L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Bez cenzury \ Zwarte

251.
Besançon Alain
Krótki traktat sowietologiczny na użytek władz cywilnych, wojskowych i religijnych / Alain Besancon ; przedm. Raymond Aron ; tł. ''P.P''. - Wyd. 2. - [Kraków] : Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze, 1986. - 121, [2] s. ; 15 cm
Uwagi: Zł. 250. - Off. z maszyn.

AR 432 I RARA (1987 D 1646/24)
R 5299 I NPS (1991 D 106/87)
R 400 I RARA (1987 D 1682/3)
 DO GÓRY   ID: 514         

252.
Besançon Alain
Krótki traktat sowietologiczny na użytek władz cywilnych, wojskowych i religijnych / Alain Besancon ; tł. ''P'P''. - Kraków : Wydaw. kos, 1980. - 62, [2] s. ; 30 cm
Uwagi: Egz. AR 4014 III z okł. z niezadrukowanego papieru przebitkowego. - Pow. białk.

AR 3961 III RARA (1987 D 1316/29)
AR 4014 III RARA (F.CDCN, 71 WUSW)
514984 III RARA (1981 K 873/11)
 DO GÓRY   ID: 276         

253.
Besançon Alain
Pomieszanie języków i inne szkice / Alain Besancon ; wybór i przygot. Jan Maria Kłoczowski. - [Kraków] : Wszechnica Społeczno-Polityczna, 1989. - 122 s. ; 20 cm
Uwagi: Przedr. z ''Kultura'' 1983, nr 3, s. 3-12 (przep.). ''Kultura'' 1987, nr 7/8, s. 57-59 (przep.). ''Zeszyty Literackie'' 1983, nr 4-5 (przep.). ''L'Express'', Paryż 1984, 21-27 IX (przep.). - Pagin. z okł. - Zł. 720. - Off. ze skł.

AR 682 I RARA (1989 K 373/18)
R 977 I RARA (1989 K 881/21)
 DO GÓRY   ID: 515         

254.
Besançon Alain
Sołżenicyn i zachód ; Sowiecka teraźniejszość i rosyjska przeszłość / Alain Besancon . - [Warszawa] : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1981. - 38 s. ; 13 cm
Uwagi: Przedr. z : "Aneks" 1979, nr 22, s. 60-74 (kop.). "Aneks" 1980, nr 23, s. 87-105 (kop.). - 130 poz. wyd. Nowej. - Zł. 20. - Off. z oryg.

AR 253 I RARA (1987 D 1516/62)
R 5806 I RARA (F.CDCN)
810382 I RARA (1981 D 843/83)
 DO GÓRY   ID: 11674         

255.
Besançon Alain
Sowiecka teraźniejszość i rosyjska przeszłość / Alain Besancon . - [B. m. : b. w., ok. 1981]. - IX s. ; 30 cm
Uwagi: Oryg. : Present sovietique : De livre de poche, 1980. - Pow. białk.

AR 3536 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 11672         

256.
Besançon Alain
Widziane z oddali / Alain Besancon. - [Wrocław] : Agencja Informacyjna "Solidarności Walczącej", [1989]. - 11, [1] s. ; 22 cm
Uwagi: Przedr. z : "Kultura" 1989, nr 3, s. 29-39 (kop.). - Off. z oryg.

AR 3373 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 11665         

257.
Besedovskij Grigorij Zinov'evič
Pamiętniki dyplomaty sowieckiego / G. Z. Biesiedowskij ; przekład aut. Aleksego Leszka Lasińskiego. - [Warszawa? : b. w., ok. 1989]. - 201, XII, [1] s. : err. ; 20 cm
Uwagi: Przedr. z : Katowice : Polski Instytut Wydawniczy, [ok. 1930] (repr. 1:1). - Na okł. : Zdrada Sowietów : pamiętniki dyplomaty sowieckiego. - Zł. 7500. - Off. z oryg.

AR 7011 II RARA (1990 K 38/3)
R 7520 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 11687         

258.
Bez nienawiści : almanach literatury czeskiej 1968-1978 / układ i oprac. Andrzej S. Jagodziński ; w przekładach Pawła Heartmana, Andrzeja Jagodzińskiego i Agnieszki Lwowskiej. - Warszawa : Wydaw. Krąg, 1983. - 41 s. ; 20 cm
Uwagi: Na okł. podtyt. : Antologia literatury czeskiej... - Błędna paginacja pierwszych stron. - Nazwa aut. tł. : Godlewski Piotr )pseud. Heartman Paweł), Bratkowski Piotr (pseud. Lwowska Agnieszka). - Zł. 280. - Off. z maszyn.

AR 3038 II RARA (1984 D 1695/11)
R 7521 II RARA (F.CDCN, 31 WUSW)
 DO GÓRY   ID: 11688         

259.
Biała księga Kazimierza Świtonia / Komitet Samoobrony Społecznej "KOR". - [Warszawa] : Komitet Samoobrony Społecznej "KOR", [1979]. - 11 s. ; 29 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Zł. 30. - Pow. białk.

AR 3622 III RARA (1979 D 723/36a)
R 3623 III RARA (1979 D 723/36b)
 DO GÓRY   ID: 11676         

260.
Biała księga pułkownika Urantówki / red. odp. Zbyszek Bereszyński. - Opole : Nakładem Niezależnego Zrzeszenia Studentów WSI, 1981. - 15 s. ; 21 cm
Uwagi: Pagin. z okł. - Off. z maszyn.

AR 8162 II RARA (F.CDCN, 384)
 DO GÓRY   ID: 11677         

261.
Biała księga : fakty i dokumenty z okresu dwóch wojen światowych / zebrał, częściowo przełożył i w przypisy zaopatrzył Wiktor Sukiennicki. - Kraków : Wydaw. NZS UJ ''Jagiellonia, 1981. - S. [2], 7-174 : il. ; 20 cm
Uwagi: Inne sygn. : 803625 II NPS (1981 K 1369/7). - Przedr. z Biblioteka ''Kultury'' 1964, t. 105 (repr. 1 : 1). - Zł. 200. - off. z oryg.

AR 7528 II RARA (F.CDCN,1 SA)
R 8229 II RARA (F.CDCN)
803624 IIRARA (1981 K 1484/5)
 DO GÓRY   ID: 520         

262.
Białkowski Grzegorz
Klęski wojenne / Antoni Szymanek [pseud.] ; [oprac. graf. J. Pulwa]. - Warszawa : Wydaw. Przedświt ; Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy, 1983. - 16 s. : il. ; 22 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Białkowski Grzegorz. - Zł. 40. - Off. z maszyn.

AR 2643 II RARA (1989 D 602/49/26a, 49 WUSW)
R 8852 II RARA (1985 D 3/75)
 DO GÓRY   ID: 11689         

263.
Białołęka '82 . - [Warszawa : CDN, ok. 1982]. - Teka [2], 20 k. ; 8 x 11 cm
Uwagi: Teka fot. - Zł. 150 + 100 na NSZZ "Solidarność". - Odb. fot.

FT 11 I a (1983 D 237/44a)
 DO GÓRY   ID: 11690         

264.
Biblia. Liber Psalmorum
Księga psalmów / tł. z hebr. Czesław Miłosz. - Warszawa : Wydaw. im. Konstytucji 3 Maja, 1981. - 324, [1] s. ; 17 cm
Uwagi: Przedr. z : Paris : Ed. du Dialogue, 1979 (repr. 1:1). - Off. z oryg

AR 5112 I RARA (1991 D 391/61)
 DO GÓRY   ID: 11691         

265.
Bidziński Henryk
Epidemia w Sopocie / Henryk Bidziński ; posłowie Marek Nowakowski. - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1988. - 74, [2] s. ; 20 cm
Uwagi: Zł. 450. - Off. z maszyn.

AR 654 I RARA (1989 K 254/51)
R 686 I RARA (1989 K 362/5)
 DO GÓRY   ID: 11692         

266.
Bielecki Czesław, Kelus Jan Krzysztof, Sikorska Urszula
Mały konspirator : poradnik dla dorosłych i młodzieży / [Czesław Bielecki, Jan Krzysztof Kelus, Urszula Sikorska]. - Lublin : IRŚW NSZZ "S", 1983. - 24, [1] s. : rys. ; 22 cm. - (Biblioteka Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność)
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : Wydaw. CDN (przep.). - Opis wg okł. - Nazwa aut. : A. - Zł. 80. - Stdr. z maszyn.

AR 2810 II RARA (F.CDCN, 1140)
R 1774 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 11845         

267.
Bielecki Czesław, Kelus Jan Krzysztof, Sikorska Urszula
Mały konspirator / [Czesław Bielecki, Jan Krzysztof kelus, Urszula Sikorska]. - [B. m.] : Oficyna Wydawnicza Solidarność, [1984]. - [2], 29 s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : Wydaw. CDN, 1983 (przep.). - Bibliogr. s. 29. - Nazwa aut. : A. - Rok wyd. P 1566. - Zł. 60 + 40 na fundusz rozwoju podziemia. - Off. z maszyn.

AR 5481 I RARA (1993 D 1/35)
R 5487 I RARA (1991 K 859/2)
 DO GÓRY   ID: 7385         

268.
Bielecki Czesław, Kelus Jan Krzysztof, Sikorska Urszula
Mały konspirator / [Czesław Bielecki, Jan Krzysztof Kelus, Urszula Sikorska]. - Kraków : Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1984 (Druk : Powielarnia Puszcza Niepołomicka). - 27, [1] s. ; 30 cm
Uwagi: Wersja "większa" (zob. też różnice w montażu klisz 4 s. okł.). - Nazwa aut. : A. - Zł. 80. - Off. z maszyn.

AR 3716 III RARA (F.CDCN)
R 4321 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8188         

269.
Bielecki Czesław, Kelus Jan Krzysztof, Sikorska Urszula
Mały konspirator / [Czesław Bielecki, Jan Krzysztof kelus, Urszula Sikorska]. - Warszawa : Wydaw. CDN, 1983. - [2], 29 s. ; 15 cm
Uwagi: Okł z szarego papieru (pakowego). - Zawiera bibliografię. - Nazwa aut. : A. - Zł. 100. - Off. z maszyn.

AR 602 I RARA (1987 D 1316/43)
R 5486 I RARA (1993 D 1/34)
 DO GÓRY   ID: 11843         

270.
Bielecki Czesław, Kelus Jan Krzysztof, Sikorska Urszula
Mały konspirator / [Czesław Bielecki, Jan Krzysztof Kelus, Urszula Sikorska]. - Warszawa : Wydaw. CDN, [19]83. - [2], 29 s. ; 15 cm
Uwagi: Okł z białego papieru. - Zawiera bibliografię. - Nazwa aut. : A. - Zł. 100. - Off. z maszyn.

AR 502 I RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 11844         

271.
Bielecki Czesław, Kelus Jan Krzysztof, Sikorska Urszula
Mały konspirator / [Czesław Bielecki, Jan Krzysztof Kelus, Urszula Sikorska]. - Łódź : Oficyna "Solidarność Walcząca", 1983. - [1], 22, [1] s. ; 22 cm
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : Wydaw. CDN, 1983 (przep.). - Nazwa aut. : A. - Zł. [100]. - Stdr. z maszyn.

AR 2900 II RARA (1984 D 630/24b)
R 2899 II RARA (1984 D 630/24a)
 DO GÓRY   ID: 11846         

272.
Bielecki Czesław, Kelus Jan Krzysztof, Sikorska Urszula
Mały konspirator / [Czesław Bielecki, Jan Krzysztof Kelus, Urszula Sikorska]. - Warszawa : Wydaw. MKK [Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna], 1983. - [2], 42 s. ; 21 cm
Uwagi: Nazwa aut. : A. - Zł. 100. - Pow. białk.

AR 1822 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 11847         

273.
BIELECKI Czesław, KELUS Jan Krzysztof, SIKORSKA Urszula
Mały konspirator / [Czesław Bielecki, Jan Krzysztof Kelus, Urszula Sikorska]. - Wrocław : Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, 1983. - 21 s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : warszawa : Wydaw. CDN, 1983 (przep.). - Nazwa aut. : A. - Zł. 80. - Off. z maszyn.

AR 7972 II RARA (F.CDCN, 1 WIŚ)
R 1745 II RARA (F.CDCN, 1212)
 DO GÓRY   ID: 11848         

274.
BIELECKI Czesław, KELUS Jan Krzysztof, SIKORSKA Urszula
Mały konspirator / [Czesław Bielecki, Jan Krzysztof Kelus, Urszula Sikorska]. - [B. m.] : Awers, [ok. 1983]. - [1], 29 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Nazwa aut. : A. - Zł. 60. - Off. z maszyn.

AR 2811 II RARA (F.CDCN, 1140)
 DO GÓRY   ID: 11849         

275.
BIELECKI Czesław, KELUS Jan Krzysztof, SIKORSKA Urszula
Mały konspirator / [Czesław Bielecki, Jan Krzysztof Kelus, Urszula Sikorska]. - Kraków : Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1984 (Druk : Powielarnia Puszcza Niepołomicka . - 27, [1] s. ; 25 cm
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : Wydaw. CDN, 1983 (przep.). - Wersja "mniejsza" (zob. też różnice w montażu klisz 4 s. okł.). - Nazwa aut. : A. - Zł. 80. - Off. z maszyn.

AR 4021 III RARA (F.CDCN, 1130)
R 3586 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 11850         

276.
Bielecki Czesław
21 uwag o dialogu z terrorystą ; Program i organizacja / Maciej Poleski [pseud.]. - Łódź : Oficyna "Solidarność Walcząca", 1983. - 17, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Bielecki Czesław. - Stdr. z maszyn.

AR 7531 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 11693         

277.
Bielecki Czesław
Mały demokrata / Maciej Poleski [pseud.] ; [rys. Andrzej Mleczko]. - Warszawa : Porozumienie Ponad Podziałami, 1990. - 64 s. : rys. ; 17 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Bielecki Czesław. - Zł. 2000. - Off. z oryg.

AR 5111 I RARA (1990 K 1031/2)
R 5666 I RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 11694         

278.
Bielecki Czesław
Mały jawniak / Maciej Poleski [pseud.]. - Warszawa : Wydaw. CDN, 1988. - 54, [2] s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Puls Publ., 1988 (repr. 1:1). - Nazwa aut. : Bielecki Czesław. - Zł. 450. - Off. z oryg.

AR 7533 II RARA (F.CDCN)
R 7524 II RARA (F.CDCN, 2 BN)
 DO GÓRY   ID: 11678         

279.
Bielecki Czesław
Mały jawniak / Maciej Poleski [pseud.] . - Warszawa : Niezależna Agencja Wydawnicza "Solidarności Walczącej" NAWA, 1989. - 46, [2] s. ; 21 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Bielecki Czesław. - Off. z maszyn.

AR 3302 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 11695         

280.
Bielecki Czesław
Mały jawniak / Maciej Poleski [pseud.] . - Warszawa : V [Victoria?, ok. 1989]. - 46 s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : Wydaw. CDN, 1988 (przep.). - Nazwa aut. : Bielecki Czesław. - Zł. 750. - Off. z maszyn.

AR 7532 II RARA (F.CDCN, 3 SA)
R 7522 II RARA (F.CDCN, 3 MAL)
 DO GÓRY   ID: 11696         

281.
Bielecki Czesław
Pięć spotkań / Maciej Poleski [pseud.]. - Warszawa : [b. w.], 1986. - 15, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Tekst przygot. jako przedmowa do książki A. Michnika : Szanse polskiej demokracji. 0 Nazwa aut. : Bielecki Czesław. - Zł. 50. - Pow. białk.

AR 7536 II RARA (1986 D 6/37)
R 7525 II RARA (F.CDCN, 2 BN)
 DO GÓRY   ID: 11698         

282.
Bielecki Czesław
Polska polityka / Maciej Poleski [pseud.]. - [B. m.] : c...N, [1986]. - S. 7-40 ; 14 cm
Uwagi: Przedr. z : "Kultura" 1986, nr 1/2 (kop.). - Nazwa aut. : Bielecki Czesław. - Opis wg okł. - Stdr. z oryg.

AR 5311 I RARA (1992 D 1317/3)
R 5310 I RARA (F.CDCN, 1 ASP)
 DO GÓRY   ID: 11700         

283.
Bielecki Czesław
Pomysły polityczne / Maciej Poleski [pseud.]. - Warszawa : Oficyna Copyright, 1984. - 13 s. ; 22 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Pagin. z okł. - Nazwa aut. : Bielecki Czesław. - Zł. 50. - Pow. białk.

AR 3067 II RARA (1985 D 45/24)
R 2825 II RARA (1985 D 3/60)
R 2744 II NPS (1985 D 3/32)
 DO GÓRY   ID: 11701         

284.
Bielecki Czesław
Pomysły polityczne / Maciej Poleski [pseud.]. - Warszawa : Oficyna Copyright, 1984. - 3-28, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Nazwa aut. : Bielecki Czesław. - Zł. 50. - Pow. białk.

AR 2029 II RARA (1987 D 1682/92)
R 7523 II RARA (F.CDCN, 1 ASP)
 DO GÓRY   ID: 11702         

285.
Bielecki Czesław
Pomysły polityczne / Maciej Poleski [pseud.]. - [Wrocław] : Wydawnictwa RKS Dolny Śląsk, 1984. - 9 s. ; 21 cm. - (Studia i Materiały ; z. 2)
Uwagi: Przedr. z : "Krytyka", 1984, nr 17 (przep.). - Opis wg okł. - Nazwa aut. : Bielecki Czesław. - Zł. 25. - Stdr. z maszyn.

AR 7535 II RARA (1985 D 3/61)
R 8647 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 11704         

286.
Bielecki Czesław
Program i organizacja / Maciej Poleski [pseud.]. - Warszawa : Oficyna Copyright, 1983. - 11 s. ; 30 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Bielecki Czesław. - Zł. 50. - Pow. białk.

AR 3829 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 7416         

287.
Bielecki Czesław
Program i organizacja / Maciej Poleski [pseud.]. - [Warszawa] : Niezależna Oficyna Wydawnicza 1 Bis, [1983]. - 14 s. ; 21 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Bielecki Czesław. - Zł. 30. - Stdr. z maszyn.

AR 7537 II RARA (F.CDCN, 3 MAL)
 DO GÓRY   ID: 7418         

288.
Bielecki Czesław
Program i organizacja / Maciej Poleski [pseud.]. - Warszawa : Oficyna Copyright, 1983. - 20 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Nazwa aut. : Bielecki Czesław. - Zł. 40. - Pow. białk.

AR 1974 II RARA (1987 D 1516/99)
R 1865 II RARA (1983 D 735/20)
R 2001 II NPS (1987 D 1316/47)
 DO GÓRY   ID: 11705         

289.
Bielecki Czesław
Wolność w obozie / Maciej Poleski [pseud.]. - Warszawa : Wydaw. CDN, 1984. - 77, [2] s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : "Kultura" 1979-1983 (przep.). - Nazwa aut. : Bielecki Czesław. - Zł. 190. - Off. z maszyn.

AR 2574 II RARA (1989 D 602/32/72b, 32 WUSW)
R 3058 II RARA (1984 D 1830/41)
 DO GÓRY   ID: 11840         

290.
Bielecki Czesław
Wolność w obozie / Maciej Poleski [pseud.]. - Warszawa : "Wydaw.", 1984. - 71 s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : "Kultura" 1979-1983 (przep.). - Nazwa aut. : Boelecki Czesław. - Zł. 170. - Off. z maszyn.

AR 2284 II RARA (1988 D 237/10)
R 3030 II RARA (1984 D 1695/16)
 DO GÓRY   ID: 11841         

291.
Bielecki Czesław
Z więzienia / Maciej Poleski [pseud.]. - Warszawa : Wydaw. CDN, 1986. - 71 s. : rys.. portr. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : "Zeszyty Historyczne" 1986, nr 76, s. 154-166 (przep.). "Kultura" 1985, nr 12 (przep.). "Kultura" 1986, nr 1/2, s. 7-40 (przep.). ""Tygodnik Mazowsze" 1986, nr 166, (przep.). - Nazwa aut. : Bielecki Czesław. - Zł. 240. - Off. z maszyn.

AR 7538 II RARA (F.CDCN, 2 BN)
R 7526 II RARA (F.CDCN, NZS)
 DO GÓRY   ID: 11842         

292.
Bienek Horst
Cela / Horst Bienek . - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza ; Oficyna WE, [1984]. - 66 s. ; 22 cm
Uwagi: Zł. 180. - Off. z maszyn.

AR 2326 II RARA (1988 D 688/30, 2 WUSW)
R 2220 II NPS (1987 D 1774/6)
R 2327 II RARA (1988 D 283/11)
 DO GÓRY   ID: 675         

293.
Bieniasz Stanisław
Ostry dyżur : opowiadania / Stanisław Bieniasz . - [Lublin] : Respublica, 1988. - 122, [2] s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : PFK, 1984 (repr. 1:1). - Zł. 550. - Stdr. z oryg.

AR 2703 II RARA (1989 K 1077/21)
R 7528 II RARA (F.CDCN, 3 MAS)
 DO GÓRY   ID: 676         

294.
Bień Adam
Bóg jest wyżej, dom jest dalej / Adam Bień. - Warszawa : Wydaw. Przedświt, 1986. - 200 s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 780. - Off. z maszyn.

AR 7540 II RARA (1987 D 2/26)
R 7527 II RARA (F.CDCN, 1 ASP)
 DO GÓRY   ID: 9325         

295.
Bieńkowski Władysław
Polska 1980 czyli rachunek partyjnego sumienia / Władysław Bieńkowski. - Warszawa : Wydaw. im. Konstytucji 3 Maja, [1981]. - 40 s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : "Aspekt", 1981, nr 4/5 (repr. 1:1). - Przedr. : "Aspekt" 1981, nr 4/5 (repr.). - Off. z oryg.

AR 7541 II RARA (F.CDCN, 3 MAK)
R 7529 II RARA (F.CDCN, AGH)
 DO GÓRY   ID: 9558         

296.
Bieńkowski Władysław
Polska 1980 czyli rachunek partyjnego sumienia / Władysław Bieńkowski. - [B. m. : b. w., ok. 1981]. - 40 s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : Wydaw. im. Konstytucji 3 Maja, 1981 (repr. 1:1). - Kser. z oryg.

AR 7542 II RARA (F.CDCN, 3 MAS)
 DO GÓRY   ID: 9580         

297.
Bieńkowski Władysław
Polskiego dramatu ciąg dalszy / Władysław Bieńkowski. - [Warszawa] : Niezależna Kooperatywa Wydawnicza Feniks, 1984. - [2], 33 s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 85. - Off. z maszyn.

AR 2596 II RARA (1989 D 602/32/22, 32 WUSW)
R 2187 II RARA (1987 D 1846/53)
 DO GÓRY   ID: 1039         

298.
Bieńkowski Władysław
Polskiego dramatu ciąg dalszy / Władysław Bieńkowski ; [okł. projektował Powój]. - Kraków : Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1984 (Druk: ''Powielarnia Puszcza Niepołomicka"). - 30, [1] s. ; 20 cm
Uwagi: Przedr. z : ''Kultura''1984, nr 5, s. 3-42 (przep.). - Zł. 90. - Off. z maszyn.

AR 2061 II RARA (1987 D 1316/120)
R 2287 II RARA (1988 D 237/15)
 DO GÓRY   ID: 543         

299.
Bieńkowski Władysław
Socjalizm po 60 latach / Władysław Bieńkowski . - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, listopad 1977. - [1], 55 k. ; 30 cm
Uwagi: Pow. spiryt.

AR 3538 III RARA (F.CDCN, 20)
R 4215 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 3184         

300.
Bieńkowski Władysław
Trzy odpowiedzi / Władysław Bieńkowski ; oprac. graf. Gilosz [pseud.]. - Warszawa : Wydaw. Słowo, ok. 1984. - 52 s. : ryc. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 120. - Pow. białk.

AR 1522 II RARA (F.CDCN)
R 8231 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 3193         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: fundacja@sowiniec.com.pl (Fundacja CDCD), biuro@sowiniec.com.pl (portal "Sowiniec")
info@sowiniec.com.pl (artykuły, publikacje, wiadomości)