barańczak. - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1979 (Druk: Wolna Wałkowo-Bębnowa Drukarnia Polowa im. J.P.). - XV, [1], 126, [2] s. ; 20 cm
Uwagi: Oryg. : Ostanovska w pustynie : Izdatelstvo imeni Cechowa, 1970. Koniec prekrasnoj epochi : Ardis, 1977. Cast' reci : Ardis, 1977. - zł. 50. - Pow. białk.

AR 1725 II RARA (1980 D 1276/11)
R 7547 II RARA (F.CDCN, 26 WUSW)
 DO GÓRY   ID: 8961         

423.
Brodskij Iosif Aleksandrovič
Wiersze i poematy / Josif Brodski ; wybrał, przeł. i wstępem opatrzył Stanisław Barańczak ; [oprac graf. Studio Z]. - Wyd. 2. - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1988. - XV, 128 s. ; 19 cm
Uwagi: Oryg. : Ostanovska w pustynie : Izdatelstvo imeni Cechowa, 1970. Konec prekrasnoj epochi : Ardis, 1977. Cast' reci : Ardis, 1988. - zł. 650. - Off. ze skł.

AR 652 I RARA (1989 K 254/50)
 DO GÓRY   ID: 8964         

424.
Brodskij Iosif Aleksandrovič
Wiersze i poematy / Josif Brodski ; wybrał, przeł. i wstępem opatrzył Stanisław Barańczak ; [oprac graf. Studio Z]. - Wyd. 3. - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1989. - XV, 128 s. ; 19 cm
Uwagi: Zł. 1000. Off. ze skł.

AR 7575 II RARA (F.CDCN, 3 MAR)
R 8245 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8968         

425.
Brodskij Iosif Aleksandrovič
Wybór poezji / Josif Brodski ; tł. Stanisław Barańczak i in. - [Kraków] : Oficyna Literacka, 1985. - [2], 5-147, [3] s. ; 15 cm
Uwagi: Zł. 280. - Off. z maszyn.

AR 295 I RARA (1987 D 1516/26)
R 5272 I RARA (1991 D 106/59a)
R 5287 I NPS (1991 D 106/59b)
 DO GÓRY   ID: 556         

426.
Brodskij Iosif Aleksandrovič
Wybór poezji / Josif Brodski ; [tł. Stanisław Barańczak i in.]. - Wyd. 2. - [Kraków] : Oficyna Literacka, 1987. - [2], 5-147, [3] s. ; 15 cm
Uwagi: Wyd. z diapozytywów wydania 1. - Zł. 400. - Off. z maszyn.

AR 745 I RARA (1988 D 1/18a)
R 676 I RARA (1988 D 1/18b)
R 5302 I NPS (1991 D 106/58)
 DO GÓRY   ID: 557         

427.
Brogan Denis Wiliam, Verney Douglas V.
Cztery wielkie demokracje / D. W. Brogan, D. V. Verney ; tł. J. Ostaszewski. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze, 1984 . - 60, [1] s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Demokracja a ideał społeczny, Londyn : Szkoła Nauk Politycznych i Społecznych, 1967 (kop.). - Zł. 125. - Off. z oryg.

AR 5323 I RARA (1985 D 4/82a)
R 5322 I RARA (1985 D 4/82b)
R 5301 I NPS (1991 D 106/61)
 DO GÓRY   ID: 558         

428.
Bromke Adam
O aktualności Dmowskiego ; Romantyzm czy realizm? / Adam Bromke. - Warszawa : Periculum, 1986. - 48 s. ; 21 cm
Uwagi: opis wg okł. - Cena też 200 zł. - Zł. 160. - Off. z maszyn.

AR 7576 II RARA (F.CDCN, 3 MAL)
R 8246 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9055         

429.
Broniewski Władysław
Wiersze / Władysław Broniewski. - Warszawa : Wydaw. Archiwum, 1979. - [2], 30 s. ; 21 cm. - (Przemilczana Przeszłość ; 3)
Uwagi: Przedr. z : Biblioteka "Kultury" 1962, t. 75. - Opis wg okł. - Pow. białk.

AR 1532 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9056         

430.
Bruk był naszym przyjacielem 1956 1968 1970 1976 / [oprac. Franciszek Langner]. - Piła : Wydaw. Lech, 1986. - 56 s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Poznań 1981 - Zł. 120. - Off. z oryg.

AR 5460 I RARA (1992 D 1338/24)
 DO GÓRY   ID: 10056         

431.
Bruliński Władysław
Miłość żąda ofiary : [wiersze] / Władysław Bruliński. - Warszawa : unia Nowoczesnego Humanizmu, 1981. - [4], 76 s. ; 21 cm
Uwagi: Okł. z zielonego kartonu. - Off. z maszyn.

AR 3226 II RARA (1987 D 3/2)
R 3431 II RARA (1990 D 1461/5)
 DO GÓRY   ID: 9066         

432.
Bruliński Władysław
Miłość żąda ofiary : [wiersze] / Władysław Bruliński. - Warszawa : Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1981.. - [4], 76 s. ; 21 cm
Uwagi: W tekście wyraźne ślady montażów. - Brak okładki, s. tyt. pomniejszona, brak dwóch pierwszych stron nieliczbowanych . - Późniejsze wznowienie (?). - Zł. 120. - Off. z maszyn.

AR 2883 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9067         

433.
Bruliński Władysław
Okres błędów i wypaczeń / W.Z.B. [pseud.]. - Warszawa : Unia Nowoczesnego Humanizmu, [ok. 1985]. - 124, [1] s. ; 21 cm. - (Materiały do Historii [PRL]/UNH)
Uwagi: Opis wg okł. - Na okł. hasło : Wolni z Wolnymi Równi z Równymi. - Nazwa aut. : Bruliński Władysław. - Off. z maszyn.

AR 1928 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9068         

434.
Bruliński Władysław
Okres błędów i wypaczeń / W.Z.B. [pseud.]. - Warszawa : [Unia Nowoczesnego Humanizmu, ok. 1985]. - 125, s. ; 21 cm. - (Zeszyty Historyczne / UNH ; nr 9 Materiały do Historii PRL)
Uwagi: Nazwa serii i podserii na okł. - Nazwa aut. : Bruliński Władysław. - Zł. [380]. - Off. z maszyn.

AR 1834 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9069         

435.
Bruliński Władysław
Perspektywy jutra : (problemy ustroju) / Władysław Znicz [pseud.].. - Warszawa : Unia Nowoczesnego Humanizmu, [ok. 1981].. - 38, s. ; 20 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Na okł. hasło : Wolmi z Wolnymi Równi z Równymi - Nazwa aut. : Bruliński Władysław. - Off. z maszyn.

AR 7183 II RARA (1989 K 1856/16)
 DO GÓRY   ID: 9070         

436.
Bruliński Władysław
Polska jest naszą ojczyzną / Władysław Bruliński. - Warszawa : Unia Nowoczesnego Humanizmu, [1986]. - [2], 221, [4] s. : mapy ; 21 cm
Uwagi: Na okł. hasło : Wolni z Wolnymi Równi z Równymi. -Zł. 120. - Off. z maszyn.

AR 2886 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9071         

437.
Bruliński Władysław
Prawo tworzenia w świecie współczesnym : (problem filozofii absolutnej) / Władysław Bruliński. Cz. 1. - Warszawa : Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1981/1982. - [2], 91 s. ; 21 cm
Uwagi: Na okł. hasło : Wolmi z Wolnymi Równi z Równymi. Do publikacji dołączone rys. (1 1 k. ; 30 x 21 cm). -Zł. 100. - Off. z maszyn.

AR 7039 II RARA (1989 K 1856/2)
 DO GÓRY   ID: 9072         

438.
Bruliński Władysław
Totalitaryzm ; Demokracje ; Unionizm / Władysław Znicz [pseud.]. - Warszawa : Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1981. - 38 s. ; 21 cm
Uwagi: Na okł. hasło : Wolmi z Wolnymi Równi z Równymi. - Off. z maszyn.

AR 1923 II RARA (FCDCN, 1187)
 DO GÓRY   ID: 9073         

439.
Bruliński Władysław
U źródeł unionizmu / Władysław Znicz [pseud.].. - Warszawa : Unia Nowoczesnego Humanizmu, [1984].. - 40 s. ; 21 cm. - (Zeszyty Historyczne / UNH ; nr 6)
Uwagi: Nazwa aut. : Bruliński Władysław. - Zł. 600. - Off. z maszyn.

AR 7037 II RARA (1989 K 1856/17)
 DO GÓRY   ID: 9074         

440.
Bruliński Władysław
Zagadnienia zasadnicze / Władysław Znicz-Bruliński. - Wyd. 2. - Warszawa : Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1988. - 45 s. ; 21 cm
Uwagi: Na okł. hasło: Wolni z Wolnymi Równi z Równymi. Nazwa aut. : Bruliński Władysław. - Off. z maszyn.

AR 2882 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9080         

441.
Bruliński Władysław
Co to jest marksizm? / Władysław Znicz [pseud.]; Ruch Reform Narodowo Społecznych. - Warszawa : [b. w.], 1980. - 22 s. ; 20 cm
Uwagi: Nazwa aut : Bruliński Władysław. - Kser. z maszyn.

AR 1550 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9058         

442.
Bruliński Władysław
Co to jest marksizm? / Władysław Znicz [pseud.]; Ruch Reform Narodowo Społecznych. - Warszawa : [ Unia Nowoczesnego Humanizmu], 1981. - 22 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis. wg okł. - Nazwa aut. : Bruliński Władysław. - Off. z maszyn.

AR 7185 II RARA (1989 K 1856/15)
R 7572 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9059         

443.
Bruliński Władysław
Cywilizacja chrześcijańska a żydowska / Władysław Znicz [pseud.]. - Warszawa : Unia Nowoczesnego Humanizmu, [1981]. - 36 s. ; 21 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Bruliński Władysław. - Zł. 120. - Off. z maszyn.

AR 8062 II RARA (F.CDCN, 3 MAK)
 DO GÓRY   ID: 9060         

444.
Bruliński Władysław
Dokąd idziesz Polsko? / Władysław Znicz [pseud.]. - Warszawa : Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1981/82. - 75 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Na okł. hasło: Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi. - Nazwa aut. : Bruliński Władysław. - Off. z maszyn.

AR 2783 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9061         

445.
Bruliński Władysław
I co dalej? : (dokąd idziesz Polsko - część II) / Władysław Znicz [pseud.]. - Wrocław : Unia Nowoczesnego Humanizmu, [1982]. - [1], 62 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Na okł. hasło: Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi. - Nazwa aut. : Bruliński Władysław. - Off. z maszyn.

AR 2784 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9062         

446.
Bruliński Władysław
Judeopolonia / Świadek historii [pseud.]. - Warszawa : Unia Nowoczesnego Humanizmu, [ ok.1984]. - 56 s. ; 20,5 cm. - (Zeszyty Historyczne / UNH ; nr 22)
Uwagi: Nazwa aut. : Bruliński Władysław. - Zł. 180. - Off. z maszyn.

AR 2322 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9063         

447.
Bruliński Władysław
Ku światłu / Świadek historii [pseud.]. - Warszawa : Unia Nowoczesnego Humanizmu, [ ok.1981]. - [2], 83 s. ; 20 cm
Uwagi: Na okł. hasło : Wolni a Wolnymi - Równi z Równymi. - Zł. 220. - Off. z maszyn.

AR 1534 II RARA (F.CDCN)
R 9154 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9064         

448.
Bruliński Władysław
Maria Hoene Wroński / Władysław Znicz [pseud.]. - Warszawa : Unia Nowoczesnego Humanizmu, [ ok.1986]. - [1], 39 s. ; 20 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Na okł. hasło : Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi. - Nazwa aut. : Bruliński Władysław. - Zł. 120. - Off. z maszyn.

AR 1535 II RARA (F.CDCN)
R 8247 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9065         

449.
Bruliński Władysław
Zagadnienia zasadnicze / Władysław Znicz [pseud.]. - Warszawa : Unia Nowoczesnego Humanizmu, [1983]. - 44 s. ; 21 cm
Uwagi: Na okł. hasło : Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi. - Nazwa aut. : Bruliński Władysław. - Off. z maszyn.

AR 7036 II RARA (1989 K 1856/19)
 DO GÓRY   ID: 9224         

450.
Brus Włodzimierz
Uspołecznienie a ustrój polityczny / Włodzimierz Brus. - [Kraków ? : b. w., 1981] . - 63 s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Uppsala : Aneks, 1975 (kop.).- Opis wg okł. - Off. z oryg.

AR 1533 II RARA (F.CDCN)
803615 II RARA (1981 K 585/4)
 DO GÓRY   ID: 559         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: fundacja@sowiniec.com.pl (Fundacja CDCD), biuro@sowiniec.com.pl (portal "Sowiniec")
info@sowiniec.com.pl (artykuły, publikacje, wiadomości)